• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 13 липня 2011 р. №  753

  Київ

  Про затвердження Порядку залучення
  працездатних осіб до суспільно корисних
  робіт в умовах воєнного стану

  Відповідно до пункту 1 частини першої статті 15 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, що додається.

  2. Міністерству соціальної політики, Міністерству оборони, Міністерству надзвичайних ситуацій, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів в разі потреби надавати роз’яснення у межах компетенції щодо застосування Порядку, затвердженого цією постановою.

                    Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

  Інд.26

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 13 липня 2011 р. №  753

  ПОРЯДОК
  залучення працездатних осіб
  до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану

  1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану (далі — суспільно-корисні роботи), а також регулює питання соціального захисту працездатних осіб, що залучаються до їх виконання.

  2. Дія Порядку поширюється на військове командування, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи і організації незалежно від форми власності (далі — підприємства).

  3. У цьому Порядку термін “суспільно корисні роботи” означає види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення, не можуть бути пов’язані з підприємництвом або іншою діяльністю, спрямованою на одержання прибутку, та до яких належить широке коло робіт і послуг, що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки.

  Інші терміни вживаються у цьому Порядку в значенні, наведеному в Законі України “Про правовий режим воєнного стану”, Женевській Конвенції від 12 серпня 1949 р. “Про захист цивільного населення під час війни”, Законі України “Про прожитковий мінімум” і Кодексі законів про працю України.

  4. Військове командування разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а якщо це неможливо, самостійно приймає рішення про запровадження трудової повинності та залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт, яке доводиться до відома населення через засоби масової інформації.

  У рішенні зазначаються обставини, що склалися в регіоні (місцевості, населеному пункті), і несприятливі фактори техногенного, природного та воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності, шляхи протидії таким факторам і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

  У рішенні також зазначаються:

  обґрунтування необхідності залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт;

  критерії відбору таких осіб, зокрема, за віком, професією, спеціальністю;

  перелік груп (бригад, загонів) працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт, їх орієнтовна чисельність та порядок взаємодії;

  перелік видів суспільно корисних робіт, до виконання яких залучаються працездатні особи;

  межі території, транспортні маршрути та найменування об’єктів, де планується виконання зазначених робіт;

  місце та час збору працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт, строк їх виконання;

  посадові особи, які відповідають за інформування, оповіщення та збір зазначених осіб;

  підприємства — замовники суспільно корисних робіт, де працюватимуть такі особи;

  інші питання, вирішення яких сприятиме виконанню таких робіт.

  5. До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану (крім працездатних осіб, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами на період мобілізації та воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер), а саме:

  безробітні та інші незайняті особи;

  працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу позаштатних (невоєнізованих) формувань цивільного захисту, — у порядку переведення;

  особи, зайняті в особистому селянському господарстві;

  студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів.

  З кожною із зазначених осіб укладається строковий трудовий договір.

  6. Забороняється залучати до суспільно корисних робіт малолітніх дітей та дітей віком від чотирнадцяти до п’ятнадцяти років, жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також вагітних жінок у разі, коли виконання таких робіт може негативно вплинути на стан їх здоров’я.

  7. Оповіщення, збір і комплектування груп працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт, безпосередньо забезпечується військовим командуванням за сприяння сільських та селищних голів, керівників підприємств (включаючи житлово-експлуатаційні підприємства, навчальні заклади тощо). Військове командування для організації залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт здійснює заходи щодо:

  забезпечення реєстрації (ведення обліку) працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт, проведення їх інструктажу, в тому числі з питань техніки безпеки;

  забезпечення таких осіб засобами індивідуального захисту та робочим інструментом;

  планування та ведення обліку обсягів випуску продукції, виконання робіт і надання послуг.

  8. Суспільно-корисні роботи визначаються в орієнтовному переліку згідно з додатком до цього Порядку, а також військовим командуванням разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а в разі відсутності такої можливості самостійно з урахуванням обставин, що склалися в регіоні (місцевості, населеному пункті), і несприятливих факторів техногенного, природного та воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності.

  9. Забороняється виконання суспільно корисних робіт на радіаційно або хімічно забруднених територіях, у районах ведення бойових дій, виникнення небезпечних і особливо небезпечних інфекційних хвороб, місцях розташування вибухонебезпечних предметів, а також на необоронюваній місцевості.

  10. Механізм надання компенсації (винагороди) за виконання суспільно корисних робіт та тривалість робочого часу встановлюються відповідно до законодавства про працю.

  _____________________

   

   

     Додаток
  до Порядку

  ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
  суспільно корисних робіт, що виконуються
  в умовах воєнного стану

  Ремонтно-відновлювальні роботи, насамперед роботи, що виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності.

  Розбір завалів, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг.

  Будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення.

  Ремонт і будівництво житлових приміщень.

  Вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються на залізницях, у портах тощо.

  Сільськогосподарські роботи (весняно-польові роботи, збирання врожаю, сінокосіння).

  Надання допомоги населенню, насамперед інвалідам, дітям, громадянам похилого віку, хворим та іншим особам, які не мають можливості самостійно протидіяти несприятливим факторам техногенного, природного та воєнного характеру.

  Організація забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій.

  Роботи із забезпечення стійкості функціонування потенційно небезпечних об’єктів на випадок надзвичайних ситуацій.

  Роботи, пов’язані з підтриманням громадського порядку.

  _____________________