• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 17 лютого 2010 р.  № 151

   

  ПОРЯДОК
  проведення перерахунків розміру плати за надання послуг
  з централізованого опалення, постачання холодної
  та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх
  або надання не в повному обсязі, зниження якості   

  Загальна частина

  1. Цей Порядок визначає механізм проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі — послуги) в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання всіх форм власності, предметом діяльності яких є надання послуг (далі — виконавці) і фізичних та юридичних осіб (далі — споживачі), яким надаються послуги.

  2. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних, виконавець проводить перерахунок розміру плати за фактично надані послуги шляхом зменшення розміру плати за надання послуг з урахуванням вимог, наведених у додатку.

  3. Виконавець зобов’язаний провести протягом місяця, що настає за розрахунковим, перерахунок розміру плати за надані споживачеві послуги у разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості незалежно від наявності заборгованості за надані послуги.

  Перерахунок за надання послуг з централізованого опалення

  4. Якщо надання послуг з централізованого опалення розпочалося пізніше встановленого строку або опалювальний сезон достроково закінчився, а також за наявності перерв у наданні послуг, що перевищують допустимий строк (12 годин на добу один раз на місяць), перерахунок за надання таких послуг за відсутності квартирних та будинкових засобів обліку теплової енергії проводиться у разі оплати послуг:

  1) в опалювальний сезон за формулою:

  ,

  де С — сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого опалення, розрахований за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об’єму), квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

  Т — розмір місячної плати за надання послуг з централізованого опалення за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

  d1 — строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

  2) щомісяця протягом року за формулою:

  ,

  де С — сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого опалення, розрахований за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об’єму), квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

  Т — розмір місячної плати за надання послуг з централізованого опалення за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

  d1 — строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

  dо — тривалість опалювального сезону, діб.

  5. У разі невідповідності фактичної температури в житлових приміщеннях нормативній перерахунок за надання послуг з централізованого опалення за відсутності квартирних та будинкових засобів обліку теплової енергії проводиться у разі оплати послуг:

  1) в опалювальний сезон за формулами:

  , при 12 °С 18 °С;

  , при 14 °С 20 °С (для наріжних кімнат);

  , при t < 12 °С;

  , при t < 14 °С (для наріжних кімнат),

  де С — сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого опалення, розрахований за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об’єму), квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

  Т — розмір місячної плати за надання послуг з централізованого опалення за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

  d1 — строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

  М — кількість днів у місяці;

  t — температура, зафіксована в житловому приміщенні, °С;

  2) щомісяця протягом року за формулами:

  , при 12 °С 18 °С;

  , при 14 °С 20 °С (для наріжних кімнат);

  , при t < 12 °С;

  , при t < 14 °С (для наріжних кімнат),

  де С — сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого опалення, розрахований за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об’єму), квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

  Т — розмір місячної плати за надання послуг з централізованого опалення за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

  d1 — строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

  dо — тривалість опалювального сезону, діб;

  t — температура, зафіксована в житловому приміщенні, °С.

  6. У разі оплати послуг за двоставковими тарифами перерахунку підлягає умовно-змінна частина плати за послуги з централізованого опалення.

  Перерахунок за надання послуг з
  централізованого постачання холодної води

  7. У разі наявності перерв у наданні послуг з централізованого постачання холодної води, що перевищують допустимий строк, перерахунок за надання таких послуг за відсутності квартирних засобів обліку проводиться:

  1) за наявності перерв у цілодобовому централізованому постачанні холодної води тривалістю понад 6 годин на добу більше ніж два рази на місяць за формулою:

  де С1 — сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання холодної води, розрахований на одну особу, гривень;

  Т1 — розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання холодної води, розрахований на одну особу, гривень;

  d1 — строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

  2) за наявності перерв у централізованому постачанні холодної води за графіком тривалістю більш як 30 відсотків загального часу надання води більше ніж два рази на місяць пропорційно виходячи з фактичного часу перевищення допустимого строку ненадання послуги так само, як під час цілодобового водопостачання.

  8. У разі невідповідності складу і властивостей холодної води державному стандарту на питну воду та вимогам санітарного законодавства, крім випадків допустимого тимчасового відхилення від встановлених вимог, перерахунок за надання послуг з централізованого постачання холодної води проводиться у разі оплати відповідно до:

  1) встановлених норм (нормативів) споживання за формулою:

  де С2 — сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання холодної води, розрахований на одну особу відповідно до встановлених норм (нормативів) споживання, гривень;

  Т2 — розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання холодної води, розрахований на одну особу відповідно до встановлених норм (нормативів) споживання, гривень;

  d1 — строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

  М — кількість днів у місяці;

  2) показань будинкових засобів обліку за формулою:

  де С3 — сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання холодної води, розрахований на одну особу відповідно до показань будинкових засобів обліку, гривень;

  Т3 — розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання холодної води, розрахований на одну особу відповідно до показань будинкових засобів обліку, гривень;

  d1 — строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

  М — кількість днів у місяці;

  3) показань квартирних засобів обліку за формулою:

  де С4 — сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання холодної води, розрахований за показаннями одного квартирного засобу обліку, гривень;

  Т4 — тариф на централізоване постачання 1 куб. метра холодної води, гривень;

  d1 — строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

  — обсяг споживання холодної води за показаннями квартирних засобів обліку за кожний календарний місяць з останніх шести, що передують перерахунку;

  M1, M2, M3, M4, M5, M6 — кількість днів у кожному місяці із зазначених.

  Якщо квартирний засіб обліку води працював менше ніж шість місяців, середньодобова вартість споживання води розраховується за фактично надані послуги пропорційно періоду їх надання.

  Перерахунок за надання послуг
  з централізованого постачання гарячої води

  9. У разі наявності перерв у наданні послуг з централізованого постачання гарячої води, що перевищують допустимий строк, перерахунок за надання таких послуг за відсутності квартирних засобів обліку проводиться:

  1) за наявності перерв у цілодобовому централізованому постачанні гарячої води тривалістю понад 6 годин на добу більше ніж два рази на місяць за формулою:

  де С5 — сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу, гривень;

  Т5 — розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу, гривень;

  d1 — строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

  2) за наявності перерв у централізованому постачанні гарячої води за графіком тривалістю більш як 30 відсотків загального часу надання води більше ніж два рази на місяць пропорційно виходячи з фактичного часу перевищення допустимого строку ненадання послуги — так само, як під час цілодобового водопостачання.

  10. У разі невідповідності фактичної температури гарячої води у точці розбору нормативній перерахунок за надання послуг з централізованого постачання гарячої води проводиться у разі оплати відповідно до:

  1) встановлених норм (нормативів) споживання за формулою:

  де С6 — сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до встановлених норм (нормативів) споживання, гривень;

  Т6 — розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до встановлених норм (нормативів) споживання, гривень;

  К — коефіцієнт зменшення плати, який дорівнює 0,1 — при температурі гарячої води від +45 °C  до +49 °C і 0,3 — при температурі гарячої води від +40 °C  до +44 °C;

  d1 — строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

  М — кількість днів у місяці;

  2) показань будинкових засобів обліку за формулою:

  де С7 — сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до показань будинкових засобів обліку, гривень;

  Т7 — розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до показань будинкових засобів обліку, гривень;

  К — коефіцієнт зменшення плати, який дорівнює 0,1 — при температурі гарячої води від +45 °C  до +49 °C і 0,3 — при температурі гарячої води від +40 °C  до +44 °C;

  d1 — строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

  М — кількість днів у місяці;

  3) показань квартирних засобів обліку за формулою:

  де С8 — сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований за показаннями одного квартирного засобу обліку, гривень;

  Т8 — тариф на централізоване постачання 1 куб. метра гарячої води, гривень;

   — обсяг споживання гарячої води за показаннями квартирних засобів обліку за кожний календарний місяць з останніх шести, що передують перерахунку;

  M1, M2, M3, M4, M5, M6 — кількість днів у кожному місяці із зазначених;

  К — коефіцієнт зменшення плати, який дорівнює 0,1 — при температурі гарячої води від +45 °C  до +49 °C і 0,3 — при температурі гарячої води від +40 °C  до +44 °C;

  d1 — строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб.

  Якщо квартирний засіб обліку води працював менше ніж шість місяців, середньодобова вартість споживання води розраховується за фактично надані послуги пропорційно періоду їх надання.

  У разі постачання гарячої води температурою нижче ніж +40 °C плата справляється за тарифами на послуги з централізованого постачання холодної води.

  11. У разі невідповідності складу і властивостей гарячої води державному стандарту на питну воду та вимогам санітарного законодавства, крім випадків допустимого тимчасового відхилення від вимог, перерахунок за надання послуг з централізованого постачання гарячої води проводиться у разі оплати послуг відповідно до:

  1) встановлених норм (нормативів) споживання за формулою:

  де С6 — сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до встановлених норм (нормативів) споживання, гривень;

  Т6 — розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до встановлених норм (нормативів) споживання, гривень;

  d1 — строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

  М — кількість днів у місяці;

  2) показань будинкових засобів обліку за формулою:

  де С7 — сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до показань будинкових засобів обліку, гривень;

  Т7 — розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до показань будинкових засобів обліку, гривень;

  d1 — строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

  М — кількість днів у місяці;

  3) наявності квартирних засобів обліку за формулою:

  ,

  де С8 — сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований за показаннями одного квартирного засобу обліку, гривень;

  Т8 — тариф на централізоване постачання 1 куб. метра гарячої води, гривень;

   — обсяг споживання гарячої води за показаннями квартирних засобів обліку за кожний календарний місяць з останніх шести, що передують перерахунку;

  M1, M2, M3, M4, M5, M6 — кількість днів у кожному місяці із зазначених;

  d1 — строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб.

  Якщо квартирний засіб обліку води працював протягом менше ніж шість місяців, середньодобова вартість споживання води розраховується за фактично надані послуги пропорційно періоду їх надання.

  Перерахунок за надання послуг
  з централізованого водовідведення

  12. У разі наявності перерв у наданні послуг з централізованого постачання холодної або гарячої води чи невиконання графіка їх надання пропорційно проводиться перерахунок за надання послуг з централізованого водовідведення.

  13. У разі наявності перерв у наданні послуг з централізованого водовідведення протягом більше ніж однієї доби на місяць перерахунок за надання таких послуг проводиться за формулою:

  де С9 — сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого водовідведення, розрахований на одну особу, гривень;

  Т9 — розмір місячної плати за надання послуг з централізованого водовідведення, розрахований на одну особу, гривень;

  d1 — строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб.

  Порядок розв’язання спорів

  14. Спори щодо перерахунку розміру плати за надання послуг розв’язуються у судовому порядку згідно із законодавством.

  _____________________  Додаток
  до Порядку

  ВИМОГИ
  щодо кількісних і якісних показників послуг
  та зменшення плати у разі їх відхилення від нормативних

   

  Вид послуги

  Кількісні і якісні показники

  Відхилення
  від показників

  Допустимий строк відхилення
  від показників

  Зменшення плати за надані послуги у разі перевищення допустимого строку відхилення від їх показників

  Розрахункова одиниця

  Централізоване опалення

  своєчасний початок і закінчення опалювального сезону (протягом трьох діб із середньодобовою температурою 8 0С)

  надання послуг з централізованого опалення пізніше встановленого строку або дострокове закінчення опалювального сезону

   

  на 3,3 відсотка місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення від показників (у разі оплати  послуг щомісяця протягом року враховується те, що місячна плата розподілена на рік)

  за 1 кв. метр
  (куб. метр) опалюваної площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках)

   

  безперебійне надання послуг з централізованого опалення протягом усього опалювального сезону

  перерви у наданні послуг з централізованого опалення

  12 годин на добу (один раз на місяць)

  —”—

  —”—

   

   

   

   

   

   

   

  температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) відповідає діючим нормам і правилам —
  18 0С (у наріжних кімнатах — 20 0С)

  фактична температура в приміщеннях нижча ніж нормативна

  12 годин на добу (один раз на місяць)

  на 5 відсотків за кожний градус відхилення від
  18 0С до 12 0С у житлових приміщеннях (у наріжних кімнатах — від 20 0С до 14 0С) плати за період відхилення (протягом усього строку відхилення)

  при температурі в житлових приміщеннях нижче ніж 12 0С
  (у наріжних кімнатах — нижче ніж 14
  0С) плата за централізоване опалення не справляється

  за 1 кв. метр
  (куб. метр) опалюваної площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках)

   

  Централізоване постачання холодної води

  безперебійне або за затвердженим режимом надання послуг протягом року

  перерви у наданні послуг з централізованого постачання холодної води

  не більш як 6 годин на добу при цілодобовому водопостачанні та не більш як 30 відсотків загального часу постачання води за графіком (не більше ніж два рази на місяць)

  на 3,3 відсотка місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення

  на одну особу за місяць

   

  склад і властивості води згідно з державним стандартом на питну воду, вимогами санітарного законодавства та дозволами Держспоживстандарту 

  невідповідність складу і властивостей води державному стандартуна питну воду  вимогам  санітарного законодавства та дозволам Держспожив­стандарту

  не допускається (або згідно з абзацом першим пункту 7 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
  від 21 липня 2005 р.
  № 630)

  на 20 відсотків за весь строк невідповідності складу і властивості води

  на одну особу за місяць або за
  1 куб. метр холодної води

  Централізоване постачання гарячої води

  безперебійне або за затвердженим графіком

  перерви у наданні послуг з централізованого постачання гарячої води

  не більш як 6 годин на добу при безперебійному водопостачанні та не більш як 30 відсотків загального часу постачання води за графіком (не більше ніж два рази на місяць)

  на 3,3 відсотка місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення від показників

  на одну особу за місяць

   

  забезпечення нормативної температури гарячої води у точці розбору не нижче 50 0С та не вище ніж 75 0С

  фактична температура гарячої води у точці розбору не відповідає нормативній

  не більш як 2 хвилини після відкриття водорозбірного крану

  при температурі гарячої води понад 50 0С — плата справляється згідно з установленим тарифом; від 45 0С до 49 0С —зменшується на 10 відсотків за весь строк відхилення;
  від 40 0С до 44 0С — плата зменшується на 30 відсотків за весь строк відхилення; нижче ніж
  40 0С — справляється за весь строк відхилення за тарифами на послуги з централізованого постачання холодної води

  на одну особу
  за місяць або за
  1 куб. метр гарячої води

   

  склад і властивості води згідно з державним стандартом на питну воду, вимогами санітарного законодавства та дозволами Держспоживстандарту

  невідповідність складу і властивостей води державному стандарту на питну воду, вимогам  санітарного законодавства та дозволам  Держспожив­стандарту

  не допускається (або згідно з абзацом першим пункту 7 Правил надання послуг з централізованого опалення,  постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
  від 21 липня
  2005 р. № 630)

  на 10 відсотків за весь строк невідповідності складу і властивостей води

  на одну особу за місяць або за
  1 куб. метр гарячої води

  Водовідведення

  безперебійне водовідведення

  перерви у водовідведенні

  одна доба на місяць

  на 3,3 відсотка місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення

  на одну особу
  за місяць

  ___________________________________________