• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  16 листопада 2005 р. № 1095

   

   

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Програми підготовки та залучення
  молоді до державної служби та служби в органах
  місцевого самоврядування, створення умов для її
  професійного зростання



   

  У розділі “Заходи з виконання Програми”:

  1) доповнити розділ пунктами 13—15 такого змісту:

  “13. Розширити можливості використання засобів масової інформації для висвітлення діяльності молодих державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

  Започаткувати широку інформаційно-агітаційну соціальну рекламну кампанію, запровадити тематичні рубрики в друкованих засобах масової інформації, теле- та радіопередачі, спрямовані на популяризацію серед населення, зокрема молоді, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

  Головдержслужба, Мінсім'ямолодьспорт, Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Спілка молодих державних службовців, інші молодіжні громадські організації (за згодою).

  Постійно.

  14. Проводити Всеукраїнський конкурс творчих робіт молоді з проблем державного управління та державної служби.

  Головдержслужба, Національна академія державного управління при Президентові України, Мінсім'ямолодьспорт, Спілка молодих державних службовців, інші молодіжні громадські організації (за згодою).

  Щороку.

  15. Організувати проведення ярмарок вакансій посад державних службовців для молоді, в тому числі для молодих державних службовців.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінсім'ямолодьспорт, Головдержслужба, Спілка молодих державних службовців, інші молодіжні громадські організації (за згодою).

  Постійно";

  2) у пунктах 2, 5, 9, 10—12 слово “Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінити словом “Мінсім'ямолодьспорт” у відповідному відмінку.

  __________________