• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 29 червня 2011 р. №  625-р

  Київ

  Про затвердження плану заходів з
  виконання Річної національної програми
  співробітництва Україна — НАТО на 2011 рік

  1. Затвердити план заходів з виконання Річної національної програми співробітництва Україна — НАТО на 2011 рік (далі — план заходів), що додається.

  2. Органам, відповідальним за виконання плану заходів, забезпечити подання щокварталу до 5 числа наступного місяця Міністерству закордонних справ звітів про стан його виконання.

  3. Установити, що фінансування плану заходів здійснюється за рахунок і в межах видатків, передбачених органам виконавчої влади, іншим державним органам з цією метою у Державному бюджеті України на 2011 рік, та інших джерел.

    Прем’єр-міністр України                                                                         М. АЗАРОВ

  Інд.70

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 29 червня 2011 р. №  625-р

  ПЛАН ЗАХОДІВ
  з виконання Річної національної програми
  співробітництва Україна — НАТО на 2011 рік

  Зміст завдання Річної
  національної програми

  Зміст заходу

  Відповідальні
  за виконання

  Орієнтовні обсяги
  та джерела фінансування

  РОЗДІЛ I. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

  1.1. Внутрішня політика

  1.1.1. Демократичні реформи

  1.1.1.1. Проведення вільних і чесних виборів

  1. Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо вдосконалення законодавства про вибори в Україні

  забезпечення діяльності Робочої групи з питань удосконалення законодавства про вибори, утвореної Указом Президента України від 2 листопада 2010 р. № 1004

  Мін’юст

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  1.1.1.2. Зміцнення демократичних інститутів

  2. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроекту про державну службу

  розроблення нормативно-правових актів щодо імплементації Закону України “Про державну службу”

  Головдержслужба

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1.1.3. Захист прав і свобод людини

  3. Створити належні умови для виправлення засуджених, здобуття ними освіти і набуття професії, їх соціальної адаптації в суспільстві, розвитку матеріально-технічної бази установ виконання покарань та слідчих ізоляторів

  забезпечення виконання плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 740

  Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  розроблення проекту Концепції Державної цільової програми поліпшення умов тримання засуджених і осіб, узятих під варту, та модернізації органів і установ, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби, на період до 2015 року

  Мінюст

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті, а також за рахунок інвестицій міжнародних організацій

   

  забезпечення виконання Закону України “Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення прав засуджених осіб в установах виконання покарань” та підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів ДПтС

  ДПтС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  4. Сприяти внесенню змін до законодавчих актів щодо визначення розумних строків проведення слідства та судового розгляду справ осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності

  розроблення та забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою гуманізації попереднього ув’язнення”

  Мінюст

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до статті 155 Кримінально-процесуального Кодексу України щодо вдосконалення порядку взяття особи під варту”

  ДПтС

  —“—

  5. Визначити на законодавчому рівні механізм реалізації права на безоплатну правову допомогу для вразливих верств населення

  забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про безоплатну правову допомогу”

  Мінюст

  —“—

  розроблення нормативно-правових актів у сфері безоплатної правової допомоги, які спрямовані на виконання Закону України “Про безоплатну правову допомогу”

  Мінюст, інші центральні органи виконавчої влади

  —“—

  6. Розробити проект концепції реформування Державної кримінально-виконавчої служби України

  розроблення проекту Концепції розвитку Державної кримінально-виконавчої служби до 2015 року

  Мінюст

  —“—

  7. Сприяти впровадженню процедури медіації

  розроблення та забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про медіацію”

  —“—

  —“—

  1.1.1.4. Захист прав національних меншин

  8. Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект концепції державної етнонаціональної політики України

  розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Концепції державної етнонаціональної політики України

  Мінкультури, інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  9. Подати в установленому порядку Кабінету Міністрів України для дальшого внесення на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” (нова редакція)

  підготовка законопроекту про внесення змін до Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” (нова редакція)

  —“—

  —“—

  10. Ужити заходів щодо видання постанови Кабінету Міністрів України про продовження на період до 2015 року дії Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулися на проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство на період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
  11 травня 2006 року № 637

  підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України про продовження на період до 2015 року строку дії Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулися на проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство на період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 637

  Мінсоцполітики, Мінкультури, інші центральні органи виконавчої влади

  —“—

  1.1.1.5. Свобода слова

  11. Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

  про внесення змін до Закону України “Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України”

  про захист професійної діяльності журналістів

  забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України” (нова редакція)

  Держкомтелерадіо

  не потребує фінансування

  внесення на розгляд та забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про захист професійної діяльності журналістів”

  —“—

  —“—

  про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації

  забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про реформування державних і друкованих засобів масової інформації

  —“—

  —“—

  1.1.1.6. Сприяння розвитку громадянського суспільства

  12. Продовжити залучення громадських організацій до реалізації національної політики у сфері сприяння розвитку

  висвітлення в засобах масової інформації заходів з імплементації Мережі партнерства Україна — НАТО

  —“—

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  громадянського суспільства в рамках Мережі партнерства
  Україна — НАТО

  проведення за сприяння Громадської ліги “Україна — НАТО” навчальних семінарів щодо інформування особового складу СБУ з питань співробітництва України з інституціями європейської та євроатлантичної безпеки

  СБУ за підтримки Громадської ліги “Україна — НАТО”

  —“—

   

  проведення із залученням експертів держав — членів НАТО і Європейського Союзу, членів Громадської ради при СБУ, представників органів державної влади семінару на тему “Досвід співпраці з громадськими радами установ сектору безпеки держав — членів НАТО і Європейського Союзу” з метою вивчення стандартів держав — членів НАТО і Європейського Союзу з питань здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  сприяння діяльності цільових груп Мережі партнерства Україна — НАТО, зокрема у частині проведення досліджень з імплементації демократичного цивільного контролю в секторі безпеки і оборони України

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  —“—

   

  забезпечення представництва української Сторони на засіданнях Керівного комітету Мережі партнерства Україна — НАТО у м. Брюсселі

  МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

  —“—

  13. Посилити взаємодію між експертами з питань безпеки та суспільством для формування свідомої громадянської позиції щодо державної політики євроатлантичного співробітництва України

  забезпечення проведення діалогу між вітчизняними суб’єктами сектору безпеки і оборони та громадськими організаціями, зокрема в рамках діяльності Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  —“—

  14. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроекту про громадські організації

  забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про громадські організації”

  Мінюст

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  15. Сприяти активізації взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади з громадськими радами при таких органах для спільного виконання заходів партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору

  сприяння діяльності громадських рад при центральних та місцевих органах виконавчої влади

  центральні та місцеві органи виконавчої влади

  —“—

  інформування громадськості про стан виконання завдань і заходів Річної національної програми співробітництва Україна — НАТО

   

  проведення регулярних засідань Громадської ради при Міноборони, оприлюднення результатів її діяльності на офіційному веб-сайті Міноборони

  Міноборони

  —“—

   

  забезпечення постійного функціонування Ради у справах душпастирської опіки при Міноборони

  —“—

  —“—

   

  сприяння підготовці та проведенню засідань Громадської ради при СБУ, внесення у разі потреби пропозицій щодо планування та удосконалення її діяльності

  СБУ

  —“—

  1.1.2. Забезпечення верховенства права

  1.1.2.1. Боротьба з корупцією

  16. Підготувати та подати на розгляд Президентові України проект Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції у 2011—2014 роках

  проведення експертизи Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції у 2011—2014 роках

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  17. Розробити та затвердити Державну програму щодо запобігання та протидії корупції на період до 2015 року

  розроблення проекту Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на період до 2015 року (протягом місяця після затвердження Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції у 2011—2014 роках)

  Мінюст, Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  —“—

  18. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектів про засади запобігання і протидії корупції в Україні, про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів

  забезпечення участі представників Мін’юсту в діяльності робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією щодо опрацювання проекту Закону “Про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів”

  Мінюст

  —“—

  19. Започаткувати проведення на постійній основі інформаційно-роз’яснювальних кампаній з метою формування негативного ставлення суспільства до корупції

  забезпечення висвітлення в засобах масової інформації новел антикорупційного законодавства

  —“—

  —“—

  20. Розробити та запровадити навчальні заходи для підвищення рівня підготовки фахівців у галузі боротьби з корупцією в рамках Ініціативи НАТО в рамках Програми “Партнерство заради миру” щодо розбудови системи прозорості та довіри у безпекових та оборонних інституціях

  забезпечення координації участі представників від України у заходах, передбачених Ініціативою НАТО в рамках програми НАТО “Партнерство заради миру” щодо розбудови системи прозорості та довіри у безпекових і оборонних інституціях

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою), центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  забезпечення участі фахівців СБУ, які опікуються питаннями протидії корупції, у навчальних та освітніх заходах у рамках Ініціативи НАТО щодо розбудови системи прозорості та довіри у безпекових та оборонних інституціях

  СБУ

  —“—

  21. Ужити заходів щодо започаткування проектів міжнародної технічної допомоги у сфері реалізації антикорупційної політики

  вжиття заходів до продовження реалізації спільного проекту Мін’юсту, Верховного Суду України та ОБСЄ “Діагностика та боротьба з корупцією”

  Мінюст

  —“—

  22. Забезпечити належну взаємодію з громадянським суспільством у питаннях формування, реалізації та моніторингу імплементації антикорупційної політики

  забезпечення проведення консультацій з представниками громадських організацій під час підготовки нормативно-правових актів та антикорупційної експертизи

  —“—

  —“—

  1.1.2.2. Реформування системи кримінальної юстиції

  23. Привести законодавство у сфері провадження адвокатської діяльності у відповідність з європейськими стандартами шляхом прийняття Закону України “Про адвокатуру”

  забезпечення супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України “Про адвокатуру”

  Мін’юст

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  24. Забезпечити розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчого регулювання питань кримінального судочинства

  підготовка відповідних пропозицій в рамках Робочої групи з питань реформування кримінального судочинства, утвореної Указом Президента України від 17 серпня 2010 р. № 820

  —“—

  —“—

  1.1.2.3. Реформа державного управління

  25. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроекту про державну службу

  розроблення нормативно-правових актів щодо імплементації Закону України “Про державну службу”

  Головдержслужба

  —“—

  забезпечення супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України “Про державну службу”

  Мінюст

  —“—

  26. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроекту про адміністративні послуги

  забезпечення супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України “Про адміністративні послуги”

  —“—

  —“—

  27. Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект Адміністративно-процедурного кодексу України

  розроблення та забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Адміністративно-процедурного кодексу України

  Мін’юст

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  1.1.2.4. Боротьба з відмиванням коштів

  28. Продовжити поглиблення співробітництва з міжнародними організаціями, зокрема брати участь у засіданнях, семінарах, конференціях та інших заходах з питань боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, які проводяться під егідою Організації Об’єднаних Націй, Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Ради Європи, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки

  забезпечення участі у засіданнях Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) для Європи/Євразії, пленарних засіданнях та робочих групах FATF

  Держфінмоніторинг

  —“—

  забезпечення участі у пленарних засіданнях Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також заходах (Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню грошей (MONEYVAL)

  —“—

  —“—

  забезпечення участі у пленарних засіданнях, робочих групах та оцінках Євразійської групи (ЄАГ) з протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів та фінансуванню тероризму, а також у зустрічі “обличчям до обличчя” експертів з оцінки Євразійської групи з представниками Туркменистану

  —“—

  —“—

   

  забезпечення участі у засіданнях Комітету, робочих групах, пленарних засіданнях, а також заходах Егмонтської групи

  Держфінмоніторинг

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  забезпечення участі у семінарі з питань співробітництва підрозділів фінансової розвідки, організованому Світовим банком/Управлінням ООН з наркотиків та злочинності

  —“—

  —“—

   

  забезпечення участі у міжнародному практичному семінарі “Національна оцінка ризиків відмивання коштів”, організованому за сприяння Світового банку, Євразійської групи та Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (FATF) на базі Держфінмоніторингу, а також у навчальному курсі з проведення тактичного аналізу, організованому Світовим банком в рамках Програми збільшення контртерористичного потенціалу, запровадженої Урядом Канади

  —“—

  —“—

   

  забезпечення участі у зустрічі з представниками МВФ щодо продовження надання технічної допомоги державним органам, які здійснюють регулювання та нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що є небанківськими установами

  —“—

  —“—

  29. Продовжити роботу з укладення двосторонніх міжнародних договорів України про співробітництво з питань боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

  проведення переговорів з метою укладення меморандумів про взаєморозуміння з компетентними органами Азербайджанської Республіки, Грецької Республіки, Держави Ізраїль, Республіки Індія, Об’єднаних Арабських Еміратів, Республіки Сенегал, Республіки Туркменистан, Фінляндської Республіки

  Держфінмоніторинг

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  1.2. Економічні питання

  1.2.1. Досягнення макроекономічної стабільності

  30. Утримати інфляцію на рівні не більш як 10 відсотків

  утримання індексу споживчих цін на рівні не більш як 10 відсотків шляхом реалізації виваженої макроекономічної політики

  Мінекономрозвитку, Мінфін, Національний банк (за згодою)

  —“—

  31. Забезпечити стабільність грошової одиниці України

  вжиття заходів до забезпечення економічного зростання та цінової стабільності

  Мінекономрозвитку, Національний банк (за згодою) Мінфін

  —“—

  32. Забезпечити розвиток державно-приватного партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності економіки та стимулювання інвестиційної діяльності

  розроблення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, передбачених Законом України “Про державно-приватне партнерство”

  Мінекономрозвитку

  —“—

  1.2.2. Оптимізація ролі держави та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності

  33. Продовжити упорядкування та спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру

  приведення всіх нормативно-правових актів у відповідність з вимогами Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

  Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  34. Забезпечити впровадження в Україні принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи

  забезпечення впровадження в Україні принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи

  —“—

  —“—

  35. Залучити ресурси міжнародної технічної допомоги з метою сприяння створенню та розвитку інноваційно орієнтованої бізнес-інфраструктури (інноваційні структури, бізнес-інкубатори, фонди кредитних порук (гарантій), технологічні, наукові та промислові парки, інноваційні кластери)

  вжиття заходів для залучення міжнародної технічної допомоги з метою сприяння створенню та розвитку інноваційно орієнтованої бізнес-інфраструктури (інноваційні структури, бізнес-інкубатори, фонди кредитних порук (гарантій), технологічні, наукові та промислові парки, інноваційні кластери)

  Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади

  за рахунок коштів держав та міжнародних
  організацій — донорів міжнародної технічної допомоги

  36. Забезпечувати на належному рівні захист прав споживачів

  проведення перевірок стану споживчого ринку (в тому числі тематичних) щодо дотримання вимог законодавства про захист суб’єктами господарювання прав споживачів 

  Держстандарт

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  1.2.3. Енергетична безпека

  37. Продовжити роботу з інтеграції Об’єднаної енергетичної системи України в об’єднання європейських енергосистем ENTSO-E (континентальна Європа)

  здійснення заходів щодо проведення технічного дослідження можливості синхронного об’єднання української і молдовської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E

  Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінфін, МЗС, Національна енергетична компанія “Укренерго”

  за рахунок фондів “Спільної операційної програми Румунія — Україна — Молдова 2007—2013” (6,4 млн. євро) та коштів Національної енергетичної компанії “Укренерго”
  (0,4 млн. євро)

  38. Опрацювати питання щодо гармонізації національного законодавства у сфері енергетики з відповідними директивами ЄС у контексті набуття Україною членства в Енергетичному Співтоваристві

  утворення міжвідомчої робочої групи з питань координації діяльності, пов’язаної з членством України в Енергетичному Співтоваристві, однією з головних цілей якої буде розроблення плану першочергових заходів з приведення законодавства України у відповідність із законодавством ЄС

  Міненерговугілля, Мінприроди, НАЕР, НКРЕ, Держстандарт, Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, Національна енергетична компанія “Укренерго”

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  39. Вивчити досвід держав — членів НАТО щодо забезпечення енергетичної безпеки, зокрема, шляхом продовження співробітництва у рамках Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань економічної безпеки

  проведення засідання Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань економічної безпеки, безпеки енергетичної інфраструктури та енергетичної безпеки

  Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

  —“—

  40. Розробити з урахуванням положень законодавства ЄС проект програми реформування і розвитку паливно-енергетичного комплексу України

  опрацювання пропозицій щодо реформування нафтогазової промисловості у рамках тематичної робочої групи “Реформа нафтогазової промисловості” на виконання Указу Президента України від 21 грудня 2010 р. № 1154

  Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, Міненерговугілля, інші центральні органи виконавчої влади

  —“—

   

  підготовка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до плану заходів з реформування та розвитку енергетичного сектору, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 р. № 408

  Міненерговугілля, Мінрегіон, Мінсоцполітики,
  НКРЕ, НАЕР, державне підприємство
   
  “Енергоринок”, Національна акціонерна компанія
   “Нафтогаз України”

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  41. У рамках Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань економічної безпеки з метою розроблення ефективних заходів адекватного реагування опрацювати наявні дані про існуючі та перспективні загрози для безпечного функціонування об’єктів атомної енергетики, магістральних нафтопроводів та ліній електропередач, у тому числі внаслідок протиправного
  втручання в їх роботу

  обговорення зазначених питань у ході проведення засідання Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань економічної безпеки, безпеки енергетичної інфраструктури та енергетичної безпеки

  Мінекономрозвитку, Міненерговугілля,
  Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

  —“—

  забезпечення безпеки магістральних нафто- та газопроводів на території України шляхом встановлення технічних засобів охорони на їх лінійних частинах і стаціонарних обєктах

  Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

  —“—

  1.3. Зовнішня політика

  1.3.1. Конструктивне партнерство з Організацією Північноатлантичного договору у сфері

   підтримання безпеки євроатлантичного простору. Участь і підтримка миротворчих
   операцій і місій під егідою Альянсу

  42. Розвивати діалог України з Альянсом шляхом проведення засідань Комісії Україна — НАТО

  проведення засідань Комісії Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ, міністрів оборони, а також послів

  МЗС, Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  43. Проводити експертні консультації Україна — НАТО на високому рівні та консультації спільних робочих груп з питань воєнної реформи, економічної безпеки, планування дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації цивільного характеру, науки і захисту довкілля та з питань оборонно-технічного співробітництва в рамках Комісії Україна — НАТО

  забезпечення проведення експертних консультацій Україна — НАТО на високому рівні та засідань відповідних спільних робочих груп згідно з планом заходів в рамках Комісії Україна — НАТО на 2011 рік

  МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

  —“—

  забезпечення представництва Міноборони на засіданнях спільних робочих груп з питань воєнної реформи, науки і захисту навколишнього природного середовища та з питань оборонно-технічного співробітництва під егідою Комісії Україна — НАТО

  Міноборони

  —“—

   

  забезпечення участі Української Сторони у заходах Спільної робочої групи
  Україна — НАТО з питань воєнної реформи

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою), Міноборони, СБУ

  —“—

  44. Проводити спільні засідання і консультації з Комітетом НАТО з питань політики та партнерства щодо актуальних питань зовнішньої політики України і співробітництва між Україною та Альянсом

  забезпечення проведення консультацій щодо актуальних питань реалізації зовнішньої політики України, забезпечення регіональної та міжнародної безпеки, які становлять взаємний інтерес у рамках засідань Комітету НАТО з питань політики та партнерства з Україною

  МЗС, Міноборони, інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  45. Залучати авіаційні транспортні засоби до перевезення вантажів та особового складу збройних сил
  держав-членів і держав — партнерів Альянсу, які беруть участь у миротворчих місіях і операціях Організації Північноатлантичного договору

  проведення консультацій з експертами НАТО щодо визначення можливих способів залучення і спроможностей авіаційних транспортних засобів до перевезення вантажів та особового складу збройних сил держав-членів і держав — партнерів Альянсу, які беруть участь у миротворчих місіях і операціях НАТО

  Міноборони, Мінінфраструктури

  —“—

  забезпечення участі у спільній українсько-датській операції “Північний сокіл — 2011”

  Міноборони

  —“—

  46. Забезпечувати діяльність українського миротворчого контингенту в рамках участі у міжнародній миротворчій операції НАТО в Косово (КФОР)

  підготовка особового складу та проведення ротацій миротворчого контингенту в рамках участі у міжнародній миротворчій операції НАТО в Косово

  —“—

  —“—

  47. Забезпечити участь миротворчого персоналу України в операції Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) в Ісламській Республіці Афганістан

  підготовка особового складу та проведення ротацій миротворчого персоналу в рамках участі в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  забезпечення координації заходів з направлення двох авіаційних фахівців армійської авіації до Тренувальної місії НАТО в Ісламській Республіці Афганістан

  —“—

  —“—

  48. Надавати повітряний коридор для здійснення перельотів літаків військово-транспортної авіації збройних сил держав — членів Альянсу через територію України в рамках участі в операції МССБ в Ісламській Республіці Афганістан

  забезпечення супроводження літаків військово-транспортної авіації збройних сил держав — членів НАТО під час здійснення перельотів через територію України в рамках участі в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан

  Міноборони, Мінінфраструктури

  —“—

  49. Забезпечити активну участь представників України у засіданнях Північноатлантичної ради НАТО (на рівні міністрів закордонних справ, міністрів оборони, постійних представників у форматі держав — контрибуторів МССБ, КФОР), Військового комітету НАТО (на рівні начальників генеральних штабів та військових представників у форматі держав — контрибуторів МССБ, КФОР), а також Комітету НАТО з питань політики операцій

  забезпечення участі представників Міноборони у засіданнях Північноатлантичної ради НАТО, Військового комітету НАТО, а також Комітету НАТО з питань політики операцій

  Міноборони

  —“—

  50. Забезпечити участь кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у військово-морських операціях у Середземному морі в рамках операції Організації Північноатлантичного договору “Активні зусилля”, а також діяльність первинного національного Контактного пункту операції Організації Північноатлантичного договору “Активні зусилля” та обмін інформацією про судна, що викликають підозру

  підготовка корабля, екіпажу та оглядової команди і направлення їх для участі у військово-морських операціях на Середземному морі в рамках операції “Активні зусилля”

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  забезпечення обміну інформацією про підозрілі судна між первинним національним Контактним пунктом і Штабом командування морського компонента регіонального командування Об’єднаних збройних сил НАТО “Південь” (м. Неаполь, Італійська Республіка)

  —“—

  —“—

  51. Продовжити забезпечення участі миротворчого персоналу України у складі Тренувальної місії НАТО в Республіці Ірак

  підготовка особового складу та проведення ротації миротворчого персоналу у складі Тренувальної місії НАТО в Республіці Ірак

  —“—

  —“—

  52. Продовжити планову підготовку підрозділів спеціального призначення Служби безпеки України для участі в операціях Альянсу з метою досягнення цілей партнерства шляхом участі у процесі планування та оцінки сил в рамках Програми НАТО “Партнерство заради миру”

  забезпечення продовження вивчення іноземних мов особовим складом Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів (ЦСО “А”) СБУ  із залученням провідних навчальних закладів країни та іноземних фахівців

  СБУ, Головдержслужба, МЗС

  —“—

  1.3.1.1. Забезпечення національного представництва в органах Альянсу

  53. Забезпечити вивчення на належному рівні іноземних мов та професійну підготовку фахівців для заміщення посад у представництвах України в робочих органах та інституціях Альянсу

  організація навчання кандидатів для заміщення посад у представництвах України в робочих органах та інституціях Альянсу на мовних і фахових курсах за кордоном

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  54. Провести серед офіцерів Збройних Сил України конкурс на заміщення вакантних посад штабних елементів військових штабів Альянсу, а також планові ротації та формування резерву

  проведення конкурсного відбору кандидатів для заміщення посад штабних елементів партнерства військових штабів Альянсу, а також планових ротацій та формування резерву

  —“—

  —“—

  55. Забезпечити направлення офіцерів зв’язку Військово-Морських Сил Збройних Сил України до штабу морського компонента Об’єднаного командування збройних сил НАТО (м. Неаполь, Італійська Республіка) на період участі кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у військово-морських операціях у Середземному морі в рамках операції “Активні зусилля”

  направлення офіцерів зв’язку до штабу командування морського компонента Збройних Сил НАТО (м. Неаполь, Італійська Республіка) на період участі корабля Військово-Морських Сил Збройних Сил України в операції “Активні зусилля”

  —“—

  —“—

  56. Забезпечити належну взаємодію командування Збройних Сил України з командуванням НАТО під час залучення до ротацій Сил реагування НАТО

  забезпечення взаємодії командування Збройних Сил України з командуванням НАТО під час залучення до ротацій Сил реагування НАТО з використанням можливостей Місії України при НАТО та офіцерів Збройних Сил України, що перебувають на посадах штабних елементів партнерства військових штабів Альянсу

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  1.3.2. Інтеграція в Європейський Союз

  57. Вжити в установленому порядку заходів з укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що включатиме створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі

  проведення переговорів у форматі пленарних засідань та засідань у рамках Робочої групи 4 (питання створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС

  МЗС, Мінекономрозвитку, Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади

  —“—

  58. Продовжити виконання Порядку денного асоціації Україна — ЄС

  реалізація пріоритетів Порядку денного асоціації Україна — ЄС на 2011 рік (ПДА); проведення засідання Спільного комітету старших посадових осіб з оцінки виконання ПДА; підготовка спільного звіту про виконання ПДА

  —“—

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті, та за рахунок фінансової допомоги ЄС та інших донорів

  59. Продовжити виконання Програми всеохоплюючої інституційної розбудови в рамках ініціативи ЄС “Східне партнерство”

  розроблення планів інституційних реформ у сфері сприяння виконанню Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, переговори щодо укладення якої тривають, а також у сфері міграції

  Головдержслужба, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

  —“—

  60. Забезпечити виконання плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

  здійснення заходів у рамках структурованого безвізового діалогу
  Україна — ЄС

  МЗС, МВС, Мін’юст, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  реалізація положень Національного плану з виконання Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму для України (після його затвердження)

  —“—

  —“—

   

  вжиття заходів з метою виконання першої фази (законодавчої) Плану дій з лібералізації візового режиму ЄС для України та забезпечення переходу до його другої фази (імплементаційної)

  МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті, та за рахунок фінансової допомоги ЄС

  61. Забезпечити виконання на належному рівні Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, ратифікованої Законом України від 15 січня 2008 року № 116-VI, продовжити підготовку до укладення імплементаційних протоколів з державами — членами ЄС для реалізації положень названої Угоди

  забезпечення участі представників України у двосторонніх та багатосторонніх заходах у рамках виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб

  МВС, ДМС, Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС 

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  проведення моніторингу виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб

  —“—

  —“—

  62. Забезпечити виконання на належному рівні Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз, ратифікованої Законом України від 15 січня 2008 року № 117-VI, продовжити участь України у роботі Спільного візового комітету Україна — ЄС з метою проведення моніторингу виконання Угоди та опрацювати питання внесення до неї змін (щодо розширення переліку категорій громадян України, які підпадають під візове спрощення, та поетапного скасування візових зборів для всіх категорій громадян України)

  підготовка та проведення шостого засідання Спільного комітету експертів з реалізації Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз

  МЗС, МВС, Мін’юст, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  підготовка та проведення першого раунду переговорів з Європейською Комісією стосовно внесення змін до Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз

  —“—

  —“—

  63. Продовжити співробітництво з Місією Європейської Комісії з надання допомоги у питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова (EUBAM)

  продовження співробітництва з Місією Європейської Комісії з надання допомоги у питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова з метою гармонізації стандартів і процедур прикордонного контролю, активізації співробітництва прикордонних і митних служб, проведення аналізу потенційних ризиків

  Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба

  —“—

  проведення планових заходів у рамках спільної операції з охорони кордону

  СБУ

  —“—

  64. Продовжити співробітництво з ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики, зокрема, в рамках Європейської політики безпеки і оборони

  продовження практики приєднання до заяв і виступів ЄС з міжнародних питань, включаючи проблематику у сфері зовнішньої та безпекової політики

  МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  продовження політичних та військово-політичних консультацій та зустрічі високого рівня між представниками України та ЄС

  МЗС, Міноборони, інші центральні органи виконавчої влади

  —“—

   

  опрацювання питання можливої участі підрозділів (особового складу) Збройних Сил України в поточних та майбутніх операціях з урегулювання кризових ситуацій під проводом ЄС, спільних військових навчаннях

  Міноборони

  —“—

  65. Забезпечити здійснення заходів, передбачених Робочим планом співробітництва Збройних Сил України і Секретаріату Ради ЄС (у рамках Європейської політики безпеки і оборони)

  здійснення заходів, передбачених Робочим планом співробітництва Збройних Сил України і Секретаріату Ради ЄС

  —“—

  —“—

  66. Опрацювати питання щодо можливості розширення формату воєнно-політичного діалогу між Україною та ЄС (зокрема, щодо участі Міністра оборони України у неформальних засіданнях на рівні міністрів оборони держав — членів ЄС)

  проведення консультацій з представниками оборонних органів держав — членів ЄС щодо можливої участі Міністра оборони у засіданнях на рівні міністрів оборони держав — членів ЄС

  —“—

  —“—

  67. Продовжити виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008—2011 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 974

  підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та продовження конструктивного партнерства з НАТО

  Головдержслужба, інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  68. Залучати авіаційні транспортні засоби до перевезення вантажів та особового складу збройних сил держав членів ЄС, які беруть участь у миротворчих місіях і операціях ЄС

  укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про співробітництво у сфері військових перевезень

  Міноборони

  —“—

  69. Забезпечити належну підготовку визначених підрозділів Збройних Сил України для участі у багатонаціональних бойових тактичних групах ЄС

  забезпечення участі штабних офіцерів і представників підрозділів, задекларованих до складу багатонаціональної бойової тактичної групи ЄС “HELBROС”, у сертифікаційному командно-штабному навчанні “EVROPI II/2011” (Грецька Республіка)

  —“—

  —“—

  залучення роти морської піхоти та літака Ан-26 до оперативного чергування у складі багатонаціональної бойової тактичної групи ЄС “HELBROС”

  —“—

  —“—

  70. Опрацювати питання щодо розширення участі України у морській операції ЄС “EU NAVFOR ATALANTA”

  опрацювання питання щодо залучення до операції фахівців підрозділів спеціального призначення Збройних Сил України (у складі озброєних груп захисту цивільних суден)

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  1.3.3. Розвиток добросусідських відносин із сусідніми державами

  71. Продовжити роботу з демаркації державного кордону та делімітації акваторій Азовського і Чорного морів та Керченської протоки

  здійснення заходів, спрямованих на започаткування демаркаційних робіт на українсько-російському державному кордоні

  МЗС

  —“—

   

  активізація діяльності у рамках Підкомісії з питань Азово-Керченського врегулювання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії з метою відновлення переговорного процесу в попередньому форматі, зокрема з питання щодо розмежування Азовського і Чорного морів та Керченської протоки

  —“—

  —“—

   

  активізація роботи експертних груп та делегацій України і Російської Федерації з метою завершення розмежування Азовського і Чорного морів та Керченської протоки

  —“—

  —“—

   

  проведення переговорів щодо підготовки до демаркації українсько-білоруського державного кордону

  МЗС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  продовження процесу демаркації українсько-молдовського державного кордону; проведення демаркаційних робіт на центральній (придністровській) ділянці кордону

  МЗС, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування

  —“—

  72. Прискорити розроблення нової довгострокової комплексної програми розвитку економічного співробітництва між Україною і Російською Федерацією

  проведення переговорів української та російської делегацій з метою узгодження позицій щодо нової програми економічного співробітництва України і Російської Федерації

  МЗС

  —“—

  73. Активізувати проведення переговорного процесу з вирішення актуальних питань, пов’язаних із перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, на основі конструктивного діалогу та пошуку узгоджених рішень

  продовження переговорного процесу з Російською Федерацією у рамках діяльності Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України

  МЗС, Міноборони, СБУ, Мінюст

  —“—

  74. Активізувати та поглибити галузеве співробітництво з Республікою Білорусь, у тому числі в рамках ініціативи ЄС “Східне партнерство”

  вжиття заходів для активізації та поглиблення галузевого співробітництва з Республікою Білорусь, у тому числі в рамках ініціативи ЄС “Східне партнерство”

  Мінрегіон, МЗС, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади

  —“—

  75. Розпочати реалізацію Концепції інтегрованого управління кордонами

  виконання плану щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 2

  Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба, МЗС, Мін’юст, Мінекономрозвитку

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  76. Проводити заходи контролю за військовою діяльністю у прикордонних районах зі Словацькою Республікою, Республікою Польща, Угорською Республікою, Республікою Білорусь на виконання двосторонніх угод та Віденського документа про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки 1999 року

  супроводження в Україні іноземних інспекційних груп, проведення робочих зустрічей щодо виконання двосторонніх угод із Словацькою Республікою, Республікою Польща, Угорською Республікою, Республікою Білорусь

  Міноборони

  —“—

  проведення заходів, робочих зустрічей на виконання двосторонніх угод із Словацькою Республікою, Республікою Польща, Угорською Республікою, Республікою Білорусь

  —“—

  —“—

  1.3.4. Внесок у забезпечення регіональної безпеки. Участь у регіональних ініціативах

  77. Опрацювати питання щодо напрямів розвитку співробітництва України у рамках СНД та з державами — учасницями СНД

  забезпечення розвитку співпраці в рамках СНД з таких пріоритетних напрямів, як економічний, безпековий, гуманітарний

  МЗС, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади

  —“—

  забезпечення участі держав — учасниць СНД у Раді керівників митних служб

  Держмитслужба, МЗС

  —“—

  78. Брати участь у заходах, що проводяться в рамках діяльності Організації за демократію та економічний розвиток — ГУАМ, щодо боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків, протидії незаконній торгівлі зброєю, торгівлі людьми та нелегальній міграції

  забезпечення виконання плану організаційно-практичних заходів на 2011 рік, підготовленого робочою групою з питань боротьби з тероризмом, організованою злочинністю, незаконним обігом наркотиків та іншими небезпечними видами злочинів

  СБУ, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби

  у межах видатків передбачених у державному бюджеті

  забезпечення участі відповідно до компетенції у міжнародних регіональних операціях під егідою Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) щодо боротьби з тероризмом, організованою злочинністю, незаконним оборотом наркотиків і інших небезпечних видів злочинів

  —“—

  —“—

  79. Продовжити забезпечення активної участі України в діяльності Організації Чорноморського Економічного Співробітництва та органів, що провадять діяльність у рамках Організації Чорноморського Економічного Співробітництва

  забезпечення участі України в діяльності Організації Чорноморського Економічного Співробітництва та інституцій, що діють у рамках такого Співробітництва

  МЗС

  —“—

  забезпечення участі України у засіданнях Робочої групи експертів Організації Чорноморського Економічного Співробітництва з питань співробітництва митних служб

  Держмитслужба, МЗС

  —“—

  80. Продовжити участь у діяльності Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва (BLACKSEAFOR)

  участь в активації Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва (BLACKSEAFOR)

  Міноборони

  —“—

  81. Продовжити роботу з опрацювання нормативно-правової бази щодо створення спільної українсько-польсько-литовської бригади “УкрПолЛитБриг” і підписання відповідного Меморандуму про взаєморозуміння та Технічної угоди

  проведення двосторонніх консультацій з оборонними органами Республіки Польща та Литовської Республіки з метою остаточного узгодження положень тристоронньої урядової угоди щодо створення спільної військової частини та строку її підписання

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  82. Брати участь у заходах, що проводяться в рамках діяльності Регіонального центру сприяння контролю над озброєнням (RACVIAC), з підтримання діалогу з питань контролю над озброєнням, зі зміцнення довіри та безпеки, реформування збройних сил, здійснення демократичного контролю над державною воєнною організацією, безпеки кордонів

  участь у засіданнях, конференціях та інших практичних заходах, що проводяться в рамках діяльності Регіонального центру сприяння контролю над озброєнням (RACVIAC)

  —“—

  —“—

  83. Продовжити впровадження положень Документа про заходи зміцнення довіри та безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі, прийнятого 25 квітня 2002 року Республікою Болгарія, Грузією, Румунією, Російською Федерацією, Турецькою Республікою і Україною

  участь у щорічних консультаціях щодо безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі та забезпечення постійного обміну військово-морською інформацією

  —“—

  —“—

  84. Продовжити роботу з узгодження з іноземними партнерами питання про започаткування зустрічей міністрів оборони держав Чорноморського регіону

  проведення консультацій з іноземними партнерами щодо започаткування проведення зустрічей міністрів оборони держав Чорноморського регіону

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  85. Поглибити співробітництво берегових/прикордонних охоронних відомств у рамках Форуму чорноморського прикордонного співробітництва

  посилення співробітництва берегових/прикордонних відомств в рамках Форуму чорноморського прикордонного співробітництва

  Адміністрація Держприкордонслужби

  —“—

  1.3.5. Внесок у забезпечення розв’язання конфліктів мирним шляхом

  86. Продовжити переговори щодо розв’язання придністровської проблеми у переговорному форматі “5+2”, зокрема, на основі положень українського плану мирного врегулювання

  сприяння відновленню офіційних переговорів з придністровського врегулювання у форматі “5+2”, а також виконанню  заходів, спрямованих на зміцнення довіри між Кишиневом і Тирасполем, насамперед в економічній, соціальній, гуманітарній та інших сферах

  МЗС

  —“—

  1.3.6. Співробітництво з міжнародними організаціями

  87. Продовжити моніторинг виконання плану дій ООН щодо ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції на період до 2016 року

  взаємодія з установами ООН в рамках виконання заходів, передбачених Планом дій

  МНС, Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

  за рахунок технічної допомоги ООН та інших міжнародних донорів програм та проектів ООН

  88. Продовжити здійснення заходів, передбачених Програмою розвитку ООН і Програмою ООН з навколишнього середовища

  подальше зміцнення регіональної безпеки навколишнього природного середовища шляхом здійснення заходів, передбачених Програмою ООН з навколишнього середовища

  Мінприроди, Мінекономіки, МЗС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті, та за рахунок інших джерел

   

  виконання зобов’язань Української Сторони, що випливають з Рамкової програми допомоги ООН для України на 2006—2010 роки (продовжена на 2011 рік), в частині, що стосується проектів ПРООН та ЮНЕП, з особливою увагою до координації діяльності із заходами Річної національної програми співробітництва Україна — НАТО у суміжних для зазначених програм сферах (зміцнення демократичних інститутів, сприяння розвитку громадянського суспільства, оптимізація ролі держави та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності та тощо)

  Мінекономрозвитку, Мінприроди, МЗС, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

  —“—

   

  розроблення у взаємодії з ПРООН та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту плану заходів з імплементації положень підсумкового документа Пленарного засідання Генеральної Асамблеї ООН з питань Цілей Розвитку Тисячоліття

  Мінекономрозвитку, МЗС, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

  —“—

  89. Продовжити виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ — Україна стосовно утилізації запасів меланжу (компонента рідкого ракетного палива), ратифікованого Законом України від 15 квітня 2009 року № 1264-VI

  виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ — Україна стосовно утилізації запасів меланжу (компонента рідкого ракетного палива)

  Міноборони

  за рахунок інших джерел

  90. Ужити заходів щодо виконання зобов’язань України, які випливають з її членства в Раді Європи, зокрема стосовно вдосконалення виборчого законодавства, приведення функцій прокуратури у відповідність з європейськими стандартами, завершення реформування судової системи, а також щодо боротьби з корупцією, реформування засобів масової інформації

  розробити відповідно до висновків Європейської комісії за демократію через право законопроект про внесення змін до Закону України “Про прокуратуру” (нова редакція) (строк — протягом року після прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України)

  Мінюст

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  забезпечення виконання зобов’язань України, які випливають з її членства в Раді Європи, відповідно до Указу Президента України від 12 січня 2011 р. № 24/2011 “Про План заходів із виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи”

  Мінюст, інші центральні органи виконавчої влади

  —“—

  91. Забезпечити належну підготовку та здійснення головування України в Комітеті Міністрів Ради Європи (травень — листопад 2011 року)

  забезпечення належного виконання Програми головування України у Комітеті Міністрів Ради Європи у рамках визначених Пріоритетів головування

  МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  92. Продовжити імплементацію плану дій Ради Європи для України на 2008 — 2011 роки та вжити заходів для розроблення нового плану дій Ради Європи для України на 2011—2014 роки

  завершення та підбиття підсумків імплементації плану дій Ради Європи для України на 2008—2011 роки та завершення погодження з центральними органами виконавчої влади та Секретаріатом Ради Європи плану дій на 2011—2014 роки

  —“—

  за рахунок коштів Ради Європи

  93. Забезпечити участь у роботі Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях і його Науково-технічного та Юридичного підкомітетів

  участь у засіданні 54-ї сесії Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях

  ДКА

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  1.3.7. Контроль над озброєнням, нерозповсюдження зброї масового знищення. Державний експортний контроль

  94. Забезпечити обмін інформацією між Україною та державами — учасницями міжнародних договорів і угод у сфері контролю над озброєннями (Вассенаарська домовленість, Режим контролю за ракетними технологіями, Група ядерних постачальників, Австралійська група), здійснення заходів щодо підвищення рівня довіри і безпеки, імплементацію інших зобов’язань, передбачених зазначеними документами

  продовження передачі на постійній основі звітної інформації про міжнародні передачі звичайних озброєнь до Реєстру ООН, ОБСЄ та Секретаріату Вассенаарської домовленості

  Держекспортконтроль, МЗС, СБУ

  —“—

  продовження щорічного обміну військовою інформацією за Договором про звичайні збройні сили в Європі

  продовження в рамках ОБСЄ щорічного обміну такою військовою інформацією:

  за Віденським документом 1999 року;

  за документом “Глобальний обмін військовою інформацією”;

  планування в галузі оборони;

  за Кодексом поведінки з військово-політичних аспектів безпеки;

  з проблематики протипіхотних мін

  МЗС, Міноборони, Служба зовнішньої розвідки

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  95. Продовжити співробітництво з Оборонною групою високого рівня НАТО з питань розповсюдження зброї масового знищення

  проведення консультацій з Оборонною групою високого рівня НАТО з питань розповсюдження зброї масового знищення щодо актуальних проблем співробітництва у сферах, що становлять взаємний інтерес

  Міноборони

  —“—

   

  участь у засіданні Об’єднаного комітету НАТО з питань нерозповсюдження зброї масового знищення з Україною

  Міноборони, МЗС

  —“—

  96. Забезпечити супроводження іноземних інспекційних груп на території України та здійснення контрольних заходів на території держав-учасниць згідно з Договором про звичайні збройні сили в Європі, Віденським документом про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки 1999 року, двосторонніми міжнародними договорами України, Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення, а також проведення спостережних польотів, сертифікації літаків спостереження згідно з Договором з відкритого неба

  забезпечення відповідно до розподілу квот здійснення верифікаційних заходів в Україні та на території
  держав — учасниць згідно з Договором про звичайні збройні сили в Європі, Віденським документом про заходи зміцнення довіри і безпеки 1999 року

  МЗС, Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  забезпечення супроводження інспекційної групи Організації із заборони хімічної зброї про заплановану інспекцію об’єктів хімічної промисловості в Україні у разі отримання відповідного запиту

  МЗС, Мінпромполітики, СБУ, Мінприроди, МВС

  —“—

  супроводження іноземних інспекційних груп на території України і проведення місій спостережних польотів над територією України

  Міноборони

  —“—

  здійснення на території держав — учасниць Договору з відкритого неба контрольних заходів, спостережних польотів над їх територією, участь у проведенні сертифікації літаків спостереження

  —“—

  —“—

  97. Узяти участь у переговорах у рамках Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, Спільної консультативної групи, утвореної згідно з Договором про звичайні збройні сили в Європі, та Консультативної комісії з відкритого неба, утвореної згідно з Договором з відкритого неба. Забезпечити взаємодію у рамках діяльності зазначених переговорних органів з державами — членами НАТО з метою належного представлення позиції України у ході переговорного процесу

  участь делегації України в роботі Спільної консультативної групи Договору про звичайні збройні сили в Європі, Форуму ОБСЄ із співробітництва у галузі безпеки та Консультативної комісії з відкритого неба, політичних консультаціях щодо майбутнього Договору про звичайні збройні сили в Європі (відповідно до Указу Президента України від 14 лютого 2011 р. № 200/2011)

  МЗС, Міноборони, Національна академія наук

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  98. Вивчити досвід держав — членів Альянсу з питань експортного контролю для його врахування під час визначення шляхів забезпечення відповідності національних дозвільних процедур міжнародним стандартам

  проведення міжнародної конференції з питань експортного контролю “Сучасні тенденції розвитку експортного контролю: міжнародний та національний вимір”

  Держекспортконтроль

  за рахунок інших джерел

  участь у міжнародних семінарах, конференціях, проведення консультацій з державами — членами НАТО з питань контролю над озброєнням, експортного контролю та нерозповсюдження зброї масового знищення і засобів її доставки. Вивчення досвіду роботи органів експортного контролю

  —“—

  —“—

   

  участь у консультаціях Україна — НАТО з питань експортного контролю з метою розгляду актуальних питань міжнародної співпраці у сфері експортного контролю. Інформування НАТО про останні зміни у законодавстві та процедурах експортного контролю в Україні

  МЗС, Держекспортконтроль, СБУ, Державна компанія “Укрспецекспорт”

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  99. Удосконалити нормативно-правову базу у сфері державного експортного контролю

  внесення змін до порядків та інструкцій, відповідно до яких здійснюється державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання

  Держекспортконтроль

  —“—

  продовження роботи з адаптації національних списків контрольованих товарів відповідно до рішень, прийнятих у рамках міжнародних режимів експортного контролю

  —“—

  —“—

  100. Брати участь у засіданнях міжнародних робочих органів експортного контролю

  продовження участі у засіданнях робочих органів міжнародних режимів експортного контролю (Вассенаарська домовленість, Режим контролю за ракетними технологіями, Група ядерних постачальників, Комітет Цангера та Австралійська група)

  Держекспортконтроль, МЗС, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, ДКА

  —“—

   

   

   

   

  101. Проводити на щорічній основі консультації та робочі зустрічі з Верифікаційним координаційним комітетом НАТО з питань обміну та перевірки інформації за Договором про звичайні збройні сили в Європі, а також сприяти внесенню до електронної бази НАТО “VERITY” відповідної інформації

  участь у семінарі Верифікаційного координаційного комітету НАТО з питань перевірки щорічної інформації, внесення до електронної бази НАТО “VERITY” відповідної інформації за Україну

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  102. Забезпечити участь у щорічних семінарах у рамках Верифікаційного координаційного комітету НАТО з питань контролю над озброєнням, а також у засіданнях Оборонної групи НАТО високого рівня з питань розповсюдження зброї масового знищення

  участь у щорічному засіданні керівного складу верифікаційних органів у рамках Верифікаційного координаційного комітету НАТО з питань контролю над озброєнням, а також у засіданнях Оборонної групи НАТО високого рівня з питань розповсюдження зброї масового знищення

  —“—

  —“—

   

  проведення консультацій у форматі спільного засідання Оборонної групи НАТО високого рівня з питань розповсюдження зброї масового знищення з метою розгляду актуальних питань міжнародної співпраці у сфері розповсюдження зброї масового знищення, обговорення перспектив поглиблення багатостороннього співробітництва щодо протидії розповсюдженню зброї масового знищення і контролю над озброєннями

  МЗС,
  Міноборони, СБУ, Держатомрегулювання

  —“—

  103. Перевести у практичну площину співробітництво з Європейським Союзом у сфері підвищення рівня біологічної безпеки та захисту лабораторій, в яких зберігаються особливо небезпечні біологічні матеріали (проект модернізації Української протичумної станції, м. Сімферополь)

  підписання Меморандуму про співпрацю між Міністерством охорони здоров’я України та Українським науково-технологічним центром (головний розпорядник бюджетних коштів), який підтвердить цілі, завдання та діяльність за проектом. Початок практичної реалізації проекту

  МОЗ

  за рахунок коштів Європейського Союзу

  104. Забезпечити належне виконання Угоди між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї, підписаної 29 серпня 2005 року, для модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази відповідних установ України

  визначення нових пріоритетів співробітництва у зв’язку з виключенням із Проекту будівництва постійної Центральної референс-лабораторії

  —“—

  за рахунок коштів проекту Міжнародної технічної допомоги “Зменшення біологічної загрози в Україні”

  продовження створення зональних (діагностичних) лабораторій на базі обласних санітарно-епідеміологічних станцій

  —“—

  —“—

  продовження проведення спільних наукових досліджень та навчання фахівців, які працюють із збудниками особливо небезпечних інфекцій

  —“—

  —“—

  105. Ужити заходів щодо забезпечення координації дій офіційних представників України в рамках участі у міжнародних заходах з питань нерозповсюдження ядерних технологій і матеріалів та боротьби з ядерним тероризмом

  забезпечення координації дій офіційних представників України в рамках участі у міжнародних заходах з питань нерозповсюдження ядерних технологій і матеріалів та боротьби з ядерним тероризмом

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою), центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  1.3.8. Боротьба з тероризмом

  106. Забезпечити проведення моніторингу фінансових операцій з метою виявлення фактів фінансування тероризму та надсилання узагальнених матеріалів правоохоронним органам згідно з компетенцією

  виявлення серед учасників фінансових операцій осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності

  Держфінмоніторинг

  —“—

  вивчення, аналіз та дослідження інформації про фінансові операції з метою виявлення тих, що можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму

  —“—

  —“—

   

  підготовка та подання правоохоронним органам згідно з компетенцією відповідних узагальнених матеріалів за наявності достатніх підстав вважати, що фінансові операції можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму

  —“—

  —“—

   

  продовження проведення разом з партнерськими спецслужбами держав —членів НАТО розвідувальних заходів із здобування інформації про ознаки та факти фінансування тероризму. У разі отримання матеріалів з ознаками підозрілих фінансових операцій проводити їх оперативну перевірку та надсилати узагальнені матеріали правоохоронним органам згідно з компетенцією

  Служба зовнішньої розвідки

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  107. Забезпечити взаємодію з Альянсом щодо обміну інформацією про міжнародні наркоугруповання, екстремістські та терористичні організації, а також запобігання незаконному транзиту наркотичних засобів територією України, розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки

  здійснення у рамках заходів міжнародного співробітництва з партнерськими спецслужбами в установленому законодавством України порядку обміну інформацією про міжнародні наркоугруповання, екстремістські та терористичні організації, а також даними щодо незаконного транзиту наркотичних засобів територією України, спроб розповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки

  —“—

  —“—

   

  участь (за окремим планом) у проведенні спільних заходів, семінарів, засідань за круглим столом, зустрічей на рівні експертів для обговорення проблем, що становлять взаємний інтерес за напрямами антитерористичної діяльності (протидія діяльності недержавних ісламістських організацій та благодійних фондів, які надають фінансову підтримку міжнародному тероризму; обмін інформацією про діяльність членів міжнародних терористичних організацій; недопущення проникнення на територію нашої держави членів міжнародних терористичних організацій; розшук осіб, підозрюваних у причетності до здійснення злочинів терористичного характеру)

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  розвиток співробітництва з компетентними органами держав —учасниць Альянсу у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності та боротьби з наркотероризмом

  —“—

  —“—

  108. Провести спільні засідання та консультації з Комітетом НАТО з питань цивільної розвідки та безпеки щодо боротьби з тероризмом, міжнародною організованою злочинністю, піратством, нелегальною міграцією, торгівлею людьми та наркоторгівлею, розповсюдженням зброї масового знищення і засобів її доставки

  участь у засіданнях з питань, які належать до компетенції СБУ

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  участь у консультаціях з експертами НАТО з питань боротьби з тероризмом, міжнародною організованою злочинністю, піратством, нелегальною міграцією, торгівлею людьми та наркоторгівлею, розповсюдженням зброї масового знищення і засобів її доставки

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  —“—

  109. Провести консультації з відповідними органами НАТО та його державами-членами щодо участі представників України у заходах Альянсу з урегулювання кризових ситуацій

  забезпечення нормативного врегулювання та підвищення ефективності використання інформації Первинного національного Контактного пункту України в операції НАТО “Активні зусилля” стосовно можливих терористичних загроз з боку морських суден. Передбачення залучення можливостей штабу Антитерористичного центру при СБУ до перевірки зазначених відомостей

  СБУ

  —“—

  110. Продовжити здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня боєздатності підрозділів Служби безпеки України та досягнення їх взаємосумісності з підрозділами спеціального призначення держав — членів Альянсу

  забезпечення проведення спільних тренувань працівників центру спеціальних операцій “А” СБУ та антитерористичних підрозділів держав —членів НАТО

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  участь працівників профільного підрозділу СБУ у робочих групах Навчальних центрів “Партнерство заради миру”, конференціях, відповідних курсах підготовки інструкторів школи НАТО

  —“—

  —“—

  111. Залучити експертів із
  держав — членів Альянсу як спостерігачів до проведення в Україні антитерористичних навчань і тренувань

  забезпечення участі фахівців із Республіки Польща в антитерористичних навчаннях “Донбас-Антитерор” з метою практичного відпрацювання механізму взаємодії із спеціальними службами, правоохоронними органами іноземних держав з питань боротьби з тероризмом

  —“—

  —“—

  112. Провести консультації з відповідними структурами Альянсу та його державами-членами щодо сприяння Україні у здійсненні заходів антитерористичного забезпечення під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

  забезпечення взаємодії із структурами Альянсу щодо обміну актуальною інформацією про можливі загрози терористичного характеру під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі — чемпіонат)

  —“—

  —“—

   

  налагодження двостороннього оперативного співробітництва із спеціальними службами держав — учасниць НАТО з питань запобігання проявам терористичного характеру під час проведення чемпіонату

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  участь в консультаціях з експертами Групи консультативної підтримки, які відвідають Україну з метою надання експертної допомоги держав — членів НАТО у питаннях планування дій в надзвичайних ситуаціях цивільного характеру під час проведення чемпіонату

  —“—

  —“—

   

  виконання завдань та заходів Плану спільних дій України та Польщі (Дорожня карта) під час підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженого міжурядовими робочими групами на засіданні Українсько-Польського комітету з питань підготовки та проведення Євро-2012 від 30 вересня
  2010 року (м. Варшава)

  —“—

  —“—

   

  участь у діяльності штабу забезпечення міжнародної взаємодії і координації заходів безпеки з підготовки та проведення чемпіонату

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  113. Провести навчальні заняття за участю антитерористичних підрозділів держав — членів Альянсу

  забезпечення участі іноземних фахівців у навчальних заходах з метою практичного відпрацювання механізмів взаємодії із спеціальними службами, правоохоронними органами іноземних держав з питань боротьби з тероризмом

  СБУ

  —“—

  114. Завершити проведення наукового дослідження з питань запобігання тероризму та забезпечити участь українських фахівців у відповідних міжнародних науково-практичних заходах

  участь наукового і науково-педагогічного складу Національної академії СБУ у міжнародних науково-практичних заходах з антитерористичної діяльності, що організовуються НАТО

  —“—

  —“—

  1.4. Інформування громадськості

  115. Продовжити впровадження елементів громадської дипломатії в тісному співробітництві з Центром інформації та документації НАТО в Україні, Офісом зв’язку НАТО в Україні, а також контактним посольством НАТО в Україні

  сприяння відвідуванню представниками регіонів України (засоби масової інформації, громадські організації, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, переможці всеукраїнських конкурсів на тему Україна — НАТО) штаб-квартири НАТО та держав — членів Альянсу

  Держкомтелерадіо

  —“—

   

  проведення разом з Центром інформації та документації НАТО в Україні ознайомчого візиту до штаб-квартири НАТО:

  МЗС, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  представників громадської ради при МЗС;

   

   

   

  керівництва Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, обласних державних адміністрацій;

  —“—

  —“—

   

  представників Партії регіонів

  —“—

  —“—

  116. У тісному співробітництві з Центром інформації та документації НАТО в Україні і контактним посольством НАТО в Україні проводити в Автономній Республіці Крим та областях тематичні заходи за участю представників державних органів, громадських організацій, засобів масової інформації із залученням експертів, представників держав — членів та інституцій Альянсу в Україні

  участь представників держав — членів НАТО та Міжнародного секретаріату НАТО у конференціях, семінарах, засіданнях за круглим столом з питань євроатлантичного співробітництва, які проводяться в Україні

  центральні та місцеві органи виконавчої влади

  —“—

  організація прес-турів представників засобів масової інформації під час проведення українсько-американського тактичного військово-морського навчання “Сі Бриз — 2011” та багатонаціонального тактичного навчання механізованих підрозділів “Ротаційні сили Чорноморського регіону — 2011”

  Міноборони

  —“—

  активізація роботи інформаційних центрів євроатлантичного співробітництва та інформаційних стендів “Україна — НАТО”, зокрема утворених на базі вищих навчальних закладів

  МОНмолодьспорт, Держкомтелерадіо, МЗС, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Громадська ліга “Україна — НАТО”
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  117. Сприяти разом із Центром інформації та документації НАТО в Україні і контактним посольством НАТО в Україні виданню інформаційно-аналітичної, наукової, навчальної літератури, створенню і розміщенню на українських телеканалах відеоматеріалів з актуальних питань конструктивного партнерства України з НАТО

  висвітлення тематики євроатлантичного співробітництва на державних теле- та радіоканалах

  Держкомтелерадіо

  —“—

  видання у Національному університеті оборони України навчальних посібників з тематики євроатлантичного співробітництва, європейської інтеграції України та діяльності міжнародних організацій

  Міноборони

  —“—

  виготовлення та забезпечення трансляції телепрограм “Армія” на першому національному телеканалі, “ДМБ. Доблесть. Мужність. Благородство” на 5 телеканалі та “Служу Україні” на телеканалі “Українське телебачення та радіомовлення”, радіопрограм в ефірі Національної радіокомпанії України, а також програм телерадіокомпанії “Бриз” щодо висвітлення актуальних питань конструктивного партнерства України з НАТО

  —“—

  —“—

   

  видання на конкурсній основі посібників для вчителів гуманітарних дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів з викладанням тем міжнародних зв’язків та безпеки, міжнародних інституцій, євроатлантичного співробітництва тощо

  МОНмолодьспорт, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Громадська ліга “Україна — НАТО” (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

   

  підготовка підручників і навчальних посібників для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів про євроатлантичну систему безпеки та євроатлантичне співробітництво України

  —“—

  —“—

   

  проведення за участю громадських організацій конкурсу на кращий посібник з питань євроатлантичного співробітництва України та його видання

  —“—

  —“—

  118. Сприяти разом із Центром інформації та документації НАТО в Україні і контактним посольством НАТО в Україні поширенню в Україні досвіду діяльності Асоціації Атлантичного договору і Парламентської асамблеї НАТО та участі українських представників у їх роботі

  забезпечення наповнення офіційних веб-сайтів органів державної влади матеріалами про євроатлантичне співробітництво

  МОНмолодьспорт, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

  —“—

  119. Сприяти разом із Центром інформації та документації НАТО в Україні і контактним посольством НАТО в Україні українським неурядовим організаціям у започаткуванні проведення в Україні щорічного Дня євроатлантичного партнерства

  висвітлення інформації стосовно проведення щорічного Дня євроатлантичного партнерства

  Держкомтелерадіо

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  120. Продовжити разом із Центром інформації та документації НАТО в Україні і контактним посольством НАТО в Україні із залученням громадських організацій реалізацію інформаційної політики з питань євроатлантичного співробітництва для представників військових формувань, правоохоронних та інших заінтересованих державних органів України

  проведення семінарів, засідань за круглим столом та конференцій з питань євроатлантичного співробітництва в Автономній Республіці Крим та областях за участю представників державних органів, громадських організацій, засобів масової інформації із залученням експертів з питань співробітництва Україна — НАТО

  центральні та місцеві органи виконавчої влади

  —“—

   

  забезпечення висвітлення питань євроатлантичного співробітництва військовими засобами масової інформації

  Міноборони

  —“—

   

  121. Разом із Центром інформації та документації НАТО в Україні і контактним посольством НАТО в Україні проводити у військових навчальних закладах тематичні заходи, спрямовані на інформування про співробітництво України з Організацією Північноатлантичного договору та Європейським Союзом

  проведення у Національному університеті оборони України Міжнародного тижня та Дня НАТО у вищих військових навчальних закладах

  —“—

  —“—

  1.5. Наука і довкілля

  122. Продовжити співголовування Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України у Спільній робочій групі Україна — НАТО зі співробітництва з питань науки та довкілля. Забезпечити участь заінтересованих центральних органів виконавчої влади України у щорічному засіданні Спільної робочої групи Україна — НАТО зі співробітництва з питань науки та довкілля

  участь в Одинадцятому засіданні Спільної робочої групи Україна — НАТО із співробітництва з питань науки та довкілля

  Держінформнауки, інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  123. Забезпечити участь представників Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України у засіданні Комітету НАТО з питань політики та партнерства у форматі Ради євроатлантичного партнерства, присвяченому співробітництву в рамках Програми НАТО з науки заради миру та безпеки

  участь у засіданнях Комітету НАТО з питань політики та партнерства у форматі Ради євроатлантичного партнерства під час розгляду питань співробітництва в рамках Програми НАТО з науки заради миру та безпеки

  Держінформнауки

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті, та за рахунок інших джерел

  124. Забезпечити реалізацію і обговорити перспективи продовження проекту “Моніторинг та передбачення ризиків паводків річки Прип’ять, яка протікає територією Республіки Білорусь та України через Чорнобильську виключну зону” за Програмою НАТО з науки заради миру та безпеки

  організація реалізації проекту на території України та забезпечення подання звітності про його реалізацію. Сприяння продовженню реалізації проекту

  Мінприроди,
  МНС,
  Держінформнауки, Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  за рахунок інших джерел

   

  125. Здійснити у рамках Програми НАТО з науки заради миру та безпеки і з метою реалізації проекту імплементації Закону України “Про захист персональних даних” наукове обґрунтування типових вимог до захисту персональних даних, стандартизованих еталонів для аудиту та аналізу процесів управління персональними даними на основі міжнародних стандартів та кодексів усталеної практики

  здійснення наукового обґрунтування загальних положень типових вимог до захисту персональних даних

  Мінюст

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  здійснення обґрунтування порядку проведення внутрішнього установчого аудиту процесів управління персональними даними

  —“—

  —“—

  проведення аналізу практики застосування технологій захисту персональних даних (Privacy enhanced technologies, PET) та можливостей їх впровадження в практику під час обробки персональних даних

  —“—

  —“—

  126. Тісно співпрацювати з Центром інформації та документації НАТО в Україні з метою поширення серед громадськості інформації про співробітництво Україна — НАТО у сфері науки. Інформувати українське суспільство про конкретні здобутки, досягнуті в ході конструктивних та прагматичних відносин України з НАТО в рамках Програми НАТО з науки заради миру та безпеки

  інформування українського суспільства про конкретні здобутки, досягнуті в ході конструктивних та прагматичних відносин України з Північноатлантичним Альянсом в рамках Програми НАТО з науки заради миру та безпеки

  Держінформнауки, Держкомтелерадіо, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади, Центр інформації та документації НАТО в Україні (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті, та за рахунок інших джерел

   

  1.5.1. Забезпечення екологічної безпеки в європейському регіоні

  127. Забезпечити участь представників Міністерства екології та природних ресурсів України і Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України у засіданнях Комітету НАТО з питань політики та партнерства у форматі Ради Євроатлантичного партнерства, присвячених питанням співробітництва в рамках Програми НАТО з науки заради миру та безпеки

  участь в Одинадцятому засіданні Спільної робочої групи Україна — НАТО із співробітництва з питань науки та довкілля

  Держінформнауки, Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  128. Опрацювати питання щодо утворення під співголовуванням Міністерства екології та природних ресурсів України і Міністерства оборони України спільної робочої групи Україна — НАТО зі співробітництва з питань охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

  опрацювання питання щодо можливості утворення спільної робочої групи Україна — НАТО з метою співробітництва в сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

  Мінприроди, Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  129. Започаткувати проекти з:

  обміну досвідом щодо розроблення економічних та адміністративних стимулів із заохочення впровадження систем екологічного управління у підпорядкованих військових формуваннях, забезпечення екологічно безпечного природокористування в ході оперативної та бойової підготовки під час проведення військових навчань і тренувань;

  розроблення методологічних підходів до ліквідації екологічних наслідків військової діяльності, зокрема компенсації збитків, завданих державі тимчасовим перебуванням на території України підрозділів збройних сил інших держав

  започаткування за консультативно-дорадчою допомогою держав Скандинавсько-Балтійської Ініціативи проекту “Організація та впровадження систем екологічного управління заходами підготовки військ на військових полігонах”

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  опрацювання та подання Мінприроди пропозицій до загальнодержавної методики оцінки збитків, завданих навколишньому природному середовищу унаслідок провадження певних видів господарської діяльності (щодо компенсації збитків, завданих державі тимчасовим перебуванням на території України підрозділів збройних сил інших держав)

  Міноборони,
  Мінприроди

  —“—

  сприяння обміну досвідом щодо розроблення економічних та адміністративних стимулів із заохочення впровадження систем екологічного управління під час проведення військових заходів та методологічних підходів ліквідації екологічних наслідків військової діяльності

  Мінприроди, Міноборони, інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті, та за рахунок інших джерел

   

  1.6. Питання координації практичного співробітництва України з Організацією
  Північноатлантичного договору. Підготовка фахівців у сфері євроатлантичного співробітництва

  130. Проводити засідання Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору

  проведення засідань Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору

  МЗС, Міноборони, Мінфін, Мін’юст, СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  забезпечення проведення засідань робочих груп у складі Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору

  —“—

  —“—

  участь представників Апарату Ради національної безпеки і оборони України в роботі Комісії та робочих груп, що діють під її егідою

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  —“—

  131. Забезпечити координацію участі представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади України у заходах міжнародного співробітництва в рамках Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО на 2011 рік

  здійснення координації участі представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади України у заходах Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО на 2011 рік

  МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

  —“—

  132. Підготувати звіт про результати виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
  фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008—2011 роки та пропозиції щодо розроблення нормативно-правових актів з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері євроатлантичного співробітництва після 2011 року

  звітування про результати виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008—2011 роки

  Головдержслужба

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про продовження строку виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008—2011 роки та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 974 з метою продовження її дії до 2015 року”

  —“—

  —“—

  133. Продовжити співробітництво у рамках Скандинавсько-Балтійської ініціативи

  проведення навчальних курсів, семінарів, тренінгів за напрямами діяльності робочих груп

  Міноборони

  —“—

  134. Розширювати співробітництво з Центром інформації та документації НАТО в Україні щодо підготовки фахівців у сфері євроатлантичного співробітництва

  проведення конференцій, семінарів, тренінгів за участю Центру інформації та документації НАТО в Україні щодо підготовки фахівців у сфері євроатлантичного співробітництва

  Головдержслужба, Міноборони, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади

  —“—

  РОЗДІЛ II. ОБОРОННІ ТА ВІЙСЬКОВІ ПИТАННЯ

  2.1. Політика національної безпеки

  2.1.1. Стратегія національної безпеки України

  135. Визначити в рамках діяльності Спільної робочої групи високого рівня формат одержання Україною методичної та консультаційної допомоги щодо вдосконалення механізму реалізації Стратегії національної безпеки України

  забезпечення презентації нової редакції Стратегії національної безпеки України серед представників держав — членів НАТО з метою отримання консультаційної допомоги Альянсу у контексті подальшої імплементації цього документа

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  забезпечення здійснення обміну досвідом стосовно імплементації документів стратегічного значення, аналогічних за призначенням до Стратегії національної безпеки України, в державах — членах Альянсу

  136. Залучити громадські організації до проведення незалежної оцінки стану реалізації державної політики щодо національної безпеки, а також Стратегії національної безпеки України в рамках Мережі партнерства Україна — НАТО

  забезпечення проведення під час засідань Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи консультацій з представниками громадських організацій з метою проведення незалежної оцінки політики національної безпеки, а також стану реалізації Стратегії національної безпеки України

  —“—

  —“—

  137. Розробити нову редакцію Стратегії національної безпеки України з урахуванням досвіду держав — членів НАТО та внести її на розгляд Ради національної безпеки і оборони України

  забезпечення розроблення нової редакції Стратегії національної безпеки України з урахуванням найкращого досвіду держав — членів НАТО

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  2.1.2. Управління національною безпекою і обороною України. Реагування на кризові ситуації

  138. Забезпечити здійснення
  у 2011 році заходів щодо реалізації Стратегії міжнародної миротворчої діяльності України, затвердженої Указом Президента України
  від 15 червня 2009 р. № 435

  забезпечення здійснення контролю за виконанням заходів у 2011 році щодо реалізації Стратегії міжнародної миротворчої діяльності України, затвердженої
  Указом Президента України
  від 15 червня 2009 р. № 435

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою), Міноборони, МВС, МЗС, СБУ, Служба зовнішньої розвідки

  —“—

  139. Розробити проект плану заходів щодо реалізації Стратегії міжнародної миротворчої діяльності України на 2012 рік та подати його на розгляд Ради національної безпеки і оборони України

  забезпечення розроблення проекту плану заходів щодо реалізації Стратегії міжнародної миротворчої діяльності України на 2012 рік та подання його на розгляд Ради національної безпеки і оборони України в другому півріччі
  2011 року

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  —“—

  140. Налагодити ефективний діалог між суб’єктами забезпечення національної безпеки та громадськими організаціями

  забезпечення використання Мережі партнерства Україна — НАТО щодо підвищення обізнаності громадянського суспільства з метою налагодження ефективного діалогу між суб’єктами забезпечення національної безпеки та громадськими організаціями

  —“—

  —“—

  141. Узяти участь у консультаціях з відповідними органами Альянсу та державами — членами НАТО щодо залучення представників України до здійснення заходів з урегулювання кризових ситуацій

  забезпечення участі у консультаціях з відповідними органами Альянсу та державами — членами НАТО щодо залучення представників України до здійснення заходів з урегулювання кризових ситуацій

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою), центральні органи виконавчої влади

   

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  2.1.3. Реформування сектору безпеки. Забезпечення імплементації результатів
  комплексного огляду сектору безпеки та оборонного огляду

  142. Продовжити консультації експертів стосовно проведення реформ у секторі безпеки в рамках виконання програми Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого рівня на 2011 рік

  проведення консультацій за участю представників СБУ, розвідувальних органів України та експертів держав —членів НАТО з питань реформування сектору безпеки та розвідки

  СБУ

  —“—

  забезпечення участі Української Сторони у консультаціях експертів стосовно проведення реформ у секторі безпеки в рамках виконання програми Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи на 2011 рік

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  —“—

   

  забезпечення координації організації та проведення консультацій експертів стосовно проведення реформ у секторі безпеки в рамках виконання програми Спільної робочої групи
  Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого рівня на 2011 рік

  МЗС

  —“—

  143. Продовжити реформування інститутів сектору безпеки в контексті затверджених державних концепцій, а також у рамках імплементації результатів комплексного огляду сектору безпеки

  здійснення заходів з метою продовження реформування інститутів сектору безпеки

  СБУ, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  144. Здійснити заходи щодо ефективного залучення до співпраці іноземних радників при суб’єктах сектору безпеки з метою прискорення проведення відповідних реформ

  проведення регулярних засідань Спільного координаційного комітету з метою ефективного використання консультативної допомоги іноземних радників при Міноборони та Генеральному штабі Збройних Сил України

  Міноборони

  —“—

  145. Забезпечити використання консультативно-дорадчої допомоги іноземних радників при Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил України під час імплементації результатів оборонного огляду

  залучення іноземних радників при Міноборони та Генеральному штабі Збройних Сил України до здійснення заходів за результатами оборонного огляду

  —“—

  —“—

  146. Провести засідання Комісії Україна — НАТО на рівні міністрів оборони, під час якого презентувати проект Стратегічного оборонного бюлетеня, представити результати Стратегічного оборонного огляду і обговорити дальші кроки щодо проведення воєнної реформи в Україні

  проведення презентації під час засідання Комісії Україна — НАТО на рівні міністрів оборони

  —“—

  —“—

  2.1.3.1. Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки

  147. Провести експертні консультації та семінари з питань посилення демократичного цивільного контролю в рамках роботи Спільної робочої групи високого рівня

  проведення консультацій Служби безпеки України та розвідувальних органів України з експертами держав —членів НАТО з питань реформування сектору безпеки та розвідки

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  забезпечення участі Української Сторони у відповідних консультаціях в рамках Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи протягом 2011 року

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  —“—

  148. Забезпечити щорічне видання “білих книг” окремими суб’єктами сектору безпеки

  забезпечення публікації та презентації щорічного видання “Біла книга — 2010: Збройні Сили України”

  Міноборони

  —“—

  149. Використовувати консультації експертів Україна — НАТО з питань діяльності служб безпеки та розвідки для досягнення позитивного ефекту у справі реформування розвідувальних органів та контррозвідувального органу України, зокрема адаптації діяльності вітчизняних спеціальних служб до європейських стандартів, підготовки персоналу, а також для розроблення пропозицій щодо внесення змін до нормативних актів

  проведення консультацій за участю представників СБУ та розвідувальних органів України з експертами держав — членів НАТО з питань реформування сектору безпеки та розвідки

  СБУ

  —“—

  150. Удосконалити механізм інформування громадськості про державну політику у сфері національної безпеки, а також реагування на звернення громадян та критичні публікації з питань національної безпеки в засобах масової інформації

  забезпечення постійного оновлення на веб-сайті Міноборони інформації про формування і реалізацію державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва, а також оперативного реагування на звернення громадян та критичні публікації з питань національної безпеки в засобах масової інформації

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  151. Забезпечити реалізацію Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1035

  забезпечення реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1035

  центральні та місцеві органи виконавчої влади, Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  —“—

  152. Інформувати громадськість про результати діяльності Служби безпеки України та її роль у забезпеченні безпеки держави в умовах розвитку демократичного суспільства, а також про роботу Громадської ради при Службі безпеки України і здійснення спільних заходів з державами — членами НАТО

  висвітлення у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті СБУ роботи Громадської ради при СБУ (засідання, основні напрями роботи, рішення, питання реформування відомства, дотримання законності, прав і свобод людини і громадянина, збереження професійного і кадрового потенціалу СБУ, взаємодія з громадськістю),
  а також звітування щодо проведених разом з євроатлантичними структурами заходів

  СБУ

  —“—

  153. Провести під егідою Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого рівня щорічну міжнародну конференцію “Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спеціальних служб”

  проведення четвертої Міжнародної конференції “Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спеціальних служб” за сприяння Женевського центру демократичного контролю над збройними силами

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  2.1.3.2. Реформування військових формувань та інституцій сектору безпеки

  2.1.3.2.1. Реформування Служби безпеки України

  154. Продовжити здійснення заходів, передбачених Комплексною цільовою програмою реформування Служби безпеки України

  підготовка пропозицій щодо подальшого організаційного розвитку СБУ в контексті реалізації концепції реформування правоохоронних органів України

  СБУ, Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  —“—

  експертне опрацювання законопроекту щодо внесення змін до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Службу безпеки України” (нова редакція)

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  —“—

  155. Продовжити вивчення стандартів держав — членів НАТО і Європейського Союзу щодо основних параметрів бюджетної та ресурсної політики у сфері забезпечення державної безпеки, а також досвіду з питань гарантування соціально-правового захисту працівників спеціальних служб

  забезпечення реалізації державних гарантій соціально-правового захисту співробітників СБУ та членів їх сімей, проведення аналізу європейського досвіду у зазначеній сфері (в тому числі за матеріалами експертних консультацій в рамках Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи

  СБУ

  —“—

  участь у проведенні експертних консультацій Україна — НАТО з питань реформування сектору безпеки та розвідки, які проводяться під егідою Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  156. Забезпечити виконання Програми з питань професійної підготовки цивільного персоналу органів оборони та безпеки України під егідою Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого рівня для підготовки персоналу Служби безпеки України

  участь у навчальних заходах, стажуванні, семінарах у рамках Програми з питань професійної підготовки цивільного персоналу органів оборони та безпеки України під егідою Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи

  СБУ

  —“—

  проведення засідань Керівного комітету Програми з  професійної підготовки цивільного персоналу органів оборони та безпеки України під егідою Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи

  Міноборони

  —“—

  157. Здійснити заходи щодо отримання Міжнародним центром спеціальної підготовки Служби безпеки України статусу навчального центру в рамках Програми “Партнерство заради миру”

  продовження планової імплементації Цілей партнерства, що визначені СБУ на поточний етап Процесу планування та оцінки

  СБУ

  —“—

  158. Продовжити реалізацію визначених Службою безпеки України цілей партнерства в рамках Процесу планування та оцінки сил

  продовження планової імплементації Цілей партнерства, що визначені СБУ на поточний етап Процесу планування та оцінки сил

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  подання оновлених матеріалів до Анкети оборонного планування НАТО на 2011 рік

  159. Забезпечити діяльність Експертної комісії з питань державної таємниці Служби безпеки України щодо розсекречення архівних документів

  продовження розсекречування архівних документів, їх вивчення і оприлюднення разом з представниками наукових установ, освітніх закладів, а також у рамках міжнародного співробітництва з іноземними партнерами

  —“—

  —“—

  2.1.3.2.2. Реформування Міністерства внутрішніх справ України
  та внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

  160. Адаптувати стандарти Альянсу і створити систему індивідуальної підготовки та підготовки підрозділів, які плануються до участі у миротворчих операціях

  утворення мовного центру при Академії внутрішніх військ МВС з метою підвищення рівня володіння іноземними мовами військовослужбовців відповідно  до стандарту НАТО STANAG — 6001, а також підготовки до участі у міжнародних миротворчих операціях

  МВС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті, та за рахунок фінансового сприяння держав —членів НАТО

  161. Забезпечити підготовку особового складу у рамках Програми з питань професійного розвитку цивільного персоналу

  участь військовослужбовців та представників внутрішніх військ МВС у заходах Програми професійної підготовки цивільного персоналу

  МВС

  за рахунок фінансового сприяння держав — членів НАТО

  162. Продовжити співробітництво з правоохоронними та військовими органами держав — членів НАТО з питань індивідуальної підготовки та підготовки підрозділів

  забезпечення навчання представників МВС, військовослужбовців та представників внутрішніх військ у Центрі вдосконалення кваліфікації поліцейських підрозділів з підтримання стабільності (м. Віченца, Італійська Республіка)

  —“—

  —“—

   

  участь у виконанні програми двостороннього співробітництва внутрішніх військ МВС та Поліції готовності Німеччини з питань забезпечення громадського порядку в рамках підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

  —“—

  —“—

   

  участь представників внутрішніх військ МВС у Програмі з поглибленого вивчення проблем безпеки Європейського центру досліджень проблем безпеки імені Джорджа Маршалла (м. Гарміш-Партенкірхен, Німеччина)

  —“—

  —“—

   

  участь представників внутрішніх військ МВС у навчанні на курсах в навчальних закладах жандармерії Франції та Туреччини

  МВС

  за рахунок фінансового сприяння держав — членів НАТО

   

  участь представників внутрішніх військ МВС у заходах Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО

  —“—

  —“—

  163. Виконати за сприяння
  держав — членів НАТО проектні роботи з утворення Міжнародного центру підготовки сил підтримання правопорядку

  визначення джерел фінансування будівництва Міжнародного центру підготовки сил підтримання громадської безпеки на базі внутрішніх військ МВС

  —“—

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті, та за рахунок фінансового сприяння держав —членів НАТО

  164. Розпочати за підтримки Європейського Союзу реалізацію нового проекту Твінінг “Сприяння вдосконаленню системи охорони громадського порядку внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ України”

  реалізація за підтримки Європейського Союзу нового проекту Твінінг “Сприяння вдосконаленню системи охорони громадського порядку внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ України”

  —“—

  за рахунок коштів Європейського Союзу (1 млн. 350 тис. Євро)

  165. Забезпечити видання щорічника “Біла книга внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України”

  забезпечення публікації щорічного видання “Біла книга Внутрішніх військ МВС України”

  —“—

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  2.1.3.2.3. Реформування Державної прикордонної служби України

  166. Забезпечити здійснення заходів, передбачених Державною цільовою правоохоронною програмою “Облаштування та реконструкція державного кордону” на період до 2015 року

  удосконалення нормативно-правової бази з питань оперативно-службової діяльності органів Держприкордонслужби

  Адміністрація Держприкордонслужби, Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  оснащення пунктів пропуску через державний кордон технічними засобами та спеціальною технікою для здійснення прикордонного контролю

  —“—

  —“—

   

  створення та впровадження автоматизованої інформаційної системи

  —“—

  —“—

   

  забезпечення розбудови прикордонної інфраструктури та технічного оснащення державного кордону за межами пунктів пропуску через державний кордон

  —“—

  —“—

   

  забезпечення розвитку та модернізації авіації Держприкордонслужби

  —“—

  —“—

  167. Створити сучасну систему роботи з персоналом Державної прикордонної служби України, підвищити рівень його професіоналізму

  упровадження системи проведення аналізу та оцінки морально-психологічного стану, мотивації персоналу для виконання завдань, управління персоналом

  Адміністрація Держприкордонслужби

  —“—

   

  упровадження в діяльність багатопрофільних тренінгових центрів Держприкордонслужби сучасних методик оцінки психофізіологічних і психологічних можливостей військовослужбовців, формування і розвитку психологічних властивостей персоналу, що підвищують рівень його професійної готовності до дій та надійності під час провадження службової діяльності

  Адміністрація Держприкордонслужби

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  здійснення комплексу диференційованих заходів у рамках цільової роботи з категоріями посадових осіб відділів прикордонної служби

  —“—

  —“—

  168. Здійснити заходи щодо забезпечення міжнародного співробітництва шляхом поглиблення відносин із державами — членами НАТО, Європейського Союзу та їх партнерами у сферах безпеки державного кордону та регіональної безпеки

  удосконалення системи обміну інформацією з прикордонними органами  суміжних держав

  —“—

  за рахунок інших джерел

  забезпечення розвитку співробітництва в рамках Робочої домовленості між Адміністрацією Держприкордонслужби та Європейським агентством з управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах держав — членів Європейського Союзу (ФРОНТЕКС), виконання плану співробітництва між ФРОНТЕКС та Держприкордонслужбою на 2010—2012 роки

  —“—

  —“—

  169. Забезпечити видання щорічника “Біла книга 2010 Державної прикордонної служби України”

  забезпечення публікації щорічного видання “Біла книга Державної прикордонної служби України”

  Адміністрація Держприкордонслужби

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  2.2. Оборонна політика України

  2.2.1. Основні принципи та пріоритети оборонної політики

  2.2.2. Національна система оборонного планування

  170. Розробити за результатами оборонного огляду вдосконалену систему оборонного стратегічного планування із застосуванням методики, яка включає військово-політичні вказівки, планування операцій на стратегічному рівні, планування розвитку та бюджетне планування у Міністерстві оборони України

  розроблення вдосконаленої системи оборонного планування, адаптованої до загальнодержавної системи стратегічного планування

  Міноборони

  —“—

  171. Запровадити систему ефективного і прозорого планування, програмування та бюджетування, що гарантуватиме адекватну координацію діяльності міністерств, інших державних органів, які залучаються до процесу планування

  впровадження оновленої системи стратегічного і оборонного планування

  —“—

  —“—

  172. Розробити за результатами оборонного огляду комплекс середньострокових взаємопов’язаних програмних документів та планів реформування і застосування Збройних Сил України та інших військових формувань, які визначатимуть пріоритети, основні напрями і заходи щодо їх реформування, а також необхідні для виконання обсяги фінансування

  розроблення за результатами оборонного огляду програм і планів розвитку та застосування Збройних Сил України

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  173. Продовжити інтеграцію засад Процесу планування та оцінки сил до системи стратегічного і оборонного планування

  впровадження в систему стратегічного і оборонного планування засад Процесу планування та оцінки сил

  —“—

  —“—

  174. Провести стажування представників Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України в органах (підрозділах) оборонного планування та ресурсного забезпечення держав — членів Альянсу

  стажування представників Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України в оборонних органах Республіки Польща та Чеської Республіки

  —“—

  —“—

  175. Створити навчальні курси із застосуванням нової системи планування та формування бюджету, включити їх до програм навчання у відповідних навчальних закладах та організувати підготовку спеціалістів за цією системою

  запровадження на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка навчального курсу з питань застосування нової системи оборонного планування та формування бюджету

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  2.2.3. Зв’язки з Урядом, парламентом, засобами масової інформації та громадськістю

  176. Реформувати структурні підрозділи Міністерства оборони України, які виконують функції зв’язків із засобами масової інформації

  проведення відповідного реформування

  —“—

  —“—

  177. Забезпечити проведення регулярних зустрічей, засідань та брифінгів керівництва Міністерства

  проведення тематичних брифінгів за участю Міністра оборони перед початком урядової гарячої лінії

  —“—

  —“—

  оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України з представниками засобів масової інформації та громадськістю

  проведення регулярних брифінгів і прес-конференцій за участю керівного складу Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України

  —“—

  —“—

  178. Забезпечити у співробітництві з Центром інформації та документації НАТО в Україні інформування громадськості про розвиток конструктивного партнерства з НАТО

  публікація тематичних матеріалів у журналах “Атлантична панорама”, “Військо України” та газетах “Народна армія”, Крила України, Флот України

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  регулярне висвітлення питань конструктивного партнерства з НАТО на офіційному веб-порталі Міноборони

  —“—

  —“—

  2.3. План реформування Збройних Сил України на 2011 рік

  2.3.1. Плани реформування Збройних Сил України

  179. Розробити на підставі Стратегічного оборонного бюлетеня комплекс програмних документів і планів щодо реформування Збройних Сил України на середньострокову та короткострокову перспективи

  розроблення комплексу програмних документів і планів щодо реформування Збройних Сил України на середньострокову та короткострокову перспективи

  —“—

  —“—

  180. Провести консультації з питань виконання планів оборонної реформи в рамках діяльності Комісії Україна — НАТО на рівні міністрів оборони та під час засідань Військового комітету Україна — НАТО високого рівня

  забезпечення участі керівного складу Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України в консультаціях щодо виконання планів оборонної реформи в рамках діяльності Комісії Україна — НАТО на рівні міністрів оборони та під час засідань Військового комітету Україна — НАТО високого рівня

  —“—

  —“—

  181. Зберегти бойовий потенціал і оперативні спроможності Збройних Сил України

  забезпечення 1800 годин нальоту для екіпажів вертольотів армійської авіації Об’єднаних сил швидкого реагування та 855 годин для екіпажів вертольотів армійської авіації Основних сил оборони

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  забезпечення 2900 годин нальоту для екіпажів літаків Повітряних Сил Об’єднаних сил швидкого реагування та 315 годин для екіпажів літаків Повітряних Сил Основних сил оборони

  —“—

  —“—

   

  забезпечення 470 годин нальоту для підрозділів морської авіації Об’єднаних сил швидкого реагування та 210 годин нальоту для підрозділів морської авіації Основних сил оборони

  —“—

  —“—

   

  забезпечення 200 днів перебування у морі для екіпажів кораблів Об’єднаних сил швидкого реагування та 280 днів перебування у морі для екіпажів кораблів Основних сил оборони

  —“—

  —“—

   

  забезпечення здійснення у Збройних Силах 33000 стрибків з парашутом

  —“—

  —“—

  182. Забезпечувати підтримання та розвиток Сил спеціальних операцій

  проведення семінарів з питань розвитку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за підтримки експертів НАТО та Центру цивільно-військових відносин Школи післядипломної освіти Військово-морських сил США

  —“—

  —“—

  183. Створити Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

  створення Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  забезпечення ефективного використання консультативно-дорадчої допомоги експертів НАТО та досвіду спільних військових навчань з метою утворення сучасного органу управління Силами спеціальних операцій, здатного брати участь в операціях та навчаннях під егідою НАТО

  —“—

  —“—

  184. Забезпечити готовність чергових сил із протиповітряної оборони до охорони державного кордону у повітряному просторі та прикриття особливо важливих об’єктів, а також підтримувати визначений рівень готовності функціональних компонентів Збройних Сил України до виконання завдань за призначенням

  підтримання мінімально необхідного рівня льотного вишколу екіпажів винищувальної авіації, які залучаються до несення бойового чергування з протиповітряної оборони

  —“—

  —“—

  забезпечення підтримання визначеного рівня справності озброєння та військової техніки, зенітних ракетних військ і засобів радіолокаційної розвідки Повітряних Сил Збройних Сил України, які залучаються до несення бойового чергування з протиповітряної оборони

  —“—

  —“—

  185. Забезпечити здійснення заходів робочого плану Військового комітету Україна — НАТО високого рівня на 2011—2012 роки

  участь у заходах, передбачених робочим планом Військового комітету Україна — НАТО високого рівня на 2011—2012 роки

  —“—

  —“—

  2.3.2. Удосконалення системи військового управління та зв’язку

  186. Продовжити створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України, зокрема для забезпечення оперативного і адміністративного керівництва

  розроблення Державної цільової програми створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

  187. Побудувати цифрові лінії прив’язки стаціонарних вузлів зв’язку пунктів управління оперативного рівня

  побудова цифрових ліній прив’язки стаціонарних вузлів зв’язку пунктів управління:

  стратегічної ланки — 6

  об’єднань Збройних Сил України — 4

  військових частин — 6

  —“—

  —“—

  188. Продовжити розгортання інформаційно-телекомунікаційних вузлів різних ланок управління

  встановлення на інформаційно-телекомунікаційних вузлах різних ланок управління активного телекомунікаційного мережевого обладнання

  —“—

  —“—

  2.3.3. Нарощування боєздатності Об’єднаних сил швидкого реагування та Сил спеціальних операцій

  189. Здійснити часткове оснащення Сил спеціальних операцій сучасними зразками озброєння та військової техніки, спеціального спорядження та екіпірування

  проведення консультацій з експертами НАТО з метою визначення можливостей щодо отримання необхідного озброєння та військової техніки, спеціального спорядження та екіпірування в рамках програм міжнародної технічної допомоги

  —“—

  —“—

  190. Забезпечити ефективне використання консультативно-дорадчої допомоги військових радників при Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил України, експертів НАТО та іноземних компаній, які працюють у воєнній сфері, з метою вдосконалення організації бойової підготовки підрозділів Об’єднаних сил швидкого реагування

  проведення консультаційних зустрічей з фахівцями компанії “Cubic applications” з метою визначення шляхів і напрямів трансформації системи підготовки підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України згідно з вимогами щодо проведення операцій ХХI століття

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  191. Оцінити ефективність нових настанов із бойової підготовки військ (сил) за результатами експерименту у визначених підрозділах Об’єднаних сил швидкого реагування Збройних Сил України

  проведення експерименту у визначених військових частинах (підрозділах) видів Збройних Сил України щодо практичної апробації Тимчасової настанови з бойової підготовки у Збройних Силах України та Тимчасової інструкції з професійної підготовки офіцерського, сержантського (старшинського) складу тактичної ланки управління, установ, організацій Збройних Сил України, а також оцінка його результатів

  —“—

  —“—

  192. Забезпечити підготовку офіцерів підрозділів Об’єднаних сил швидкого реагування на курсах Навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності та Центру імітаційного моделювання Національного університету оборони України відповідно до принципів, процедур і стандартів Альянсу

  підготовка офіцерів на курсах Навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності та Центру імітаційного моделювання Національного університету оборони України

  —“—

  —“—

  193. Забезпечити підготовку та участь визначених сил і засобів Збройних Сил України в ротаціях Сил реагування НАТО

  підготовка та залучення військово-транспортного літака Іл-76 МД до 17-ї ротації Сил реагування НАТО (липень — грудень 2011 р.)

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  194. Продовжити проведення консультацій з Альянсом та його державами — членами щодо участі Збройних Сил України в Силах реагування НАТО

  проведення відповідних консультацій

  —“—

  —“—

  195. Зберегти існуючу динаміку залучення сил та засобів зі складу Об’єднаних сил швидкого реагування до виконання заходів у рамках Концепції оперативних можливостей НАТО, підвищити рівень індивідуальної підготовки особового складу, насамперед експертів з питань оцінок у рамках Програми перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей НАТО

  уточнення переліку сил та засобів із складу Об’єднаних сил швидкого реагування, визначених для включення до складу Спільного фонду оперативних сил та можливостей

  —“—

  —“—

  196. Продовжити роботу з підготовки експертів з питань оцінок у рамках Програми перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей НАТО. Створити єдину інформаційну базу фахівців з питань оцінок у рамках зазначеної Концепції оперативних можливостей

  підготовка експертів з питань проведення оцінки підрозділів в рамках Концепції оперативних можливостей НАТО на курсах у Школі НАТО

  —“—

  —“—

  197. Забезпечити участь представників Збройних Сил України у конференціях із генерування сил для Сил реагування НАТО

  участь представників Збройних Сил України у відповідних конференціях

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  2.3.4. Удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення та системи медичного забезпечення

  198. Продовжити роботу з автоматизації процесів управління обліком і рухом матеріальних засобів, обліком і контролем технічного обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки

  формування електронних баз даних щодо обліку матеріальних засобів, озброєння і військової техніки

  —“—

  —“—

  199. Забезпечити участь представників Збройних Сил України в засіданнях робочих груп Альянсу з логістики

  участь представників Збройних Сил України в засіданнях робочих груп Альянсу з логістики

  —“—

  —“—

  здійснення підготовки фахівців з логістики на курсах в Україні та за кордоном

  —“—

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті, та за рахунок інших джерел

   

  проведення в Україні багатонаціонального командно-штабного навчання з логістики LOGEX-2011

  Міноборони

  за рахунок інших джерел

   

  проведення семінарів та робочих зустрічей за допомогою Центру цивільно-військового співробітництва Школи післядипломної освіти Військово-морських сил США, а також Скандинавсько-Балтійської ініціативи щодо правових аспектів надання підтримки з боку країни, що приймає сили НАТО для операцій

  —“—

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті, та за рахунок інших джерел

  200. Виконати заходи з підготовки до міжнародної сертифікації літака аеромедичної евакуації Ан-26 “Віта”, забезпечити участь цього літака у міжнародних військових навчаннях та опрацювати питання залучення його до Сил реагування НАТО

  підготовка літака аеромедичної евакуації Ан-26 “Віта” до проведення міжнародної сертифікації, участь у міжнародних військових навчаннях та опрацювання питання залучення його до Сил реагування НАТО

  —“—

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  201. Продовжити модернізацію матеріально-технічної бази військово-медичних клінічних центрів

  оснащення Головного військово-медичного клінічного центру в м. Києві системами:

  медичного моніторингу на 12 ліжок

  лінійного прискорювача Трілоджі

  —“—

  —“—

   

  встановлення у військово-медичному клінічному центрі в м. Львові апарата магнітно-резонансної томографії

  —“—

  —“—

   

  укомплектування військово-медичних клінічних центрів у мм. Львові, Одесі і Харкові рентгенівським діагностичним комплексом з цифровою обробкою зображення

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  укомплектування військово-медичного клінічного центру в м. Вінниці магнітно-резонансним томографом типу “Magneton 1.5”

  —“—

  —“—

   

  укомплектування військово-медичних клінічних центрів у мм. Львові і Вінниці стаціонарними рентгенівськими апаратами на три робочих місця (по два апарата на кожний центр)

  —“—

  —“—

  2.3.5. Підтримання у боєздатному стані, модернізація і оновлення озброєння та військової техніки

  202. Забезпечити підтримання боєздатності озброєння та військової техніки з’єднань і військових частин Об’єднаних сил швидкого реагування та тих, що залучаються до охорони повітряного простору і особливо важливих об’єктів, з урахуванням наявних ресурсних можливостей

  підтримання боєздатності відповідного озброєння та військової техніки (з урахуванням фінансових обмежень)

  —“—

  —“—

  203. Продовжити з урахуванням ресурсного забезпечення розроблення нових і модернізацію існуючих зразків озброєння та військової техніки за уточненими пріоритетними напрямами

  організація виконання відповідно до затверджених основних показників державного оборонного замовлення на 2011 рік науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  204. Продовжити проведення консультацій у рамках роботи Спільної робочої групи Україна — НАТО з оборонно-технічного співробітництва, груп і підгруп

  організація і проведення ХIV засідання Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань оборонно-технічного співробітництва (м. Київ)

  —“—

  —“—

  Конференції національних директорів з озброєнь з метою вироблення реалістичної військово-технічної політики в умовах глобальної фінансової кризи

  організація візиту української делегації для участі в ХV засіданні Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань оборонно-технічного співробітництва (м. Брюссель, Королівство Бельгія)

  —“—

  —“—

   

  участь у засіданні Конференції національних директорів з озброєнь НАТО (м. Брюссель, Королівство Бельгія)

  —“—

  —“—

  205. Забезпечити реалізацію Концепції Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку кораблебудування на період до 2035 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р.
  № 671

  розроблення Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу “корвет” за проектом 58250

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  206. Забезпечити участь України в роботі груп і підгруп Конференції національних директорів з озброєнь, Організації НАТО з питань досліджень і технологій, Організації НАТО з консультацій, командування та управління, Агенції із стандартизації НАТО, Агенції НАТО з матеріально-технічного забезпечення та постачання

  участь у роботі відповідних груп і підгруп

  —“—

  —“—

  участь у засіданнях Організації НАТО з питань досліджень і технологій

  —“—

  —“—

  207. Продовжити виконання заходів щодо здійснення офіційного перекладу нормативних документів НАТО, які необхідні для досягнення Цілей партнерства в рамках участі Збройних Сил України у Процесі планування та оцінки сил

  забезпечення перекладу нормативних документів НАТО, які використовуються для досягнення Цілей партнерства в рамках участі Збройних Сил України у Процесі планування та оцінки сил

  —“—

  —“—

   

   

   

   

  208. Продовжити роботу із застосування у Збройних Силах України документів Альянсу з кодифікації

  впровадження у Збройних Силах України документа НАТО STANAG 3151 “Єдина система ідентифікації продуктів

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  завершення перекладу на українську мову переліку затверджених назв предметів постачання ACodP-3 (найменування та визначення до них)

  —“—

  —“—

   

  проведення робіт з кодифікації предметів постачання Збройних Сил України із застосуванням класифікатора предметів постачання НАТО ACodP-2

  —“—

  —“—

  2.3.6. Підвищення ефективності системи кадрового менеджменту. Продовження процесу професіоналізації армії

  209. Забезпечити функціонування системи управління кар’єрою осіб офіцерського складу в рамках нової системи кадрового менеджменту централізованого типу

  оптимізація організаційної структури кадрових органів з урахуванням перерозподілу завдань, функцій та повноважень згідно з новою системою кадрового менеджменту

  —“—

  —“—

   

  вдосконалення підготовки фахівців кадрових органів

  —“—

  —“—

   

  вдосконалення процедури призначення на посади з урахуванням досвіду реалізації Концепції кадрової політики в Збройних Силах України

  —“—

  —“—

  210. Продовжити здійснення заходів щодо ефективного використання за службовим призначенням найбільш підготовлених військовослужбовців, молодих офіцерів, створити умови для залишення їх на військовій службі, запобігати відтоку кадрів

  призначення на посади офіцерів, які мають оперативно-стратегічний та оперативно-тактичний рівні освіти і високий рівень професійної підготовки (класної кваліфікації), пройшли підготовку за кордоном, є учасниками бойових дій, мають досвід служби у міжнародних штабних елементах та участі в миротворчих операціях, володіють іноземними мовами на рівні не нижче, ніж передбачено стандартом мовного рівня 2, мають наукові ступені (вчені звання)

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  забезпечення призначення випускників вищих військових навчальних закладів, випускників ад’юнктур та докторантур на посади відповідно до здобутого ними рівня освіти та спеціальності

  —“—

  —“—

  211. Запровадити системний підхід до управління кар’єрою осіб рядового складу, осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом

  продовження опрацювання алгоритмів кар’єри та паспортів військових посад для осіб рядового складу, осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом

  —“—

  —“—

  212. Продовжити здійснення заходів, спрямованих на реалізацію Концепції створення та розвитку професійного сержантського і старшинського складу Збройних Сил України

  вдосконалення системи багаторівневої підготовки сержантського (старшинського) складу військової служби за контрактом у військових коледжах

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  підготовка інструкторів сержантського і старшинського складу Збройних Сил України у навчальних закладах і навчальних центрах держав — членів НАТО та в Україні із залученням мобільних груп викладачів інших держав

  —“—

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті, та за рахунок інших джерел  

   

  уточнення за результатами оборонного огляду переліку і строків здійснення заходів Концепції створення та розвитку професійного сержантського та старшинського складу Збройних Сил України

  —“—

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  213. Здійснити перегляд строків повної професіоналізації Збройних Сил України в рамках імплементації результатів оборонного огляду

  визначення реальних строків переходу Збройних Сил України на професійну основу

  —“—

  —“—

  визначення чисельності військового та цивільного персоналу

  —“—

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

  214. Забезпечити приєднання окремих військових частин до Інформаційно-аналітичної системи обліку та управління персоналом

  створення автоматизованих робочих місць у військових частинах, установах і органах управління

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  “Персонал” і функціонування на її базі автоматизованої бази даних

  організація системи захисту інформації

  —“—

  —“—

  штатно-посадового та персонального обліку всіх військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом

  створення окремої телекомунікаційної мережі передачі даних

  —“—

  —“—

  2.3.7. Удосконалення системи військової освіти та підготовки професійних кадрів

  215. Провести оптимізацію структури та чисельності особового складу військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів

  оптимізація структури та чисельності особового складу військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів

  —“—

  —“—

  216. Завершити оптимізацію мережі вищих військових навчальних закладів та забезпечити функціонування курсів підвищення кваліфікації осіб офіцерського складу та державних службовців Міністерства оборони України

  реорганізація Військового інституту Одеського національного політехнічного університету у Військову академію (м. Одеса)

  —“—

  —“—

   

  формування навчально-наукового центру (м. Полтава) на базі окремих структурних підрозділів Військового інституту телекомунікації та інформатизації Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут” та 179-го об’єднаного навчально-тренувального центру військ зв’язку

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  забезпечення функціонування мережі курсів підвищення кваліфікації для офіцерського складу Збройних Сил України та державних службовців

  —“—

  —“—

   

  залучення експертів інших держав до розроблення та проведення курсів з професійної підготовки

  —“—

  —“—

  217. Забезпечити реалізацію Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил України, продовжити здійснення заходів з удосконалення системи мовного тестування

  реалізація Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил України, забезпечення відповідності системи мовного тестування стандарту НАТО STANAG 6001

  —“—

  —“—

  218. Продовжити підготовку державних службовців Міністерства оборони України в рамках виконання Програми з питань професійного розвитку цивільного персоналу

  підготовка державних службовців Міноборони на курсах вивчення іноземних мов і фахових курсах в рамках виконання Програми з питань професійного розвитку цивільного персоналу

  —“—

  —“—

  219. Продовжити практику вивчення іноземних мов керівним складом Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України

  навчання керівного складу Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України на курсах вивчення англійської мови у Школі мовної підготовки Збройних Сил Канади (м. Борден)

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  220. Забезпечити вивчення особовим складом Збройних Сил України іноземних мов на курсах інтенсивного вивчення іноземних мов при вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України, в експериментальних військових частинах, а також на курсах вивчення іноземних мов і фахових курсах у вищих навчальних закладах іноземних держав

  підготовка військовослужбовців та державних службовців на курсах вивчення іноземних мов (англійська, французька, німецька) при вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України

  —“—

  —“—

  навчання військовослужбовців та державних службовців на курсах вивчення іноземних мов і фахових курсах у вищих навчальних закладах іноземних держав

  —“—

  за рахунок інших джерел

  221. Ужити заходів щодо перегляду програм підготовки у військових навчальних закладах з метою їх оптимізації та приведення у відповідність із сучасними вимогами

  оптимізація програм підготовки у військових навчальних закладах та приведення їх у відповідність із сучасними вимогами і потребами Збройних Сил України у фахівцях відповідного професійного спрямування

  —“—

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  забезпечення проведення курсів розвідувальне забезпечення бойових дій тапроцес військового планування” під час підготовки фахівців на базі Національного університету оборони

  —“—

  —“—

   

  забезпечення проведення пілотного курсу дистанційного навчання на базі Національного університету оборони

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  222. Продовжити підготовку особового складу та підрозділів Збройних Сил України до участі в діяльності багатонаціональних військових формувань (підрозділів) під егідою НАТО шляхом практичного військового співробітництва

  проведення навчань з підготовки військ до виконання завдань у складі миротворчих контингентів (миротворчого персоналу)

  —“—

  —“—

  2.3.8. Удосконалення системи підготовки військ та забезпечення їх взаємосумісності

  223. Провести консультації з експертами НАТО щодо оцінки досягнутого прогресу в реалізації цілей партнерства для України

  підготовка та направлення до Міжнародного Секретаріату НАТО анкети оборонного планування НАТО

  —“—

  —“—

   

  проведення консультацій з експертами Альянсу з питань оцінки досягнутого прогресу в реалізації цілей партнерства для України

  —“—

  —“—

  224. Провести уточнення календарних планів участі визначених підрозділів у Програмі перевірки та зворотного зв’язку в рамках практичної реалізації Концепції оперативних можливостей НАТО

  уточнення календарних планів участі визначених підрозділів у Програмі перевірки та зворотного зв’язку в рамках практичної реалізації Концепції оперативних можливостей НАТО

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  225. Ужити заходів для досягнення оперативної сумісності визначених сил і засобів Збройних Сил України в рамках Концепції оперативних можливостей. Продовжити нарощення оперативних можливостей сил та засобів, що залучаються до чергових ротацій у складі Сил реагування НАТО

  проведення оцінки НАТО другого рівня двох літаків Іл-76МД

  —“—

  —“—

  проведення оцінки НАТО другого рівня інженерно-саперної роти інженерно-саперного батальйону 12-го інженерного полку та роти радіаційного, хімічного та біологічного захисту 144-го окремого батальйону радіаційного, хімічного та біологічного захисту

  —“—

  —“—

  самооцінювання НАТО другого рівня санітарного літака АН-26 “Віта”

  —“—

  —“—

  самооцінювання НАТО другого рівня корвета “Тернопіль”

  —“—

  —“—

  самооцінювання НАТО другого рівня роти морської піхоти 1-го окремого батальйону морської піхоти

  —“—

  —“—

  самооцінювання НАТО першого рівня посиленої аеромобільної роти окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади

  —“—

  —“—

  226. Завершити роботу зі створення спеціалізованого навчально-тренажерного комплексу для підготовки інженерно-технічного складу Повітряних Сил Збройних Сил України до експлуатації літаків, обладнаних навігаційно-посадковими засобами згідно з вимогами ІКАО

  створення спеціалізованого навчально-тренажерного комплексу для підготовки інженерно-технічного складу Повітряних Сил Збройних Сил України до експлуатації літаків, обладнаних навігаційно-посадковими засобами згідно з вимогами ІКАО

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  227. Забезпечити участь у багатонаціональних військових навчаннях у рамках Програми “Партнерство заради миру”, військових навчаннях Альянсу та держав — членів НАТО, відкритих для партнерів

  участь в українсько-американському командно-штабному навчанні із залученням військ “Репід Трайдент — 2011” (Україна)

  —“—

  —“—

  участь у багатонаціональному тактичному навчанні аеромобільних підрозділів “Козацький степ — 2011” (Україна)

  —“—

  —“—

   

  участь у багатонаціональному тактичному навчанні механізованих підрозділів “Ротаційні сили Чорноморського регіону — 2011” (Україна)

  —“—

  —“—

   

  участь в українсько-румунському тактичному навчанні гірсько-піхотних підрозділів (Україна)

  —“—

  —“—

   

  участь у багатонаціональному оперативно-тактичному навчанні підрозділів спеціального призначення “Джекал Стоун — 2011” (Україна, Румунія, Республіка Болгарія)

  —“—

  —“—

   

  участь у багатонаціональному тактичному навчанні підрозділів спеціального призначення “Бар’єр — 2011” (Україна)

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  участь в українсько-американському тактичному військово-морському навчанні із залученням військ
  “Сі Бриз — 2011” (Україна)

  —“—

  —“—

   

  участь в українсько-американсько-польському командно-штабному навчанні із залученням авіаційних підрозділів “Безпечне небо — 2011” (Україна)

  —“—

  —“—

   

  участь в українсько-польсько-канадсько-литовському тактичному навчанні механізованих підрозділів “Кленова арка — 2011” (Республіка Польща)

  —“—

  —“—

   

  участь у багатонаціональному командно-штабному навчанні із залученням військ “Спільний Горизонт — 2011” (Грузія)

  —“—

  —“—

   

  участь у багатонаціональному тактичному навчанні підрозділів морської піхоти “Ротаційні сили Чорноморського регіону — 2011” (Румунія)

  —“—

  —“—

   

  участь у багатонаціональному тактичному навчанні авіаційних підрозділів “Нобл Ардент — 2011” (Французька Республіка)

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  участь у багатонаціональному тактичному навчанні авіаційних підрозділів “Бріліант Ерроу — 2011” (Французька Республіка)

  —“—

  —“—

   

  участь у багатонаціональному командно-штабному навчанні із залученням військ “Світла Лавина — 2011” (Угорська Республіка)

  —“—

  —“—

   

  участь у багатонаціональному тактичному навчанні підрозділів зв’язку “Комбайнд Ендевор — 2011” (Румунія, Федеративна Республіка Німеччина)

  —“—

  —“—

  228. Забезпечити розширення території практичної дії Програми ОДПО/ASDE

  продовження роботи з розширення території практичної дії Програми ОДПО/ASDE на південну частину державного кордону України

  —“—

  —“—

   

  забезпечення координації підписання Технічної угоди між Генеральним штабом Збройних Сил України, Генеральним штабом Збройних Сил Туреччини та штабом Стратегічного командування НАТО з питань проведення операцій, пов’язаних із впровадженням другого операційного району Програми НАТО з обміну даними про повітряну обстановку

  —“—

  —“—

  229. Продовжити роботу зі складання топографічних карт України у масштабі 1:250 000 відповідно до стандартів Альянсу

  складення топографічних карт України у масштабі 1:250 000 відповідно до стандартів НАТО

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  2.3.9. Забезпечення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей

  230. Забезпечити координацію та організацію виконання програм, спрямованих на соціальну і професійну адаптацію військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, та тих, які підлягають звільненню

  забезпечення координації дій між виконавцями програм, організація курсів перепідготовки та формування навчальних груп

  Міноборони, Мінсоцполітики

  —“—

  231. Забезпечити разом із Центром інформації та документації НАТО в Україні інформування громадськості про програми, які реалізуються Україною і НАТО, та їх результати

  інформування громадськості про програми, які виконуються Україною і НАТО, та їх результати

  Міноборони

  —“—

  232. Продовжити обмін досвідом між експертами НАТО та відповідними державними органами України з питань реалізації Концепції управління персоналом у Збройних Силах України, зокрема адаптації військовослужбовців до умов цивільного життя

  проведення консультацій з питань обміну досвідом у форматі робочих груп

  —“—

  —“—

  2.3.10. Захист навколишнього природного середовища у військовій сфері

  233. Продовжити проведення екологічних досліджень впливу воєнно-технічних факторів на навколишнє природне середовище в результаті проведення військових навчань, випробувань озброєння і військової техніки, повсякденної діяльності військ (сил)

  виконання науково-дослідної роботи на тему “Розроблення науково-обґрунтованого класифікатора військових об’єктів за ступенем і факторами небезпеки. Створення банку даних про території, забруднені у результаті провадження військової діяльності, та інші екологічно-небезпечні об’єкти, що можуть становити загрозу здоров’ю населенню та навколишньому природному середовищу”

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  234. Продовжити впровадження системи екологічного управління на військових об’єктах Збройних Сил України у повсякденній діяльності військ (сил)

  здійснення контрольних заходів з питань впровадження системи управління навколишнім природним середовищем на чотирьох державних підприємствах Міноборони

  —“—

  —“—

  235. Провести екологічні обстеження та виконати роботу з відновлення навколишнього природного середовища на територіях військових об’єктів (містечок), що вивільняються у ході реформування і плануються до передачі органам місцевого самоврядування

  проведення екологічного обстеження території 1260 ас (с. Роги, Маньківський район Черкаської області), 90 абб (м. Чуднів), 61 арс (м. Лозова)

  —“—

  —“—

  проведення рекультивації земель військового призначення на території 195 сп (м. Калинівка), 2294 срп (м. Нова Гута), 196 срп (м. Радехів)

  —“—

  —“—

  236. Продовжити підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з екологічної безпеки Збройних Сил України у Центрі підготовки Міністерства охорони краю Литовської Республіки за підтримки Північноатлантичного Альянсу

  проведення навчального курсу для фахівців з питань екологічної безпеки Збройних Сил України

  Міноборони

  за рахунок інших джерел

  2.3.11. Утилізація надлишкових і непридатних боєприпасів, легкого
  озброєння та стрілецької зброї, а також компонентів ракетного палива

  237. Забезпечити виконання заходів Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів

  вилучення та утилізація 29,931 тис. тонн ракет і боєприпасів

  —“—

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008—2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року № 940, та Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива на 2010—2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 874

  вилучення та утилізація 5 763 тонн компонентів ракетного палива

  —“—

  —“—

  238. Продовжити виконання положень Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та

  утилізація 7 тис. тонн боєприпасів та 133,2 тис. одиниць легких стрілецьких озброєнь

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  Організацією НАТО з питань матеріально-технічного забезпечення і постачання (NAMSO) щодо утилізації переносних зенітно-ракетних комплексів, легких озброєнь, стрілецької зброї та звичайних боєприпасів

  започаткування другого етапу проекту Трастового фонду НАТО “Партнерство заради миру” стосовно утилізації 76 тис. тонн боєприпасів протягом чотирьох років, у тому числі в 2011 році — 10,5 тисяч тонн

  —“—

  за рахунок інших джерел

  239. Продовжити практичну реалізацію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ — Україна стосовно утилізації запасів меланжу (компонента рідкого ракетного палива)

  перевезення 3,48 тис. тонн меланжу (компонента рідкого ракетного палива) з військових частин А1642 (м. Радехів),  А2791 (м. Біла Церква) для подальшої утилізації

  —“—

  2 454,9 тис. євро
  за рахунок інших джерел

  2.4. Єдина система цивільного захисту

  240. Продовжити вдосконалення структури спеціальних територіальних центрів швидкого реагування Міністерства надзвичайних ситуацій України, їх переоснащення новітньою технікою та засобами

  продовження переоснащення новітньою (сучасною) технікою та засобами; підвищення мобільності реагування на надзвичайні ситуації, обладнання вертолітних майданчиків

  МНС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  241. Продовжити здійснення заходів щодо створення у складі Міністерства надзвичайних ситуацій України Державного центру управління з надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

  продовження опрацювання можливостей залучення міжнародної допомоги для модернізації Державного центру управління надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

  МНС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  242. Продовжити виконання заходів, передбачених Загальнодержавною програмою зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему (будівництво заводу з переробки рідких радіоактивних відходів)

  реалізація проектів стосовно завершення будівництва заводу з переробки рідких радіоактивних відходів

  —“—

  за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги

  243. Продовжити виконання Плану запровадження заходів на об’єкті “Укриття”

  завершення розроблення та узгодження проекту будівництва нового безпечного конфайнменту та початок будівельних робіт

  —“—

  —“—

  244. Продовжити здійснення заходів щодо забезпечення будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС

  розроблення робочої документації щодо будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива

  —“—

  —“—

  245. Продовжити виконання заходів, передбачених Загальнодержавною цільовою екологічною програмою поводження

  початок будівництва централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання

  МНС

  за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги

  з радіоактивними відходами, затвердженою Законом України від 17 вересня 2008 року № 516—VI, Державною цільовою соціальною програмою розвитку цивільного захисту на 2009—2013 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 року № 156, а також Державною цільовою соціальною програмою протимінної діяльності Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на 2009—2014 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 року № 131

  виконання заходів Програми шляхом розроблення та забезпечення прийняття Загальнодержавної цільової соціальної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2012—2016 роки та прогноз до 2020 року, до якої включити основні заходи попередньої Програми

  —“—

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  продовження виконання робіт з розмінування території України від вибухонебезпечних предметів, що залишилися внаслідок колишніх бойових дій та провадження військової діяльності 

  —“—

  —“—

  продовження знешкодження та знищення виявлених вибухонебезпечних предметів

  —“—

  —“—

  продовження навчання населення правилам поводження у разі виявлення вибухонебезпечних предметів

  —“—

  —“—

   

   

   

  246. Завершити підготовку Кодексу України про цивільний захист та забезпечити його супроводження у Верховній Раді України

  доопрацювання проекту Кодексу з урахуванням заходів адміністративної реформи та внесення його на розгляд Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України

  МНС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  247. Продовжити виконання міжнародних договорів України у сфері попередження і реагування на надзвичайні ситуації, а також планів спільних дій, розроблених на їх виконання

  організація візиту в Україну групи НАТО з питань дорадчої консультативної підтримки для надання допомоги Україні у підготовці до Чемпіонату Європи 2012 року з футболу

  —“—

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті, за рахунок коштів НАТО та ЄС

  участь МНС у міжнародних навчаннях НАТО з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій “КОДРІ—2011” (вересень 2011 року, м. Кишинів, Республіка Молдова)

  —“—

  —“—

  участь МНС у міжнародних навчаннях з реагування на надзвичайні ситуації природного характеру “КАРПАТЕКС— 2011” (вересень 2011 року, Республіка Польща)

  —“—

  —“—

  розроблення і здійснення заходів щодо переведення в екологічно безпечний стан радіоактивних відходів, які утворилися внаслідок виконання на території України оборонних програм

  —“—

  —“—

  РОЗДІЛ III. РЕСУРСНІ ПИТАННЯ

  3.1. Бюджетна політика. Загальні положення Державного бюджету України на 2011 рік

  248. Забезпечити реалізацію виваженої політики щодо державного боргу

  здійснення державних запозичень та операцій з державним боргом для утримання загального обсягу державного боргу відносно валового внутрішнього продукту на економічно безпечному рівні

  Мінфін, Мінекономрозвитку, Національний банк (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті на обслуговування державного боргу 

  249. Зменшити дефіцит державного бюджету

  утримання граничного обсягу дефіциту державного бюджету на 2011 рік на економічно безпечному рівні

  Мінфін

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  фінансування бюджетного дефіциту переважно шляхом здійснення внутрішніх запозичень

  —“—

  —“—

  250. Поетапно, системно знизити рівень податкового навантаження на економіку в умовах забезпечення збалансованості бюджетної системи

  розроблення законопроектів щодо внесення змін до Податкового кодексу України

  Мінфін, ДПС, інші центральні органи виконавчої влади

  —“—

  імплементація положень Податкового кодексу України (розроблення підзаконних актів)

  —“—

  —“—

  251. Підвищити фіскальну ефективність податків шляхом розширення податкової бази та вдосконалення системи адміністрування податків

  розроблення законопроектів щодо внесення змін до Податкового кодексу України

  —“—

  —“—

  імплементація положень Податкового кодексу України (розроблення підзаконних актів)

  —“—

  —“—

  252. Посилити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств шляхом зниження рівня податкового навантаження

  розроблення законопроектів щодо внесення змін до Податкового кодексу України

  Мінфін, ДПС, інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  імплементація положень Податкового кодексу України (розроблення підзаконних актів)

  —“—

  —“—

  253. Забезпечити поетапне підвищення розміру мінімальної заробітної плати

  підготовка доповіді про підвищення у 2011 році розміру мінімальної заробітної плати

   

  Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади 

  —“—

  3.2. Обсяг бюджетного ресурсу сектору безпеки і оборони

  254. Передбачити пріоритетне спрямування бюджетних коштів на забезпечення безпеки і оборони держави, насамперед на матеріально-технічне забезпечення військ, розвиток озброєння та військової техніки

  пріоритетне спрямування видатків, що передбачені для забезпечення оборони і безпеки держави, на матеріально-технічне забезпечення військ, розвиток озброєння та військової техніки

  Міноборони, МВС, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади

  —“—

  підготовка пропозицій щодо залучення загальнодержавних капітальних видатків на потреби Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів у визначеному законодавством порядку

  Міноборони, МВС, МНС, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади

  —“—

  255. Спрямовувати кошти, отримані від реалізації надлишкового військового майна, на реформування та розвиток Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів

  перерахування коштів від реалізації надлишкового військового майна Збройних Сил, інших військових формувань і правоохоронних органів до спеціального фонду державного бюджету та спрямування їх на потреби Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів

  Міноборони, МВС, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  удосконалення механізму реалізації на аукціонах нерухомого військового майна, зокрема разом із земельними ділянками, на яких таке майно розташоване

  Міноборони, Мінекономрозвитку, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади 

  —“—

  3.3. Менеджмент ресурсів, у тому числі оборонних

  256. Забезпечити розроблення порядків використання головними розпорядниками бюджетних коштів у 2011 році

  розроблення та подання на затвердження Кабінету Міністрів України проектів рішень Уряду щодо порядків використання головними розпорядниками бюджетних коштів на 2011 рік

  Міноборони, МВС, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади 

  —“—

  257. Проводити за підсумками півріччя та року моніторинг виконання бюджетних програм відповідно до затверджених паспортів

  проведення моніторингу виконання результативних показників бюджетних програм згідно з наказом Мінфіну від 29 грудня 2002 р. №1098 “Про паспорти бюджетних програм”

  —“—

  —“—

   

  проведення моніторингу стану реалізації пропозицій Держфінінспекції з підвищення ефективності використання бюджетних коштів і державного майна, наданих Міноборони за результатами аудитів

  Держфінінспекція, Міноборони

   

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  258. Забезпечити прозорість та контрольованість використання фінансових ресурсів головними розпорядниками бюджетних коштів

  проведення контрольних заходів з питань фінансово-господарської діяльності військових частин, підприємств та установ

  Міноборони

  —“—

  здійснення державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна 

   Держфінінспекція

  —“—

  259. Забезпечити публікацію в засобах масової інформації звітів про виконання бюджетів

  розміщення звіту про виконання бюджету на офіційному веб-порталі Міноборони

  Міноборони

  —“—

  розміщення на офіційному веб-сайті Мінфіну та надання засобам масової інформації повідомлень про виконання бюджетів 

   Мінфін 

  —“—

  260. Розпочати підготовку фахівців з питань проведення внутрішнього аудиту в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

  проведення початкової підготовки десяти фахівців Міноборони та Збройних сил України з питань проведення внутрішнього аудиту за міжнародними стандартами

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті, та за рахунок інших джерел

  РОЗДІЛ IV. ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ

  4.1. Законодавство

  261. Внести зміни до законодавства України з питань охорони інформації з обмеженим доступом

  внесення змін до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну таємницю”

  СБУ

   

  262. Здійснити заходи щодо укладення міжнародних договорів України про взаємну охорону секретної інформації з державами — членами Альянсу, зокрема Румунією, Португальською Республікою, Королівством Данія

  проведення консультації з іноземними партнерами з узгодження тексту проекту договору про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом з Королівством Іспанія та здійснити заходи щодо підготовки його до підписання

  —“—

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  узгодження з компетентними органами Португальської Республіки строків підписання міжнародного договору про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом

  —“—

  —“—

   

  сприяння укладенню Угоди з Урядом Королівства Бельгії щодо взаємного захисту інформації з обмеженим доступом

  МЗС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  4.2. Спеціально уповноважений державний орган у сфері забезпечення охорони державної таємниці

  263. Здійснювати планові заходи щодо контролю за станом охорони інформації НАТО з обмеженим доступом в державних органах

  проведення планових заходів із здійснення контролю за станом охорони інформації НАТО з обмеженим доступом в Держекспортконтролю, МЗС, Адміністрації Держприкордонслужби, Центральному апараті Міноборони, Головному управлінні розвідки Міноборони, Генеральному штабі Збройних Сил України

  СБУ

  —“—

  4.3. Інформаційна безпека

  264. Провести планові перевірки додержання вимог законодавства України під час поводження з інформацією НАТО з обмеженим доступом

  забезпечення контролю за дотриманням правил поводження з інформацією НАТО з обмеженим доступом у центрах реєстрації документів НАТО Міноборони, МЗС, Держприкордонслужби, Держекспортконтролю

  —“—

  —“—

  4.3.1. Інформаційна безпека у сфері криптографічного та технічного захисту інформації

  265. Здійснити планові заходи з контролю за станом технічного захисту інформації НАТО з обмеженим доступом, обмін якою здійснює Україна та НАТО

  проведення в органах державної влади перевірок стану охорони та технічного захисту інформації з обмеженим доступом, переданої органами НАТО та отриманої від них

  Держспецзвязку

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  266. Організувати лінію прямого закритого зв’язку між Міністерством оборони України та Місією України при НАТО

  облаштування приміщення та створення комплексної системи захисту інформації на об’єкті інформаційної діяльності в Міноборони

  Міноборони

  —“—

   

  забезпечення Місії України при НАТО необхідними засобами криптографічного захисту інформації

  —“—

   

  4.3.2. Діловодство (організація роботи з документами)

  267. Здійснити планові перевірки дотримання в органах державної влади України вимог законодавства під час поводження з інформацією НАТО з обмеженим доступом

  проведення планових заходів із здійснення контролю за станом охорони інформації НАТО з обмеженим доступом у державних органах

  СБУ

  —“—

  4.4. Допуск та доступ до секретної інформації (безпека персоналу)

  268. Продовжити роботу з оформлення сертифікатів перевірки персоналу на допуск до роботи з інформацією НАТО

  оформлення на запити державних органів їх працівникам сертифікатів перевірки персоналу на допуск до роботи з інформацією НАТО

  —“—

  —“—

  269. Продовжити роботу з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади України, які працюють з інформацією НАТО з обмеженим доступом

  проведення на базі Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки  Національної академії навчальних курсів підвищення кваліфікації працівників державних органів, які працюють з інформацією НАТО з обмеженим доступом

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  4.5. Забезпечення режиму секретності (фізична безпека)

  270. Продовжити здійснення контролю за станом поводження з інформацією НАТО з обмеженим доступом в органах державної влади України, на підприємствах, в установах та організаціях

  організація та проведення внутрішніх перевірок стану забезпечення охорони інформації НАТО з обмеженим доступом у державних органах

  —“—

  —“—

  4.6. Дозвільна система провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
  суб’єктами господарської діяльності України (індустріальна безпека)

  271. Забезпечити участь фахівців органів державної влади, підприємств, установ та організацій України у тематичних навчальних курсах, конференціях та семінарах, які організовуються Альянсом

  участь у навчальних курсах, конференціях та семінарах з питань захисту інформації, які організуються НАТО

  —“—

  —“—

  4.7. Кібернетична безпека

  272. Розпочати впровадження рекомендацій, розроблених з урахуванням досвіду держав — членів Альянсу, щодо вдосконалення системи захисту національної інформаційної інфраструктури від внутрішніх та зовнішніх кіберзагроз у рамках діяльності робочої підгрупи з питань кібернетичного захисту в рамках Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого рівня

  забезпечення проведення консультацій експертів Україна — НАТО у рамках діяльності робочої підгрупи з кіберзахисту під егідою Спільної робочої групи України — НАТО з питань воєнної реформи

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою), СБУ, Держспецзв’язку,
  інші державні органи

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

   

  273. Розробити проект Стратегії кібернетичної безпеки України з урахуванням рекомендацій робочої підгрупи з питань кібернетичного захисту в рамках Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого рівня

  проведення консультацій Україна — НАТО у рамках діяльності робочої підгрупи з питань кібернетичного захисту під егідою Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи з метою формування державної стратегії до боротьби з кібернетичними загрозами

  —“—

  —“—

  274. Забезпечити подальший розвиток міжнародного співробітництва з протидії кіберзагрозам, зокрема шляхом налагодження співпраці із Спільним центром передового досвіду з кіберзахисту (м.Таллінн, Естонська Республіка), з метою обміну досвідом та проведення спільних заходів

  налагодження взаємодії з відповідними системами іноземних держав та міжнародними організаціями в режимі реального часу за допомогою міжнародної організації Форум команд реагування на інциденти безпеки (FIRST), членом якого є Центр реагування на комп’ютерні інциденти (CERT-UA)

  Держспецзвязку

  —“—

   

  організація співробітництва у складі Центру реагування на комп’ютерні інциденти із Спільним центром передового досвіду з кіберзахисту

  Держспецзвязку

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  275. Сприяти розвитку співробітництва з питань кібернетичного захисту між Службою безпеки України, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та іншими компетентними органами державної влади України і відповідними органами НАТО, а також на двосторонній основі з державами — членами Альянсу

  сприяння розвитку співробітництва з питань кібернетичного захисту між Службою безпеки України, Адміністрацією Держспецзв’язку, іншими компетентними державними органами і відповідними органами НАТО, а також на двосторонній основі з державами — членами Альянсу в рамках діяльності Робочої підгрупи з питань кібернетичного захисту під егідою Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою), СБУ, Держспецзв’язку,
  інші державні органи

  —“—

   

  продовження за участю Центру реагування на комп’ютерні інциденти взаємодії у сфері кіберзахисту з компетентними державними органами України і відповідними органами НАТО, а також державами — членами Альянсу

  Держспецзвязку

  —“—

   

  проведення у листопаді 2012 року міжвідомчого засідання за круглим столом з питань підготовки фахівців із розслідування кіберзлочинів на базі Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки Національної академії СБУ

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  276. Розробити спільні заходи щодо боротьби з кіберзлочинністю, зокрема шляхом співробітництва з Управлінням НАТО з протидії новим викликам та загрозам

  забезпечення проведення консультацій експертів Україна — НАТО у рамках діяльності робочої підгрупи з кіберзахисту під егідою Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою), СБУ, Держспецзвязку,
  інші державні органи 

  —“—

  277. Сприяти проведенню міжнародних заходів та навчань з питань кібернетичної безпеки у рамках Програми з науки заради миру та безпеки

  сприяння налагодженню співробітництва з міжнародними структурами з протидії кіберзагрозам з метою обміну досвідом та проведення спільних заходів за результатами засідань Робочої підгрупи з кіберзахисту в рамках спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи

  —“—

   

  РОЗДІЛ V. ПРАВОВІ ПИТАННЯ

  5.1. Імплементація міжнародних договорів України, укладених з Альянсом

  278. Вжити заходів до укладення Угоди між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про транзитне переміщення сил та персоналу НАТО територією України

  продовження роботи з укладення Угоди між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про транзитне переміщення сил та персоналу НАТО територією України

  Міноборони, МЗС, Мінюст

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

  279. Ужити заходів щодо завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою (у формі обміну листами) між Кабінетом Міністрів України та Організацією Північноатлантичного договору стосовно транзитного перевезення територією України вантажів для забезпечення операції Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) на території Ісламської Республіки Афганістан

  у разі виникнення проблем із тимчасовим застосуванням Угоди (у формі обміну листами) між Кабінетом Міністрів України та Організацією Північноатлантичного до