• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 14 червня 2010 р.  № 1228-р

   

   

  ПЛАН ЗАХОДІВ
  щодо виконання Річної національної програми співробітництва Україна — НАТО на 2010 рік
   

   

  Зміст завдання Річної
  національної програми

  Зміст заходу

  Відповідальні
  за виконання

  Орієнтовні обсяги та
  джерела фінансування

  РОЗДІЛ I. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

  1.1. Внутрішня політика

  1.1.1. Демократичні реформи

  1.1.1.1. Проведення вільних і чесних виборів

  1. Забезпечити відповідно до Конституції та законів України реалізацію громадянами України виборчих прав

  забезпечення проведення чесних і прозорих виборів (у разі їх проведення)

  Центральна виборча комісія (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Центральній виборчій комісії

  2. Забезпечити участь офіційних спостерігачів, у тому числі від іноземних держав, міжнародних організацій, у спостереженні за організацією і проведенням виборів в Україні

  реєстрація спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій (у разі проведення виборів)

  Центральна виборча комісія (за згодою)

  МЗС 

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектів з питань виборів і референдумів

  супроводження у Верховній Раді України:

  проекту Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (із застосуванням мажоритарної виборчої системи)

  Мін’юст

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Мін’юсту

  проекту Закону України “Про всеукраїнський референдум”

   

   

  проекту Закону України “Про місцевий референдум”

   

   

  1.1.1.2. Зміцнення демократичних інститутів

  4. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Адміністративно-процедурного кодексу України

  розроблення та супроводження проекту Адміністративно-процедурного кодексу України у Верховній Раді України

  “—

  “—

  5. Забезпечити підготовку та супроводження у Верховній Раді України законопроекту про організацію, повноваження і порядок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

  розроблення та супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади”

  “—

  “—

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1.1.3. Захист прав і свобод людини

  6. Створити належні умови для виправлення засуджених, здобуття ними освіти і набуття професії, їх соціальної адаптації в суспільстві, розвитку матеріально-технічної бази установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, створення правових засад діяльності служби пробації

  доопрацювання проекту Державної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби на період до 2017 року

  Мін’юст
  Державний департамент з питань виконання покарань

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  супроводження у Верховній Раді України:

   

   

  проекту Закону України “Про пробацію”

  Мін’юст

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Мін’юсту

  проекту Закону України  “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації кримінального законодавства та організаційно-правових передумов впровадження пробації)”

   

  виконання плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 740

  Мінпраці
  інші центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування

  у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах відповідним органам

  7. Визначити на законодавчому рівні механізм реалізації права на безоплатну правову допомогу для вразливих верств населення

  супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про безоплатну правову допомогу”

  Мін’юст

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Мін’юсту

  розроблення проектів нормативно-правових актів з питань безоплатної правової допомоги

  Мін’юст
  інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  8. Забезпечити вирішення в установленому порядку питань щодо захисту прав засуджених осіб в установах виконання покарань, зокрема зняття обмежень на одержання засудженими посилок (передач) і бандеролей

  внесення змін до нормативних актів Державного департаменту з питань виконання покарань з урахуванням вимог Закону України від 21 січня 2010 р. № 1828-VI “Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення прав засуджених осіб в установах виконання покарань” у частині скасування обмежень щодо кількості посилок (передач) і бандеролей, що одержують засуджені до позбавлення волі

  Державний департамент з питань виконання покарань

  Мін’юст

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  9. Розробити законопроект про внесення змін до Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” (нова редакція)

  розроблення відповідного законопроекту після прийняття Концепції державно-конфесійних відносин в Україні

  Держкомнацрелігій

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Держкомнацрелігій

  1.1.1.4. Захист прав національних меншин

  10. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроекту про Концепцію державної етнонаціональної політики України

  розроблення та супроводження проекту Концепції державної етнонаціональної політики України

  —“—

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1.1.5. Свобода слова

  11. Розробити законопроект про внесення змін до Закону України “Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України” (нова редакція)

  розроблення проекту Концепції створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України та проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України” (нова редакція)

  Держкомтелерадіо

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Держкомтелерадіо

  12. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектів про доступ до публічної інформації та про захист професійної діяльності журналістів

  супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про доступ до публічної інформації”

  Держкомтелерадіо Мін’юст

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  розроблення проекту Закону України “Про захист професійної діяльності журналістів”

   

   

  13. Внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про реформування системи державних і комунальних друкованих засобів масової інформації та забезпечити його супроводження у парламенті

  супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”

  “—

  “—

  1.1.1.6. Сприяння розвитку громадянського суспільства

  14. Створити умови для залучення громадських організацій до проведення незалежної оцінки результатів реалізації національної політики у сфері розвитку громадянського суспільства в рамках Мережі партнерства Україна — НАТО

  сприяння діяльності цільових груп Мережі партнерства Україна — НАТО, зокрема в частині проведення досліджень з імплементації демократичного цивільного контролю в секторі безпеки і оборони України

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  Міноборони

  —“—

  залучення громадських організацій до проведення незалежного оцінювання рівня розвитку громадянського суспільства

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  Громадська ліга “Україна — НАТО” (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, та за рахунок інших джерел

  15. Посилити взаємодію між експертами з питань безпеки та суспільством для формування свідомої громадянської позиції щодо державної політики євроатлантичного співробітництва України

  проведення разом з Офісом зв’язку НАТО в Україні регіональних тематичних засідань за круглим столом за участю вітчизняних та іноземних експертів з питань безпеки

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  проведення в рамках засідань Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи консультації з Міжнародним секретаріатом НАТО щодо налагодження в Україні ефективного діалогу між національними суб’єктами сектору безпеки і оборони та громадськими організаціями

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Апарату Ради національної безпеки і оборони України

  16. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроекту про громадські організації

  розроблення та супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про громадські організації”

  Мін’юст

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Мін’юсту

  17. Сприяти активізації взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади з громадськими радами при цих органах для спільної реалізації заходів щодо євроатлантичного співробітництва 

  розроблення та впровадження типових методичних рекомендацій щодо діяльності громадських рад при центральних та місцевих органах виконавчої влади щодо реалізації заходів з питань євроатлантичного співробітництва

  Держкомтелерадіо
  МЗС
  інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  18. Забезпечити із залученням громадських організацій дальшу реалізацію інформаційної політики з питань євроатлантичного співробітництва для представників військових формувань, правоохоронних та інших заінтересованих державних органів України

  проведення семінарів, засідань за круглим столом та конференцій з питань євроатлантичного співробітництва у військових підрозділах Міноборони, регіональних органах СБУ, МВС

  Міноборони
  СБУ
  МВС
  Держкомтелерадіо
  місцеві органи виконавчої влади
  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, та за рахунок інших джерел

  19. Сприяти участі на постійній основі представників громадських організацій та незалежних експертів у процесі підготовки і моніторингу виконання державними органами України законодавчих та нормативно-правових актів (програм)

  залучення державними органами представників громадських організацій
  та незалежних експертів до процесу підготовки та моніторингу виконання нормативно-правових актів

  центральні та місцеві органи виконавчої влади
  інші державні органи (за згодою)
  Громадська ліга “Україна — НАТО” (за згодою)

  —“—

  20. Залучати громадські організації та незалежні аналітичні центри до вдосконалення порядку підготовки проектів річних національних програм і незалежного моніторингу їх виконання

  залучення громадських організацій, за їх згодою, до підготовки проектів річних національних програм

  МЗС
  Держкомтелерадіо

  Громадська ліга “Україна — НАТО” (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  1.1.2. Забезпечення верховенства права

  1.1.2.1. Боротьба з корупцією

  21. Створити належний правовий та організаційний механізм реалізації положень прийнятих у 2009 році Законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, спрямованих на реалізацію Конвенції ООН проти корупції, Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією та Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією

  супроводження у Верховній Раді України:

   

   

  проекту Закону України “Про конфлікт інтересів у діяльності публічних службовців”

  Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

  Мін’юст

  Головдержслужба

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  проекту Закону України “Про заходи державного фінансового контролю публічної служби”

  Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

  ДПА

  Мінфін

  Мін’юст

  “—

   

  розроблення та супроводження у Верховній Раді України:

   

   

   

  проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмірів штрафів та кваліфікації злочинів і адміністративних правопорушень”

  Мін’юст

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Мін’юсту

   

   

   

   

   

  проекту Закону України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації”

  Мін’юст

  Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

  СБУ

  МВС

  ДПА

  Мінекономіки

  Мінфін

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  22. Забезпечити участь заінтересованих державних органів у реалізації в Україні міжнародних проектів технічної допомоги з антикорупційної тематики (зокрема, “Розвиток спеціалізованих служб по боротьбі з корупцією в Україні” (ОЕСР, Американська асоціація юристів)

  забезпечення участі державних органів у реалізації відповідних міжнародних проектів технічної допомоги

  Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

  Мін’юст

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  —“—

  23. Розробити пропозиції щодо забезпечення прозорості фінансування іноземними резидентами програм в Україні, які стосуються реформування сектору безпеки, зокрема програм міжнародної технічної допомоги

  подання іноземним резидентам пропозицій щодо інформування Української Сторони про фінансування ними програм реформування сектору безпеки України

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  СБУ

  Мінфін

  Мінекономіки

  —“—

   

   

   

   

  24. Використовувати можливості Ініціативи НАТО в рамках програми НАТО “Партнерство заради миру” щодо розбудови системи прозорості та довіри у безпекових та оборонних інституціях для підвищення рівня підготовки фахівців, які займаються питанням боротьби з корупцією

  забезпечення стажування представника України в Лондонській філії організації “Transparency International” (м. Лондон, Великобританія)

  СБУ
  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, та за рахунок інших джерел

  організація візиту до України експертів Міжнародного секретаріату НАТО та організації “Transparency Internationalз метою обговорення результатів заповнення Українською Стороною Підсумкового документа Процес самооцінки 2009 та визначення шляхів реалізації рекомендацій

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)
  інші державні органи

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

   

  проведення самооцінки державних органів України шляхом заповнення відповідного опитного листа (“Процес самооцінки 2010) щодо здійснення закупівель та ефективного використання бюджетних коштів та надіслання документа про результати такої самооцінки для проведення експертизи до Міжнародного секретаріату НАТО 

   

   

   

  вивчення досвіду держав — членів НАТО та організації “Transparency International у рамках здійснення державних закупівель у сфері оборони із залученням незалежних експертів та вивчення можливості запровадження відповідних підходів в Україні

   

   

   

  організація та проведення навчання для державних службовців з метою поширення досвіду, набутого представниками України під час стажування в рамках Ініціативи

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  інші державні органи

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, та за рахунок інших джерел

   

  організація та проведення навчання викладачів з питань протидії корупції (для представників державних органів України)

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  СБУ

  інші державні органи

  —“—

   

  розроблення та запровадження в Україні Пілотного навчального курсу з питань боротьби з корупцією в органах державної влади та розвитку урядових інституцій

  СБУ

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  інші державні органи

  —“—

  1.1.2.2. Судова реформа та незалежність суддів

  25. Внести до актів законодавства зміни щодо вдосконалення системи судів, порядку призначення суддів на адміністративні посади, процедури формування корпусу професійних суддів, механізму притягнення суддів до відповідальності

  супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про судоустрій та статус суддів”

  Мін’юст

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Мін’юсту

  26. Продовжити роботу з реформування інституту адвокатури та приведення законодавства у сфері провадження адвокатської діяльності у відповідність з європейськими стандартами

  супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про адвокатуру”

  Мін’юст

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Мін’юсту

  27. Сприяти впровадженню процедури медіації

  розроблення та супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України Про медіацію

  —“—

  —“—

  28. Забезпечити підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Кримінального процесуального кодексу України

  розроблення та супроводження у Верховній Раді України проекту Кримінально процесуального кодексу України

  —“—

  —“—

  1.1.2.3. Реформа державного управління

  29. Схвалити Концепцію реформування публічної адміністрації та розробити план першочергових заходів з її реалізації

  забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України Концепції реформування публічної адміністрації в Україні з подальшим розробленням плану першочергових заходів з її реалізації

  Мінекономіки

  Мінфін

  Мін’юст

  Мінрегіонбуд

  Головдержслужба

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  30. Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону “Про державну службу” (нова редакція)

  внесення проекту Закону України “Про державну службу” (нова редакція) на розгляд Кабінету Міністрів України та супроводження його у Верховній Раді України

  Головдержслужба

  Мін’юст

  —“—

  31. Розробити проект Закону про адміністративні послуги

  супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про адміністративні послуги”

  Мін’юст

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Мін’юсту

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1.2.4. Боротьба з відмиванням коштів

  32. Продовжити впровадження у національне законодавство міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

  супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”

  Держфінмоніторинг

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Держфінмоніторингу

  33. Продовжити поглиблення співпраці з міжнародними організаціями, зокрема участь у засіданнях, семінарах, конференціях та інших заходах з питань боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, які проводяться під егідою ООН, Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Ради Європи, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки

  забезпечення участі у засіданнях, семінарах, конференціях та інших заходах з питань боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, які проводяться під егідою ООН, Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), Ради Європи, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки

  Держфінмоніторинг

  інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  34. Продовжити в рамках Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань економічної безпеки обмін інформацією та досвідом щодо економічних та фінансових аспектів боротьби з тероризмом

  забезпечення участі у засіданні Спільної робочої групи Україна — НАТО, що відбудеться у м. Львові 18 травня 2010 р.

  Держфінмоніторинг

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Держфінмоніторингу

  35. Продовжити роботу з укладення двосторонніх міжнародних договорів України про співробітництво з питань боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

  укладення відповідних меморандумів про взаєморозуміння з компетентними органами Бермудських островів, Князівства Андорри, Туреччини та Азербайджану, продовження переговорів щодо укладення відповідних меморандумів з компетентними органами Угорщини, Японії, ОАЕ, Монголії та Казахстану

  Держфінмоніторинг

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Держфінмоніторингу

  1.2. Економічні питання

  1.2.1. Досягнення макроекономічної стабільності

  36. Знизити рівень інфляції

  утримання індексу споживчих цін шляхом проведення виваженої макроекономічної політики

  Мінекономіки

  Мінфін

  Національний банк

  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  забезпечення підготовки до розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони України питань здійснення невідкладних заходів щодо відновлення платоспроможності банківської системи, кредитування економіки України та запобігання виведенню капіталів за межі України в кризовий період та реалізації державної промислової політики України

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Апарату Ради національної безпеки і оборони України

  37. Зберегти стабільність національної валюти

  забезпечення економічного зростання та цінової стабільності

  Мінекономіки

  Національний банк

  (за згодою)

  Мінфін

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  підготовка до розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони України питання проведення невідкладних заходів щодо відновлення платоспроможності банківської системи, кредитування економіки України та запобігання виведенню капіталів за межі України в кризовий період

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Апарату Ради національної безпеки і оборони України

  38. Відновити довіру громадян до банківської системи

  забезпечення капіталізації та реорганізації банків у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику (спільна з Міжнародним валютним фондом програма “Стенд-бай”)

  Національний банк

  (за згодою)

  Мінфін

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, та за рахунок інших джерел

  1.2.2. Оптимізація ролі держави та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності

  39. Створити сприятливі умови для започаткування підприємницької діяльності

  супроводження у Верховній Раді України:

   

   

  проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб’єктів господарювання

  Держкомпідприєм­ництво
  Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Держкомпідприєм­ництву

   

  проекту Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення у відповідність з вимогами Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”) проекту Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження системи електронної

   

   

   

  державної реєстрації суб’єктів господарювання)”

   

   

   

  проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо акредитації на території України відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб”

   

   

   

  проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств”

   

   

  40. Завершити впорядкування та спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру

  приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

  Держкомпідприєм­ництво

  інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру”

  Держкомпідприєм­ництво

  Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Держкомпідприєм­ництву

  41. Розширити застосування декларативного принципу та підвищити рівень гнучкості державного регулювання

  забезпечення прийняття рішень Кабінету Міністрів України стосовно затвердження переліку певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які можуть здійснюватися за декларативним принципом

  —“—

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  42. Активніше використовувати міжнародний досвід з питань технічного регулювання та ринкового нагляду

  проведення семінарів у рамках проекту Тасіс Технічна допомога українській інфраструктурі забезпечення якості

  Мінекономіки

  Держспоживстандарт

  за рахунок інших джерел

  43. Забезпечувати на належному рівні захист прав споживачів

  проведення перевірок стану споживчого ринку, зокрема тематичних, стосовно дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів

  Держспоживстандарт

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Держспоживстандарту

  1.2.3. Енергетична безпека

  44. Розробити проекти нормативно-правових актів з питань формування єдиного енергетичного балансу з метою створення належних умов для задоволення потреб економіки в енергетичних ресурсах

  розроблення порядку перерахування обсягів палива та енергії з натуральних одиниць в умовні, визначення коефіцієнтів теплотворної спроможності палива і механізму доведення зазначених розрахунків до підприємств та організацій

  Мінекономіки

  Мінпаливенерго

  Мінфін

  Мінвуглепром

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  45. Продовжити роботу з інтеграції об’єднаної енергетичної системи України до об’єднання європейських енергосистем ENTSO—E (континентальна Європа)

  укладення між Мінпаливенерго і Європейською мережею системних операторів з передачі електроенергії (ENTSO—E) Контракту про надання послуг з виконання технічного дослідження можливості синхронного об’єднання української і молдавської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою ENTSO—E

  Мінпаливенерго

  Мінфін

  НЕК “Укренерго”

  —“—

  46. Сприяти прийняттю нормативно-правових актів, необхідних для набуття Україною повноправного членства в Енергетичному Співтоваристві, здійснити ресурсне та фінансове забезпечення визначених ними заходів

  розроблення та супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про засади функціонування ринку природного газу”

  Мінпаливенерго

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Мінпаливенерго

  підготовка проекту акта Президента України про надання повноважень на підписання Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

  Мінпаливенерго

  МЗС

  інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  підготовка документів щодо виконання внутрішньодержавних процедур набуття чинності Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

  —“—

  —“—

  47. Забезпечити поширення прийнятного для України досвіду
  держав — членів НАТО щодо забезпечення енергетичної безпеки, зокрема, шляхом продовження співробітництва у рамках Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань економічної безпеки

  проведення засідання Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань економічної безпеки, безпеки енергетичної інфраструктури та енергетичної безпеки

  Мінекономіки

  Мінпаливенерго

  НАК “Нафтогаз України”

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

  48. Розробити з урахуванням положень законодавства ЄС проект програми реформування і розвитку паливно-енергетичного комплексу України

  підготовка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до плану заходів з реформування та розвитку енергетичного сектору, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 р. № 408

  Мінпаливенерго

  Мінвуглепром

  Мінжитлокомунгосп

  Мінпраці

  НКРЕ

  НАЕР

  державне підприємство “Енергоринок”

  НАК “Нафтогаз України”

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  1.3. Зовнішня політика

  1.3.1. Співробітництво з НАТО у сфері підтримання безпеки євроатлантичного простору.
  Участь і підтримка миротворчих операцій і місій під егідою НАТО

  49. Проводити експертні консультації Україна — НАТО на високому рівні та консультації спільних робочих груп з питань воєнної реформи, економічної безпеки, планування дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації цивільного характеру, науки і захисту довкілля та з питань оборонно-технічного співробітництва в рамках Комісії Україна — НАТО

  проведення експертних консультацій Україна — НАТО на високому рівні та у форматі спільних робочих груп

  МЗС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті МЗС

  проведення засідань Комісії Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ, міністрів оборони, а також послів

  МЗС

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

   

   

   

   

  50. Проводити з Політичним комітетом НАТО консультації з актуальних питань зовнішньої політики України, які є важливими для НАТО в контексті державної політики у сфері євроатлантичного співробітництва

  проведення консультацій щодо визначення шляхів вирішення актуальних питань зовнішньої політики України в рамках засідання Політичного комітету НАТО з Україною

  МЗС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті МЗС

  51. Залучати авіаційний транспортний потенціал до перевезення вантажів та особового складу збройних сил держав — членів і держав — партнерів Альянсу, які беруть участь у миротворчих місіях і операціях НАТО

  залучення авіаційно-транспортного потенціалу України до здійснення перевезень вантажів та особового складу збройних сил держав — членів і держав — партнерів Альянсу, які беруть участь у миротворчих місіях і операціях

  Міноборони

  Мінтрансзв’язку

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  використання потужностей Державного підприємства “Антонов” для забезпечення перевезень вантажів держав членів і держав партнерів Альянсу, які беруть участь у миротворчих місіях

  Мінпромполітики

  МЗС

  —“—

  участь у спільній українсько-датській операції “Північний сокіл”

  Міноборони

  за рахунок інших джерел

  укладення Угоди з Міністерством оборони Італійської Республіки щодо стратегічних авіаційних перевезень

  —“—

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

   

   

   

   

  52. Забезпечувати діяльність українського миротворчого контингенту у складі Українсько-польського батальйону Міжнародних сил безпеки в Косово

  підготовка особового складу та проведення ротацій миротворчого персоналу України у складі українсько-польської оперативної групи військ Українсько-польського батальйону Міжнародних сил безпеки в Косово

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

  53. Розглянути можливість розширення участі миротворчого персоналу України в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан

  проведення ротації та направлення додаткового миротворчого персоналу до складу Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан

  —“—

  —“—

  54. Надавати повітряний коридор для здійснення перельотів літаків військово-транспортної авіації збройних сил держав — членів НАТО через територію України в рамках участі в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан

  забезпечення супроводження літаків військово-транспортної авіації збройних сил держав — членів НАТО під час здійснення перельотів через територію України в рамках участі в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан

  Міноборони Мінтрансзв’язку

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  55. Забезпечити участь кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у військово-морських операціях у Середземному морі в рамках операції Організації Північноатлантичного договору “Активні зусилля”, а також діяльність первинного національного Контактного пункту операції Організації Північноатлантичного

  договору “Активні зусилля” та обмін інформацією про судна, що викликають підозру

  підготовка корабля, екіпажу та оглядової команди і направлення фрегату “Гетьман Сагайдачний” для участі у військово-морських операціях на Середземному морі в рамках операції “Активні зусилля”

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

  забезпечення обміну інформацією щодо підозрілих суден між первинним національним Контактним пунктом і

  Штабом командування морського компонента регіонального командування Об’єднаних збройних сил НАТО “Південь” (м. Неаполь, Італійська Республіка)

  “—

  “—

  56. Продовжити забезпечувати участь миротворчого персоналу України у складі Тренувальної місії НАТО в Республіці Ірак

  добір і підготовка особового складу, проведення ротації миротворчого персоналу України у складі Тренувальної місії НАТО в Республіці Ірак

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

  57. Здійснювати планову підготовку підрозділів спеціального призначення Служби безпеки України для участі в операціях НАТО з метою досягнення Цілей партнерства в рамках участі у Процесі планування та оцінки сил в рамках Програми НАТО “Партнерство заради миру”

  планова імплементація Цілей партнерства, визначених СБУ на поточний етап Процесу планування та оцінки сил, виконання заходів, передбачених Планом реалізації Цілей партнерства у 2010 році

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті СБУ

  участь у підготовці Документа оцінки щодо імплементації Україною Цілей партнерства у частині, що стосується діяльності СБУ

  —“—

  —“—

  участь представника СБУ у засіданні з питань Процесу планування та оцінки сил у форматі Політико-військового керівного комітету щодо імплементації Україною визначених Цілей партнерства

  —“—

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.3.1.1. Забезпечення національного представництва в органах Північноатлантичного Альянсу

  58. Розробити плани вивчення іноземних мов та професійної підготовки фахівців для заміщення посад у представництвах України в робочих органах та інституціях НАТО

  розроблення та виконання планів вивчення іноземних мов та професійної підготовки фахівців для заміщення посад у представництвах України в робочих органах та інституціях НАТО

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

  59. Забезпечити участь офіцерів Збройних Сил України в конкурсі на заміщення вакантних посад штабних елементів військових штабів НАТО, проведення планових ротацій, формування резерву та вдосконалення системи оплати їх праці

  проведення конкурсів на заміщення вакантних посад у складі штабних елементів партнерства НАТО

  —“—

  —“—

  60. Забезпечити направлення офіцерів зв’язку Військово-Морських Сил Збройних Сил до штабу морського компонента Об’єднаного командування Збройних Сил НАТО (м. Неаполь, Італійська Республіка) на період участі кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у військово-морських операціях у Середземному морі в рамках операції “Активні зусилля”

  направлення офіцерів зв’язку до штабу командування морського компонента Збройних Сил НАТО (м. Неаполь, Італійська Республіка) на період участі корабля Військово-Морських Сил Збройних Сил України в операції “Активні зусилля”

  —“—

  —“—

   

   

   

   

  1.3.2. Інтеграція до Європейського Союзу

  61. Продовжити переговори з ЄС з метою укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

  проведення переговорів у форматі пленарних засідань та засідань у рамках Робочої групи 4 (питання створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС) відповідно до Графіку, затвердженого під час 14 раунду переговорів з ЄС стосовно укладення Угоди про асоціацію (листопад 2009 р.)

  МЗС

  Мінекономіки

  Мін’юст

  інші центральні органи виконавчої влади

  Бюро європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
  Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  62. Розробити разом зі стороною ЄС механізми імплементації та моніторингу виконання Порядку денного асоціації Україна — ЄС

  проведення регулярних засідань та відеоконференцій Спільного комітету старших посадових осіб з оцінки імплементації Порядку денного асоціації Україна — ЄС

  “—

  “—

   

  розроблення разом з ЄС спільних заходів з реалізації пріоритетів Порядку денного асоціації Україна — ЄС

   

   

   

  забезпечення регулярної підготовки інформації щодо ходу імплементації Порядку денного асоціації Україна — ЄС

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  63. Визначити перелік проектів, що реалізовуватимуться на двосторонній і багатосторонній основі в рамках ЄС “Східне партнерство”

  забезпечення участі у двосторонніх та багатосторонніх заходах у рамках ініціативи ЄС “Східне партнерство” з метою максимального врахування позиції України при визначенні параметрів можливих проектів

  МЗС

  Мін’юст

  Мінекономіки

  Мінпаливенерго

  Мінрегіонбуд

  Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України
  Бюро європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, та за рахунок інших джерел

  64. Підготувати і затвердити умови запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС з визначенням критеріїв, виконання яких дасть змогу скасувати візовий режим з державами — членами ЄС

  здійснення заходів у рамках структурованого безвізового діалогу Україна — ЄС відповідно до домовленостей, досягнутих за результатами Саміту Україна — ЄС
  (4 грудня 2009 р., м. Київ)

  МЗС

  МВС

  Адміністрація Держприкордонслужби

  Мін’юст

  СБУ

  Держкомнацрелігій

  Держфінмоніторинг

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  65. Забезпечити належне виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, продовжити підготовку до укладення імплементаційних протоколів з державами — членами ЄС для виконання положень зазначеної Угоди

  забезпечення участі представників України у двосторонніх та багатосторонніх заходах у рамках виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб

  МВС

  Адміністрація Держприкордонслужби

  МЗС 

  —“—

  проведення моніторингу виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб

  МВС

  —“—

  66. Продовжити діяльність Спільного візового комітету
  Україна — ЄС з метою проведення моніторингу виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз

  підготовка до проведення п’ятого засідання Спільного комітету експертів з реалізації Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз та участь у зазначеному засіданні

  МЗС

  Мін’юст

  МВС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  67. Продовжити співробітництво з Місією Європейської Комісії з надання допомоги у питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова, спрямовуючи його на гармонізацію стандартів і процедур прикордонного контролю, активізацію співробітництва прикордонних і митних служб, проведення аналізу потенційних ризиків

  забезпечення виконання положень Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією щодо Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова

  Адміністрація Держприкордонслужби

  Держмитслужба

  МЗС

   

  68. Розробити механізми участі України в реалізації Європейської політики безпеки і оборони

  забезпечення участі України в операціях і місіях ЄС відповідно до національного законодавства та міжнародних договорів з ЄС, зокрема продовження участі у Поліцейській Місії ЄС у Боснії і Герцеговині та залучення до військової операції ЄС “Аталанта”

  МЗС

  МВС

  Міноборони

  СБУ

  Мін’юст

  Мінфін

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  проведення консультацій з експертами Військового комітету, Військового штабу ЄС та експертами держав — членів ЄС щодо практичного залучення підрозділів Збройних Сил України до бойових груп ЄС

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

  1.3.3. Розвиток добросусідських відносин із сусідніми державами

  69. Продовжити роботу з демаркації державного кордону та активізувати транскордонне співробітництво

  проведення переговорів щодо підготовки до демаркації українсько-російського державного кордону

  МЗС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті МЗС

   

  поглиблення співробітництва з Російською Федерацією щодо укладення Міжурядової угоди про демаркацію українсько-російського державного кордону; продовження роботи із створення спільної українсько-російської демаркаційної комісії

  —“—

  —“—

   

  здійснення заходів, спрямованих на започаткування демаркаційних робіт на українсько-російському державному кордоні

  —“—

  —“—

   

  активізація діяльності в рамках Підкомісії з питань Азово-Керченського врегулювання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії з метою відновлення переговорного процесу у попередньому форматі, а саме з питання щодо розмежування Азовського і Чорного морів та Керченської протоки.

  —“—

  —“—

   

  проведення зустрічі міністрів закордонних справ України та Російської Федерації за участю керівників прикордонних областей та представників державних органів двох країн

  МЗС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті МЗС

   

  активізація роботи експертних груп та делегацій України і Російської Федерації з метою завершення розмежування Азовського і Чорного морів та Керченської протоки

  —“—

  —“—

   

  проведення переговорів щодо підготовки до демаркації українсько-білоруського державного кордону

  —“—

  —“—

   

  продовження процесу демаркації українсько-молдовського державного кордону. Проведення демаркаційних робіт на центральній (придністровській) ділянці кордону

  МЗС
  інші центральні органи виконавчої влади та облдержадміністрації прикордонних областей

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

   

  забезпечення виконання Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007—2010 роки

  Мінекономіки
  Мінрегіонбуд
  МЗС
  інші центральні органи виконавчої влади


  “—

  70. Активізувати галузеве співробітництво та поглибити співробітництво з Республікою Білорусь, у тому числі в рамках ініціативи “Східне партнерство”

  продовжити участь разом із
  державами — членами Вишеградської групи у програмі сусідства “Польща — Білорусь — Україна”

  Волинська облдержадміністрація
  Закарпатська облдержадміністрація
  Львівська облдержадміністрація

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  71. Поглибити прикордонне співробітництво в рамках діяльності Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова (EUBAM)

  виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією щодо Місії Європейської Комісії з надання допомоги з питань щодо кордону в Україні та Республіці Молдова

  Адміністрація Держприкордонслужби

  Держмитслужба
  МЗС

  —“—

  1.3.4. Внесок у забезпечення регіональної безпеки. Участь у регіональних ініціативах

  72. Забезпечити виконання Плану заходів з реалізації домовленостей, досягнутих у ході Батумського саміту Організації за демократію та економічний розвиток — ГУАМ, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2008 р. № 818

  забезпечення виконання плану організаційно-практичних заходів на 2010 рік, що здійснюються робочою групою по боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю і поширенням наркотиків

  СБУ
  МВС
  Адміністрація
  Держприкордонслужби


  ДПА
  Держмитслужба

  —“—

  73. Брати участь у заходах, що проводяться в рамках діяльності Організації за демократію та економічний розвиток — ГУАМ щодо боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків, протидії незаконній торгівлі зброєю, торгівлі людьми та нелегальній міграції

  забезпечення участі у міжнародних регіональних операціях під егідою Організації за демократію та економічний розвиток — ГУАМ по боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, незаконним обігом наркотиків і інших небезпечних видів злочинів (“Наркостоп”, “Химера”, інші)

  СБУ
  МВС
  Адміністрація Держприкордонслужби

  ДМС

  —“—

  74. Продовжити забезпечення активної участі України в діяльності Організації Чорноморського Економічного Співробітництва та органів, що провадять діяльність у рамках Чорноморського Економічного Співробітництва

  забезпечення участі в діяльності Організації Чорноморського Економічного Співробітництва та інституцій, що діють у рамках Чорноморського Економічного Співробітництва

  МЗС
  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  75. Продовжити участь у діяльності Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва (ВLАСКSЕАFОR)

  участь у активації Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва (BLACKSEAFOR)

  Міноборони

  МЗС

  —“—

  76. Провести експертне обговорення концепції та практичних деталей створення спільного українсько-польсько-литовського батальйону “УкрПолЛитбат”

  проведення експертного обговорення концепції та практичних деталей створення спільного підрозділу

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

  77. Ужити заходів щодо підготовки, обговорення та укладення тристоронньої угоди про створення, статус та діяльність спільного українсько-польсько-литовського батальйону “УкрПолЛитбат”

  підготовка до обговорення та укладення тристоронньої угоди про створення, статус та діяльність спільного підрозділу

  Міноборони
  МЗС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  78. Продовжити впровадження положень Документа про заходи зміцнення довіри та безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі, прийнятого 25 квітня 2002 року Болгарією, Грузією, Румунією, Туреччиною і Україною

  участь у щорічних консультаціях щодо безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі та забезпечення постійного обміну військово-морською інформацією

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

   

  участь у щорічному військово-морському навчанні “Галатея—2010”

  —“—

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

  79. Продовжити співробітництво з Управлінням боротьби з наркотероризмом Європейського командування Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки щодо обміну інформацією про міжнародні наркоугруповання, екстремістські та терористичні організації, запобігання незаконному транзиту через територію України наркотичних засобів

  забезпечення участі (за окремим планом) у проведенні спільних заходів, обміну інформацією, а також участь фахівців у проведенні конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з питань боротьби з міжнародним наркобізнесом

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті СБУ

  80. Започаткувати співробітництво в рамках зустрічей міністрів оборони держав Чорноморського регіону

  забезпечення участі Міністра оборони України в зустрічі міністрів оборони держав Чорноморського регіону з метою запровадження нового механізму військового співробітництва на Чорному морі

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

  1.3.5. Внесок у забезпечення розв’язання конфліктів мирним шляхом

  81. Продовжити переговори щодо розв’язання придністровської проблеми у переговорному форматі “5+2”, зокрема, на основі положень українського плану мирного врегулювання

  вжиття заходів до відновлення проведення консультацій у форматі “5+2”, сприяння підвищенню рівня довіри між Кишиневом та Тирасполем, зокрема забезпечення участі представників України в роботі спільних експертних груп конфліктуючих сторін

  МЗС
  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  82. Сприяти розв’язанню конфлікту в Грузії (Абхазія, Південна Осетія) мирним шляхом

  опрацювання питання щодо можливості проведення консультацій з НАТО та ЄС і державами — членами ЄС стосовно здійснення заходів з підтримання миру і стабільності на Південному Кавказі

  МЗС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті МЗС

  1.3.6. Співробітництво з міжнародними організаціями

  83. Продовжити моніторинг стану розроблення проекту плану дій ООН щодо Чорнобиля на період до 2016 року

  забезпечення моніторингу проведення заходів, передбачених Планом дій ООН щодо Чорнобиля на період до 2016 року

  МЗС

  МНС

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  84. Продовжити здійснення заходів Програми розвитку ООН і Програми ООН з навколишнього середовища

  зміцнення регіональної безпеки навколишнього природного середовища шляхом здійснення заходів, передбачених Програмою розвитку ООН і Програмою ООН з навколишнього середовища

  Мінприроди

  Мінекономіки

  МЗС

  —“—

   

   

   

   

  85. Продовжити практичну реалізацію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ — Україна стосовно утилізації запасів меланжу (компонента рідкого ракетного палива), ратифікованого Законом України від 15 квітня 2009 р. № 1264-VI

  виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ — Україна стосовно утилізації запасів меланжу (компонента рідкого ракетного палива)

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони, та за рахунок інших джерел

  86. Ужити заходів щодо виконання зобов’язань України, які випливають з її членства в Раді Європи, зокрема, стосовно вдосконалення виборчого законодавства, приведення функцій прокуратури у відповідність з європейськими стандартами, завершення реформи судової системи, боротьби з корупцією, реформування засобів масової інформації

  забезпечення виконання зобов’язань України, які випливають з її членства в Раді Європи, участь представників України у відповідних органах Ради Європи (Група держав по боротьбі з корупцією GRECO)

  Мін’юст

  Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

  інші центральні органи виконавчої влади

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  за рахунок інших джерел

  здійснення координації та контролю за ефективністю виконання програм, передбачених Планом дій Ради Європи для України на 2008—2011 роки

  МЗС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті МЗС

   

   

   

   

   

   

   

  1.3.7. Контроль над озброєнням, нерозповсюдження зброї масового знищення. Державний експортний контроль

  87. Забезпечити обмін інформацією між Україною та державами — членами НАТО згідно з міжнародними договорами з питань контролю над озброєнням

  підготовка та поширення згідно з міжнародними договорами щорічної обмінної інформації у сфері контролю над озброєннями

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

  88. Продовжити співробітництво з Верифікаційним координаційним центром НАТО та Оборонною групою високого рівня НАТО з питань розповсюдження зброї масового знищення. Завершити за консультаційною допомогою Альянсу розроблення методологічних рекомендацій Міністерства оборони України з питань нерозповсюдження зброї масового знищення

  забезпечення участі у семінарі Верифікаційного комітету НАТО з питань перевірки щорічної обмінної інформації та у щорічному засіданні керівного складу верифікаційних структур у рамках згаданого комітету

  Міноборони

  МЗС

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  проведення консультацій з Оборонною групою високого рівня НАТО з питань розповсюдження зброї масового знищення щодо розроблення методологічних рекомендацій Міноборони з питань нерозповсюдження зброї масового знищення

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

  89. Забезпечувати супроводження іноземних інспекційних груп на території України та проведення контрольних заходів на території держав — учасниць згідно з Договором про звичайні збройні сили в Європі, Віденським документом 1999 року, двосторонніми міжнародними договорами України, Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення, а також проведення місій спостережних польотів, сертифікації літаків спостереження згідно з Договором з відкритого неба

  супроводження іноземних інспекційних груп на території України, а також проведення місій спостережних польотів

  Міноборони

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  забезпечення участі у переговорному процесі щодо найскорішого відновлення виконання Договору про звичайні збройні сили в Європі

  МЗС

  Міноборони

  —“—

  продовження просування української ініціативи щодо оновлення глави I “Щодо щорічного обміну військовою інформацією” Віденського документа 1999 року

  МЗС

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  забезпечити участь військово-технічних експертів у роботі неформальної групи Консультативної комісії з відкритого неба (робочої групи з сенсорів) у м. Відні (Австрія) за Договором з відкритого неба

  —“—

  —“—

  проведення контрольних заходів на території держав — учасниць договорів, а також проведення місій спостережних польотів, сертифікацій літаків спостереження

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

  створення річного запасу пального для забезпечення виконання Договору з відкритого неба

  —“—

  —“—

  створення річного запасу аерофотоматеріалів для забезпечення виконання Договору з відкритого неба

  —“—

  —“—

   

   

   

   

  90. Узяти участь у переговорах у рамках Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, Спільної консультативної групи, створеної згідно з Договором про звичайні збройні сили в Європі, та Консультативної комісії з відкритого неба, утвореної згідно з Договором з відкритого неба

  забезпечення участі представників Міноборони та Збройних Сил України в переговорах

  Міноборони

  МЗС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  91. Вивчити досвід держав — членів НАТО з питань експортного контролю для врахування його при визначенні шляхів забезпечення відповідності національних дозвільних процедур міжнародним стандартам

  проведення ХI міжнародної конференції з питань експортного контролю

  МЗС

  Держекспортконтроль

  Київська міськдержадміністрація

  —“—

   

  участь у міжнародних семінарах, конференціях, проведення консультацій з державами — членами НАТО з питань контролю над озброєнням, експортного контролю та нерозповсюдження зброї масового знищення і засобів її доставки. Вивчення досвіду роботи органів експортного контролю

  Держекспортконтроль

  Держмитслужба

  МЗС

  НКАУ

  СБУ

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

  92. Удосконалити нормативно-правову базу в галузі державного експортного контролю

  внесення змін і доповнень до основних порядків та інструкцій, відповідно до яких здійснюється державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання

  Держекспортконтроль

  МЗС

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  продовження роботи з адаптації національних списків контрольованих товарів відповідно до рішень, прийнятих у рамках міжнародних режимів експортного контролю

  “—

  “—

  продовження роботи з вивчення питання щодо можливості імплементації Спільної позиції Ради ЄС щодо правил контролю за експортом військових технологій та обладнання у законодавство

  “—

  “—

  93. Узяти участь у засіданнях робочих органів міжнародних режимів експортного контролю

  продовження участі у засіданнях робочих органів міжнародних режимів експортного контролю (Вассенаарська домовленість, Режим контролю за ракетними технологіями, Група ядерних постачальників, Комітет Цангера та Австралійська група)

  МЗС

  Держекспортконтроль

  НКАУ

  СБУ

  Міноборони

  Служба зовнішньої розвідки

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  “—

  94. Підготувати звітну інформацію про виконання Україною міжнародних зобов’язань за міжнародними договорами України з питань контролю над озброєнням

  продовження передачі на постійній основі звітної інформації про міжнародні передачі звичайних озброєнь до Реєстрів ООН, ОБСЄ та Вассенаарської домовленості

  Держекспортконтроль

  МЗС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  95. Продовжити діалог про можливе співробітництво у сфері вдосконалення стандартів біологічної безпеки та захисту лабораторій, в яких зберігаються небезпечні біологічні матеріали (зокрема, Українська протичумна станція, м. Сімферополь)

  здійснення заходів з підготовки до реалізації проекту з модернізації систем фізичного захисту та біологічної безпеки Української протичумної станції МОЗ (м. Сімферополь)

  МОЗ

  МЗС

  “—

  96. Продовжити впровадження проекту технічної допомоги “Зменшення біологічної загрози в Україні”, що реалізується відповідно до Угоди між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї, підписаної
  29 серпня 2005 року

  здійснення модернізації 9 лабораторій особливо небезпечних інфекцій на базі обласних СЕС та розроблення проекту будівництва центральної референс-лабораторії

  “—

  “—

  97. Ужити заходів щодо забезпечення координації дій офіційних представників України в рамках участі в міжнародних заходах з питань нерозповсюдження ядерних технологій і матеріалів та боротьби з ядерним тероризмом

  забезпечення участі у діяльності Глобальної ініціативи щодо боротьби з актами ядерного тероризму

  МЗС
  Мінпаливенерго
  МНС
  Держатомрегулювання
  СБУ
  інші центральні органи виконавчої влади
  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)


  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

   

  забезпечення проведення роботи Міжвідомчої робочої групи з питань виконання органами державної влади України зобов’язань у рамках Глобальної ініціативи щодо боротьби з актами ядерного тероризму

  МЗС
  Мінпаливенерго
  МНС
  Держатомрегулювання
  СБУ
  інші центральні органи виконавчої влади
  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.3.8. Боротьба з тероризмом

  98. Забезпечити проведення моніторингу фінансових операцій з метою виявлення фактів фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, а також досліджувати можливі методи розповсюдження такої зброї, забезпечити направлення узагальнених матеріалів до правоохоронних органів згідно з компетенцією

  проведення заходів з виявлення серед учасників фінансових операцій осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності

  Держфінмоніторинг

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Держфінмоніторингу

  вивчення, аналіз та дослідження інформації про фінансові операції з метою виявлення тих, що можуть бути пов’язані із фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення

  —“—

  —“—

  підготовка та подання відповідно до компетенції до правоохоронних органів узагальнених матеріалів за наявності достатніх підстав вважати, що виявлені фінансові операції можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму

  —“—

  —“—

  99. Провести консультації з відповідними органами НАТО та державами — членами НАТО щодо участі українських представників у заходах Альянсу з урегулювання кризових ситуацій, зокрема тих, що пов’язані з вчиненням терористичних актів

  проведення консультацій експертів Україна — НАТО щодо кібернетичного захисту

  СБУ

  Держспецзв’язку

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

   

   

   

   

  100. Продовжити здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня дієздатності підрозділів Служби безпеки України та досягнення їх взаємосумісності з підрозділами відповідних органів держав — членів НАТО

  визначення положення щодо досягнення Цілей партнерства в рамках участі СБУ у Процесі планування та оцінки сил у планах бойової підготовки Центру спеціальних операцій, боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті СБУ

   

  продовження вивчення особовим складом Центру спеціальних операцій, боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ іноземних мов із залученням провідних навчальних закладів держав та іноземних фахівців

  СБУ
  Головдержслужба

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

   

  проведення спільних тренувань спеціалістів Центру спеціальних операцій, боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ та Антитерористичної групи “Сова” Агентства внутрішньої безпеки Республіки Польща із застосуванням початкових елементів взаємосумісності за стандартами НАТО у галузі С3 (Command, Control and Communication)

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті СБУ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  розгляд питання щодо можливості включення підрозділу Центру спеціальних операцій, боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ до Спільного фонду Концепції оперативних можливостей НАТО/ПзМ

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті СБУ

   

  сприяння розвитку співробітництва з питань кібернетичного захисту між СБУ, Держспецзв’язком і відповідними органами НАТО в рамках діяльності Робочої підгрупи з питань кібернетичного захисту під егідою Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого рівня

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)
  СБУ
  Держспецзв’язку


  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  101. Уживати заходів боротьби з кіберзлочинністю з урахуванням рекомендацій Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого рівня

  боротьба з кіберзлочинністю з урахуванням рекомендацій Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого рівня

  СБУ
  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)
  інші центральні органи виконавчої влади


  “—

   

  забезпечення участі у консультаціях експертів Україна — НАТО з питань кібернетичного захисту під егідою Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого рівня з метою обміну досвідом у сфері протидії кіберзагрозам

  СБУ
  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)
  інші центральні органи виконавчої влади

  “—

   

  розроблення пропозицій стосовно заходів боротьби з кіберзлочинністю за результатами засідань робочої підгрупи з питань кібернетичного захисту під егідою Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого рівня

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  СБУ
  інші органи державної влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  102. Досягти взаємосумісності підрозділів спеціального призначення Служби безпеки України з відповідними підрозділами держав — членів НАТО для проведення спільних дій

  планова імплементація Цілей партнерства, визначених СБУ на поточний етап Процесу планування та оцінки сил, виконання заходів згідно з Планом реалізації Цілей партнерства у 2010 році

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті СБУ

  103. Залучити експертів із

  держав — членів НАТО як спостерігачів до проведення в Україні антитерористичних навчань і тренувань

  підготовка та проведення навчань з питань антитерористичної діяльності на об’єктах дипломатичного представництва США в Україні з метою визначення механізму взаємодії із спеціальними службами, правоохоронними органами іноземних держав з питань боротьби з тероризмом

  СБУ
  МВС
  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)


  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  104. Провести консультації з відповідними структурами НАТО та державами — членами НАТО з питань забезпечення безпеки і правопорядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

  опрацювання питання щодо створення захищеного каналу зв’язку між штабом Антитерористичного центру при СБУ та Антитерористичного центру Агентства внутрішньої безпеки Республіки Польща для забезпечення обміну інформацією під час підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

  СБУ
  Держспецзв’язку

  —“—

  проведення антитерористичних навчань на об’єктах проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м. Львові із залученням експертів Антитерористичного центру Агентства внутрішньої безпеки Республіки Польща

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті СБУ

  105. Провести на базі МЦСП Служби безпеки України навчальні заняття за участю антитерористичних підрозділів держав — членів НАТО

  проведення навчальних курсів з питань підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу за участю персоналу антитерористичних підрозділів держав — членів НАТО

  СБУ

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  106. Провести наукові дослідження з питань запобігання тероризму та забезпечити участь українських фахівців з антитерористичної діяльності у відповідних міжнародних науково-практичних заходах, що організовуються НАТО, забезпечити залучення експертів держав — членів Альянсу до аналогічних заходів в Україні

  підготовка навчальних видань та аналітичних матеріалів, а також забезпечення застосування їх під час навчального процесу Національної академії СБУ

  —“—

  —“—

  забезпечення участі наукового і науково-педагогічного складу Національної академії СБУ у міжнародних науково-практичних заходах з антитерористичної діяльності, що організовуються НАТО

  —“—

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.4. Інформування громадськості

  107. Забезпечити виконання заходів, передбачених Державною цільовою програмою інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008—2011 роки

  проведення заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. № 502

  Держкомтелерадіо

  інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, та за рахунок інших джерел

   

  проведення засідань за круглим столом представників центральних органів виконавчої влади за участю громадських організацій та Центру інформації та документації НАТО в Україні з питань моніторингу та підвищення ефективності виконання у 2010 році Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008—2011 роки

  Держкомтелерадіо

  Громадська ліга “Україна — НАТО” (за згодою)

  “—

  108. Продовжити впровадження елементів громадської дипломатії, зокрема цільових інформаційних стратегій, у тісній співпраці з Відділом публічної дипломатії НАТО і Центром інформації та документації НАТО в Україні

  сприяння відвідуванню представниками регіонів України (засоби масової інформації, громадські організації, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, переможці всеукраїнських конкурсів на тему
  Україна — НАТО) штаб-квартири НАТО та держав — членів Альянсу

  МЗС

  Держкомтелерадіо

  “—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  109. Проводити в Автономній Республіці Крим та областях тематичні заходи за участю представників органів державної влади, громадських організацій, засобів масової інформації із залученням експертів, представників держав — членів НАТО та інституцій Альянсу в Україні

  забезпечення участі представників держав — членів НАТО та Міжнародного секретаріату НАТО у конференціях, семінарах, засіданнях за круглим столом з питань євроатлантичного співробітництва, які проводяться в Україні

  МЗС

  Держкомтелерадіо

  Міноборони

  Громадська ліга “Україна — НАТО” (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, та за рахунок інших джерел

  проведення в Автономній Республіці Крим та областях тематичних заходів за участю представників державних органів, громадських організацій, засобів масової інформації із залученням експертів, представників держав —членів НАТО та інституцій Альянсу в Україні, в тому числі прес-конференцій, брифінгів за участю керівного складу Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України з актуальних питань щодо співпраці України з НАТО

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим

  інші місцеві органи виконавчої влади

  Міноборони

  Держкомтелерадіо

  Громадська ліга “Україна — НАТО” (за згодою)

  “—

   

  проведення тижня НАТО та дня НАТО у вищих військових навчальних закладах

  Міноборони

  Держкомтелерадіо

  “—

   

  активізація роботи інформаційних центрів євроатлантичного співробітництва, зокрема, утворених на базі вищих навчальних закладів, та інформаційних стендів “Україна — НАТО”

  Держкомтелерадіо

  МЗС

  інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

  Громадська ліга “Україна — НАТО” (за згодою)

  “—

   

   

   

   

   

  сприяння проведенню студентських і учнівських конкурсів з актуальних питань євроатлантичного співробітництва, в тому числі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних питань євроатлантичного співробітництва і забезпечення національної безпеки та конкурсу дитячого малюнка на тему миру і безпеки в Україні та світі

  МОН

  місцеві органи виконавчої влади

  Держкомтелерадіо

  Громадська ліга “Україна — НАТО” (за згодою)

  у межах видатків передбачених у державному бюджеті відповідним органам, та за рахунок інших джерел

  110. Забезпечити видання інформаційно-аналітичної, наукової, навчальної літератури, створення і розміщення на телеканалах України відеоматеріалів з актуальних питань євроатлантичного співробітництва України з НАТО

  забезпечення трансляції телепередачі “Фактор безпеки” для висвітлення питань щодо співпраці Адміністрації Держприкордонслужби з НАТО, ЄС, ОБСЄ та відповідними органами
  держав — членів зазначених організацій з протидії злочинності та забезпечення стабільності у регіоні на одному із загальнонаціональних телеканалів

  Адміністрація Держприкордонслужби
  Держкомтелерадіо
  МЗС

  “—

  забезпечення видання журналу “Атлантична панорама”, а також журналу “Військо України” та газети “Народна армія”

  Міноборони
  Держкомтелерадіо

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

   

   

   

   

  111. Регулярно інформувати органи державної влади, навчальні заклади, засоби масової інформації і громадські організації з питань євроатлантичних інтеграційних процесів

  забезпечення підготовки та поширення на регулярній основі інформаційних оглядів про діяльність НАТО та співробітництво України з Альянсом

  МЗС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті МЗС, та за рахунок інших джерел

   

   

   

  забезпечення трансляції радіопрограм “Наша армія” та “Євроатлантичний вибір” Національною телекомпанією України, Державною телерадіокомпанією “Всесвітня служба “Українське телебачення та радіомовлення”, Національною радіокомпанією України, радіо “Промінь”, а також програм центральної телерадіостудії та телерадіокомпанії “Бриз” щодо висвітлення питань євроатлантичного співробітництва

  Держкомтелерадіо

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  112. Удосконалювати і популяризувати в суспільстві Інтернет-ресурси з питань євроатлантичного співробітництва

  забезпечення функціонування веб-сайту “Україна — НАТО”

  МЗС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті МЗС, та за рахунок інших джерел

   

  забезпечення регулярного висвітлення питань євроатлантичного співробітництва України на веб-сайтах центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

  Держкомтелерадіо

  інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  створення та розповсюдження каталогу вітчизняних Інтернет-ресурсів державних органів та громадських організацій, присвячений питанням євроатлантичного співробітництва України

  Держкомтелерадіо

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Держкомтелерадіо

   

  висвітлення інформації про Інтернет-ресурси провідних громадських організацій з питань євроатлантичного співробітництва України

  Держкомтелерадіо

  центральні та місцеві органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  113. Сприяти поширенню в Україні досвіду діяльності Асоціації Атлантичного договору і Парламентської асамблеї НАТО та участі українських представників у роботі цих організацій

  забезпечення участі у проведенні Міжнародної інформаційної естафети з передачею “Факела за міжнародне партнерство і безпеку” з м. Києва до м. Тірана (Албанія), в якому відбудеться 56-та Генеральна асамблея Асоціації Північноатлантичного договору

  Держкомтелерадіо

  МЗС

  Укрінформ за участю Атлантичної ради України

  Громадської ліги “Україна — НАТО” (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, та за рахунок інших джерел

  сприяння участі представників України у роботі щорічного міжнародного семінару “Роуза — Рота” в рамках Ініціативи Парламентської асамблеї НАТО

  Держкомтелерадіо

  інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, та за рахунок інших джерел

  114. Поширити досвід громадських організацій держав — членів НАТО у проведенні інформаційної роботи з підвищення рівня обізнаності суспільства із роллю та місцем Альянсу в забезпеченні стабільності і безпеки в Європі та світі

  забезпечення участі представників держав — членів НАТО та Міжнародного секретаріату НАТО у конференціях, семінарах, засіданнях за круглим столом з питань євроатлантичного співробітництва, які проводяться в Україні

  МЗС

  Держкомтелерадіо

  Громадська ліга “Україна — НАТО” (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, та за рахунок інших джерел

  1.5. Наука і довкілля

  115. Продовжити співголовування Міністерства освіти і науки України та забезпечити участь відповідних міністерств інших державних органів у щорічному засіданні Спільної робочої групи Україна — НАТО із співробітництва з питань науки та довкілля

  виконання домовленостей, досягнутих під час дев’ятого засідання Спільної робочої групи Україна — НАТО із співробітництва з питань науки та довкілля, що відбулося 29 травня 2009 р. у м. Брюсселі (Бельгія), та проведення в Україні десятого засідання зазначеної групи

  МОН
  Мінприроди
  Міноборони
  інші центральні органи виконавчої влади


  “—

  116. Забезпечити участь представників Міністерства освіти і науки України у засіданні Комітету НАТО з науки заради миру та безпеки у форматі Ради євроатлантичного партнерства

  забезпечення участі у засіданні Комітету НАТО з науки заради миру та безпеки у форматі Ради євроатлантичного партнерства

  МОН

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті МОН, та за рахунок інших джерел

  117. Забезпечити погодження пріоритетів співпраці України за Програмою НАТО з науки заради миру та безпеки в рамках Спільної робочої групи Україна — НАТО із співробітництва з питань науки та довкілля і Комітету НАТО з науки заради миру та безпеки у форматі Ради євроатлантичного партнерства

  визначення пріоритетів співпраці України за Програмою НАТО з науки заради миру та безпеки в рамках Спільної робочої групи Україна — НАТО із співробітництва з питань науки та довкілля і Комітету НАТО з науки заради миру та безпеки

  МОН

  Мінприроди

  Міноборони

  інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, та за рахунок інших джерел

  118. Продовжити реалізацію проекту “Очищення авіабази в м. Прилуки” за Програмою НАТО з науки заради миру та безпеки

  організація реалізації проекту за результатами зустрічі представників Міноборони з експертами НАТО
  (17 липня 2009 р., м. Київ)

  Міноборони

  інші центральні органи виконавчої влади

  —“—

  119. Сприяти освоєнню гранту НАТО для Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі “УРАН” за Програмою НАТО з науки заради миру та безпеки

  сприяння реалізації проекту НАТО “Регіональні сегменти та впровадження нових сервісів в Українській науково-освітній телекомунікаційній мережі “УРАН”

  МОН

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті МОН, та за рахунок інших джерел

  120. Продовжити реалізацію проекту “Моніторинг та передбачення ризиків паводків річки Прип’ять, яка протікає територією Республіки Білорусь та України через Чорнобильську виключну зону” за Програмою НАТО з науки заради миру та безпеки

  організація реалізації проекту на території України та забезпечення подання звітності про його реалізацію

  Мінприроди

  МНС

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  348 900 євро

  за рахунок інших джерел

   

   

   

   

  121. Сприяти проведенню в Україні заходів НАТО на підтримку виконання проектів “Очищення авіабази в м. Прилуки” і “Моніторинг та передбачення ризиків паводків річки Прип’ять, яка протікає територією Республіки Білорусь та України через Чорнобильську виключну зону” за Програмою НАТО з науки заради миру та безпеки

  сприяння організації та проведенню міжвідомчих нарад та міжнародних заходів, присвячених підтримці реалізації відповідних проектів

  МОН

  Мінприроди

  МНС

  Міноборони

  інші центральні органи виконавчої влади

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, та за рахунок інших джерел

  122. Сприяти участі українських представників у міжнародному семінарі Програми НАТО з науки заради миру та безпеки, присвяченому питанням наукових досліджень у сфері космосу та аеродинаміки

  забезпечення участі фахівців у семінарі, присвяченому питанням наукових досліджень у сфері космосу та аеродинаміки

  НКАУ

  МОН

  Міноборони

  інші центральні органи виконавчої влади

  за рахунок інших джерел

  123. Сприяти участі українських представників у міжнародному семінарі Програми НАТО з науки заради миру та безпеки, присвяченому науковим дослідженням впливу військово-морських операцій на довкілля

  сприяння участі фахівців у семінарі, присвяченому науковим дослідженням впливу військово-морських операцій на довкілля

  Міноборони

  МОН

  інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  124. Сприяти проведенню міжнародного семінару Програми НАТО з науки заради миру та безпеки, присвяченому питанням кібербезпеки

  сприяння проведенню відповідного семінару Програми НАТО з науки заради миру та безпеки

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  СБУ

  МОН

  інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, та за рахунок інших джерел

  125. Розробити Концепцію співробітництва Міністерства оборони України з Комітетом НАТО з науки заради миру та безпеки

  забезпечення розроблення і виконання зазначеної Концепції

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

  1.6. Питання координації діяльності державних органів та підготовки фахівців у сфері євроатлантичного співробітництва

  1.6.1. Питання координації діяльності державних органів

  126. Ужити заходів для вдосконалення Національної системи координації співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору відповідно до вимог сучасного етапу відносин України з НАТО

  забезпечення участі у розробленні нормативно-правових актів щодо вдосконалення національної системи координації співробітництва України з НАТО

  МЗС

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  127. Провести із залученням незалежних експертів оцінку реалізації Україною першого циклу виконання Річної національної програми та провести її обговорення з представниками Альянсу

  проведення консультацій з Політичним комітетом НАТО з метою оцінки виконання Україною Річної національної програми

  МЗС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті МЗС

  1.6.2. Питання підготовки фахівців у сфері євроатлантичного співробітництва

  128. Продовжити виконання існуючих та запровадження у вищих навчальних закладах нових навчальних програм з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, до функціональних обов’язків яких належать питання європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України

  підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування IIV категорії, до функціональних обов’язків яких належать питання євроатлантичного співробітництва

  Головдержслужба

  інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  забезпечення проведення навчання іноземних мов для фахівців, до компетенції яких належать питання співробітництва з ЄС та НАТО

   

  “—

  “—

  виготовлення та розповсюдження навчально-методичного посібника та збірника нормативно-правових актів з питань євроатлантичного співробітництва “Україна НАТО”

  Головдержслужба

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Головдержслужбі

  129. Забезпечити здійснення заходів, передбачених Індивідуальною програмою партнерства між Україною та НАТО, і Програми з питань професійного розвитку цивільного персоналу під егідою Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого рівня

  забезпечення координації діяльності з виконання Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО на 2010 рік

  МЗС

  інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  здійснення заходів Програми професійної підготовки цивільного персоналу під егідою Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи

  Міноборони

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  за рахунок інших джерел

   

  130. Провести із залученням незалежних експертів оцінку виконання протягом перших двох років Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008—2011 роки, за результатами якої підготувати пропозиції щодо її вдосконалення

   

  проведення оцінки виконання у 2008—2009 роках Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008—2011 роки

   

  Головдержслужба

   

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Головдержслужбі, та за рахунок інших джерел

  РОЗДІЛ II. ОБОРОННІ ТА ВІЙСЬКОВІ ПИТАННЯ

  2.1. Політика національної безпеки

  2.1.1. Стратегія національної безпеки України

  131. Забезпечити здійснення заходів щодо реалізації Стратегії національної безпеки України у 2010 році

  розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту плану заходів щодо реалізації Стратегії національної безпеки України на 2010 рік

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті СБУ

  забезпечення у межах компетенції реалізації органами і підрозділам СБУ в 2010 році Стратегії національної безпеки України

  “—

  “—

  132. Розробити та затвердити до кінця 2010 року план заходів щодо реалізації Стратегії національної безпеки України на 2011 рік

  розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту плану заходів щодо реалізації Стратегії національної безпеки України на 2011 рік

  “—

  “—

   

  133. Залучити громадські організації до проведення незалежної оцінки політики національної безпеки, а також стану реалізації Стратегії національної безпеки України в рамках Мережі партнерства
  Україна — НАТО

   

  проведення під час засідань Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого рівня консультацій з представниками громадських організацій з метою проведення незалежної оцінки політики національної безпеки, а також стану реалізації Стратегії національної безпеки України

   

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  Центр імені О. Разумкова

  (за згодою)

  Громадська ліга “Україна — НАТО” (за згодою)

   

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, та за рахунок інших джерел

  134. Розробити з урахуванням досвіду держав — членів НАТО пропозиції щодо внесення необхідних змін і доповнень до Стратегії національної безпеки України та винести їх на розгляд Ради національної безпеки і оборони України

  розроблення проекту нової редакції Стратегії національної безпеки України

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Апарату Ради національної безпеки і оборони України

  проведення науково-практичних заходів, засідань за круглим столом з питань реалізації політики національної безпеки, підготовка пропозицій щодо проведення оцінки стану імплементації окремих положень Стратегії національної безпеки України

  “—

  “—

   

  підготовка аналітичних матеріалів з актуальних питань національної безпеки та пропозицій щодо підвищення ефективності імплементації окремих положень Стратегії національної безпеки України

  “—

  “—

   

  опрацювання питання щодо можливості призначення при Апараті Ради національної безпеки і оборони України іноземного радника від однієї з
  держав — членів НАТО, який надаватиме консультативну допомогу
  в питаннях імплементації Стратегії національної безпеки України

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Апарату Ради національної безпеки і оборони України

  2.1.2. Управління національною безпекою і обороною та реагування на кризові ситуації

  135. Розробити проекти актів про утворення Ситуаційного центру Ради національної безпеки і оборони України та необхідне ресурсне забезпечення його діяльності

  підготовка пропозицій щодо утворення Ситуаційного центру Ради національної безпеки і оборони України та відповідного проекту рішення Ради національної безпеки і оборони України

  “—

  “—

   

  розроблення пропозицій щодо проведення моніторингу, аналізу та здійснення заходів антикризового менеджменту

  “—

  “—

   

  опрацювання пропозиції щодо вдосконалення системи управління державою в кризових ситуаціях, які загрожують національній безпеці України

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  інші державні органи

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  проведення міжнародного семінару з питань управління сектором безпеки в умовах розгортання кризових ситуацій (травень 2010 року)

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, та за рахунок інших джерел

   

  видання збірника матеріалів міжнародного семінару з питань управління сектором безпеки в умовах розгортання кризових ситуацій

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Апарату Ради національної безпеки і оборони України

  136. Забезпечити здійснення заходів щодо реалізації Стратегії міжнародної миротворчої діяльності України у 2010 році

  розроблення плану заходів щодо реалізації Стратегії міжнародної миротворчої діяльності України на
  2010 рік та внесення його на розгляд Ради національної безпеки і оборони України

  “—

  “—

  здійснення контролю за виконанням рішень Ради національної безпеки і оборони України, спрямованих на реалізацію Стратегії міжнародної миротворчої діяльності України

  “—

  “—

  інформування Президента України та Ради національної безпеки і оборони України про результати реалізації Стратегії міжнародної миротворчої діяльності України

  “—

  “—

  137. Розробити проект плану реалізації Стратегії міжнародної миротворчої діяльності України на 2011 рік та подати його на розгляд Ради національної безпеки і оборони України

  розроблення плану заходів щодо реалізації Стратегії міжнародної миротворчої діяльності України на 2011—2012 роки та внесення його на розгляд Ради національної безпеки і оборони України

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Апарату Ради національної безпеки і оборони України

  138. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону про Концепцію державної інформаційної політики

  забезпечення взаємодії з відповідними структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України та Держкомтелерадіо щодо сприяння розробленню та супроводженню у Верховній Раді України проекту Закону України “Про Концепцію державної інформаційної політики”

  “—

  “—

  139. Розробити проект плану заходів із реалізації Морської доктрини України на період до 2035 року

  розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України плану заходів з реалізації Морської доктрини України на період до 2035 року

  Мінтрансзв’язку

  інші центральні органи виконавчої влади

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  проведення засідання Міжвідомчої робочої групи з питання контролю за станом виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 р. “Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави”, уведеного в дію Указом Президента України від 20 травня 2008 р. № 463, зокрема щодо розроблення проекту плану заходів з реалізації Морської доктрини України на період до 2035 року

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Апарату Ради національної безпеки і оборони України

  140. Налагодити ефективний діалог між суб’єктами забезпечення національної безпеки та громадськими організаціями

  забезпечення ефективного функціонування громадських рад, утворених при суб’єктах сектору безпеки

  МВС

  Міноборони

  СБУ

  інші державні органи

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  проведення в рамках засідань Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи консультації з Міжнародним секретаріатом НАТО щодо налагодження в Україні ефективного діалогу між суб’єктами сектору безпеки і оборони та громадськими організаціями

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  інші державні органи

  “—

  141. Продовжити взаємодію Міністерства оборони України з обласними державними адміністраціями щодо сприяння Збройним Силам України у задоволенні їх нагальних потреб

  укладення угод з облдержадміністраціями щодо сприяння Збройним Силам України у задоволенні їх нагальних потреб

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

  2.1.3. Реформування сектору безпеки. Забезпечення імплементації результатів
  комплексного огляду сектору безпеки та оборонного огляду

  142. Продовжити консультації експертів стосовно проведення реформ у секторі безпеки і оборони України в рамках виконання програми Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого рівня на 2010 рік

  проведення експертами відповідних консультацій

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  Міноборони

  СБУ

  інші державні органи

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

   

   

   

   

   

  проведення консультацій з експертами держав — членів НАТО з питань реформування сектору безпеки та розвідки

  СБУ

  Служба зовнішньої розвідки

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  інші державні органи

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

   

  проведення конференції щодо євроатлантичних підходів до питань безпеки

  Міноборони

  за рахунок інших джерел

  143. Забезпечити реформування інститутів сектору безпеки в контексті затверджених державних концепцій, а також у рамках імплементації результатів комплексного огляду сектору безпеки України

  проведення досліджень проблем та розроблення пропозицій щодо здійснення відповідного реформування

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  Міноборони

  СБУ

  Служба зовнішньої розвідки

  Адміністрація Держприкордонслужби

  інші державні органи

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  забезпечення здійснення заходів, передбачених Комплексною цільовою програмою реформування Служби безпеки України

  СБУ

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  інші державні органи

  “—

  144. Ужити заходів для ефективного залучення до співпраці іноземних радників при суб’єктах сектору безпеки України з метою прискорення проведення відповідних реформ

  проведення щомісяця засідань Спільного координаційного комітету з метою ефективного використання консультативної допомоги іноземних радників при Міноборони та Генеральному штабі Збройних Сил України

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

  розроблення проекту плану заходів щодо отримання консультативної допомоги іноземних радників при Міноборони та Генеральному штабі Збройних Сил України з урахуванням матриці трансформаційних пріоритетів зазначених органів

  “—

  “—

  145. Підвищити ефективність використання консультативно-дорадчої допомоги держав — членів НАТО, іноземних радників при Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил України під час імплементації результатів оборонного огляду

  залучення іноземних радників при Міноборони та Генеральному штабі Збройних Сил України до здійснення заходів за результатами оборонного огляду

  “—

  “—

  146. Забезпечити видання Стратегічного оборонного бюлетеня України за результатами оборонного огляду України

  видання Стратегічного оборонного бюлетеня за результатами оборонного огляду в Україні

  “—

  “—

   

   

   

   

  147. Провести презентацію проекту Стратегічного оборонного бюлетеня України під час засідання Комісії Україна — НАТО на рівні міністрів оборони

  проведення презентації під час засідання Комісії Україна — НАТО на рівні міністрів оборони

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

  2.1.3.1. Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони України

  148. Провести експертні консультації та семінари з питань посилення демократичного цивільного контролю в рамках роботи Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого рівня

  проведення консультацій з експертами держав — членів НАТО з питань реформування сектору безпеки та розвідки

  СБУ

  Служба зовнішньої розвідки

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  інші державні органи

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

   

  забезпечення імплементації рекомендацій експертів НАТО з питань воєнної реформи та посилення демократичного цивільного контролю

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  Служба зовнішньої розвідки

  СБУ

  Міноборони

  “—

  149. Завершити розроблення проекту Національного кодексу розвідувальної етики

  узагальнення пропозицій вітчизняних та іноземних експертів до Національного кодексу розвідувальної етики, його доопрацювання та надсилання як модельного до розвідувальних органів України

  “—

  “—

  видання збірника матеріалів за результатами міжнародного експертного засідання з питань обговорення Національного кодексу розвідувальної етики, яке відбулося 2 грудня 2009 р. у м. Києві

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Апарату Ради національної безпеки і оборони України, та за рахунок інших джерел

  150. Забезпечити щорічне видання “білих книг” суб’єктів сектору безпеки

  розроблення проекту щорічника “Біла книга — 2010: Збройні Сили України”

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

   

  забезпечення публікації та презентації громадськості щорічника “Біла книга — 2009: Збройні Сили України”

  “—

  “—

   

  забезпечення підготовки відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів, їх перекладу на англійську мову, а також публікації чергового щорічного видання “Біла книга СБУ — 2009”

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті СБУ

   

  забезпечення видання щорічника “Біла книга внутрішніх військ МВС — 2009”

  МВС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті МВС, та за рахунок інших джерел

  151. Використовувати консультації експертів Україна — НАТО з питань діяльності служб безпеки та розвідки з метою отримання консультаційної допомоги у сфері управління персоналом в органах сектору безпеки України

  проведення навчального семінару для представників сектору безпеки з питань управління персоналом з метою вивчення іноземного досвіду вдосконалення системи управління персоналом, яка використовується у штаб-квартирі НАТО

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті СБУ

  152. Удосконалити механізм інформування громадськості про державну політику національної безпеки, а також реагування на звернення громадян та критичні публікації з питань національної безпеки в засобах масової інформації

  використання можливостей Мережі партнерства Україна — НАТО, яка функціонує під егідою Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи, з метою інформування громадськості про державну політику національної безпеки

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Апарату Ради національної безпеки і оборони України

  153. Продовжити інформування громадськості з питань формування і реалізації державної політики у військовій сфері, роз’яснення змісту програм та ініціатив воєнної реформи

  проведення засідань Громадської ради при Міноборони, оприлюднення результатів її діяльності на веб-сайті Міноборони

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

  забезпечення постійного оновлення інформації на веб-сайті Міноборони

  “—

  “—

  проведення прес-конференцій, брифінгів та інтерв’ю за участю керівного складу Міноборони та Збройних Сил України

  “—

  “—

  154. Продовжити роботу з підвищення кваліфікації військовослужбовців та цивільних спеціалістів на короткострокових курсах при Національному університеті оборони України

  проведення на базі Національного університету оборони України двох короткострокових курсів підвищення кваліфікації військовослужбовців та цивільних спеціалістів у галузі євроатлантичного співробітництва

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

  155. Продовжити викладання для військовослужбовців Міністерства оборони України на базі Національного університету оборони України навчального курсу з питань цивільно-військових відносин під час планування та ведення миротворчих операцій

  проведення на базі Національного університету оборони України навчального курсу з питань цивільно-військових відносин під час планування та ведення миротворчих операцій

  “—

  “—

  156. Провести стажування представників Збройних Сил України в органах управління та підрозділах цивільно-військового співробітництва збройних сил держав — членів НАТО

  проведення семінарів із залученням іноземних експертів щодо цивільно-військового співробітництва під час участі Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях у рамках Скандинавсько-балтійської ініціативи

  “—

  “—

  157. Продовжити розроблення проекту Керівництва з цивільно-військового співробітництва під час участі Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях

  продовження науково-дослідницької роботи на тему “Розроблення керівництва з цивільно-військового співробітництва під час участі Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях”

  “—

  “—

  158. Провести під егідою Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого

  проведення третьої Міжнародної конференції “Захист демократичних цінностей та дотримання прав людини у

  СБУ

  Апарат Ради національної безпеки

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  рівня щорічну міжнародну конференцію “Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб”

  діяльності спецслужб” за сприяння Женевського центру демократичного контролю над збройними силами

  і оборони України
  (за згодою)

   

  2.1.3.2. Реформування окремих військових формувань та інституцій сектору безпеки

  2.1.3.2.1. Реформування Служби безпеки України

  159. Забезпечити виконання запланованих на 2010 рік заходів, передбачених Комплексною цільовою програмою реформування Служби безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 20 березня 2009 р. № 173

  здійснення контролю за виконанням зазначеного Указу Президента України

  СБУ

  Апарат Ради національної безпеки

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  здійснення заходів, передбачених Комплексною цільовою програмою реформування Служби безпеки України

  і оборони України
  (за згодою)

  “—

  160. Залучати радника Голови Служби безпеки України до експертної роботи в рамках Спільної робочої групи Україна — НАТО з воєнної реформи високого рівня

  забезпечення організації та проведення офіційних робочих візитів до України радника Голови СБУ в рамках діяльності Спільної робочої групи Україна — НАТО з воєнної реформи високого рівня

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті СБУ

  161. Підвищити прозорість діяльності Служби безпеки України та зміцнити довіру до неї з боку суспільства, активізувати діяльність Громадської ради при Службі безпеки України

  висвітлення у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті СБУ роботи Громадської ради при СБУ (засідання, основні напрями роботи, рішення, питання реформування відомства, дотримання законності прав і свобод людини та громадянина, збереження професійного і кадрового потенціалу спецслужби, взаємодії з громадськістю), а також звітування щодо проведених разом з євроатлантичними органами заходів

  —“—

  —“—

   

  сприяння у підготовці та проведенні засідань Громадської ради при СБУ, внесення пропозицій щодо планування та удосконалення її діяльності

  СБУ

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  162. Продовжити проведення двосторонніх консультацій з Офісом безпеки та Спеціальним комітетом НАТО з метою вдосконалення принципів демократичного цивільного контролю за діяльністю Служби безпеки України

  забезпечення участі у консультаціях з НАТО з метою вивчення позитивного досвіду у сфері вдосконалення демократичного цивільного контролю за діяльністю СБУ

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті СБУ

  163. Сприяти представникам громадських організацій, наукових установ та організацій, ученим та громадянам у вільному доступі до розсекречених архівних документів, зокрема шляхом створення спеціальних інформаційно-довідкових центрів

  розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів; проведення з представниками відповідних наукових установ, громадських організацій та іноземними партнерами консультацій, нарад, робочих зустрічей з питань дослідження та вивчення архівних документів

  —“—

  —“—

  164. Забезпечити видання щорічника “Біла книга Служби безпеки України”

  забезпечення підготовки відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів, їх перекладу на англійську мову, а також публікації чергового щорічного видання “Біла книга СБУ — 2009”

  —“—

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  165. Вивчати стандарти держав — членів НАТО і ЄС з основних параметрів бюджетної та ресурсної політики щодо забезпечення державної безпеки

  опрацювання пропозицій щодо ресурсного забезпечення діяльності суб’єктів сектору
  безпеки України

  Апарат Ради національної безпеки і
  оборони України
  (за згодою)
  СБУ
  Служба зовнішньої розвідки
  Адміністрація Держприкордонслужби Міноборони
  у межах видатків, передбачених у
  державному бюджеті відповідним органам

   

   

  забезпечення реалізації державних гарантій соціально-правового захисту працівників СБУ та членів їх сімей

  СБУ

  Служба зовнішньої розвідки

  “—

  забезпечення здійснення заходів щодо зміцнення здоров’я і профілактики захворювань у закладах охорони здоров’я СБУ

  “—

  “—

  166. Підготувати пропозиції у сфері оптимізації процесу управління персоналом та гарантування соціально-правового захисту працівникам спеціальних служб на основі вивчення досвіду держав — членів НАТО

  підготовка пропозицій щодо оптимізації процесу управління персоналом та гарантування соціально-правового захисту працівникам спеціальних служб

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  СБУ

  Служба зовнішньої розвідки

  Адміністрація Держприкордонслужби

  Міноборони

  “—

  проведення навчального семінару для представників сектору безпеки з питань управління персоналом з метою вивчення іноземного досвіду

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті СБУ

  167. Уживати заходів для отримання Міжнародним центром спеціальної підготовки Служби безпеки України статусу навчального центру в рамках Програми “Партнерство заради миру”

  усунення недоліків за результатами візиту групи експертів НАТО до Міжнародного центру спеціальної підготовки СБУ та:

  подання до НАТО офіційної заявки на отримання Міжнародним центром спеціальної підготовки СБУ статусу навчального центру в рамках Програми “Партнерство заради миру”

  “—

  “—

  забезпечення прийому групи експертів НАТО за попереднім погодженням із стороною НАТО з метою проведення перевірки готовності Міжнародного центру спеціальної підготовки СБУ до отримання статусу навчального центру в рамках Програми “Партнерство заради миру”

  “—

  “—

  проведення презентації Міжнародного центру спеціальної підготовки СБУ для представників дипломатичного корпусу в Україні та під час засідання Ради євроатлантичного партнерства на рівні постійних представників після отримання ним статусу навчального центру в рамках Програми “Партнерство заради миру”

  “—

  “—

  168. Реалізувати цілі партнерства в рамках Процесу планування та оцінки сил

  забезпечення планової імплементації Цілей партнерства, визначених СБУ на поточний етап, Процесу планування та оцінки сил, виконання заходів згідно з планом реалізації Цілей партнерства у 2010 році

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті СБУ

  169. Ужити за результатами аналізу ефективності підготовки і реалізації управлінських рішень у Службі безпеки України заходів до скорочення управлінських ланок

  забезпечення контролю за виконанням Комплексної цільової програми реформування Служби безпеки України

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Апарату Ради національної безпеки і оборони України

  проведення аналізу ефективності системи управління, насамперед організації прийняття та виконання управлінських рішень у системі СБУ, вжиття необхідних організаційних заходів щодо скорочення управлінських ланок

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті СБУ

  170. Розробити та затвердити Кодекс професійної етики співробітників Служби безпеки України

  надання СБУ методичної допомоги згідно з досвідом, отриманим під час розроблення модельного Кодексу розвідувальної етики

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  підготовка Кодексу професійної етики співробітників СБУ, заснованого на загальновизнаних етичних принципах і нормах українського суспільства та держави

  СБУ

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті СБУ

   

  2.1.3.2.2. Реформування Міністерства внутрішніх справ України та
  внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

  171. Вивчити стандарти НАТО і систему індивідуальної підготовки та підготовки підрозділів, які плануються до участі в миротворчих операціях

  вивчення та впровадження стандартів НАТО до системи індивідуальної підготовки військовослужбовців та підготовки підрозділів, які плануються до участі в миротворчих операціях

  МВС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті МВС, та за рахунок інших джерел

  172. Готувати цивільний персонал у межах Програми з питань професійного розвитку цивільного персоналу

  складення переліку посад державних службовців, зайняття яких потребує підготовки державних службовців на курсах фахової підготовки у рамках Програми з питань професійного розвитку цивільного персоналу, яка функціонує під егідою Спільної робочої групи Україна — НАТО з воєнної реформи високого рівня

  “—

  “—

  173. Продовжити співробітництво з правоохоронними та військовими структурами держав — членів НАТО з питань індивідуальної підготовки та підготовки підрозділів

  забезпечення навчання на курсах для офіцерів середнього та вищого рівня в Центрі вдосконалення кваліфікації поліцейських підрозділів з підтримання стабільності (м. Віченца, Італія)

  “—

  за рахунок інших джерел

  виконання програми двостороннього співробітництва внутрішніх військ МВС та Поліції готовності Німеччини з питань забезпечення громадського порядку в рамках підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

  “—

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті МВС, та за рахунок інших джерел

   

  забезпечення участі у здійсненні заходів Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО

  МВС

  за рахунок інших джерел

   

  забезпечення участі у навчальних курсах на базі військових навчальних закладів Туреччини, Франції

  “—

  “—

   

  забезпечення участь у Програмі з поглибленого вивчення проблем безпеки, яка проходитиме у Європейському центрі досліджень проблем безпеки імені Джорджа Маршалла (м. Гарміш-Партенкірхен, Німеччина)

  “—

  “—

  174. Виконати за сприяння

  держав — членів НАТО проектні роботи зі створення Міжнародного центру підготовки сил підтримання правопорядку

  визначення шляхів фінансування будівництва Міжнародного центру підготовки сил підтримання громадської безпеки на базі внутрішніх військ МВС

  “—

  “—

  175. Завершити реалізацію проекту Твінінг “Впровадження та розвиток управління якістю в українській міліції та внутрішніх військах”

  реалізація спільного проекту Твінінг “Впровадження та розвиток управління якістю в українській міліції”

  “—

  “—

  176. Розпочати за підтримки Європейського Союзу новий проект Твінінг “Сприяння вдосконаленню системи охорони громадського порядку внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ України”

  започаткування та реалізація за підтримки Європейського Союзу нового проекту Твінінг “Сприяння вдосконаленню системи охорони громадського порядку внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ України”

  МВС

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

  177. Забезпечити видання щорічника “Біла книга внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України”

  забезпечення видання щорічника “Біла книга внутрішніх військ МВС — 2009”

  МВС

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті МВС, та за рахунок інших джерел

  2.1.3.2.3. Реформування Державної прикордонної служби України

  178. Забезпечити виконання заходів, передбачених Державною цільовою правоохоронною програмою “Облаштування та реконструкція державного кордону” на період до 2015 року

  удосконалення нормативно-правової бази з питань оперативно-службової діяльності органів Держприкордонслужби

  Адміністрація Держприкордонслужби

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

   

  забезпечення пунктів пропуску через державний кордон технічними засобами та спеціальною технікою для здійснення прикордонного контролю

  “—

  “—

   

  створення та впровадження автоматизованої інформаційної системи

  “—

  “—

   

  забезпечення розбудови прикордонної інфраструктури та технічного оснащення державного кордону за межами пунктів пропуску через державний кордон

  “—

  “—

   

  забезпечення розвитку та модернізації авіації Держприкордонслужби

  “—

  “—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  забезпечення розвитку системи захисту інтересів України в її виключній (морській) економічній зоні та охорони державного кордону на морських та річкових ділянках

  Адміністрація Держприкордонслужби

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України
  (за згодою)

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

   

  забезпечення контролю за процесом завершення договірно-правового оформлення державного кордону, його розбудови та розвитку інфраструктури за європейськими критеріями

  “—

  “—

  179. Удосконалити нормативно-правову базу з питань порядку проходження військової служби громадянами України у Державній прикордонній службі України

  виконання плану заходів щодо виконання Указу Президента України від 29 грудня 2009 р. № 1115 “Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України”

  Адміністрація Держприкордонслужби

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Адміністрації Держприкордонслужби

  180. Створити сучасну систему роботи з персоналом Державної прикордонної служби України, підвищити рівень його професіоналізації

  упровадження системи проведення аналізу та оцінки морально-психологічного стану, мотивації персоналу для виконання завдань, управління персоналом

  “—

  “—

   

  упровадження в практику діяльності багатопрофільних тренінгових центрів Держприкордонслужби: сучасних методик проведення оцінки психофізіологічних і психологічних

  можливостей військовослужбовців, формування і розвитку психологічних властивостей персоналу, що підвищують його професійно-психологічну готовність до дій та професійну надійність під час провадження службової діяльності

  “—

  “—

   

  здійснення комплексу диференційованих заходів цільової роботи з категоріями посадових осіб відділів прикордонної служби

  Адміністрація Держприкордонслужби

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Адміністрації Держприкордонслужби

  181. Розширити перелік пріоритетних напрямів міжнародного співробітництва, поглиблення відносин у сфері забезпечення прикордонної регіональної безпеки з державами — членами НАТО та ЄС, їх партнерами

  удосконалення системи обміну інформацією з прикордонними органами суміжних держав

  —“—

  —“—

  забезпечення головування у 2010 році Держприкордонслужби у Форумі Чорноморського прикордонного співробітництва

  “—

  “—

  забезпечення розвитку співробітництва в рамках Робочої домовленості між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Європейським агентством з управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах держав — членів ЄС (ФРОНТЕКС), розроблення та виконання плану співробітництва між ФРОНТЕКС та Держприкордонслужбою на 2010—
  2012 роки

  “—

  за рахунок інших джерел

  182. Докласти зусиль щодо проведення робіт з договірно-правового оформлення державного кордону України

  підтримання режиму державного кордону під час проведення практичних робіт з демаркації державного кордону

  Адміністрація Держприкордонслужби

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Адміністрації Держприкордонслужби

  забезпечення здійснення заходів з оформлення державного кордону

  “—

  “—

  183. Забезпечити видання щорічника “Біла книга Державної прикордонної служби України”

  забезпечення видання щорічника “Біла книга Державної прикордонної служби України”

  —“—

  “—

  2.2. Оборонна політика

  2.2.1. Основні принципи та пріоритети оборонної політики

  2.2.2. Національна система оборонного планування, програмування та підготовка до участі в оборонному плануванні Альянсу

  184. Здійснити коригування Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006—2011 роки та вжити заходів щодо оптимізації кількості інших відповідних державних програм, виходячи з реальних обсягів ресурсного забезпечення Збройних Сил України до 2011 року, маючи на меті припинення виконання неперспективних програм, фінансування яких не гарантується бюджетом України

  підготовка пропозицій щодо внесення змін до Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006—2011 роки з урахуванням реальних обсягів ресурсного забезпечення

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

  підготовка проекту Указу Президента України “Про внесення змін до Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006—2011 роки” та подання його на розгляд Президента України

  “—

  “—

   

  утворення спільної робочої групи із залученням представників Мінфіну, Мінекономіки та Секретаріату Кабінету Міністрів України для визначення чисельності Збройних Сил України на 2010—2011 роки і чисельності центрального апарату Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил

  Міноборони

  у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міноборони

  185. Розробити за підсумками оборонного огляду комплекс середньострокових взаємопов’язаних програмних документів та планів розвитку і застосування Збройних Сил України та інших військових формувань, які визначатимуть пріоритети, основні напрями і заходи щодо розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань, а також необхідні для їх виконання обсяги фінансування

  розроблення за підсумками оборонного огляду проектів планів заходів щодо розвитку і застосування Збройних Сил

  “—

  “—

  розроблення за консультативно-дорадчою допомогою експертів НАТО посібника щодо методології проведення оборонного огляду

  “—

  “—