• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 27 травня 2013 р. №  419-р

  Київ

  Про затвердження плану заходів з реалізації
  Національної стратегії профілактики соціального
  сирітства на період до 2020 року

  1. Затвердити план заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року, що додається.

  2. Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству внутрішніх справ, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям подавати щороку до 15 лютого Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, за встановленою ним формою для інформування до 15 травня Кабінету Міністрів України.

                    Прем’єр-міністр України                                                         М. АЗАРОВ

  Інд.70

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 27 травня 2013 р. №  419-р

  ПЛАН
  заходів з реалізації Національної стратегії
  профілактики соціального сирітства на період до 2020 року

  Найменування основного завдання

  Найменування заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання

  1. Удосконалення механізму взаємодії місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей, соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

  1) внесення змін до Порядку взаємодії місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу з метою чіткого визначення механізму взаємодії кожного із суб’єктів під час здійснення заходів щодо забезпечення дотримання прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа

  Мінсоцполітики
  МОЗ
  МОН
  МВС


  IV квартал 2013 року

   

  2) розроблення та затвердження порядку проведення моніторингу виконання суб’єктами соціальної роботи з дітьми та сім’ями з дітьми обов’язків щодо забезпечення належного утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях опікунів, піклувальників

  Мінсоцполітики

  —“—

  2. Забезпечення інформування населення про види соціальних послуг і допомог, які надаються суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

  забезпечення розміщення в засобах масової інформації соціальної реклами, організація проведення телепередач щодо видів соціальних послуг і допомог, які надаються дітям та сім’ям з дітьми, із зазначенням контактної інформації центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та фахівців із соціальної роботи

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  постійно

  3. Удосконалення діяльності органів опіки та піклування з профілактики соціального сирітства, надання сім’ям з дітьми якісних соціальних послуг, спрямованих на підтримку виховної функції сім’ї

  розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561) у частині повноважень комісії з питань захисту прав дитини

  Мінсоцполітики

  IV квартал 2013 року

  4. Внесення в установленому порядку змін до Законів України “Про соціальні послуги”, “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” щодо запровадження обов’язковості соціального супроводу сімей, в яких батьки порушують права дитини

  1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів про внесення змін до:

  Законів України “Про соціальні послуги”, “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” щодо запровадження обов’язковості проходження індивідуальних корекційних програм батьками, які неналежно виконують свої батьківські обов’язки;

  Мінсоцполітики
  МОЗ
  МОН
  МВС


  —“—

   

  статті 164 Сімейного кодексу України щодо зазначення про факт відмови батьків від соціального супроводу у позовній заяві про позбавлення батьків батьківських прав

   

  IV квартал 2014 року

   

  2) розроблення та затвердження примірних корекційних програм для батьків, які неналежно виконують свої батьківські обов’язки, з урахуванням необхідності розв’язання проблем, що спричиняють складні життєві обставини дитини

  Мінсоцполітики

  IV квартал 2014 року

  5. Розроблення та затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю в процесі виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування, сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання послуг та забезпечення соціального супроводу таких дітей і сімей

  розроблення та затвердження порядку провадження діяльності суб’єктів соціальної роботи з дітьми та сім’ями з дітьми щодо виявлення дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, організації та забезпечення соціального супроводу таких дітей та сімей з дітьми

  —“—

  IV квартал 2013 року

  6. Підвищення якості соціальних послуг, що надаються суб’єктами соціальної роботи дітям та

  розроблення та затвердження:

  критеріїв якості та ефективності надання соціальних послуг;

  —“—

  I квартал
  2014 року
  сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

  порядку проведення моніторингу ефективності соціальних послуг, що надаються суб’єктами соціальної роботи дітям та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, залежно від причин, що їх обумовили

  —“—

  II квартал
  2014 року
  7. Затвердження державних стандартів надання соціальних послуг дітям, сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, залежно від причин виникнення таких обставин

  розроблення та затвердження стандарту соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

  Мінсоцполітики

  IV квартал 2014 року

  8. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

  1) розроблення та затвердження нової кваліфікаційної характеристики посади фахівця із соціальної роботи

  —“—

  IV квартал 2013 року

  фахівців із соціальної роботи стосовно надання соціальних послуг у сфері захисту прав дітей, підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

  2) внесення змін до галузевих стандартів вищої освіти за спеціальністю “соціальна робота” в частині освітньо-професійних програм підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи

  МОН
  Мінсоцполітики
  IV квартал 2014 року

  9. Забезпечення соціального супроводу батьків, які з певних причин (через тривалу хворобу, інвалідність, малозабезпеченість, безробіття тощо) не можуть належним

  розроблення та затвердження стандартів надання допомоги сім’ям, в яких батьки з певних причин (через тривалу хворобу, інвалідність, малозабезпеченість, безробіття тощо) не можуть належним чином утримувати та доглядати за дитиною, а також надання допомоги дітям, батьки яких є трудовими мігрантами

  Мінсоцполітики

  —“—

  чином утримувати та доглядати за дитиною, сімей з дітьми, де є члени сім’ї з особливими потребами, а також соціального супроводу дітей, батьки яких є трудовими мігрантами

   

   

  10. Удосконалення процедур здійснення соціального супроводу сімей з дітьми та одиноких матерів, які мають намір залишити дитину в пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров’я

  1) внесення змін до форми акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину та Інструкції про порядок його заповнення з метою приведення у відповідність з вимогами нормативно-правових актів з питань профілактики соціального сирітства

  МОЗ
  МВС  II квартал
  2014 року

   

  2) розроблення та затвердження стандарту соціальних послуг для сімей з дітьми та одиноких матерів, які мають намір залишити дитину в пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров'я

  Мінсоцполітики

  IV квартал 2014 року

  11. Забезпечення соціального супроводу осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених

  1) розроблення та затвердження стандарту соціального супроводу випускників інтернатних закладів

  —“—

  —“—

  батьківського піклування, з метою захисту житлових прав таких осіб, надання їм соціальної підтримки в період працевлаштування, створення сім’ї та виховання власних дітей

  2) запровадження проведення щорічного моніторингу діяльності органів опіки та піклування щодо збереження та надання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

  —“—

  постійно починаючи з 2014 року

  12. Розроблення та затвердження стандартів соціального супроводу сімей, в яких виховуються усиновлені, прийомні діти, діти-вихованці та діти, які перебувають під опікою

  розроблення та затвердження стандартів соціального супроводу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на вихованні у:

  сім’ях усиновлювачів;

  сім’ях опікунів, піклувальників;

  прийомних сім’ях;

  дитячих будинках сімейного типу

  —“—

  IV квартал 2014 року

  13. Удосконалення форм і методів добору та підготовки кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники,

  1) розроблення та затвердження порядку взаємодобору сім’ї та дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування

  Мінсоцполітики
  МОН
  МОЗ

  2015 рік

  прийомні батьки, батьки-вихователі, взаємодобору сім’ї та дитини, підвищення виховного потенціалу таких сімей

  2) внесення змін до Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання щодо встановлення контакту між дитиною та особами, які бажають взяти дитину на виховання

  Мінсоцполітики

  Міністерство молоді та спорту

  МОН

  МОЗ

  —“—

   

  3) удосконалення програм підготовки кандидатів в усиновлювачі, опікуни та піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі з урахуванням необхідності розв’язання проблем, що можуть виникати під час взаємодобору з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та визначення шляхів їх розв’язання

  Мінсоцполітики
  МОЗ

  —“—

  14. Удосконалення державної статистичної звітності щодо забезпечення прав дитини та підтримки сім’ї у частині розширення кількості державних статистичних спостережень, вдосконалення їх форм чи періодичності надання статистичної звітності, зокрема статистики соціальних послуг

  затвердження уніфікованих форм статистичної звітності щодо:

  забезпечення прав дитини;

  підтримки сімей з дітьми;

  наданих соціальних послуг та їх результатів;

  здійснення соціального супроводу сімей з дітьми та його результатів

  Мінсоцполітики  II квартал
  2014 року

  15. Запровадження соціальних послуг для батьків, діти яких перебувають на вихованні в інтернатних закладах, з метою створення умов для повернення дитини на виховання батькам

  розроблення та затвердження стандарту соціальних послуг для батьків, діти яких перебувають на вихованні в інтернатних закладах, з метою створення умов для повернення дитини на виховання в сім’ю

  Мінсоцполітики

  2015 рік

  16. Запровадження соціальних послуг для дітей з підготовки їх до повернення в біологічну сім’ю після тривалого

  1) внесення змін до Типового положення про будинок дитини щодо здійснення заходів з підготовки дитини до повернення її в біологічну сім’ю

  Мінсоцполітики
  МОЗ

  —“—

  перебування в інтернатному закладі

  2) розроблення та затвердження методики діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо підготовки дитини до повернення в біологічну сім’ю після тривалого перебування в інтернатному закладі

  Мінсоцполітики

  —“—

  17. Забезпечення соціального супроводу батьків, у яких діти відібрані без позбавлення батьківських прав, а також батьків, які позбавлені батьківських прав і мають намір звернутися до суду з позовом про поновлення батьківських прав (якщо їх діти не

  розроблення та затвердження стандарту здійснення соціального супроводу батьків, у яких діти відібрані без позбавлення батьківських прав, а також батьків, які позбавлені батьківських прав і мають намір звернутися до суду з позовом про поновлення батьківських прав

  Мінсоцполітики

  2016 рік

  усиновлені), з метою створення умов для відновлення виховної функції сім’ї та повернення дитини на виховання батькам

   

   

   

  18. Запровадження соціальних послуг для сімей з дітьми, в яких триває процес розлучення батьків, вирішується спір між матір’ю та батьком щодо місця проживання дітей, участі у їх вихованні

  розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до:

  Цивільного процесуального кодексу України щодо залучення органів опіки та піклування до участі у судових процесах про розлучення
  та/або вирішення спорів між матір’ю та батьком щодо місця проживання дитини;

  Мінсоцполітики

  2015 рік

   

  деяких законодавчих актів України в частині запровадження процедури медіації для батьків, в яких триває процес розлучення

  Мінсоцполітики
  Мін’юст

  —“—

  19. Формування толерантного ставлення суспільства до дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних

  1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Указу Президента України щодо проведення Року відповідального батьківства

  Мінсоцполітики

  2016 рік

  життєвих обставинах, запобігання різним формам дискримінації таких дітей і сімей

  2) розповсюдження соціальної реклами щодо підтримки дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

  —“—

  2017 рік

  20. Розроблення та затвердження порядку замовлення органами опіки та

  1) розроблення та затвердження порядку формування та розміщення соціального замовлення

  —“—

  —“—

  піклування соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми, що надаються спеціалізованими закладами та установами, громадськими організаціями; залучення підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та господарювання до надання соціальних, реабілітаційних послуг, запровадження механізму соціального замовлення у цій сфері

  2) опрацювання питань реалізації в регіонах пілотних проектів стосовно залучення громадських, благодійних та релігійних

  організацій до надання соціальних послуг дітям та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

  —“—

  —“—

  21. Забезпечення надання дітям-інвалідам, дітям з особливими потребами широкого спектру соціальних освітніх та медичних послуг за місцем проживання та послуг у реабілітаційних установах відповідно до індивідуальних програм реабілітації таких дітей

  розроблення та затвердження стандартів надання соціальних послуг та послуг медико-соціальної реабілітації дітей з особливими потребами:

  у реабілітаційних установах;

  за місцем проживання

  Мінсоцполітики
  МОЗ
  МОН

  2018—2019 роки

  22. Упровадження нових соціальних технологій, спрямованих на раннє виявлення сімей з дітьми, які перебувають в складних

  розроблення та затвердження:

  положення про школи відповідального батьківства з урахуванням різних етапів розвитку сім’ї;

  Мінсоцполітики
  МОЗ

  2019 рік

  життєвих обставинах, виховання відповідального батьківства, запобігання випадкам відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав

  методики щодо запобігання випадкам відібрання дитини від батьків

  Мінсоцполітики

  —“—

  _____________________