• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 24 вересня 2005 р.  № 950

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У пункті 3 Порядку і нормативів відрахування господарськими організаціями до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2004 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р. № 50 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 3, ст. 148, № 9, ст. 471, № 17, ст. 904, № 20, ст. 1066, ст. 1067, № 21, ст. 1134):

  в абзаці дванадцятому слово “Дніпроенерго” виключити;

  абзац сімнадцятий після слів “Світовим банком” доповнити словами “і Європейським банком реконструкції та розвитку”;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “Погашення заборгованості відкритого акціонерного товариства “Дніпроенерго” перед державним бюджетом із сплати податку на прибуток, збору до фонду охорони навколишнього природного середовища та плати за воду відповідно до третьої черги плану санації зазначеного товариства”.

  2. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2005 р. № 351 “Про затвердження зведеного фінансового плану Національної акціонерної компанії “Енергетична компанія України” на 2005 рік” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 20, ст.1067):

  абзац третій після слів “Світовим банком” доповнити словами “і Європейським банком реконструкції та розвитку”;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “відкритого акціонерного товариства “Дніпроенерго” перед державним бюджетом із сплати податку на прибуток, збору до фонду охорони навколишнього природного середовища та плати за воду відповідно до третьої черги плану санації зазначеного товариства”.

  _____________________