• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 28 листопада 2012 р. №  983-р

  Київ

  Про оптимізацію мережі
  державних наукових установ

  1. Реорганізувати у 2013 році:

  Науково-дослідний інститут “Кримська астрофізична обсерваторія” шляхом приєднання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка з утворенням на його базі відокремленого структурного підрозділу Університету;

  Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут “Іскра” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту шляхом приєднання до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля з утворенням на його базі структурного підрозділу Університету;

  Науково-дослідний інститут проблем військової медицини Збройних Сил України шляхом приєднання до Української військово-медичної академії Міністерства оборони;

  Науковий центр бойового застосування ракетних військ і артилерії Сумського державного університету шляхом його перетворення у філію Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

  2. Ліквідувати Науковий центр бойового застосування Сухопутних військ Військової академії (м. Одеса).

  3. Витрати, пов’язані з виконанням пунктів 1 і 2 цього розпорядження, здійснити в межах відповідних бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту та Міністерству оборони в державному бюджеті.

                    Прем’єр-міністр України                                                         М. АЗАРОВ

  Інд.70