• In English

 •  

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 30 вересня 2009 р. 1098

  Київ

   

  Про приєднання України до Ініціативи щодо
  забезпечення прозорості у видобувних галузях

   

  З метою удосконалення методів управління у видобувних галузях, поліпшення інвестиційного клімату в державі, посилення боротьби з корупцією, забезпечення участі громадянського суспільства у контролі за повнотою надходження коштів до державного бюджету від діяльності, пов’язаної з видобутком корисних копалин, Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Схвалити та оприлюднити Заяву Кабінету Міністрів України про приєднання до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях, що додається.

  2. Установити, що:

  Перший віце-прем’єр-міністр України є за посадою Уповноваженим Кабінету Міністрів України з питань реалізації Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (далі — Уповноважений Кабінету Міністрів України з питань реалізації Ініціативи);

  пріоритетними у реалізації Ініціативи в Україні є нафтовидобувна та газовидобувна галузі.

  3. Утворити робочу групу з питань реалізації Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (далі — робоча група) на чолі з Уповноваженим Кабінету Міністрів України з питань реалізації Ініціативи у складі представників Міністерства палива та енергетики, Міністерства вугільної промисловості, Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ, Державної податкової адміністрації, Державної митної служби, Державного казначейства, Головного контрольно-ревізійного управління, Національної комісії регулювання електроенергетики, Рахункової палати (за згодою).

  4. Уповноваженому Кабінету Міністрів України з питань реалізації Ініціативи:

  надіслати копію Заяви Кабінету Міністрів України про приєднання до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (далі — Ініціатива) та цієї постанови до Міжнародного секретаріату Ініціативи;

  затвердити персональний склад робочої групи;

  налагодити діалог з підприємствами всіх форм власності, що провадять діяльність з видобутку корисних копалин (насамперед нафти і газу), та громадськими організаціями, заінтересованими у реалізації Ініціативи, або об’єднаннями таких громадських організацій та підписати у разі доцільності меморандум із зазначеними підприємствами та громадськими організаціями (їх об’єднаннями) щодо реалізації Ініціативи;

  забезпечити утворення багатосторонньої групи заінтересованих осіб (далі — багатостороння група) із залученням до неї на паритетних засадах представників органів державної влади, підприємств, що провадять діяльність з видобутку корисних копалин, та громадських організацій, заінтересованих у реалізації Ініціативи;

  вжити заходів до утворення постійно функціонуючого Секретаріату багатосторонньої групи.

  5. Робочій групі:

  розробити проект робочого плану реалізації Ініціативи відповідно до її критеріїв із зазначенням у ньому цільових показників, графіка (строків) реалізації, оцінки потенційних стримуючих факторів та обсягу фінансування; погодити зазначений проект з багатосторонньою групою та подати його на затвердження Кабінету Міністрів України;

  провести аналіз законодавства України з метою належного нормативно-правового забезпечення реалізації Ініціативи та у разі потреби розробити проекти відповідних актів законодавства;

  підготувати пропозиції щодо фінансування реалізації Ініціативи, у тому числі розглянути питання про можливість залучення допомоги міжнародних фінансових інституцій (зокрема трастового фонду Світового банку) та іноземних держав.

   

  Прем’єр-міністр України

  Ю. ТИМОШЕНКО

   

   

  Інд.37