• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  2 березня 2010 р. № 209

   

  ПОРЯДОК
  виготовлення і видачі посвідчень
  батьків та дитини з багатодітної сім’ї

   

  1. Цей Порядок визначає механізм виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї (далі — посвідчення).

  2. Посвідчення є документами, що підтверджують статус багатодітної сім’ї і дітей з такої сім’ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України “Про охорону дитинства” та іншими актами законодавства.

  3. Посвідчення видаються структурним підрозділом у справах сім’ї, молоді та спорту районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій (далі — структурний підрозділ) одному з батьків за місцем його реєстрації протягом одного місяця після подання таких документів:

  заяви батька або матері про видачу посвідчень;

  копії свідоцтв про народження дітей;

  копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

  довідки про склад сім’ї;

  фотокарток (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

  довідки про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення структурним підрозділом не видавалися (у разі реєстрації батьків за різним місцем проживання).

  4. Відмітка про видачу посвідчень робиться в реєстраційній книзі видачі посвідчень, форма якої затверджується Мінсім’ямолодьспортом.

  5. Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім’ї.

  Для продовження строку дії посвідчень до структурного підрозділу подаються документи, зазначені в пункті 3 цього Порядку.

  6. Дітям з багатодітної сім’ї посвідчення видаються з шести років.

  7. У разі втрати посвідчення видається його дублікат у порядку, зазначеному в пункті 3 цього Порядку.

  8. Посвідчення видаються безоплатно.

  9. Бланки посвідчень виготовляються на замовлення Мінсім’ямолодьспорту і є документами суворого обліку.

  10. Посвідчення виготовляється:

  батьків багатодітної сім’ї — у формі книжечки розміром 150 х 100 міліметрів у твердій обкладинці;

  дитини з багатодітної сім’ї — у формі прямокутника розміром 100 х 80 міліметрів.

  _____________________