• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 21 листопада 2011 р.   1277

  Київ

  Питання системи обліку публічної інформації

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Положення про систему обліку публічної інформації, що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у тримісячний строк забезпечити:

  створення, функціонування та ведення системи обліку публічної інформації;

  доступ до системи обліку публічної інформації.

  3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити створення, функціонування та ведення системи обліку публічної інформації.

                    Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

  Інд.70

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 21 листопада 2011 р. №  1277

  ПОЛОЖЕННЯ
  про систему обліку публічної інформації

  1. Це Положення встановлює загальні вимоги щодо забезпечення збереження та доступу до публічної інформації шляхом створення, функціонування і ведення системи обліку публічної інформації, в якій реєструються документи, що перебувають у суб’єктів владних повноважень.

  2. Система обліку публічної інформації (далі — система обліку) — це електронна база даних, що містить інформацію про документи, які перебувають у суб’єкта владних повноважень (далі — документи).

  3. Адміністратором системи обліку є суб’єкт владних повноважень, що забезпечує її створення, функціонування та ведення в межах своїх повноважень.

  4. Адміністратор системи обліку забезпечує:

  реєстрацію документів;

  стабільну роботу системи обліку;

  оприлюднення системи обліку на офіційному веб-сайті, а в разі його відсутності — в інший прийнятний спосіб;

  надання доступу до системи обліку за запитами;

  здійснення оновлення програмного забезпечення системи обліку;

  можливість пошуку, перегляду, отримання електронних копій шляхом копіювання інформації з системи обліку в цілому або її частин користувачами системи обліку;

  здійснення інших функцій відповідно до законодавства.

  5. Реєстрація документів здійснюється шляхом внесення в облікову картку таких відомостей про документи в електронному вигляді:

  номер облікової картки;

  назва документа;

  номер документа;

  дата створення документа;

  дата надходження документа;

  джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);

  передбачена законом підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;

  строк обмеження доступу до інформації (у разі, якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом);

  галузь;

  ключові слова;

  тип, носій (текстовий документ, плівки, відео- та аудіозаписи тощо);

  вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи);

  проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);

  форма зберігання документа;

  місце зберігання документа.

  У разі потреби може зазначатися додаткова інформація.

  6. Система обліку ведеться державною мовою.

  7. Внесення змін до системи обліку у разі виявлення неточності, помилки або зміни інформації про документ, внесеної раніше, здійснюється шляхом створення додаткової до існуючої облікової картки, із зазначенням у системі обліку факту внесення змін, змісту змін та дати.

  8. Внесення до системи обліку відомостей про документи здійснюється з урахуванням частини сьомої статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

  9. Захист інформації в системі обліку здійснюється шляхом створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

  _____________________