• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  24 жовтня 2005 р. №  1029

  ПОРЯДОК
  формування державного продовольчого резерву

   

  1. Цей Порядок визначає механізм формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву з метою забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції та продовольчої безпеки населення.

  2. Аграрний фонд відповідно до визначеного переліку об’єктів державного цінового регулювання виходячи з прогнозу урожаю на поточний маркетинговий рік та балансу попиту і пропозицій, наданих Мінекономіки та Мінагрополітики, формує державний продовольчий резерв у межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік.

  3. Державний продовольчий резерв формується з об’єктів державного цінового регулювання відповідно до мінімальних закупівельних цін — товарів або товарних деривативів, базовим активом яких є такі товари, шляхом:

  здійснення фінансових інтервенцій;

  зарахування до складу резерву предметів застави, що перейшли у власність держави, та об’єктів державного цінового регулювання, конфіскованих або тих, що підлягають продажу.

  4. Аграрний фонд за результатами котирування цін однієї торгової сесії Аграрної біржі (до її створення — акредитованих товарних бірж) приймає рішення про здійснення фінансової інтервенції та визначає обсяги закупівлі об’єктів державного цінового регулювання, про що повідомляє Аграрну біржу.

  5. Для здійснення оплати вартості об’єкта (об’єктів) державного цінового регулювання у межах бюджетних коштів, що передбачені на цю мету, брокер-покупець (Аграрний фонд) подає Державному казначейству один примірник оригіналу укладеної біржової угоди (договору).

  Державне казначейство на підставі біржових угод (договорів) перераховує кошти на поточний рахунок розрахунково-клірингового центру Аграрної біржі для їх перерахування на рахунки продавців.

  6. Розрахунки за послуги із зберігання об’єктів державного цінового регулювання на товарних (зернових) складах провадяться відповідно до умов, зазначених у договорах на зберігання.

  Аграрний фонд на підставі зазначених договорів формує зведені реєстри об’єктів державного цінового регулювання та подає їх до Мінагрополітики, яке до 10 числа кожного місяця в установленому порядку надає Аграрному фонду відповідні асигнування.

  7. Для здійснення оплати за зберігання об’єктів державного цінового регулювання Аграрний фонд подає до Державного казначейства договори на зберігання таких об’єктів та акти виконаних робіт, а також розрахунок обсягу коштів.

  8. Державне казначейство перераховує кошти на поточні рахунки товарних (зернових) складів, відкриті у регіональних відділеннях Державного казначейства або в установах банків.

  9. Аграрний фонд щомісяця подає Кабінетові Міністрів України та Мінагрополітики звіт про обсяги формування державного продовольчого резерву.

   

  _____________________