• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 24 листопада 2005 р. № 1113

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 17 грудня 2001 р

  . № 1697

  1. У назві та тексті постанови слова “територіальними”, “територіальних” замінити відповідно словами “окружними”, “окружних”.

  2. У вступній частині постанови цифри “41” замінити цифрами “54”.

  3. У пункті 1:

  в абзацах другому і третьому слово "еквівалентну" виключити, а  цифри і слова “10 тис. євро”, “5 тис. євро”, “100 тис. євро” та “20 тис. євро”  замінити відповідно цифрами і словами  “100 тис. гривень”, “50 тис. гривень”,  “900 тис. гривень” та “200 тис. гривень ”.

  абзац четвертий замінити абзацами такого змісту:

  “Під час застосування зазначеної процедури замовник надсилає запит щодо цінових пропозицій (котирувань) не менш як двом виконавцям.              У запиті зазначаються:

  найменування та юридична адреса замовника;

  вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце надання послуг;

  строк поставки товарів або надання послуг;

  місце і строк подання цінових пропозицій;

  місце і дата розкриття цінових пропозицій;

  істотні умови договору.

  Обов’язково у запиті наводиться інформація про те, чи включаються в ціну товарів (послуг) витрати, пов’язані із транспортуванням, страхуванням, сплатою мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів”.

  У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим;

  абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

  “Пропозиції розкриваються у визначений замовником час. На процедуру розкриття пропозицій запрошуються всі учасники. Під час розкриття пропозицій складається протокол, копія якого видається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня після надходження відповідного запиту. Переможцем визначається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам, зокрема щодо найнижчої ціни".

  абзац тринадцятий виключити.

   

   

  4. Доповнити постанову пунктом 11 такого змісту:

  “11. Закупівля під час виборчого процесу  товарів і послуг для підготовки і проведення виборів народних депутатів України, вартість яких перевищує для Центральної та окружних виборчих комісій відповідно              900 тис. та 200 тис. гривень, здійснюється за процедурами, визначеними Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”. У разі необхідності термінового здійснення зазначених закупівель строк подання тендерних пропозицій може бути скорочений до 10 календарних днів після опублікування відповідного оголошення”.

   

   

  _____________________