• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 31 жовтня 2011 р. № 1121-р

  Київ

  Про затвердження плану заходів
  із залучення молодих учених до роботи в
  наукових установах та вищих навчальних закладах

  1. Затвердити план заходів із залучення молодих учених до роботи в наукових установах та вищих навчальних закладах, що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, національній та галузевим академіям наук, відповідальним за виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів, подавати щороку до 1 лютого Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України.

                    Прем’єр-міністр України                                                         М. АЗАРОВ

  Інд.70

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 31 жовтня 2011 р. № 1121-р

  ПЛАН
  заходів із залучення молодих учених до роботи
  в наукових установах та вищих навчальних закладах

  1. Провести засідання за круглим столом щодо стану та перспектив професійної та економічної привабливості наукової сфери для молодих фахівців.

  Держінформнауки, МОНмолодьспорт, Національна академія наук.

  Березень 2012 року.

  2. Підготувати пропозиції щодо створення при Кабінетові Міністрів України тимчасового консультативно-дорадчого органу — Всеукраїнської ради молодих учених з метою координування діяльності самоврядних молодіжних організацій наукових установ.

  Держінформнауки, МОНмолодьспорт, національна, галузеві академії наук.

  Лютий 2012 року.

  3. Забезпечувати щороку придбання довідкових інформаційних періодичних зарубіжних видань та баз даних в електронному вигляді для вищих навчальних закладів та наукових установ.

  МОНмолодьспорт, Держінформнауки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, національна, галузеві академії наук.

  Постійно починаючи з 2012 року.

  4. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України проект нормативно-правового акта щодо підвищення щомісячного розміру стипендій Президента України для молодих учених до 1200 гривень та стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених до 1050 гривень у межах коштів, передбачених для виплати таких стипендій, шляхом зменшення їх кількості.

  МОНмолодьспорт, Держінформнауки, Мінекономрозвитку, Мінфін, Комітет з Державних премій в галузі науки і техніки, Національна академія наук.

  Березень 2012 року.

  5. Здійснити заходи щодо оновлення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів та наукових установ шляхом придбання новітнього обладнання іноземного виробництва, аналоги якого не виготовляються в Україні, і розвитку системи центрів колективного користування.

  Держінформнауки, МОНмолодьспорт, Мінекономрозвитку, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, національна, галузеві академії наук.

  Грудень 2012 року.

  6. Опрацювати питання щодо забезпечення в рамках державних цільових програм надання починаючи з 2012 року молодим ученим віком до 35 років пільгових довгострокових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла.

  Мінрегіон, МОНмолодьспорт, Держінформнауки, Мінфін, національна, галузеві академії наук.

  Грудень 2011 року.

  7. Забезпечувати проведення у вищих навчальних закладах та наукових установах лекцій всесвітньо відомих учених, форумів, конференцій та інших заходів   з метою популяризації досягнень вітчизняної та світової науки.

  МОНмолодьспорт,  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, національна, галузеві академії наук.

  Постійно починаючи з 2012 року.

  _____________________