• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 23 березня 2011 р. №  223-р

  Київ

  Деякі питання оптимізації
  державних цільових програм

  З метою підготовки проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік:

  1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Одеській обласним, Севастопольській міській державним адміністраціям, Службі зовнішньої розвідки, Національній академії наук подати:

  до 28 березня 2011 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі пропозиції щодо внесення змін до державних цільових програм, які діятимуть у 2012 та наступних роках та потребують внесення змін до них, згідно з переліком, що додається, для їх погодження та складення узагальненого висновку стосовно актуальності зазначених програм, перегляду заходів і завдань з визначенням строків виконання (в цілому і поетапно), обсягів та джерел фінансування (з розбивкою за роками), зокрема збільшення частки інших (небюджетних) джерел, кількісних та якісних показників (кінцевих та проміжних), уточнення найменувань міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (державних замовників та виконавців програм) відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”;

  до 20 квітня 2011 р. на розгляд Кабінетові Міністрів відповідні проекти нормативно-правових актів.

  2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити координацію роботи з оптимізації державних цільових програм.

  3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економічного розвитку і торгівлі Клюєва А. П.

    Прем’єр-міністр України                                                                            М. АЗАРОВ

  Інд.70

     Додаток
  до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 23 березня 2011 р. №  223-р

  ПЕРЕЛІК
  державних цільових програм, які діятимуть
  у 2012 та наступних роках та потребують внесення змін до них

  Міністерство аграрної політики та продовольства

  1.    Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158

  2.    Державна цільова економічна програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 557

  3.    Державна цільова програма створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 562

  4.    Загальнодержавна цільова економічна програма проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010—2015 роки, затверджена Законом України від  4 червня 2009 р. № 1446-VI

  Міністерство енергетики та вугільної промисловості

  5.    Програма розвитку Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості на 2007—2012 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 618

  6.    Державна цільова екологічна програма приведення в безпечний стан уранових об’єктів виробничого об’єднання “Придніпровський хімічний завод”, затверджена постановою Кабінету Міністру України від 30 вересня 2009 р. № 1029

  7.    Державна цільова економічна програма “Ядерне паливо України”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 1004

  Міністерство екології та природних ресурсів

  8.     Програма припинення виробництва та використання озоноруйнівних речовин на 2004—2030 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 256

  9.    Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000—2015 роки, затверджена Законом України від 21 вересня 2000 р. № 1989 — III

  10.   Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого розвитку, на 2003—2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 634

  11.   Комплексна програма протизсувних заходів на 2005—2014 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1256

  12.   Державна цільова екологічна програма проведення моніторингу навколишнього природного середовища, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1376

  Міністерство економічного розвитку і торгівлі

  13.   Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, прийнята Законом України від 21 грудня 2000 р. № 2157-III

  Міністерство інфраструктури

  14.   Програма формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005—2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2005 р. № 939

  15.   Державна програма авіаційної безпеки цивільної авіації, затверджена Законом України від 20 лютого 2003 р. № 545—IV

  16.   Державна програма впровадження цифрового телерадіомовлення, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1085

  17.   Державна цільова економічна програма розвитку поштового зв’язку на 2009—2013 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 672

  18.   Державна цільова програма реформування залізничного транспорту  на 2010—2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1390

  МНС

  19.   Загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами, затверджена Законом України від 17 вересня 2008 р. № 516-VI

  20.   Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, прийнята Законом України від 15 січня 2009 р. № 886-VI

  21.   Державна цільова соціальна програма протимінної діяльності Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на 2009—2014 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 р. № 131

  22.   Державна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на 2009—2013 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 156

  Міноборони

  23.   Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки  арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995—2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1995 р. № 472  

  24.   Державна програма реалізації Договору з відкритого неба, затверджена Указом Президента України від 29 вересня 2000 р. № 1097

  25.   Програма реабілітації територій, забруднених унаслідок військової діяльності, на 2002—2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 916

  26.   Державна програма переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 р. № 348

  27.   Загальнодержавна програма створення військово-транспортного літака Ан-70 та його закупівлі за державним оборонним замовленням, прийнята Законом України від 5 лютого 2004 р. № 1462-IV

  28.   Програма забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. № 114

  29.   Програма конверсії колишніх військових об’єктів на період реформування Збройних Сил та інших військових формувань, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 81

  30.   Державна цільова оборонна програма утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008—2017 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 940

  31.   Програма (не для друку), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. № 1672-13

  32.   Державна програма (цілком таємно), затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 258-рс

  33.   Державна цільова програма утилізації компонентів рідкого ракетного палива на 2010—2014 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 874

   Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

  34.   Державна програма “Вчитель”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. № 379

  35.   Державна цільова  науково-технічна та соціальна програма “Наука в університетах” на 2008—2012 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1155

  36.   Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 785

  37.   Державна цільова соціальна  програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня  2007 р. № 1242

  38.   Державна цільова соціальна програма “Хокей України”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1194

  39.   Державна цільова соціальна програма “Молодь України” на 2009—2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41

  МОЗ

  40.   Державна програма “Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1849

  41.   Державна цільова соціальна програма “Трансплантація” на період до 2012 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 894

  42.   Державна цільова науково-технічна програма розвитку виробництва медичної техніки на 2009—2013 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 968

  43.   Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009—2013 роки, затверджена Законом України від 19 лютого 2009 р. № 1026-VI

  44.   Державна цільова програма “Цукровий діабет” на 2009—2013 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. № 877

  45.   Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 940

  46.   Загальнодержавна програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009—2015 роки, затверджена Законом України від 21 жовтня 2009 р. № 1658-VI

  47.   Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, затверджена Законом України від 23 грудня 2009 р. № 1794-VI

  Міністерство регіонального розвитку, будівництва
  та житлово-комунального господарства

  48.   Загальнодержавна програма “Питна вода України” на 20062020 роки, затверджена Законом України від 3 березня 2005 р. № 2455-IV

  49.   Комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15  лютого 2002 р. № 160

  50.   Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 20092014 роки, затверджена Законом України від 24  червня 2004 р. № 1869-IV

  51.   Державна програма розвитку міського електротранспорту на 20072015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 р. № 1855

  52.   Державна цільова економічна програма модернізації комунальної теплоенергетики на 20102014 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 4  листопада 2009 р. № 1216

  53.   Державна програма забезпечення молоді житлом на 20022012 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. № 1089

  54.   Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 20102017 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1249

  55.   Державна цільова програма підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 20112015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29  листопада 2010 р. № 1090

  Мін’юст

  56.   Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затверджена Законом України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV

  Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження  

  57.   Державна цільова економічна програма енергоефективності на 20102015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243

  Державна служба технічного регулювання

  58.   Програма запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 614

  Головдержслужба

  59.   Комплексна програма підготовки державних службовців, затверджена Указом Президента України від 9 листопада 2000 р. № 1212

  Державне агентство лісових ресурсів

  60.   Державна цільова програма “Ліси України” на 20102015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 977

  Держкомтелерадіо

  61.   Програма розвитку та переоснащення передавального обладнання Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення на основі сучасних технічних засобів на період до 2012 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 40

  Служба зовнішньої розвідки

  62.   Програма (не для друку), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2006 р. № 173-1

  Фонд державного майна

  63.   Державна програма приватизації, затверджена Законом України від 18 травня 2000 р. № 1723-III

  Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації

  64.   Національна програма інформатизації, прийнята Законом України від 4 лютого 1998 р. № 74/98-ВР

  65.   Державна програма прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008—2012 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1118

  66.   Державна цільова економічна програма “Створення в Україні інноваційної інфраструктури” на 2009—2013 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14  травня 2008 р. № 447

  67.   Державна цільова науково-технічна програма проведення досліджень в Антарктиці на 2011—2020 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 1002

  Державне агентство з управління державними
  корпоративними правами та майном

  68.   Загальнодержавна комплексна програма розвитку високих наукоємних технологій, затверджена Законом України від 9 квітня 2004 р. № 1676-IV

  69.   Державна програма (цілком таємно), затверджена Указом Президента України від 2 листопада 2004 р. № 1338-19

  70.   Програма (для службового користування), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 766

  Державне космічне агентство

  71.   Програма, заходи (не для друку), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. № 1684

  72.   Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України на 20082012 роки, затверджена Законом України від 30 вересня 2008 р. № 608-VI

  73.   Державна програма розвитку державних підприємств “Виробниче  об’єднання  Південний  машинобудівний  завод  імені  О. М. Макарова” і “Конструкторське бюро “Південне” імені М. К. Янгеля”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2009 р. № 491

  Державне агентство водних ресурсів

  74.   Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 20022006 роки та прогноз до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2001 р. № 1388

  75.   Комплексна програма захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 901

  76.   Державна цільова програма комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1151

  Національна академія наук

  77.   Державна цільова науково-технічна програма розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 20082012 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1395

  78.   Державна цільова науково-технічна програма “Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 632

  79.   Державна цільова науково-технічна програма “Створення хіміко-металургійної галузі виробництва чистого кремнію протягом  2009—2012 років”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р. № 1173

  Національна академія наук, Державне агентство
  з питань науки, інновацій та інформації

  80.   Державна цільова науково-технічна програма впровадження і застосування грід-технологій на 20092013 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 1020

  81.   Державна цільова науково-технічна програма “Нанотехнології та наноматеріали” на 20102014 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р. № 1231

  Адміністрація Держприкордонслужби

  82.   Державна цільова правоохоронна програма “Облаштування та реконструкція державного кордону” на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 р. № 831

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим

  83.   Державна програма соціально-економічного розвитку Автономної   Республіки Крим на період до 2017 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 р. № 1067

  Дніпропетровська облдержадміністрація

  84.   Програма радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2003—2012 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2003 р. № 656

  85.   Державна програма забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини на 20062030 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1691

  Донецька облдержадміністрація

  86.   Програма реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Донецької області на 2005—2009 роки і період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1731

  Львівська облдержадміністрація

  87.   Комплексна програма збереження та відтворення історико-архітектурного середовища м. Жовкви, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р. № 517

  Одеська облдержадміністрація

  88.   Програма комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 20052015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 р. № 1604

  Севастопольська міськдержадміністрація

  89.   Програма сталого соціально-економічного, екологічного і культурного  розвитку м. Севастополя на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. № 1017

  _____________________