• In English

 •  

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 29 липня 2009 р.  № 784

  Київ

   

  Про затвердження плану заходів щодо

  створення безперешкодного життєвого середовища

  для осіб з обмеженими фізичними можливостями

  та інших маломобільних груп населення

  на 2009—2015 роки “Безбар’єрна Україна”

   

  З метою подальшої реалізації державної політики із створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення і на виконання положень статті 9 Конвенції ООН про права інвалідів Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити план заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009—2015 роки “Безбар’єрна Україна” (далі — план заходів), що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

  1) забезпечити виконання плану заходів у межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, та за рахунок інших джерел;

  2) подавати щороку до 30 грудня Міністерству регіонального розвитку та будівництва, Міністерству з питань житлово-комунального господарства, Міністерству транспорту та зв’язку інформацію про хід виконання плану заходів за відповідними напрямами для її узагальнення та подання до 25 січня наступного року Кабінетові Міністрів України і Міністерству праці та соціальної політики;

  3) у двомісячний строк:

  розробити і затвердити регіональні (місцеві) та галузеві плани заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009—2015 роки;

  Заміна.

  привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

  3. Визнати такими, що втратили чинність:

  постанову Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. № 863 “Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст.1071);

  розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2005 р. № 444 “Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”.

  Премєр міністр України

  Ю. ТИМОШЕНКО

   

   

  Інд.21

  Заміна. ІІ варіант
  06.08.09