• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 2 лютого 2011 р. № 98

  Київ

  Про суми та склад витрат на відрядження державних
  службовців, а також інших осіб, що направляються у
  відрядження підприємствами, установами та організаціями,
  які повністю або частково утримуються (фінансуються)
  за рахунок бюджетних коштів  Відповідно до підпункту 140.1.7 пункту 140.1 статті 140 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити суми витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, згідно з додатком 1.

  2. Установити, що в разі коли працівники, відряджені за кордон, за умовами запрошення безоплатно забезпечуються харчуванням стороною, яка приймає, або коли працівники, відряджені в межах України для участі у переговорах, конференціях, симпозіумах з питань, що стосуються основної діяльності підприємства, установи та організації, які відряджають працівників, за умовами запрошення безоплатно забезпечуються харчуванням організаторами таких заходів, добові витрати відшкодовуються у розмірах, що визначаються у відсотках сум добових витрат для відповідної держави згідно з додатком 1 до цієї постанови, зокрема 80 відсотків при одноразовому, 55 відсотків — дворазовому, 35 відсотків — триразовому харчуванні.

  Витрати на найм житлового приміщення під час відрядження відшкодовуються за наявності оригіналів підтвердних документів (далі — підтвердні документи).

  Витрати на харчування, вартість якого включена до рахунків на оплату вартості проживання у готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях або до проїзних документів, оплачуються відрядженим працівникам за рахунок добових витрат.

  Державним службовцям, а також іншим особам, що направляються у відрядження, які перебувають за кордоном тривалий строк і отримують заробітну плату в іноземній валюті, та працівникам дипломатичних установ України, які перебувають за кордоном у довгостроковому відрядженні та отримують виплати в іноземній валюті, у разі відрядження в межах держави перебування добові витрати відшкодовуються у розмірі 80 відсотків сум добових витрат, зазначених у додатку 1 до цієї постанови для відповідної держави. У разі відрядження у межах держави перебування строком на одну добу добові витрати відшкодовуються у розмірі 50 відсотків зазначених сум.

  3. Для окремих категорій працівників встановлюється надбавка до затверджених сум добових витрат в іноземній валюті у розмірах згідно з додатком 2.

  4. Суми добових витрат і граничні суми витрат на найм житлових приміщень для державних службовців та осіб, які направляються у відрядження за кордон підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, переглядаються у разі потреби за поданням Міністерства фінансів на підставі обґрунтованих пропозицій Міністерства закордонних справ.

  5. Підприємства, установи та організації, що направляють працівників у відрядження, забезпечують їх коштами (у разі відрядження за кордон — у національній валюті держави, до якої відряджається працівник, або у вільно конвертованій валюті) як аванс для здійснення поточних витрат. Аванс може видаватися готівкою або перераховуватися у безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток.

  Залишок коштів понад суму, витрачену згідно із звітом про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, підлягає поверненню працівником до каси або зарахуванню на відповідний рахунок підприємства, установи, організації, що їх видали (у разі відрядження за кордон — у грошових одиницях, в яких було видано аванс), у встановленому законодавством порядку.

  6. Строк відрядження визначається керівником, але не може перевищувати в межах України 30 календарних днів, за кордон — 60 календарних днів.

  Строк відрядження працівників, які направляються для виконання у межах України монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, не повинен перевищувати строк будівництва об’єктів.

  Строк відрядження працівників, які направляються за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних, проектних, проектно-пошукових, будівельних, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, здійснення шефмонтажу та авторського нагляду під час будівництва, обслуговування та забезпечення функціонування національних експозицій на міжнародних виставках, проведення гастрольних та інших культурно-мистецьких заходів, не повинен перевищувати один рік.

  Підприємства, установи та організації, що направляють працівників у відрядження за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), забезпечують належні соціально-побутові умови, медичне обслуговування, страхування та необхідний правовий захист громадян України, які відряджаються за її межі для виконання робіт, зазначених в абзаці третьому цього пункту.

  Строк відрядження військовослужбовців, направлених на навчання в системі перепідготовки, удосконалення, підвищення кваліфікації кадрів, на навчальні та підсумково-випускні збори слухачів заочних факультетів вищих військових навчальних закладів, не повинен перевищувати 90 днів, а за умови відшкодування витрат стороною, що приймає, — 18 місяців.

  Строк відрядження працівників авіаційних компаній, які направляються за кордон для здійснення авіаційних перевезень пасажирів та вантажів у миротворчих місіях Організації Об’єднаних Націй згідно з контрактами між авіаційними компаніями України та Організацією Об’єднаних Націй, не повинен перевищувати шість місяців.

  Строк відрядження працівників державної контрольно-ревізійної служби, які направляються для проведення контрольних заходів, не повинен перевищувати період проведення таких заходів.

  Строк відрядження наукових і науково-педагогічних працівників, які направляються на стажування до провідних вищих навчальних закладів та наукових установ в Україні та за кордоном, не повинен перевищувати шість місяців, а аспірантів і докторантів — два місяці.

  7. Установити, що державним службовцям, а також іншим особам, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів, за наявності підтвердних документів відшкодовуються:

  1) витрати:

  на проїзд (у тому числі на перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті);

  на оплату вартості проживання у готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях;

  на побутові послуги, що включені до рахунків на оплату вартості проживання у місцях проживання (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), але не більш як 10 відсотків сум добових витрат для держави, до якої відряджається працівник, визначених у додатку 1 до цієї постанови, за всі дні проживання;

  на бронювання місць у готелях (мотелях) у розмірах не більш як 50 відсотків вартості місця за добу;

  на користування постільними речами в поїздах;

  на оформлення закордонних паспортів;

  на оформлення дозволів на в’їзд (віз);

  на оплату вартості страхового поліса життя або здоров’я відрядженого працівника або його цивільної відповідальності (у разі використання транспортного засобу) за наявності оригіналу такого поліса з відміткою про сплату страхового платежу, якщо згідно із законами держави, до якої відряджається працівник, або держав, територією яких здійснюється транзитний рух до зазначеної держави, необхідно здійснити таке страхування;

  на обов’язкове страхування та інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування у місці відрядження;

  на оплату службових телефонних розмов;

  2) комісійні витрати у разі обміну валюти.

  8. Державним службовцям, а також іншим особам, які направляються у відрядження за кордон на строк до 60 календарних днів підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, відшкодовується вартість страхового поліса (за наявності його оригіналу з відміткою про сплату страхового платежу), за яким передбачено відшкодування витрат на:

  надання швидкої та невідкладної (екстреної) медичної допомоги страхувальнику і придбання необхідних медикаментів;

  переміщення страхувальника на територію України для надання йому медичної допомоги;

  відправлення труни з тілом (урни з прахом) страхувальника до місця поховання на території України та інших пов’язаних з цим витрат.

  У разі коли правилами в’їзду та перебування у державі, до якої відряджається страхувальник, встановлені вимоги щодо розміру страхової суми, у договорі страхування визначається мінімальна страхова сума. При цьому строк дії договору страхування повинен відповідати строку відрядження.

  Якщо в державі, до якої відряджається страхувальник, медична допомога надається іноземним громадянам безоплатно, вартість страхового поліса не відшкодовується.

  9. Витрати на проїзд державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, у м’якому вагоні, суднами морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1 класу та бізнес-класу, фактичні витрати, що перевищують граничні суми витрат на найм житлового приміщення та на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якого входить до вартості квитка того виду транспорту, яким користується працівник, відшкодовуються з дозволу керівника згідно з підтвердними документами.

  Витрати, відшкодовані згідно з абзацом першим цього пункту, не є надміру витраченими коштами.

  10. У разі відрядження за кордон на службовому автомобілі витрати на пально-мастильні матеріали відшкодовуються з урахуванням встановлених норм за 1 кілометр пробігу відповідно до затвердженого маршруту.

  11. У разі коли сторона, яка приймає, забезпечує працівника, відрядженого за кордон, додатковими коштами в іноземній валюті у вигляді компенсації поточних витрат (крім витрат на проїзд до держави відрядження і назад та на найм житлового приміщення) або добових витрат, сторона, яка направляє, виплату добових витрат зазначеним особам зменшує на суму додатково наданих коштів. Якщо сума, надана стороною, яка приймає, перевищує затверджену суму добових витрат або дорівнює такій сумі, сторона, яка направляє, виплату добових витрат зазначеним особам не проводить.

  12. Міністерству фінансів внести зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, що випливають із цієї постанови.

  13. Особливості направлення у відрядження військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, органах і підрозділах цивільного захисту, визначаються за погодженням з Міністерством фінансів відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Адміністрацією Державної прикордонної служби, Управлінням державної охорони, Міністерством надзвичайних ситуацій, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, а осіб начальницького складу Державної фельд’єгерської служби — Міністерством інфраструктури, працівників дипломатичних установ України, які перебувають за кордоном у довгостроковому відрядженні, — Міністерством закордонних справ.

  14. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  15. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2011 року.

     Прем’єр-міністр України                                                                   М. АЗАРОВ

  Інд.26

     Додаток 1
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 2 лютого 2011 р.

  № 98

  СУМИ
  витрат на відрядження
  державних службовців, а також інших осіб, що
  направляються у відрядження підприємствами, установами
  та організаціями, які  повністю або частково утримуються
  (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів
  (доларів США)

  Назва держави

  Сума добових витрат

  Гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу
  (не більш як)

  Австралія 

  35

  150

  Австрія 

  45

  105

  Азербайджан 

  25

  69

  Албанія 

  33

  100

  Алжир 

  37

  195

  Ангола 

  44

  195

  Андорра 

  36

  66

  Антигуа і Барбуда 

  45

  89

  Аргентина 

  42

  110

  Афганістан 

  38

  63

  Багамські Острови 

  36

  53

  Бангладеш 

  33

  63

  Барбадос 

  37

  53

  Бахрейн 

  36

  79

  Беліз 

  34

  53

  Бельгія 

  50

  200

  Бенін 

  37

  60

  Бермудські Острови 

  34

  55

  Білорусь 

  25

  69

  Болгарія 

  34

  80

  Болівія 

  34

  63

  Боснія і Герцеговина 

  36

  90

  Ботсвана 

  32

  74

  Бразилія 

  38

  132

  Бруней 

  29

  130

  Буркіна-Фасо 

  40

  56

  Бурунді 

  37

  63

  Вануату 

  35

  51

  Великобританія 

  50

  240

  Венесуела 

  35

  63

  В'єтнам 

  32

  90

  Вірменія 

  25

  69

  Габон 

  40

  90

  Гаїті 

  35

  63

  Гайана 

  36

  90

  Гамбія 

  37

  63

  Гана 

  35

  69

  Гватемала 

  33

  63

  Гвінея 

  36

  84

  Гвінея-Бісау 

  44

  50

  Гібралтар 

  33

  40

  Гондурас 

  36

  40

  Гонконг 

  34

  121

  Гренада 

  44

  63

  Греція 

  44

  133

  Грузія 

  25

  79

  Данія 

  44

  170

  Джибуті 

  40

  55

  Домініканська Республіка 

  34

  120

  Еквадор 

  30

  110

  Екваторіальна Гвінея 

  38

  35

  Еритрея 

  36

  40

  Естонія 

  34

  74

  Ефіопія 

  40

  63

  Єгипет 

  36

  120

  Ємен 

  36

  150

  Замбія 

  34

  78

  Заморські території Франції 

  37

  93

  Зімбабве 

  35

  63

  Ізраїль 

  43

  121

  Індія 

  38

  145

  Індонезія 

  39

  115

  Ірак 

  39

  80

  Іран 

  32

  105

  Ірландія 

  37

  160

  Ісландія 

  39

  160

  Іспанія 

  39

  135

  Італія 

  50

  200

  Йорданія 

  34

  95

  Кабо-Верде 

  31

  55

  Казахстан 

  25

  100

  Кайманові Острови 

  36

  90

  Камбоджа 

  36

  63

  Камерун 

  39

  60

  Канада 

  45

  130

  Катар 

  34

  111

  Кенія 

  34

  84

  Киргизстан 

  25

  69

  Китай 

  50

  140

  Кіпр 

  38

  140

  Кірибаті 

  43

  40

  КНДР 

  35

  111

  Колумбія 

  34

  120

  Коморські Острови 

  37

  55

  Конго 

  40

  100

  Демократична Республіка Конго (Заїр) 

  37

  67

  Коста-Ріка 

  33

  63

  Кот-д'Івуар 

  40

  84

  Куба 

  40

  150

  Кувейт 

  36

  150

  Лаос 

  36

  63

  Латвія 

  34

  120

  Лесото 

  33

  40

  Литва 

  34

  100

  Ліберія 

  36

  40

  Ліван 

  39

  90

  Лівія 

  39

  200

  Ліхтенштейн 

  39

  63

  Люксембург 

  44

  83

  Маврикій 

  30

  69

  Мавританія 

  38

  60

  Мадагаскар 

  37

  69

  Макао 

  31

  65

  Македонія 

  36

  95

  Малаві 

  35

  63

  Малайзія 

  33

  115

  Малі 

  40

  90

  Мальдіви 

  32

  63

  Мальта 

  33

  63

  Марокко 

  37

  63

  Мексика 

  33

  130

  Мозамбік 

  38

  69

  Молдова 

  25

  95

  Монако 

  36

  120

  Монголія 

  39

  79

  М'янма 

  33

  75

  Намібія 

  33

  100

  Науру 

  31

  40

  Непал 

  29

  63

  Нігер 

  37

  90

  Нігерія 

  42

  250

  Нідерланди 

  41

  130

  Нікарагуа 

  36

  74

  Німеччина 

  50

  121

  Нова Зеландія 

  26

  80

  Норвегія 

  46

  160

  Об'єднані Арабські Емірати 

  38

  140

  Оман 

  36

  150

  Пакистан 

  37

  150

  Палау 

  29

  50

  Панама 

  34

  63

  Папуа-Нова Гвінея 

  39

  120

  Парагвай 

  31

  40

  Перу 

  34

  130

  Південно-Африканська Республіка 

  36

  140

  Польща 

  38

  120

  Португалія 

  40

  90

  Пуерто-Ріко 

  32

  63

  Республіка Корея 

  44

  190

  Росія 

  37

  150

  Руанда 

  39

  63

  Румунія 

  37

  110

  Сальвадор 

  30

  37

  Самоа 

  27

  36

  Сан-Марино 

  29

  74

  Сан-Томе і Принсіпі 

  34

  63

  Саудівська Аравія 

  39

  110

  Свазіленд 

  31

  63

  Сейшельські Острови 

  40

  130

  Сенегал 

  40

  70

  Сент-Люсія 

  42

  79

  Сербія 

  37

  125

  Сінгапур 

  35

  150

  Сирія 

  39

  131

  Словаччина 

  34

  95

  Словенія 

  36

  110

  Соломонові Острови 

  33

  60

  Сомалі 

  33

  35

  Співдружність Домініки 

  40

  63

  Судан 

  42

  137

  Суринам 

  39

  69

  США 

  50

  240

  Сьєрра-Леоне 

  37

  63

  Таджикистан 

  25

  69

  Таїланд 

  37

  110

  Тайвань 

  34

  74

  Танзанія 

  34

  63

  Того 

  38

  63

  Тонга 

  30

  35

  Трінідад і Тобаго 

  37

  79

  Туніс 

  36

  80

  Туреччина 

  39

  120

  Туркменістан 

  25

  69

  Уганда 

  38

  69

  Угорщина 

  34

  88

  Узбекистан 

  25

  69

  Україна 

  30 гривень

  250 гривень

  Уругвай 

  32

  75

  Фіджі 

  29

  40

  Філіппіни 

  36

  121

  Фінляндія 

  41

  170

  Франція 

  50

  170

  Хорватія 

  37

  90

  Центральноафриканська Республіка 

  43

  80

  Чад 

  45

  80

  Чехія 

  34

  135

  Чилі 

  33

  100

  Чорногорія 

  37

  100

  Швейцарія 

  44

  105

  Швеція 

  44

  101

  Шрі-Ланка 

  34

  63

  Ямайка 

  38

  90

  Японія 

  50

  250

  ________

  Примітки.    1. Граничні суми витрат на найм житлового приміщення за добу встановлені з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном (крім витрат на службові телефонні розмови), холодильником, телевізором та інших витрат (крім витрат на побутові послуги, які відшкодовуються у розмірі, встановленому пунктом 7 постанови, та витрат на оплату податку на додану вартість).

        2. Забезпечення працівників коштами у разі відрядження за межі України здійснюється з урахуванням затвердженої суми витрат на відрядження чи в сумі, еквівалентній зазначеній сумі в іноземній валюті (в іноземній валюті держави відрядження або у вільно конвертованій валюті) за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком на день подання уповноваженому банку розрахунку витрат на відрядження. 

  _____________________

     Додаток 2
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 2 лютого 2011 р.

  № 98

  РОЗМІРИ
  надбавок до затверджених сум добових витрат в
  іноземній валюті для окремих категорій працівників

  Надбавки до затверджених сум добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників виплачуються:

  членам Уряду, державним службовцям 1 рангу та дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного посла — в розмірі 50 відсотків сум добових витрат;

  державним службовцям 2 і 3 рангу, дипломатичних рангів Надзвичайного і Повноважного посланника першого і другого класу — в розмірі 40 відсотків сум добових витрат;

  державним службовцям 4 і 5 рангу, дипломатичних рангів радника першого і другого класу — в розмірі 30 відсотків сум добових витрат;

  членам делегацій, що виїжджають за кордон на міжнародні переговори, наради та для підписання міжурядових угод, — в розмірі 25 відсотків, а керівникам цих делегацій — в розмірі 30 відсотків сум добових витрат.

  Зазначені у цьому додатку працівники мають право на одержання тільки однієї надбавки.

  До членів делегацій, зазначених в абзаці п’ятому, належать лише ті члени делегації (представники), які мають повноваження виступати від імені або за дорученням Президента України та Уряду України на міжнародних переговорах, конференціях, форумах та для підписання міжурядових угод. Інші члени делегації (представники, включаючи наглядачів), які виїжджають за кордон згідно з рішенням Президента України та Уряду України, до членів таких делегацій не належать.

  _____________________

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 2 лютого 2011 р. № 98

  ПЕРЕЛІК
  постанов Кабінету Міністрів України,
  що втратили чинність

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663 “Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 17, ст. 720).

  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2000 р. № 850 “Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 22, ст. 902).

  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2000 р. № 1355 “Про доповнення пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 35, ст. 1507).

  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2000 р. № 1398 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 36, ст. 1548).

  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 423 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 841).

  6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 977 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1366).

  7. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 р. № 1157 “Деякі питання відрядження працівників Української державної корпорації по транспортному будівництву “Укртрансбуд” та будівельної корпорації “УкрАзіаБуд” до Туркменистану” (Офіційний вісник України, 2003 р,, № 31, ст. 1614).

  8. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. № 1732 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 45, ст. 2364).

  9. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1795 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо умов матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 47, ст. 2439).

  10. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 682 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1430).

  11. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 818 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 26, ст. 1702).

  12. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 184 “Про доповнення пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 525).

  13. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. № 952 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 39, ст. 2465).

  14. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р. № 116 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 6, ст. 301).

  15. Пункт 22 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Служби зовнішньої розвідки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 726 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1609).

  16. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань проведення інспектування органами державної контрольно-ревізійної служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2006 р. № 1618 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 46, ст. 3085).

  17. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 108 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 314).

  18. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. № 514 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 22, ст. 874).

  19. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. № 859 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 47, ст. 1933).

  20. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 209 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 23, ст. 683).

  21. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 483 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 37, ст. 1254).

  22. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 1015 “Питання стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 74, ст. 2541).

  _______________