• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 24 вересня 2005 р.  № 978

  Київ

  Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України
  та Урядом Румунії про оперативне сповіщення про ядерні
  аварії та обмін інформацією в галузі ядерної та радіаційної
  безпеки


   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією в галузі ядерної та радіаційної безпеки, підписану у м. Відні 22 вересня 2004 р., що додається.

   

  Прем’єр-міністр України      Ю. ЄХАНУРОВ

   

   

   

   

   

  Інд. 33  УГОДА

   

  між Кабінетом Міністрів України та

  Урядом Румунії

  про оперативне сповіщення про ядерні аварії

  та обмін інформацією в галузі ядерної та радіаційної безпеки

   

   

   

  Кабінет Міністрів України та Уряд Румунії (далі – “Договірні Сторони”),

   

  керуючись бажанням подальшого розвитку та поглиблення партнерських відносин між Україною та Румунією в ядерній галузі,

   

  посилаючись на Конвенцію про оперативне оповіщення про ядерну аварію, прийняту в  м. Відень 26 вересня 1986 року (далі – “Конвенція МАГАТЕ”),

   

  прагнучи до подальшого зміцнення міжнародного співробітництва в галузі ядерної та радіаційної безпеки,

   

  з метою визначення законодавчих рамок для обміну інформацією та досвідом в галузі ядерної та радіаційної безпеки та оперативного оповіщення про ядерні аварії, що сталися на території держав Договірних Сторін,

   

  домовилися про таке:

   

  Стаття 1

   

  Ця Угода передбачає розвиток взаємного співробітництва на випадок виникнення будь-якого інциденту, пов’язаного з ядерними установками та ядерною діяльністю, як це визначено в Статтях 1 і 3 Конвенції МАГАТЕ, а також обмін інформацією про стан радіаційної та ядерної безпеки та про випадки пов’язані з незаконним обігом ядерних матеріалів.

   

  Стаття 2

   

  У випадку інциденту, що стався на ядерній установці або при здійсненні ядерної діяльності не території держави однієї з Договірних Сторін, який призвів або може призвести до викиду радіоактивних речовин на територію іншої Договірної Сторони, то Договірна Сторона, на території держави якої сталася аварія, має негайно сповістити про це іншу Договірну Сторону. Ця Договірна Сторона має негайно передати іншій Договірній Стороні усю наявну інформацію для мінімізації радіаційних наслідків, відповідно до статті 5 Конвенції МАГАТЕ. 

   

   

  Стаття 3

   

  (1) Інформація, що передається Договірними Сторонами у випадку ядерних аварій повинна містити дані про:

   

  (a)        час, точне місце і походження ядерної аварії;

  (b)             аварійну ядерну установку чи ядерну діяльність, з якою це пов’язано;

  (c)                передбачувані чи встановлені причини аварії та прогнозований  розвиток ядерної аварії;

  (d)                загальні характеристики радіоактивного викиду, включаючи, по можливості, характер, ймовірну фізичну та хімічну форму а також кількість, склад та ефективну висоту радіоактивних викидів та їх поведінку з плином часу;

  (e)                інформація, щодо існуючих та прогнозованих метеорологічних та гідрологічних умов, необхідних для прогнозування трансграничного розповсюдження радіоактивних речовин;

  (f)                 результати моніторингу навколишнього середовища, що відносяться до трансграничного викиду радіоактивних речовин;

  (g)        розпочаті та заплановані заходи по захисту за межами майданчика установки;

   

  (2) Інформація, що зазначена в параграфі (1) цієї статті повинна доповнюватися відповідними даними за розвитком ситуації до тих пір, поки компетентні органи Договірних Сторін будуть вважати це за необхідне.

   

   

  Стаття 4

   

  Якщо система радіаційного моніторингу однієї з Договірних Сторін зареєструє  рівень радіації, який перевищує нормальний рівень, що не спричинено викидами з ядерної установки або діяльністю на території своєї держави, то ця Договірна Сторона негайно сповіщає про це іншу Договірну Сторону і продовжує інформувати її про подальший розвиток ситуації.

   

   

  Стаття 5

   

  (1) Договірні Сторони мають обмінюватися інформацією, яка має відношення до безпеки ядерних установок, що експлуатуються або проектуються,  споруджуються, вводяться, виводяться або вже виведені з експлуатації на території своїх держав, а також відповідною інформацією про діяльність, що пов’язана з ризиком  викидів радіоактивних речовин. Така інформація має поновлюватися щорічно з урахуванням взаємних домовленостей.

  (2) Договірні Сторони  оперативно сповіщають одна одну про випадки незаконного обігу ядерного матеріалу, джерел іонізуючого випромінювання та відходів, що мали місце на території їх держав, якщо є обґрунтована підозра, що ці злочини зачіпають інтереси іншої Договірної Сторони.

  (3) Сфера застосування параграфів (1) та (2) цієї Статті, а також способи їх виконання мають бути визначені за погодженням між компетентними органами Договірних Сторін.

  (4) Договірна Сторона, що отримує інформацію, надану відповідно до цієї Статті,  має право запитувати в іншої Договірної Сторони додаткові пояснення щодо такої інформації.

   

  Стаття 6

               

              (1) Інформація, якою обмінюються Договірні Сторони, має поділятись на відкриту та конфіденційну. Якщо Договірна Сторона, що передає інформацію, вважає її конфіденційною, вона має чітко зазначити іншій Договірній Стороні про конфіденційний  характер такої інформації.

              (2) Конфіденційна  інформація має використовуватися лише компетентними органами та іншими урядовими органами Договірних Сторін. Компетентні та інші урядові органи Договірних Сторін зобов'язуються не передавати отриману конфіденційну інформацію третій стороні, включаючи міжнародні організації, іноземні держави, громадян і юридичних осіб, без письмової згоди на це іншої Договірної Сторони.

  (3) Договірні Сторони можуть використовувати інформацію, що не позначена як конфіденційна, без обмежень.

   

   

  Стаття 7

             

  Обмін інформацією  в рамках цієї Угоди здійснюється на безоплатній основі. Якщо надання додаткової інформації, що запитується в рамках цієї Угоди, пов’язано із значними затратами, такі витрати покриває Договірна Сторона, що запитує додаткову інформацію.

             

   

  Стаття 8

   

              (1) Компетентними органами Договірних Сторін, що забезпечують реалізацію цієї Угоди є:

  -          в Україні: Державний комітет ядерного регулювання України;

  -          в Румунії: Національна комісія контролю за ядерною діяльністю.

              (2) Договірні Сторони мають інформувати одна одну про будь які зміни, що стосуються компетентних органів, згаданих у параграфі (1) цієї Статті.

              (3) Після набуття чинності цією Угодою, компетентні органи Договірних Сторін мають визначити пункти зв’язку для обміну інформацією в рамках цієї Угоди та повідомити одна одну про назву та дані їх пунктів зв’язку (поштова адреса, телефон, факс, електронна адреса).

  (4) Представники компетентних органів будуть зустрічатися один раз на рік для обговорення поточних питань щодо реалізації Угоди. Час, місце і порядок денний таких зустрічей мають погоджуватись завчасно.

   

  Стаття 9

   

  Ця Угода не зачіпає прав і зобов’язань Договірних Сторін  по інших міжнародних угодах, що були укладені раніше та стосуються предмету цієї Угоди.

   

   

  Стаття 10

   

  Положення цієї Угоди можуть бути доповнені в будь-який момент за взаємною згодою Договірних Сторін, шляхом укладання Протоколу до цієї Угоди, який становитиме її невід‘ємну частину.

   

   

  Стаття 11

   

  Будь-які суперечки, які виникають стосовно тлумачення  або застосування положень цієї Угоди, мають бути вирішені шляхом переговорів між Договірними  Сторонами.

   

  Стаття 12

   

  (1)  Ця Угода укладається на невизначений термін.

  (2) Ця Угода набирає чинності з дня одержання по дипломатичних каналах останнього письмового повідомлення Договірної Сторони про завершення виконання внутрішніх процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою.

  (3) Кожна з Договірних Сторін може припинити дію цієї Угоди, письмово повідомивши про це іншу Договірну Сторону. У цьому випадку Угода припинить дію через шість місяців, з дати одержання іншою Договірною Стороною письмового повідомлення по дипломатичних каналах.

   

  Вчинено в м. Відні, 22 вересня 2004 року в двох примірниках, кожний українською, румунською та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними. У разі будь-яких розбіжностей при тлумаченні положень Угоди, перевага надається тексту англійською мовою.

   

   

  ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

   

   

   

  Вадим Грищенко

  Голова Державного комітету

  ядерного регулювання України

  ЗА УРЯД РУМУНІЇ

   

   

   

   

  Лучіан Біро

  Президент Національної комісії контролю за ядерною діяльністю Румунії