• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 липня 2012 р.  660

  Київ

  Про затвердження Порядку виплати
  одноразової матеріальної допомоги особам,
  які постраждали від торгівлі людьми

  Відповідно до статті 6 Закону України “Про протидію торгівлі людьми” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, що додається.

  2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

                    Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

  Інд.26

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 липня 2012 р. №  660

  ПОРЯДОК
  виплати одноразової матеріальної допомоги особам,
  які постраждали від торгівлі людьми

  1. Цей Порядок визначає механізм виплати одноразової матеріальної допомоги (далі — матеріальна допомога) особам, які постраждали від торгівлі людьми.

  2. Матеріальна допомога виплачується особі, якій встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми (далі — особа), відповідно до законодавства.

  Виплата матеріальної допомоги здійснюється органами праці та соціального захисту населення одноразово у розмірі прожиткового мінімуму для відповідної категорії осіб (діти віком до шести років, діти віком від шести до 18 років, працездатні особи, особи, які втратили працездатність), установленого на момент звернення особи за матеріальною допомогою.

  3. Для отримання матеріальної допомоги особа або законний представник дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи подає органові праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) зазначеної особи такі документи:

  заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

  копію довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

  копію документа, що посвідчує особу;

  копію документа, що підтверджує непрацездатність особи (у разі потреби).

  Іноземець або особа без громадянства, що не володіє українською або російською мовою, заповнює заяву з перекладачем.

  Орган праці та соціального захисту населення формує особову справу, яка зберігається протягом трьох років після виплати матеріальної допомоги.

  Матеріальну допомогу може отримати уповноважена особа, законний представник дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи.

  4. Виплата матеріальної допомоги здійснюється згідно з відомістю, яка складається органом праці та соціального захисту населення за формою, затвердженою Мінсоцполітики, через державне підприємство поштового зв’язку або шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок.

  Витрати на оплату послуг державного підприємства поштового зв’язку, пов’язаних з виплатою матеріальної допомоги, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету відповідно до заявки органу праці та соціального захисту населення.

  5. Матеріальна допомога виплачується особі не пізніше одного місяця з дня її звернення до органу праці та соціального захисту населення у межах коштів, передбачених у державному бюджеті на такі цілі.

  _____________________