• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 22 серпня 2012 р. № 602-р

  Київ

  Про призначення академічної стипендії
  Кабінету Міністрів України студентам
  вищих навчальних закладів та аспірантам

  Призначити академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів на II семестр 2011/12 навчального року та аспірантам на 2012/13 навчальний рік згідно з додатками 1 і 2.

  Виплату стипендій здійснювати в межах стипендіального фонду вищих навчальних закладів.

                    Прем’єр-міністр України                                                         М. АЗАРОВ

  Інд.70

     Додаток 1
  до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 22 серпня 2012 р. № 602-р

  СПИСОК
  студентів вищих навчальних закладів, яким призначено
  академічну стипендію Кабінету Міністрів України
  на


  II семестр 2011/12 навчального року

  АНДРІЯШ
  Тетяна Юріївна

  студентка 5 курсу Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

  АНІСІМОВА
  Анна Юріївна

  студентка 5 курсу Закарпатського державного університету

  АРКУША
  Алла Володимирівна

  студентка 4 курсу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

  БАКАЙ
  Тимофій Валерійович

  студент 4 курсу Донбаської національної академії будівництва і архітектури

  БАХЧЕВА
  Ірина Леонідівна

  студентка 3 курсу Дніпропетровської державної фінансової академії

  БЕСЕДЕНКО
  Сергій Валентинович

  студент 5 курсу Запорізького національного технічного університету

  БІЛОУС
  Юлія Ігорівна

  студентка 3 курсу Буковинського державного фінансово-економічного університету

  БОЖКО
  Інна Володимирівна

  студентка 4 курсу Криворізького національного університету

  БОЙКО
  Віталій Михайлович

  курсант 4 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  БОРОВСЬКИЙ
  Роман Костянтинович

  студент 4 курсу державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”

  БУРА
  Анна Ярославівна

  студентка 3 курсу Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка

  ВАРЕНИК
  Оксана Володимирівна

  студентка 3 курсу вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

  ВЕЛІЧКО
  Дмитро Володимирович

  курсант 3 курсу Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”

  ВЕСЕЛОВСЬКИЙ
  Сергій Ігорович

  студент 4 курсу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

  ВОРОБЙОВА
  Анастасія Олегівна

  студентка 3 курсу Національного університету “Одеська юридична академія”

  ГАРБАР
  Владислав Васильович

  студент 5 курсу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

  ГОМЕЛЬСЬКИЙ
  Дмитро Костянтинович

  студент 4 курсу Чернігівського державного технологічного університету

  ГРЕЦЬКА
  Ірина Петрівна

  студентка 4 курсу Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

  ГРИШАЄВА
  Альона Дмитріївна

  студентка 4 курсу Донецького національного технічного університету

  ДЕЙДЕЙ
  Олександра Олександрівна

  курсант 3 курсу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

  ДЕРЕВ’ЯНЧУК
  Віталій Ігорович

  студент 3 курсу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. КарпенкаКарого

  ДЕРЕКА
  Оксана Григорівна

  студентка 3 курсу Київського національного університету будівництва і архітектури

  ДИДЯК
  Василь Зіновійович

  студент 4 курсу Національного лісотехнічного університету України

  ДЮКАРЕВ
  Володимир Сергійович

  студент 3 курсу Української державної академії залізничного транспорту

  ДЬОЛОГ
  Василь Іванович

  студент 5 курсу Національного університету водного господарства та природокористування

  ЗАЛІПУХІНА
  Альона Володимирівна

  курсант 3 курсу Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

  ЗЕМЛЯНСЬКА
  Сніжана Володимирівна

  студентка 4 курсу Черкаського державного технологічного університету

  КАЛЮТА
  Маргарита Володимирівна

  студентка 4 курсу Національного університету Острозька академія

  КАЇТА
  Альона Василівна

  курсант 3 курсу Національної академії внутрішніх справ

  КИРКІЛАН
  Анастасія Володимирівна

  студентка 4 курсу Одеського національного економічного університету

  КЛИМАК
  Маргарита Сергіївна

  студентка 4 курсу Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут

  КОВАЛЕНКО
  Марія Вікторівна

  студентка 6 курсу Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова

  КОЗАКОВ
  Костянтин Григорович

  студент 3 курсу державного вищого навчального закладу Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України

  КОНОНИХІН
  Євген Олександрович

  студент 5 курсу Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського Харківський авіаційний інститут

  КОШЕЛЕВА
  Олена Юріївна

  студентка 3 курсу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

  КРАСНОЩОК
  Ярослав Олегович

  курсант 4 курсу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

  КУВШИНОВА
  Наталя Денисівна

  студентка 4 курсу Одеського національного морського університету

  КУПИРА
  Ольга Іванівна

  студентка 3 курсу Луцького національного технічного університету

  ЛАСТОВЕЦЬКА
  Інна Романівна

  студентка 4 курсу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

  ЛІТОШ
  Наталія Ігорівна

  студентка 4 курсу Національного авіаційного університету

  ЛОБАНОВА
  Світлана Андріївна

  студентка 5 курсу Київського національного торговельно-економічного університету

  ЛОМОНОС
  Антон Геннадійович

  студент 5 курсу Донецького національного університету

  ЛОСЄВА
  Юлія Михайлівна

  студентка 5 курсу Харківського національного економічного університету

  ЛУЦІВ
  Павло Богданович

  студент 4 курсу Тернопільського національного економічного університету

  ЛУЦКОВА
  Євгенія Сергіївна

  курсант 3 курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

  МАКСИМЧУК
  Наталія Василівна

  студентка 5 курсу Чорноморського державного університету імені Петра Могили

  МАСЛІЙ
  Наталія Валеріївна

  студентка 3 курсу Національного університету Києво-Могилянська академія

  МАШИРОВ
  Антон Олександрович

  курсант 3 курсу Академії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

  МЕЛЬНИК
  Сергій Олександрович

  курсант 4 курсу Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова Національного авіаційного університету

  МЕРІНОВ
  Віталій Олександрович

  студент 3 курсу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

  МИРОНОВ
  Олексій Миколайович

  студент 4 курсу Національної металургійної академії України

  МИСАК
  Ігор Васильович

  студент 5 курсу Національного університету “Львівська політехніка”

  МІНЯЙЛЕНКО
  Любов Євгенівна

  студентка 6 курсу Запорізького державного медичного університету

  НОСКО
  Володимир Ігорович

  студент 6 курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  ОВЧИННИКОВА
  Олена Анатоліївна

  студентка 4 курсу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

  ОНАЦЬКА
  Надія Максимівна

  студентка 3 курсу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

  ОРІШКО
  Сергій Федорович

  студент 4 курсу Львівського національного аграрного університету

  ОСАДЧУК
  Роман Юрійович

  студент 3 курсу Криворізького національного університету

  ПАВЛИНЕНКО
  Мирослава Олександрівна

  студентка 4 курсу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

  ПАРАФІЛО
  Денис Михайлович

  студент 5 курсу Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

  ПЕРІГ
  Ігор Ярославович

  курсант 3 курсу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

  ПЛАКСІЙ
  Катерина Юріївна

  студентка 5 курсу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

  ПОКОТИЛО
  Юлія Ігорівна

  студентка 4 курсу Житомирського державного університету імені Івана Франка

  ПОЛЯКОВ
  Віталій Володимирович

  курсант 3 курсу Академії військово-морських сил імені П. С. Нахімова

  РАТАЙ
  Ірина Олександрівна

  студентка 3 курсу Національного університету біоресурсів і природокористування України

  РИБАКОВ
  Єгор Ігорович

  курсант 3 курсу факультету військової підготовки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

  РОДЗЕН
  Олена Володимирівна

  студентка 4 курсу Національного університету “Острозька академія”

  СЕРКО
  Юлія Геннадіївна

  студентка 3 курсу Житомирського національного агроекологічного університету

  СИДОРАК
  Андрій Володимирович

  студент 4 курсу Одеського державного екологічного університету

  СКВОРЦОВА
  Наталя Миколаївна

  студентка 3 курсу Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського

  СКОРИК
  Іван Вікторович

  студент 5 курсу Севастопольського національного технічного університету

  СЛОНЄВСЬКА
  Діана Костянтинівна

  студентка 4 курсу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

  СМІРНОВА
  Аліса Олександрівна

  студентка 3 курсу Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

  СМОРОДІНОВА
  Ольга Сергіївна

  студентка 5 курсу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського

  СОБЕЦЬКИЙ
  Ростислав Володимирович

  студент 4 курсу Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

  СТОРОЖИШЕН
  Микола Миколайович

  курсант 3 курсу Одеського державного університету внутрішніх справ

  СЮСЕЛЬ
  Олена Олександрівна

  студентка 5 курсу Харківського державного університету харчування та торгівлі

  ТАЦЯК
  Ростислав Іванович

  курсант 4 курсу Академії митної служби України

  ТКАЧ
  Павло Юрійович

  студент 5 курсу Сумського державного університету

  ТКАЧЕНКО
  Дмитро Васильович

  студент 3 курсу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

  ФАБРИКО
  Мирослава Орестівна

  студентка 5 курсу Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

  ФТОМА
  Тетяна Богданівна

  студентка 3 курсу Львівського інституту економіки і туризму

  ФУНДИРАТ
  Катерина Сергіївна

  студентка 5 курсу Херсонського державного аграрного університету

  ХРАПУНОВА
  Яна Володимирівна

  студентка 4 курсу Київського національного університету культури і мистецтв

  ХРИСТЕНКО
  Надія Євгенівна

  студентка 3 курсу Харківського національного медичного університету

  ЧЕРНЯК
  Сергій Володимирович

  студент 3 курсу Полтавської державної аграрної академії

  ЧУМАЧЕНКО
  Ганна Іванівна

  студентка 4 курсу державної установи Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського

  ШАРГА
  Олена Вікторівна

  студентка 4 курсу Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості

  ШЕВЧУК
  Іван Олександрович

  студент 3 курсу Національного транспортного університету

  ШКІЛЬ
  Катерина Петрівна

  студентка 4 курсу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

  ШКРОБОТ
  Антоніна Євгеніївна

  студентка 6 курсу Національного університету Києво-Могилянська академія

  ЦАРЕНКО
  Ілона Олександрівна

  студентка 4 курсу Кіровоградського національного технічного університету

  ЯВТУХОВСЬКА
  Ірина Вікторівна

  студентка 3 курсу Львівської комерційної академії

  ЯНЦЕН
  Тетяна Олександрівна

  студентка 5 курсу Херсонського національного технічного університету

  ЯНЮК
  Тетяна Олександрівна

  студентка 4 курсу Національного університету харчових технологій

  _____________________

     Додаток 2
  до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 22 серпня 2012 р. № 602-р

  СПИСОК
  аспірантів вищих навчальних закладів, яким призначено
  академічну стипендію Кабінету Міністрів України
  на 2012/13 навчальний рік


  БАКУМОВ
  Олександр Сергійович

  аспірант другого року навчання Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” 

  БАРАНОВА
  Вероніка Володимирівна

  аспірантка другого року навчання Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

  БАТРАК
  Андрій Михайлович

  аспірант другого року навчання Донбаського державного технічного університету

  БІРЮКОВ
  Олександр Миколайович

  аспірант другого року навчання Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган‑Барановського

  БОНДАРЕНКО
  Альона Сергіївна

  аспірантка другого року навчання Національного фармацевтичного університету

  БЕСЕДОВСЬКА
  Тетяна Борисівна

  аспірантка другого року навчання Харківського національного економічного університету

  БОРОДЧЕНКО
  Наталія Валеріївна

  аспірантка другого року навчання Харківської державної академії дизайну і мистецтв

  БРАГІН
  Микита Ігорович

  аспірант другого року навчання Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

  БРАЙКОВСЬКА
  Анна Миколаївна

  аспірантка другого року навчання Державного економіко-технологічного університету транспорту

  БУРКОВСЬКИЙ
  Максим Володимирович

  аспірант другого року навчання Харківської державної академії культури

  БУЧКОВСЬКА
  Іванна Михайлівна

  аспірантка другого року навчання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

  ВАТРАЛЬ
  Антоніна Володимирівна

  аспірантка другого року навчання Національної академії Служби безпеки України

  ВОЛКОВ
  Роман Сергійович

  аспірант другого року навчання Сумського державного університету

  ГІЛІТУХА
  Дмитро Валерійович

  аспірант другого року навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України

  ДМИТРЕНКО
  Анна Володимирівна

  аспірантка другого року навчання Запорізького національного університету

  ДМИТРЕНКО
  Олег Миколайович

  ад’юнкт другого року навчання Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

  ДУБИНА
  Наталя Анатоліївна

  ад’юнкт другого року навчання Харківського національного університету внутрішніх справ

  ДУБОВИК
  Сергій Володимирович

  аспірант другого року навчання державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”

  КОЛЧИГІН
  Богдан Владленович

  аспірант другого року навчання Харківського національного університету радіоелектроніки

  КУЗНЕЦОВ
  Павло Миколайович

  аспірант другого року навчання Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості

  ЛИЖАЧЕНКО
  Наталія Миколаївна

  аспірантка другого року навчання Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  МИЗДРЕНКО
  Оксана Миколаївна

  аспірантка другого року навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

  ОМЕЛЬЧУК
  Любов Василівна

  аспірантка другого року навчання Національного університету державної податкової служби України

  ПАЛЬЧУК
  Марія Борисівна

  аспірантка другого року навчання Національного університету фізичного виховання і спорту України

  ПАШИНСЬКА
  Анна Володимирівна

  аспірантка другого року навчання Донецького національного технічного університету

  ПИСАНИЙ
  Денис Михайлович

  аспірант другого року навчання Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

  ПЕТРОВСЬКА
  Юліана Романівна

  аспірантка другого року навчання Національного університету “Львівська політехніка”

  ПОНЯТОВСЬКИЙ
  Вадим Анатолійович

  аспірант другого року навчання Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

  СЕЛЕЗНЬОВА
  Анна Володимирівна

  аспірантка другого року навчання Хмельницького національного університету

  ТИХОНОВА
  Олена Вікторівна

  аспірантка другого року навчання Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова

  ТОДОРЮК
  Василь Борисович

  аспірант другого року навчання Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

  ОНИЩЕНКО
  Сергій Вікторович

  аспірант другого року навчання Бердянського державного педагогічного університету

  ХОЦКІНА
  Світлана Миколаївна

  аспірантка другого року навчання Криворізького національного університету

  ШУЛЕЖКО
  Василь Володимирович

  ад’юнкт другого року навчання Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

  ЦИМБАЛ-СЛАТВІНСЬКА
  Світлана Володимирівна

  аспірантка другого року навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

  _____________________