• In English

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 14 жовтня 2005 р. № 1020

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

   

  1. У підпункті „г” пункту 9 Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (ЗП України, 1993 р., № 1 – 2, ст. 28; 1994 р., № 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., № 42, ст. 1551; 2002 р., № 20, ст. 986; 2004 р., № 15, ст. 1047,
  № 27, ст. 1774, №  43, ст. 2840), слова „Урядового комітету економічного розвитку та з питань європейської інтеграції” замінити словами „Урядового комітету з питань економічної політики”.

   

  2. У розділі IV Тимчасового реґламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 915 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, ст. 994; 2004 р., № 9, ст. 535, № 15,
  ст. 1038):

   

  1) пункти 3, 4 і 5 викласти у такій редакції:

   

  „3. Урядовий комітет:

   

  розглядає проекти законів України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, а також розпоряджень Кабінету Міністрів України, що подані з розбіжностями, не врегульованими після проведення головним розробником в установленому порядку узгоджувальної процедури, і розпоряджень Кабінету Міністрів України, до яких є застереження Секретаріату Кабінету Міністрів, приймає рішення про схвалення проектів та вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо їх прийняття;

   

  приймає відповідно до закону рішення про оприлюднення проектів регуляторних актів, що не оприлюднені до внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України, та про повторне оприлюднення проектів регуляторних актів, що оприлюднювалися до внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

   

  приймає рішення про необхідність перегляду регуляторних актів, прийнятих Кабінетом Міністрів України, на підставі аналізу звіту про відстеження їх результативності;

   

  розглядає відповідно до закону скарги на рішення Держпідприємництва про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики та про відмову в погодженні проекту регуляторного акта;

   

  розглядає інші документи з питань формування державної політики.

  4. До складу урядового комітету входять члени Кабінету Міністрів України, керівники інших центральних органів виконавчої влади, заступники керівників центральних органів виконавчої влади, заступники Міністра Кабінету Міністрів України. 

   

  Склад урядового комітету затверджується Кабінетом Міністрів України. 

   

  5. Урядовий комітет очолює Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем’єр-міністр або Міністр закордонних справ.

   

  У складі урядового комітету, який очолює Прем'єр-міністр України, визначається посада  заступника голови урядового комітету”;

   

  2) абзац другий пункту 14 викласти у такій редакції:

   

  “У разі відсутності Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра, який очолює урядовий комітет, засідання цього комітету проводить посадова особа, яка забезпечує здійснення повноважень відсутньої особи”;

   

  3) в абзаці першому пункту 15 слова „за загальною згодою членів Комітету, присутніх на засіданні (консенсусом)” замінити словами „шляхом досягнення консенсусу”.

   

  3. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1919 „Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 1 – 2, ст. 26; 2002 р., № 8, ст. 344, № 14,
  ст. 740, № 29, ст. 1369; 2003 р., №  18 – 19, ст. 841, № 21, ст. 934; 2005 р., № 21,
  ст. 1133, №  34, ст. 2075):

   

  1) в абзаці третьому пункту 6 Положення, затвердженого зазначеною постановою, слова „Урядовим комітетом з питань оборони, оборонно-промислового комплексу та правоохоронної діяльності” замінити словами „Урядовим комітетом з питань правової політики та оборони”;

   

  2) у додатку 2 до Положення слова „Урядового комітету з питань оборони, оборонно-промислового комплексу та правоохоронної діяльності” замінити словами „Урядового комітету з питань правової політики та оборони”.

   

  4. В абзаці другому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від
  11 липня 2001 р. № 787 „Про заходи щодо залучення державою або під державні гарантії іноземних кредитів і надання державних гарантій” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 28, ст. 1249) слова „Урядовим комітетом економічного розвитку” замінити словами „Урядовим комітетом з питань економічної політики”.

   

  5. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р.
  № 238 „Про організацію розгляду питань євроатлантичної інтеграції України” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 386) слова „Урядовий комітет з питань оборони, оборонно-промислового комплексу та правоохоронної діяльності” замінити словами „Урядовий комітет з питань правової політики та оборони”.

  6. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 705 „Про затвердження Порядку утилізації військового майна Збройних Сил” (Офіційний вісник України, 2003 р., №  21, ст.  934):

   

  1) в абзаці четвертому пункту 4 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова „Урядовим комітетом з питань оборони, оборонно-промислового комплексу та правоохоронної діяльності” замінити словами „Урядовим комітетом з питань правової політики та оборони”;

   

  2) у додатках 1 і 2 до Порядку слова „Урядового комітету з питань оборони, оборонно-промислового комплексу та правоохоронної діяльності” замінити словами „Урядового комітету з питань правової політики та оборони”.

   

  7. У пункті 8 Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
  4 березня 2004 р. № 253 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 586), слова „Урядовим комітетом соціального, науково-технічного та гуманітарного розвитку” замінити словами „Урядовим комітетом з питань гуманітарної і соціальної політики”. 

   

  __________________