• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 14 листопада 2005 р. № 1088

  ПОРЯДОК
  використання коштів, передбачених у державному бюджеті
  Міністерству закордонних справ за деякими програмами

  1. Цей Порядок визначає напрями використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2005 рік МЗС за такими програмами:

  Забезпечення представництва України під час розгляду справ у Міжнародному Суді ООН;

  Внески до установ і організацій СНД;

  Заходи щодо встановлення зв’язків з українцями, які проживають за межами України;

  Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій, у тому числі здійснення заходів Українським фондом миру по програмі “Народна дипломатія”.

  2. Кошти, що передбачені у державному бюджеті за зазначеними програмами,  використовуються МЗС:

  1) за програмою “Забезпечення представництва України під час розгляду справ у Міжнародному Суді ООН” для забезпечення представництва України під час розгляду у Міжнародному Суді ООН справи про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон України та Румунії в Чорному морі, а саме:

  закупівлі послуг юридичних радників та фахівців, які мають необхідні знання для здійснення відповідних заходів;

  підготовки процесуальних документів у рамках розгляду справи відповідно до Статуту Міжнародного Суду ООН (меморандуми, пояснення тощо);

  здійснення перекладу процесуальних та інших документів, що необхідні для розгляду справи;

  проведення експертиз, досліджень, пов’язаних із справою, отримання пояснень свідків;

  забезпечення участі уповноважених представників України під час розгляду справи у Міжнародному Суді ООН;

  ведення архіву та проведення комплексних аналітичних досліджень матеріалів справи;

  висвітлення в українських та іноземних засобах масової інформації матеріалів, пов’язаних з розглядом справи;

  закупівлі необхідної літератури;

  витрат, пов’язаних з підготовкою та розглядом справи;

  оплати відрядження фахівців для участі у відповідних заходах;

  2) за програмою “Внески до установ і організацій СНД” для виконання зобов’язань України із сплати внесків, пов’язаних з участю в СНД, за рахунок яких проводиться фінансування діяльності органів СНД відповідно до Положення про єдиний бюджет органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав, затвердженого Радою глав урядів СНД 31 травня 2001 року.

  На підставі обсягу єдиного бюджету органів СНД, затвердженого Радою глав урядів СНД на поточний бюджетний рік, МЗС перераховує відповідні кошти на банківський рахунок Виконавчого комітету СНД;

  3) за програмою “Заходи щодо встановлення зв’язків з українцями, які проживають за межами України” для:

  проведення форумів, конгресів, конференцій та семінарів ;

  забезпечення участі в окремих заходах, що проходять в рамках Днів культури України за кордоном;

  висвітлення історії та культури України і українців, які проживають за кордоном, в іноземних засобах масової інформації;

  здійснення перекладу творів класиків української літератури іноземними мовами та видання відповідних збірок;

  проведення вікторин про Україну, виставок творів мистецтва, вечорів та тижнів українського кіно, української пісні, української поезії;

  сприяння організації гастролей театрів, що діють під егідою громадських організацій українців, які проживають за кордоном;

  сприяння підготовці та проведенню концертів художніх колективів українців, які проживають за кордоном, а також українських художніх колективів за кордоном;

  проведення заходів, пов’язаних з ознайомленням іноземної молоді українського походження з національними традиціями, мовою, літературою, історією;

  виготовлення ескізів пам’ятників (пам’ятних знаків) видатним діячам української історії, науки та культури для встановлення їх за кордоном.

  МЗС затверджує план заходів щодо налагодження зв’язків з українцями, які проживають за межами України.

  4) за програмою “Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій, у тому числі здійснення заходів Українським фондом миру по програмі “Народна дипломатія” для:

  реалізації цільових проектів співробітництва з іноземними засобами масової інформації та консалтинговими компаніями з метою формування позитивного іміджу України за кордоном;

  підготовки та публікації матеріалів про Україну у провідних іноземних виданнях з метою формування об’єктивного уявлення про Україну за кордоном;

  підготовки та розміщення інформації про інвестиційні можливості України у впливових іноземних економічних виданнях з метою пропагування її інвестиційного потенціалу;

  забезпечення відвідування України журналістами провідних іноземних засобів масової інформації для підготовки іміджевих публікацій та виготовлення фільмів;

  виготовлення та придбання іміджевих продукції про Україну та інформаційних матеріалів на цифрових носіях;

  виготовлення та придбання друкованої продукції про Україну (буклети, брошури, альбоми);

  виготовлення різними мовами тематичних фільмів про Україну (інвестиційний потенціал, туризм, культура, освіта) з метою розміщення на іноземних телеканалах;

  підтримки та розширення порталу “Україна Інфо” (розроблення інтегрованих веб-сайтів дипломатичних представництв України за кордоном, створення версій порталу французькою, іспанською, арабською та російською мовами);

  проведення масштабних культурно-мистецьких акцій під егідою МЗС у провідних країнах Західної Європи та США з метою широкого ознайомлення з різними пластами української культури і мистецтва, передусім сучасного;

  підтримки видавничої діяльності редакції журналу “Політика і час”.

  МЗС затверджує план заходів щодо підтримки пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій, в тому числі здійснення заходів Українським фондом миру за програмою “Народна дипломатія”.

   

  _____________________