• In English

 •                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           розпорядженням Кабінету Міністрів України

                                                                              від 16 листопада 2005 № 456-р

   

  ПЛАН ЗАХОДІВ

  щодо реалізації положень Концепції розвитку державного

  внутрішнього фінансового контролю на 2005 – 2009 роки

   

   

  Найменування заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання,

  роки

   

  Очікувані результати

   

  І етап

  Нормативно-правове та методологічне забезпечення

   1. Розроблення проектів Законів України „Про фінансовий контроль” та „Про державний внутрішній фінансовий контроль”

  Мінфін

  ГоловКРУ

  Мінекономіки

  Державне казначейство

  Держмитслужба

  Державна податкова адміністрація

  Мін’юст

  інші центральні органи виконавчої влади разом з Рахунковою палатою та європейськими експертами

  2006

  визначення єдиних понять у законодавстві з питань фінансового контролю;

   чіткий розподіл завдань, функцій та повноважень між органами, що здійснюють державний фінансовий контроль;

  визначення процедури взаємодії цих органів;

  визначення форм та методів фінансового контролю;

  визначення нових концептуальних засад організації системи державного внутрішнього фінансового контролю, складовими якого є внутрішній контроль і внутрішній аудит

  2. Підготовка нормативно-правових актів про внесення змін до законодавства у сфері державного фінансового контролю та сприяння прийняттю відповідних законів згідно з планом заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня  2005 р. № 324

  Мінфін

  ГоловКРУ

  Мінекономіки

  Мін’юст

  інші центральні органи виконавчої влади разом з Рахунковою палатою та європейськими експертами

   

  2006 – 2007

  визначення єдиних правових засад здійснення фінансового контролю

  3. Розроблення стандартів внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту, положень етики внутрішнього аудитора та подання їх на розгляд Кабінету Міністрів України

  ГоловКРУ

  Мінфін

  Мін’юст разом з

  Рахунковою палатою та європейськими експертами

  2006 – 2007

  запровадження єдиних підходів та процедури здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту;

   визначення системних і регламентних підходів до проведення оцінки процесів управління та підвищення їх ефективності

  4. Визначення критеріїв розрахунку оптимальної чисельності працівників служб внутрішнього аудиту

  ГоловКРУ

  Мінфін

   

  2006 – 2007

       визначення оптимальної чисельності працівників служб внутрішнього аудиту для забезпечення його ефективності

  5. Розроблення методології управління ризиками у сфері

  внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту

  ГоловКРУ

  Мінфін

   

  2005 – 2007

      зниження ризиків у сфері державного управління

  6. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про утворення в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади служб внутрішнього аудиту

  ГоловКРУ

  Мінфін

  Мін’юст

   

  2006

      створення умов для здійснення внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади

  Організаційно-структурні зміни

  1. Утворення у Мінфіні підрозділу з питань реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю та оцінки ефективності функціонування систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту, спрямування та координації централізованого внутрішнього аудиту

  Мінфін

   

  2005

      реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю;

   визначення ефективності  функціонування систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту;

   координація централізованого внутрішнього аудиту

  2. Утворення у ГоловКРУ підрозділу з питань гармонізації та аналізу ефективності функціонування систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту

  ГоловКРУ

  Мінфін

   

  2005

       забезпечення ефективного функціонування систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту

   

   

  Підготовка кадрів та інформаційне забезпечення

  1. Розроблення навчальних програм з внутрішнього аудиту та програми сертифікації аудиторів з урахуванням міжнародних зразків

  ГоловКРУ

  Мінфін

   

  2006 – 2007

     визначення стратегічних напрямів навчання та підвищення кваліфікації працівників служб внутрішнього аудиту, єдиних умов та порядку  сертифікації

  2. Проведення „круглих столів”, брифінгів, конференцій, консультацій та інших заходів за участю представників Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади та громадськості

  –"–

  –"–

     забезпечення належного сприйняття, розуміння та відповідального ставлення до подальшого розвитку системи державного внутрішнього фінансового контролю органами державної влади та громадськістю

   

  ІІ етап

  Організаційно–структурні зміни

  1. Утворення служб внутрішнього аудиту:

   

   

   

  в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади 

  міністерства

  інші центральні органи виконавчої влади

  Мінфін

  ГоловКРУ

   

  2008

     функціонування служб внутрішнього аудиту

  в інших розпорядниках бюджетних коштів (за рішенням головного розпорядника бюджетних коштів)

  головні розпорядники

  бюджетних коштів Мінфін

  ГоловКРУ

  2008

  функціонування служб внутрішнього аудиту

  в місцевих органах виконавчої влади

  місцеві органи виконавчої влади

  Мінфін

  ГоловКРУ

  після прийняття  Закону України "Про державний внутрішній фінансовий контроль"

  _ „ _

  в державних цільових фондах

  державні цільові фонди

  Мінфін

  ГоловКРУ

  _ „ _

  _ „ _

  на державних підприємствах

  міністерства, інші центральні органи виконавчої влади разом з державними підприємствами Мінфін

  ГоловКРУ

  _ „ _

  _ „ _

  на комунальних підприємствах

   місцеві органи 

   виконавчої влади разом

   з органами місцевого

   самоврядування  та

   комунальними

  підприємствами Мінфін

    ГоловКРУ

  _ „ _

  _ „ _

  в акціонерних і холдингових  компаніях, інших суб'єктах господарювання, у статутному фонді яких більш як 50 відсотків акцій (часток,  паїв) належить державі та суб'єктам комунальної власності

   органи управління

   акціонерних і холдингових  компаній, інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більш як 50 відсотків акцій (часток,  паїв) належить державі та суб'єктам комунальної власності

    Мінфін

   ГоловКРУ

  після прийняття  Закону України "Про державний внутрішній фінансовий контроль"

    функціонування служб внутрішнього аудиту

  2. Підготовка пропозицій щодо відокремлення від структури ГоловКРУ підрозділу, який здійснює інспектування за зверненнями правоохоронних органів і судів, та утворення самостійного державного органу з наданням йому повноважень взаємодіяти з Комісією ЄС з питань боротьби з шахрайством

   

  Мінфін

  ГоловКРУ

   

  2008

     посилення боротьби з шахрайством у фінансово-бюджетній сфері

  Кадрове та інформаційно-технічне забезпечення

  1. Організація та проведення навчання працівників служб внутрішнього аудиту з питань здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту

     Мінфін

  ГоловКРУ

   

   

  2008

     підвищення рівня фахової підготовки працівників служб внутрішнього аудиту в органах державного сектору

  2. Запровадження сертифікації працівників служб внутрішнього аудиту за міжнародними стандартами

  _  „ _

  _  „ _

  _  „ _

  3. Створення єдиної бази даних з питань здійснення внутрішнього аудиту

  _  „ _

  _  „ _

     інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень

  ІІІ етап

  1. Підбиття підсумків реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю, визначення пріоритетів її подальшого розвитку на загальнодержавному та регіональному рівнях відповідно до тенденцій соціально-економічного розвитку країни та стратегічних пріоритетів Кабінету Міністрів України

  _  „ _

  2009

     удосконалення системи державного внутрішнього фінансового контролю

  _____________________