• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 1 червня 2011 р.   571

  Київ

  Про затвердження Положення про
  Міжнародний мовно-літературний конкурс
  учнівської та студентської молоді
  імені Тараса Шевченка


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, що додається.

  2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту разом з Міністерством фінансів передбачати щороку в державному бюджеті кошти для організації і проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

    Прем’єр-міністр України                                                                    М. АЗАРОВ

  Інд.70

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 1 червня 2011 р. №  571

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Міжнародний мовно-літературний


  конкурс учнівської та студентської молоді

  імені Тараса Шевченка

  1. Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі — Конкурс) проводиться з метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні.

  2. Конкурс проводиться щороку з 1 жовтня до 10 березня.

  3. Конкурс організовує та проводить МОНмолодьспорт.

  4. У Конкурсі беруть участь учні 5—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїсти військових ліцеїв, учні професійно-технічних навчальних закладів, студенти і курсанти вищих навчальних закладів I—IV рівня акредитації усіх форм власності, учнівська та студентська молодь з числа українців, які проживають за межами України (далі — учасники Конкурсу).

  5. Базовими предметами Конкурсу є українська мова і література, рідні мови та література національних меншин України.

  6. До участі в організації та проведенні Конкурсу залучаються Національна академія наук, Національна академія педагогічних наук, Міноборони, МЗС, Мінкультури, а також представники творчих спілок, громадських та освітянських організацій, української діаспори.

  7. МОНмолодьспорт розміщує щороку у вересні в засобах масової інформації оголошення про початок проведення Конкурсу.

  8. Конкурс для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв проходить у чотири етапи:

  перший на рівні загальноосвітніх навчальних закладів та військових ліцеїв у жовтні;

  другий на рівні районів та міст обласного значення у листопаді;

  третій на рівні Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя у грудні;

  четвертий, фінальний — на загальнодержавному рівні у лютому.

  Конкурс для учнів професійно-технічних, студентів і курсантів вищих навчальних закладів проводиться у три етапи:

  перший — на рівні професійно-технічних та вищих навчальних закладів  у листопаді;

  другий — на рівні Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя у грудні;

  третій, фінальний — на загальнодержавному рівні у лютому.

  Фінальний етап Конкурсу проводиться за участю представників МОНмолодьспорту.

  Конкурс для учнівської та студентської молоді з числа українців, які проживають за межами України, проводиться з 15 січня до 20 лютого в державах їх проживання.

  9. Для проведення Конкурсу утворюються оргкомітети та журі:

  першого етапу Конкурсу — керівником навчального закладу, в якому проводиться Конкурс;

  другого етапу Конкурсу — управліннями (відділами) освіти райдержадміністрацій (міських рад) (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв), Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, головними управліннями (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (для учнів професійно-технічних, студентів і курсантів вищих навчальних закладів);

  третього етапу Конкурсу — Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, головними управліннями (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв);

  фінального етапу Конкурсу — МОНмолодьспортом.

  До складу журі включаються педагогічні та науково-педагогічні працівники загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, військових ліцеїв, науковці Національної академії наук та Національної академії педагогічних наук, представники творчих спілок.

  Для проведення Конкурсу серед учнівської та студентської молоді з числа українців, які проживають за межами України, утворюються оргкомітети в державах їх проживання, які затверджують склад журі.

  10. Завдання для кожної категорії учасників Конкурсу розробляються:

  навчальними закладами, в яких проводиться Конкурс, — для першого етапу Конкурсу;

  інститутами післядипломної педагогічної освіти — для другого та третього етапу Конкурсу;

  МОНмолодьспортом — для фінального етапу Конкурсу, а також учнівської та студентської молоді з числа українців, які проживають за межами України.

  Особи, що є розробниками завдань, забезпечують їх нерозголошення.

  МОНмолодьспорт надсилає завдання для учнівської та студентської молоді з числа українців, які проживають за межами України, оргкомітетам у державах їх проживання через дипломатичні представництва України за кордоном.

  Роботи учасників фінального етапу Конкурсу та Конкурсу, що проходить в інших державах, надсилаються до МОНмолодьспорту, де вони перевіряються журі та зберігаються протягом року.

  11. Журі Конкурсу визначає за результатами кожного етапу Конкурсу, крім фінального, його переможців у кількості, що не перевищує 30 відсотків загальної кількості учасників відповідного етапу Конкурсу з урахуванням максимально набраних балів за виконані завдання відповідно до критеріїв їх оцінювання.

  Переможцем будь-якого етапу Конкурсу не може бути учасник, який набрав менш ніж половину максимальної кількості балів.

  12. У фінальному етапі Конкурсу від Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя беруть участь по три особи з числа учнів 5—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв, які є переможцями третього етапу Конкурсу, та по три особи з числа учнів професійно-технічних, студентів і курсантів вищих навчальних закладів (відповідно до напрямів навчання), які є переможцями другого етапу Конкурсу.

  13. Переможці першого — третього етапу Конкурсу нагороджуються дипломами I, II і III ступеня та цінними подарунками.

  14. Переможці фінального етапу Конкурсу нагороджуються дипломами МОНмолодьспорту I, II і III ступеня та цінними подарунками. Кількість переможців не може перевищувати 50 відсотків загальної кількості учасників такого етапу Конкурсу з орієнтовним розподілом дипломів за ступенями у співвідношенні 1:2:3.

  Переможці Конкурсу серед учнівської та студентської молоді з числа українців, які проживають за межами України, нагороджуються дипломами МОНмолодьспорту I, II і III ступеня.

  15. Учні 9—11 класів — переможці фінального етапу Конкурсу, які нагороджені дипломами МОНмолодьспорту I ступеня, мають право брати участь у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури додатково до встановленої рейтингом кількості учасників команди відповідного регіону.

  16. Переможці фінального етапу Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів (відповідно до підсумкових протоколів), рекомендуються МОНмолодьспортом для призначення стипендій Президента України
  (39 стипендій):

  з числа учнів 5—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі ліцеїстів військових ліцеїв, — 21 особа, про три особи з кожного класу;

  з числа учнів професійно-технічних навчальних закладів — три особи;

  з числа студентів і курсантів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації — шість осіб;

  з числа студентів і курсантів вищих навчальних закладів IIIIV рівня акредитації — девять осіб.

  17. Розмір стипендій Президента України установлюється Кабінетом Міністрів України.

   18. Педагогічні та науково-педагогічні працівники, які підготували переможців фінального етапу Конкурсу, нагороджуються в установленому порядку відомчими відзнаками МОНмолодьспорту та цінними подарунками.

  19. В урочистій церемонії нагородження переможців фінального етапу Конкурсу беруть участь представники МОНмолодьспорту, Міноборони, МЗС, Мінкультури, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук, творчих спілок, громадських організацій тощо.

  20. Фінансування Конкурсу, крім його фінального етапу, здійснюється Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, головними управліннями (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, управліннями (відділами) освіти райдержадміністрацій (міських рад), вищими навчальними закладами, які беруть участь у його проведенні, за рахунок коштів бюджету, з якого фінансується установа або заклад, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

  Фінансування фінального етапу Конкурсу здійснюється МОНмолодьспортом разом з Мінфіном за рахунок коштів державного бюджету згідно з кошторисом та інших джерел, не заборонених законодавством.

  _____________________