• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 20 липня 2011 р. №  766

  Київ

  Деякі питання центрів з фізичної
  культури і спорту інвалідів “Інваспорт”

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  Положення про Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”;

  Типове положення про регіональний та місцевий центри з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”.

  2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 955 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 55, ст. 2213) зміни, що додаються.

  3. Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській обласним, Севастопольській міській державним адміністраціям вжити заходів щодо реорганізації обласних та Севастопольського міського центрів з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” шляхом перетворення у регіональні центри з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” з подальшою передачею зазначених регіональних центрів з державної у комунальну власність.

  4. Рекомендувати:

  1) органам місцевого самоврядування:

  вжити заходів щодо реорганізації Кримського республіканського, Вінницького, Волинського, Донецького, Житомирського, Закарпатського, Івано-Франківського, Кіровоградського, Луганського, Миколаївського, Одеського, Полтавського, Рівненського, Харківського, Херсонського, Черкаського обласних, Київського міського центрів з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” шляхом їх перетворення у регіональні центри з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”;

  делегувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям повноваження щодо управління зазначеними регіональними центрами;

  2) Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування:

  передбачати щороку під час формування місцевих бюджетів кошти на утримання і забезпечення діяльності регіональних та місцевих центрів з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” для виконання завдань, визначених положеннями про них;

  утворювати місцеві центри з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” (районні, міські, районні у містах) з урахуванням потреб та можливостей регіону з метою розвитку фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.

  5. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту передбачати щороку під час розроблення проекту Державного бюджету України видатки на утримання та забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”.

  6. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Державній службі молоді та спорту, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

    Прем’єр-міністр України                                                                    М. АЗАРОВ

  Інд.70

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 20 липня 2011 р. №  766

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Український центр з фізичної
  культури і спорту інвалідів “Інваспорт”

  1. Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” (далі — Центр) є спеціалізованим державним закладом, який підпорядковується Національному комітету спорту інвалідів України  (далі — Комітет)  та Держмолодьспорту, забезпечує створення належних умов для реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту інвалідів, здійснює заходи з організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, у тому числі щодо спорту вищих досягнень, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів.

  2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

  3. До системи закладів фізичної культури і спорту інвалідів належать:

  Центр;

  регіональні та місцеві центри фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” (далі — регіональні та місцеві центри);

  дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів (далі — спортивні школи);

  спеціалізовані дитячо-юнацькі школи для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву (далі — спеціалізовані спортивні школи);

  національна, у тому числі штатна команда національних збірних команд з видів спорту інвалідів.

  4. Центр здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через регіональні та місцеві центри.

  5. Центр є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням, власні бланки,  рахунки в органах Казначейства.

  6. Місцезнаходження Центру: м. Київ, вул. Еспланадна,  42.

  7. Взаємодія Центру з органами державної влади, органами місцевого самоврядування спрямовується Держмолодьспортом та Комітетом. Центр взаємодіє з національними спортивними федераціями інвалідів та їх спілками (далі — спортивні федерації інвалідів), іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.

  8. Основними завданнями Центру є:

  створення належних умов для реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту інвалідів;

  здійснення заходів з організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, у тому числі щодо спорту вищих досягнень, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів;

  підготовка і забезпечення разом з Комітетом та спортивними федераціями інвалідів, які є членами Міжнародного паралімпійського комітету і Міжнародного спортивного комітету глухих, участі національних збірних команд з видів спорту інвалідів у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, інших міжнародних змаганнях;

  розроблення в межах своїх повноважень пропозицій щодо формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту інвалідів, пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань розвитку фізичної культури і спорту;

  підготовка та забезпечення участі в Паралімпійських, Дефлімпійських та Глобальних іграх, чемпіонатах світу та Європи національних збірних команд з видів спорту інвалідів, створення і забезпечення розвитку системи реабілітації інвалідів різних нозологій з використанням засобів фізичної культури і спорту;

  організація та проведення спортивної та фізкультурно-реабілітаційної роботи серед інвалідів, координація відповідної роботи в регіонах;

  контроль за здійсненням навчально-тренувальної роботи та проведенням заходів з фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

  сприяння спортивним федераціям інвалідів у забезпеченні розвитку визнаних в Україні видів спорту інвалідів та здійснення співпраці з ними;

  здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення закладів фізичної культури і спорту для інвалідів;

  забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту інвалідів та їх  фізкультурно-спортивної реабілітації.

  9. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

  1) забезпечує разом із МОНмолодьспортом, Держмолодьспортом та Комітетом виконання державних програм з питань розвитку фізичної культури і спорту;

  2) бере участь разом із структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади в управлінні роботою регіональних та місцевих центрів, спортивних шкіл і спеціалізованих спортивних шкіл;

  3) забезпечує разом з Комітетом, регіональними та місцевими центрами, спортивними федераціями інвалідів, іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості розвиток визнаних в Україні видів спорту інвалідів;

  4) сприяє разом з Комітетом і регіональними та місцевими центрами розвитку спортивних шкіл, спеціалізованих спортивних шкіл, комплектує на конкурсній основі з числа найбільш підготовлених спортсменів дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень, а також фахівців з фізичної культури і спорту інвалідів, зокрема тренерів, національні збірні команди з видів спорту інвалідів для підготовки до участі в міжнародних спортивних змаганнях;

  5) готує разом із спортивними федераціями інвалідів та Комітетом і подає до Держмолодьспорту пропозиції щодо визнання в Україні видів спорту інвалідів, вживає заходів щодо їх розвитку;

  6) проводить у порядку, визначеному МОНмолодьспортом, атестацію тренерів та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів;

  7) забезпечує разом з Мінсоцполітики, Комітетом, регіональними та місцевими центрами проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів згідно з Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1686 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3311);

  8) погоджує разом з Комітетом положення про регіональні та місцеві центри;

  9) формує на конкурсній основі за погодженням з Комітетом склад штатної команди національних збірних команд з видів спорту інвалідів, що включає спортсменів, фахівців з фізичної культури і спорту інвалідів;

  10) укладає трудові договори (контракти) із спортсменами та фахівцями штатної команди національних збірних команд з видів спорту інвалідів;

  11) подає Держмолодьспорту за погодженням з Комітетом пропозиції щодо участі національних збірних команд з видів спорту інвалідів у Паралімпійських та Дефлімпійських іграх;

  12) погоджує участь спортсменів — членів штатної команди національних збірних команд з видів спорту інвалідів у спортивних змаганнях,  не включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;

  13) ініціює перед Держмолодьспортом та МОНмолодьспортом за поданням спортивних федерацій інвалідів або Комітету виключення спортсмена — члена національної збірної команди з виду спорту інвалідів із національної збірної команди та штатної команди національних збірних команд з видів спорту інвалідів у разі його дискваліфікації (відсторонення) від участі у спортивних заходах, зокрема за порушення правил спортивних змагань та/або положення (регламенту) про спортивні змагання, норм, визначених міжнародними та всеукраїнськими спортивними федераціями і Комітетом, а також за використання заборонених у спорті засобів (допінгу);

  14) проводить організаційно-методичну роботу з підвищення професійного рівня тренерів та фахівців з фізичної культури і спорту інвалідів;

  15) сприяє за дорученням Держмолодьспорту організації виконання спортивними федераціями інвалідів заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

  16) замовляє в межах бюджетних призначень виготовлення спортивної форми, обладнання, інвентарю, грамот, дипломів, кубків, медалей, значків, сувенірів, друкованих матеріалів та іншої продукції для проведення спортивних заходів та заходів пов’язаних з діяльністю Центру;

  17) забезпечує в межах бюджетних призначень національні збірні команди з видів спорту інвалідів спортивною формою та інвентарем відповідно до порядку і нормативів, затверджених МОНмолодьспортом, веде облік та звітність про їх використання;

  18) сприяє інвалідам, їх громадським організаціям у вирішенні питання надання спортивних споруд для проведення заходів з фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

  19) вносить органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення умов для забезпечення безперешкодного доступу інвалідів до спортивних споруд, у тому числі з метою проведення фізкультурно-спортивних та реабілітаційних заходів;

  20) подає до Держмолодьспорту разом з Комітетом пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної бази спорту інвалідів;

  21) укладає в разі потреби з працівниками Центру договори про матеріальну відповідальність;

  22) розробляє за поданням спортивних федерацій інвалідів та за погодженням з Комітетом пропозиції до проекту Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік і подає їх МОНмолодьспорту;

  23) організовує і забезпечує проведення спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік;

  24) організовує участь національних збірних команд з видів спорту інвалідів у міжнародних змаганнях, що передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, оформляє виїзні документи;

  25) розробляє разом із спортивними федераціями інвалідів та подає до Держмолодьспорту пропозиції щодо норм, умов, вимог Єдиної спортивної класифікації України, контролює їх дотримання;

  26) вносить до МОНмолодьспорту за погодженням з Комітетом пропозиції щодо формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік стосовно показників і видатків для здійснення заходів з фізичної культури і спорту інвалідів, їх фізкультурно-спортивної реабілітації та розвитку спорту вищих досягнень;

  27) подає до Держмолодьспорту за погодженням з Комітетом та спортивними федераціями інвалідів пропозиції щодо організації фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації, розроблення проектів відповідних нормативно-правових актів;

  28) сприяє здійсненню заходів, спрямованих на соціальний захист спортсменів-інвалідів, тренерів та інших фахівців з фізичної культури і спорту інвалідів;

  29) проводить заходи з медичного забезпечення спортсменів-інвалідів, фахівців з фізичної культури і спорту інвалідів та проходження диспансерного нагляду, обов’язкового страхування спортсменів-інвалідів вищих категорій;

  30) порушує в установленому порядку клопотання про відзначення та нагородження, присвоєння почесних звань фахівцям з фізичної культури і спорту інвалідів, а також відзначення кращих регіональних та місцевих центрів, спортивних федерацій інвалідів, спортивних клубів інвалідів та активістів, які зробили значний внесок у забезпечення розвитку фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

  31) подає за погодженням з Комітетом до Держмолодьспорту проекти рішень щодо призначення державних стипендій спортсменам-інвалідам — чемпіонам та призерам Паралімпійських, Дефлімпійських та Глобальних ігор, чемпіонатів світу та Європи, їх тренерам та фахівцям з фізичної культури і спорту інвалідів;

  32) здійснює разом з Комітетом та Держмолодьспортом заходи щодо науково-методичного забезпечення діяльності у сфері фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

  33) здійснює заходи щодо вдосконалення інформаційно-пропагандистського, методологічного забезпечення фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

  34) вносить разом із спортивними федераціями інвалідів та Комітетом Держмолодьспорту пропозиції до положення про проведення всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів;

  35) виконує інші функції.

  10. Центр для виконання покладених на нього завдань має право:

  координувати діяльність регіональних та місцевих центрів, проводити у межах своїх повноважень моніторинг виконання центрами державних програм з фізичної культури і спорту та вносити Держмолодьспорту пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів їх діяльності;

  скликати наради з питань, що належать до його компетенції, утворювати в разі потреби комісії та робочі групи;

  проводити перевірку діяльності регіональних та місцевих центрів.

  11. Центр видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру.

  12. Забезпечення функціонування Центру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

  Майном Центру є оборотні та необоротні активи, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

  Майно Центру є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

  13. Гранична чисельність працівників Центру та штатної команди національних збірних команд з видів спорту інвалідів затверджується МОНмолодьспортом за погодженням з Мінфіном.

  14. Центр самостійно розпоряджається коштами, модернізує власну матеріально-технічну базу.

  15. Начальник Центру призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держмолодьспорту за поданням президента Комітету.

  16. Начальник Центру:

  здійснює керівництво діяльністю Центру та національною, в тому числі штатною командою національних збірних команд з видів спорту інвалідів;

  відповідає за здійснення Центром заходів з фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

  розглядає питання щодо надання в межах фонду оплати праці доплат, премій та матеріальної допомоги працівникам Центру і штатної команди національних збірних команд з видів спорту інвалідів, вживає інших заходів заохочення та дисциплінарного впливу;

  представляє Центр у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;

  вносить до МОНмолодьспорту за погодженням з Комітетом пропозиції щодо розподілу коштів, передбачених для здійснення заходів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

  затверджує положення про структурні підрозділи Центру, посадові інструкції його працівників;

  погоджує із структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади положення про регіональні та місцеві центри;

  призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру, укладає трудові договори (контракти) із спортсменами та фахівцями штатної команди національних збірних команд з видів спорту інвалідів;

  погоджує за поданням структурного підрозділу з питань фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади кандидатури для призначення на посади начальників регіональних та місцевих центрів;

  укладає цивільно-правові договори;

  укладає колективний договір відповідно до законодавства про працю;

  видає у межах своїх повноважень накази, у тому числі за погодженням з Комітетом накази про участь національних збірних команд з видів спорту інвалідів у міжнародних змаганнях, що передбачені  Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік, організовує і контролює їх виконання;

  бере участь у засіданнях колегії, нарадах, які скликає Держмолодьспорт, інших організаційних заходах;

  впроваджує інноваційні методи в роботу Центру, забезпечує зміцнення виконавської дисципліни, підвищення професійної кваліфікації його працівників;

  здійснює заходи щодо поліпшення умов праці працівників Центру, дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних умов;

  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

  17. Начальник Центру має одного заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Комітетом.

  _____________________

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 20 липня 2011 р. №  766

  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
  про регіональний та місцевий центри
  з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”

  1. Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” (далі — регіональний центр) є спеціалізованим закладом, який забезпечує розвиток фізичної культури і спорту інвалідів на регіональному рівні та проводить відповідні заходи з фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.

  2. Структурний підрозділ з питань фізичної культури і спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — структурний підрозділ) забезпечує координацію роботи регіонального центру щодо розвитку фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації в регіоні, зміцнення його матеріально-технічної бази.

  3. Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” (далі — Центр) здійснює координацію діяльності регіонального центру, проводить моніторинг виконання регіональним центром державних програм з розвитку фізичної культури і спорту та вносить структурним підрозділам пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів діяльності регіонального центру.

  4. Місцевий центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” (далі — місцевий центр) є спеціалізованим закладом, який забезпечує розвиток фізичної культури і спорту інвалідів на місцевому рівні (район, місто, райони у містах) та проводить відповідні заходи з фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.

  5. Регіональний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку та власні бланки.

  6. Регіональний центр спрямовує та координує діяльність місцевого центру, дитячо-юнацької спортивної школи для інвалідів і спеціалізованої дитячо-юнацької школи для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву.

  7. Під час провадження своєї діяльності регіональний та місцевий центри співпрацюють з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, Національним комітетом спорту інвалідів України, спортивними федераціями інвалідів з нозологій, їх спілками та осередками на місцях.

  8. У своїй діяльності регіональні та місцеві центри керуються Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

  9. Основними завданнями регіонального та місцевого центрів є:

  участь у розробленні пропозицій до державних, регіональних та місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту;

  організація та проведення серед інвалідів різних вікових груп навчально-тренувальної роботи, спортивних змагань, фізкультурно-спортивних та реабілітаційних заходів;

  поліпшення матеріально-технічного забезпечення спортивної бази для проведення заходів фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

  сприяння у створенні умов для безперешкодного доступу інвалідів до фізкультурно-спортивних споруд;

  сприяння діяльності спортивних клубів інвалідів, спортивних федерацій інвалідів з нозологій на місцях, інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

  10. Регіональний та місцевий центри відповідно до покладених на них завдань:

  1) забезпечують виконання державних, регіональних та місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту;

  2) забезпечують ефективне використання коштів, матеріальних ресурсів для проведення заходів фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

  3) забезпечують згідно із встановленими нормативами учасників спортивних заходів, що проводяться на території регіону та на місцях, у разі потреби транспортними засобами, приміщенням для проживання, організовують харчування, доступ до спортивних споруд, створюють умови для проведення спортивних заходів;

  4) замовляють відповідно до кошторису спортивну форму, обладнання та інвентар, грамоти, дипломи, медалі, вимпели, значки, сувеніри, друковані матеріали, необхідні для проведення спортивних змагань та забезпечення діяльності центрів;

  5) здійснюють заходи щодо розвитку та популяризації на території регіону та на місцях видів спорту інвалідів, подають структурним підрозділам пропозиції щодо проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед інвалідів;

  6) проводять семінари, наради, конференції з питань розвитку фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації, беруть участь у всеукраїнських та регіональних нарадах із зазначених питань;

  7) вносять щороку органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції до проектів місцевих бюджетів щодо вирішення питань розвитку фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

  8) сприяють впровадженню в практику інноваційних науково-методичних розробок у сфері фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

  9) вивчають потреби регіону у фахівцях для фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи з інвалідами, сприяють підвищенню кваліфікації таких фахівців на регіональному рівні;

  10) проводять інформаційно-пропагандистську діяльність щодо розвитку фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації на регіональному рівні;

  11) виконують інші функції.

  11. Регіональний центр:

  здійснює навчально-тренувальну підготовку спортсменів-інвалідів регіону з визнаних в Україні видів спорту інвалідів, забезпечує їх спортивною формою та інвентарем, а також забезпечує їх участь у заходах, передбачених календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів регіону на відповідний рік;

  проводить роботу з підготовки спортсменів-інвалідів регіону, в тому числі за участю дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву, бере участь в організації навчально-тренувального процесу, а також здійснює відбір та формує з кращих спортсменів регіону збірні команди регіону з видів спорту інвалідів для участі у всеукраїнських змаганнях;

  присвоює спортивні розряди спортсменам-інвалідам регіону згідно з Єдиною спортивною класифікацією України;

  вносить пропозиції щодо присвоєння спортивних розрядів, почесних спортивних звань переможцям змагань, працівникам і активістам фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації; нагороджує кращих спортсменів, фахівців, активістів, які досягли високих спортивних результатів;

  надає методичну допомогу у створенні та організації діяльності місцевого центру;

  за дорученням Центру організовує та проводить заходи, передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.

  12. Фінансування регіонального та місцевого центрів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

  13. Регіональний та місцевий центри можуть самостійно розпоряджатися коштами, модернізувати власну матеріально-технічну базу, володіти та розпоряджатися майном відповідно до закону.

  Майно регіонального центру закріплюється за ним на праві оперативного управління.

  14. Регіональний центр очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за погодженням з начальником Центру.

  Місцевий центр очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідним органом місцевого самоврядування за поданням регіонального центру та за погодженням з начальником Центру.

  15. Начальник регіонального центру:

  здійснює керівництво його діяльністю, представляє центр у відносинах з іншими органами, підприємствами та організаціями;

  укладає цивільно-правові договори, видає накази організаційно-розпорядчого характеру;

  призначає на посаду і звільняє з посади працівників центру та готує подання структурному підрозділу щодо призначення на посаду та звільнення з посади директорів дитячо-юнацької спортивної школи для інвалідів і спеціалізованої дитячо-юнацької школи для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву;

  може брати участь у нарадах, колегіях, які проводить структурний підрозділ і структурний підрозділ з питань соціальної політики облдержадміністрації, засіданнях постійних комісій обласної ради;

  бере участь у здійсненні заходів з виконання державних, регіональних, місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту;

  здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності центру;

  забезпечує центр кваліфікованими кадрами;

  створює безпечні умови праці;

  укладає колективний договір відповідно до законодавства про працю;

  контролює виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;

  здійснює інші повноваження згідно із законодавством.

  16. Начальник регіонального центру може мати заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади згідно із законодавством про працю за погодженням з начальником Центру.

  17. Гранична чисельність та штатний розпис регіонального центру затверджується структурним підрозділом.

  18. Регіональний центр подає щороку структурному підрозділу та Центру звіт про результати своєї фінансово-господарської діяльності.

  19. Положення про регіональний центр затверджується органом, що його утворив, за погодженням з Центром.

   

  _____________________

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 20 липня 2011 р. №  766

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
  України від 25 липня 2007 р. № 955

  1. У постанові:

  у пункті 1 слова “республіканського Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських” замінити словом “регіональних”;

  у пункті 4 слова “обласних, Київського та Севастопольського міських” замінити словом “регіональних”.

  2. У назві додатків 2 і 3 до постанови слова “республіканського Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських” замінити словом “регіональних”.

  _____________________