• In English

 •                 ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

          від 5 листопада 2005 р. № 1060

   

   

  ПОРЯДОК

  використання коштів, передбачених у державному бюджеті

  для придбання житла інвалідам по слуху та зору

   

   

  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2005 році коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання житла інвалідам по слуху та зору, що відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку, за програмою 2501580.

   

  2. Придбання житла для інвалідів по слуху та зору здійснюється у межах встановленого нормативу його загальної площі та вимог законодавства до житлових приміщень на первинному і вторинному ринку житла. Вартість 1 кв. метра загальної площі житла не може перевищувати за щоквартальними даними Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства опосередковану вартість спорудження житла у регіоні в розрахунку на 1 кв. метр.

   

  3. Мінпраці як головний розпорядник бюджетних коштів здійснює їх розподіл у межах бюджетних призначень за списками осіб – отримувачів житла, затвердженими Центральним правлінням УТОГ та Центральним правлінням УТОС за погодженням з місцевими органами праці та соціального захисту населення, пропорційно чисельності інвалідів по слуху та зору, що відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку. Розподіл житла здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

  Підприємства УТОГу та УТОСу – отримувачі бюджетних коштів  здійснюють у межах виділених бюджетних асигнувань закупівлю житла з урахуванням вимог Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”. Вартість 1 кв. метра загальної площі житла у певному населеному пункті, що визначається за результатами відкритих торгів (тендерів), повинна бути найнижча.

   

  4. Отримувачі бюджетних коштів подають Мінпраці звіт про використання коштів за встановленою формою не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річний – не пізніше 20 січня року, що настає за звітним.

   

  ___________________________