• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 16 листопада 2005 р. № 1097

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

  від 4 березня 2004 р. № 257

   

  1. Пункт 2 після слів і цифр “по 1 січня 2004 р.” доповнити словами і цифрами “на посаді начальника (керівника) бригади в наукових підрозділах наукових установ у період до 1 січня 1980 р.”.

  2. Доповнити постанову пунктом 21 такого змісту:

  “21. Дія цієї постанови поширюється на наукових працівників, які працювали на державних підприємствах, в установах, організаціях та вищих навчальних закладах колишніх Української РСР, інших республік СРСР, а також СРСР”.

  3. У графі “Найменування посад” переліку, затвердженого зазначеною постановою, доповнити:

  абзац перший пункту 1 словами “радник президії академії наук”;

  абзац третій пункту 2 словами “учений секретар”;

  абзац перший пункту 3 після слів “заступник керівника
  (віце-президент, заступники генерального директора, генерального конструктора, директора, начальника)” словами “радник при дирекції наукової установи, організації
  (їх філіалів)”.

   

   

  ___________________________________________