• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 27

  вересня 2005 р. № 986

  ПОРЯДОК
  використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, що належать до сфери управління  Міністерства культури і туризму

  1. Цей Порядок визначає напрями використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2005 рік  за  програмою 1801180 для зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, що належать до сфери управління Міністерства культури і туризму (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти спрямовуються на:

  реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єктів культури;

  придбання комп’ютерної техніки;

  придбання нематеріальних активів (ліцензійного програмного забезпечення для комп’ютерної техніки), створення (придбання) інформаційних систем.

  3. Заходи, на які спрямовуються бюджетні кошти, здійснюються переможцями торгів (тендерів), що проводяться відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  4. У разі витрачання бюджетних коштів не в повному обсязі їх перерозподіл у межах бюджетних призначень, затверджених Міністерству культури і туризму Законом України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”, здійснюється в установленому порядку.

  5. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

   

  _____________________