• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 16 листопада 2005 р. № 1091

  ПОРЯДОК
  використання коштів, передбачених у державному бюджеті
  для здійснення заходів щодо передачі об’єктів соціальної
  інфраструктури, які перебувають на балансі
  вугледобувних підприємств, у комунальну власність  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2005 рік за бюджетною програмою “Заходи по передачі об’єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі вугледобувних підприємств, у комунальну власність” (далі — бюджетні кошти).

  Бюджетні кошти спрямовуються на часткове покриття витрат, пов’язаних з проведенням капітального ремонту об’єктів соціальної інфраструктури, що перебувають на балансі вугледобувних підприємств державної форми власності та підприємств, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків (далі — вугледобувні підприємства), та передаються у комунальну власність.

  2. Мінвуглепром затверджує перелік, до якого включаються об’єкти соціальної інфраструктури, що перебувають на балансі вугледобувних підприємств і які передбачається передати у комунальну власність.

  До зазначеного переліку можуть бути включені також об’єкти вугледобувних підприємств, що обслуговують раніше передані у комунальну власність об’єкти соціальної інфраструктури і які передбачається передати у комунальну власність.

  3. Для отримання бюджетних коштів між відповідним органом місцевого самоврядування та вугледобувним підприємством, на балансі якого перебуває об’єкт, що включений до переліку, затвердженого згідно з пунктом 2 цього Порядку (далі — об’єкт), укладається договір про пайову участь кожної сторони у розмірі по 50 відсотків суми витрат, необхідних для проведення капітального ремонту цього об’єкта.

  4. Виділені бюджетні кошти спрямовуються на відкриті у територіальних органах Державного казначейства рахунки вугледобувних підприємств відповідно до договору, укладеного згідно з пунктом 3 цього Порядку.

  5. Акт прийняття-передачі об’єкта підписується після перерахування вугледобувним підприємством у повному обсязі бюджетних коштів відповідно до договору, укладеного згідно з пунктом 3 цього Порядку.

  6. Видатки для проведення капітального ремонту об’єкта за рахунок бюджетних коштів здійснюються відповідно до затвердженого Державним казначейством Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

  _____________________