• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 1 серпня 2012 р.  701

  Київ

  Про Премію Кабінету Міністрів України
  за розроблення і впровадження
  інноваційних технологій

  З метою стимулювання розроблення і впровадження інноваційних технологій Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Заснувати Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

  2. Затвердити такі, що додаються:

  Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій;

  опис бланка диплома лауреата Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

                    Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

  Інд.70

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 1 серпня 2012 р. №  701

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Премію Кабінету Міністрів України
  за розроблення і впровадження інноваційних технологій

  1. Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (далі — Премія) присуджується щороку за особливі досягнення у розробленні і впровадженні інноваційних технологій у виробництво та виведення на ринок вітчизняної інноваційної продукції.

  2. Премія присуджується на конкурсних засадах.

  Кабінет Міністрів України присуджує щороку до Дня науки п’ять Премій.

  Розмір Премії визначається щороку Кабінетом Міністрів України.

  3. На здобуття Премії можуть висуватися роботи з розроблення і впровадження інноваційних технологій (далі — роботи), результатом яких є реалізовані інноваційні проекти.

  4. Оголошення про проведення конкурсу на здобуття Премії (далі — конкурс) та умови його проведення Держінформнауки оприлюднює щороку до 1 червня у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті.

  5. Підприємства, установи та організації (далі — заявники) подають щороку до 1 серпня року, в якому оголошено конкурс, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Національній академії наук, Національній академії медичних наук, Національній академії аграрних наук клопотання про присудження Премії.

  6. Під час присудження Премії враховується:

  практична цінність та перспективність результатів пов’язаної з роботою господарської діяльності заявника для підприємства, окремих галузей промисловості та/або національної економіки в цілому;

  кількість створених робочих місць для впровадження інноваційної технології, в тому числі нових робочих місць у високотехнологічних галузях;

  наявність сучасного високотехнологічного наукового обладнання та ефективність його використання у процесі впровадження інноваційної технології;

  відповідність роботи пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності;

  кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, що отримані в Україні і за кордоном та використані в роботі;

  кількість укладених у процесі виконання роботи ліцензійних угод на використання об’єктів права інтелектуальної власності та ноу-хау.

  7. Висунуті на здобуття Премії роботи приймаються на розгляд за умови, що їх результати застосовані на практиці не менш ніж за рік до дати їх висунення на здобуття Премії.

  8. Премія не присуджується повторно, а також не допускається висунення на здобуття Премії робіт, що удостоєні або висунуті на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

  9. Авторський колектив роботи повинен складатися не більш як з десяти осіб. Премія розподіляється між нагородженими в рівних частках.

  10. З метою розгляду подання міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук, Національної академії медичних наук, Національної академії аграрних наук про присудження Премії, проведення конкурсного відбору робіт та підготовки пропозицій про присудження Премії утворюється Комітет з присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (далі — Комітет), який діє на громадських засадах.

  11. До складу Комітету входять Віце-прем’єр-міністр України — Міністр соціальної політики (голова Комітету), Голова Держінформнауки (заступник голови Комітету), перший заступник Голови Держінформнауки (секретар Комітету), Міністр фінансів, перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту, заступник Міністра аграрної політики та продовольства, перший заступник Міністра охорони здоров’я, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник Міністра інфраструктури, голова Агентства держмайна, голова Держінвестпроекту, а також за згодою — Президент Національної академії наук, Президент Національної академії медичних наук, Президент Національної академії аграрних наук, генеральний конструктор із створення бронетанкової техніки та артилерійських систем — начальник казенного підприємства “Харківське конструкторське бюро машинобудування імені О. О. Морозова”, генеральний директор — головний конструктор державного підприємства Науково-виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний завод”, головний конструктор казенного підприємства “Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова”, головний конструктор державного підприємства “Завод “Електроважмаш”, генеральний конструктор державного підприємства “Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро “Прогрес” імені О. Г. Івченка”, генеральний конструктор державного підприємства “Авіаційний науково-технічний комплекс імені О. К. Антонова”, директор — головний конструктор казенного підприємства “Науково-технічний комплекс “Імпульс”, генеральний конструктор — генеральний директор державного підприємства “Державне конструкторське бюро “Південне” імені М. К. Янгеля”, голова Південного наукового центру Національної академії наук, директор Інституту геотехнічної механіки Національної академії наук, головний технолог ВАТ “Мотор Січ”, директор Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова Національної академії наук, заступник директора Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук, директор Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук.

  Персональний склад Комітету затверджує його голова.

  12. Організаційною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться у разі потреби. Засідання Комітету проводить його голова або за дорученням голови Комітету його заступник.

  Засідання Комітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

  Пропозиції Комітету щодо присудження Премії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комітету.

  Пропозиції Комітету оформляються протоколом, який підписує голова або його заступник, що веде засідання.

  Пропозиції Комітету є підставою для підготовки проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії.

  13. Організаційне, інформаційне та технічне забезпечення діяльності Комітету покладається на Держінформнауки.

  14. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, Національна академія медичних наук, Національна академія аграрних наук щороку відбирають не більш як п’ять робіт на здобуття Премії і подають до 1 жовтня року, в якому оголошено конкурс, Держінформнауки:

  заявку за формою, визначеною Комітетом;

  список робіт на здобуття Премії за підписом керівника відповідного органу виконавчої влади або академії;

  опис робіт із зазначенням суті впровадженої інноваційної технології та передбаченої пунктом 6 цього Положення інформації.

  15. Держінформнауки забезпечує прийняття та попередній розгляд документів.

  16. Перелік робіт, що подані для участі в конкурсі, із зазначенням відповідних інноваційних технологій публікується щороку до 30 жовтня в газеті “Урядовий кур’єр”.

  17. Держінформнауки за результатами розгляду документів, зазначених у пункті 14 цього Положення, готує обґрунтовані пропозиції та подає їх Комітетові до 1 грудня року, в якому оголошено конкурс.

  18. Комітет подає до 1 квітня року, що настає за роком, в якому оголошено конкурс, Держінформнауки пропозиції щодо присудження Премії.

  19. Держінформнауки на підставі пропозицій Комітету готує проект розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії та в установленому порядку подає його до 1 травня року, що настає за роком, в якому оголошено конкурс, Кабінетові Міністрів України.

  20. Особам, удостоєним Премії, присвоюється звання лауреата Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій та в урочистій обстановці головою Комітету або за дорученням голови Комітету заступником голови Комітету вручається диплом.

  21. Витрати, що пов’язані з виплатою Премії та виготовленням дипломів лауреатів Премії, здійснюються в межах коштів, передбачених у державному бюджеті Держінформнауки на зазначені цілі.

  22. Диплом померлого лауреата Премії або удостоєного Премії посмертно передається його сім’ї, а невиплачена грошова частина Премії переходить у спадщину в порядку, встановленому законодавством.

  _____________________

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 1 серпня 2012 р. №  701

  ОПИС
  бланка диплома лауреата Премії Кабінету Міністрів  України
  за розроблення і впровадження інноваційних технологій

  Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (далі — диплом) складається з обкладинки і вкладки з текстом.

  Обкладинка має форму прямокутника розміром 430 х 302 міліметри, складеного в один згин по лінії короткої сторони. Виготовляється з твердого картону. Зовнішній бік обкладинки обтягнутий червоною шевровою шкірою з фланелевою підкладкою.

  На лицьовому боці обкладинки наноситься тиснений фарбою золотистого кольору напис “Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій”. Всередині обкладинки у місці її згину закріплено муарову стрічку синього і жовтого кольорів (співвідношення кольорів стрічки — 1:1) для вкладки.

  Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 420 х 297 міліметрів, складеного в один згин по лінії короткої сторони.

  На першій (лицьовій) сторінці вкладки вгорі міститься зображення малого Державного Герба України, виконане фарбою золотистого кольору. В центрі сторінки синьою фарбою надруковані слова “Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій”.

  На другій сторінці у центрі — кольорове зображення фасаду Будинку Уряду на фоні Державного Прапора України. На третій сторінці синьою фарбою надруковано: “Лауреату Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій _________________________”.

  (прізвище, ім’я та по батькові)

  Нижче зазначається дата і номер розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії. Диплом підписується Прем’єр-міністром України. У лівому нижньому куті друкарським способом зазначається номер диплома.

  _____________________