• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 22 серпня 2012 р. № 720-р

  Київ

  Про затвердження плану заходів
  з виконання Річної національної програми
  співробітництва Україна — НАТО на 2012 рік

  1. Затвердити план заходів з виконання Річної національної програми співробітництва Україна — НАТО на 2012 рік (далі — план заходів), що додається.

  2. Центральним органам виконавчої влади за участю інших державних органів подавати щокварталу до 5 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України звіти про стан виконання плану заходів, а Міністерству закордонних справ — відповідну інформацію для узагальнення і подання Президентові України.

  3. Установити, що фінансування плану заходів здійснюється за рахунок і в межах видатків, передбачених центральним і місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам з цією метою в Державному бюджеті України на 2012 рік, та інших джерел, не заборонених законодавством.

                    Прем’єр-міністр України                                                         М. АЗАРОВ

  Інд.70

  План заходів, що додається: