• In English

 •  

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

   

  від 24 вересня 2005 р.  № 983

   

  Київ

   

   

  Про утворення урядового органу державного управління 

  у складі Міністерства фінансів

   

  На виконання Указу Президента України від  20 квітня 2005 р. № 676 „Питання Міністерства фінансів України” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити у складі Міністерства фінансів Державне казначейство як урядовий орган державного управління.

  2. Установити, що систему новоутвореного Державного казначейства складають територіальні органи на правах юридичних осіб – управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі з відділеннями у районах, містах і районах у містах, які створюються Міністерством фінансів на базі територіальних органів Державного казначейства України.

  3. Установити працівникам Державного казначейства умови оплати праці, медичного та соціально-побутового забезпечення, передбачені законодавством для працівників інших центральних органів виконавчої влади.

  4. Утворити комісію з реорганізації Державного казначейства України.

  Головою комісії затвердити заступника Міністра фінансів Матвійчука Володимира Макаровича.

   Голові комісії:

  затвердити склад комісії з числа представників Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Державного казначейства України, Головної контрольно-ревізійної служби, Фонду державного майна і Державної податкової служби та забезпечити її діяльність;

  здійснити передбачені законодавством заходи, пов’язані з реорганізацією Державного казначейства України;

  поінформувати у тримісячний строк Кабінет Міністрів України про завершення роботи комісії.

  5. Взяти до відома, що на період реорганізації управління системою Державного казначейства України здійснює Міністерство фінансів.

  6. Міністерству фінансів:

  подати Кабінетові Міністрів України проект Положення про Державне казначейство;

  внести пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою;

  привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

   

   

    Прем’єр-міністр України                                                               Ю. ЄХАНУРОВ

   

   

   

  Інд. 40