• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 24 вересня 2005 р.  № 962

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Типового положення про центр
  соціально-психологічної допомоги

  1. Пункт 1 доповнити словами “та органами місцевого самоврядування”.

  2. Пункт 2 після слів “органів виконавчої влади” доповнити словами “органів місцевого самоврядування”.

  3. У пункті 4, підпункті 1 пункту 5 і пункті 9 слова “які перебувають у кризовому стані” замінити словами “у складних життєвих обставинах”.

  4. Пункти 8 і 13 викласти у такій редакції:

  “8. Організаційно-методичне забезпечення, контроль та координацію діяльності центру здійснює центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

  Центр у своїй діяльності взаємодіє із структурними підрозділами місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування у забезпеченні реалізації державної політики з питань молоді та спорту, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, а також службою у справах неповнолітніх, підприємствами, установами та організаціями, громадськими організаціями”;

  “13. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником органу, що утворив центр”.

  5. Доповнити Типове положення пунктом 141 такого змісту:

  “141. Кошторис та штатний розпис центру затверджує керівник органу, що утворив центр”.

  ___________________