• In English

 •                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

                                                          від 5 листопада 2005 р. № 1056

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
             України від 26 вересня 2002 р. № 1439

   

  1. У назві постанови:

  слово „Адміністрації” замінити словом „Секретаріату”;

  слово „прокуратури” виключити.

  2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

  „1. Установити, що оплата праці працівників органів податкової та митної служб, тимчасово відряджених на роботу до Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, здійснюється виходячи з посадових окладів за посадами, займаними зазначеними працівниками в органах, до яких вони відряджені, та надбавок, доплат, матеріальної допомоги у розмірах і порядку, визначених законодавством для працівників тих органів, з яких вони відряджені. Преміювання цих працівників здійснюється за умовами і в розмірах, установлених для працівників тих органів, до яких вони відряджені, за винятком працівників, що заміщують посади, за якими умови оплати праці визначено постановами Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 „Про оплату праці керівних працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1545, № 35, ст. 2118, № 36, ст. 2193), № 511 „Про внесення змін до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1546), № 512 „Про оплату праці керівників Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласних, Київської та Севастопольської міських рад” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1547), № 513 „Про оплату праці Голови та заступників Голови Конституційного Суду України” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1548), № 514 „Про оплату праці Голови, першого заступника Голови та заступника Голови Верховного Суду України” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1549), № 515 „Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2001 р.
  № 1119” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1550), № 516 „Про оплату праці голів, перших заступників голів та заступників голів вищих спеціалізованих судів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1551), № 519 „Про оплату праці Голови, заступників Голови та членів Рахункової палати” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1554, № 34, ст. 2065), № 520 „Про оплату праці Голови та заступників Голови Вищої ради юстиції” (Офіційний вісник України, 2005 р.,
  № 27, ст. 1555), № 522 „Про оплату праці Голови, заступників Голови та членів Центральної виборчої комісії” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1557) і № 523 „Про оплату праці Керівника та заступника Керівника Апарату Верховної Ради України (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1558, № 34, ст. 2081).

   

  2

  Оплата праці працівників органів податкової та митної служб, тимчасово відряджених на роботу до Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, що заміщують посади, за якими умови оплати праці визначено постановами Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 – 516, 519, 520, 522 і 523, здійснюється виходячи з посадових окладів за посадами, займаними зазначеними працівниками в органах, до яких вони відряджені, та надбавок за спеціальні звання та вислугу років, установлених у розмірах та порядку, визначених чинними нормативно-правовими актами для працівників тих органів, з яких вони відряджені. Інші виплати встановлюються у розмірах та порядку, передбачених для працівників, посади яких заміщуються.

  У разі коли нарахована заробітна плата тимчасово відрядженого працівника менша від середньомісячного заробітку (грошового забезпечення) за попереднім місцем роботи, визначеного згідно із законодавством, йому провадиться відповідна доплата”.

  3. У пункті 2 слово „прокуратури” виключити.