• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 19 вересня 2005 р. № 934

   ПОРЯДОК
  погашення кредиторської заборгованості державного бюджету
  педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних
  закладів та установ освіти з виплати надбавки за вислугу років
  та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки  1. Цей Порядок визначає відповідно до Закону України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів” механізм погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплати надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки (далі — виплати) особам, які у період із січня 1997 по серпень 2002 року працювали на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників (у тому числі за сумісництвом) навчальних закладів та установ освіти (далі — заклади та установи).

  2. Педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів та установ (працюючим, сумісникам, звільненим і пенсіонерам) суми надбавок за вислугу років нараховуються за період із січня 1997 по серпень 2002 року залежно від стажу роботи відповідно до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78, а допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки — за період із січня 1998 по серпень 2002 року.

  Виплати нараховуються за фактичний час роботи протягом зазначених періодів виходячи з посадових окладів (ставок), установлених цим працівникам у місяці відповідного періоду, та відображаються у формах бухгалтерського обліку як кредиторська заборгованість державного бюджету з виплат, у тому числі здійснених з місцевих бюджетів на підставі рішень судів (далі — заборгованість), станом на 1 липня 2005 року.

  3. Особам, які працювали у 1997 — 2002 роках на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників і працюють зараз у тому самому закладі чи установі (незалежно від займаної посади), виплати нараховуються окремо і заборгованість погашається одночасно з виплатою заробітної плати.

  Особам, які працювали у 1997 — 2002 роках на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ, у тому числі за сумісництвом, і звільнилися або вийшли на пенсію, заборгованість погашається один раз на квартал за їх заявою, поданою закладу чи установі, в яких вони працювали та які їм нарахували виплати.

  4. Відрахування, передбачені законодавством, з виплат здійснюються в установленому порядку.

  Інформація про погашення заборгованості та сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з виплат за період після липня 2000 р. вноситься до персональних облікових карток в системі персоніфікованого обліку шляхом подання закладами та установами, що здійснюють погашення заборгованості, територіальним органам Пенсійного фонду відомостей про застрахованих осіб, яким погашено заборгованість, одночасно з поданням річного звіту страхувальника.

  Перерахунок призначених пенсій особам, яким повністю або частково погашено заборгованість, здійснюється згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” на підставі довідок про заробітну плату за відповідні періоди роботи з урахуванням сум нарахованих виплат, а за період після 1 липня 2000 р. — на підставі даних персоніфікованого обліку.

  5. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) закладу чи установи, в якому працював педагогічний або науково-педагогічний працівник, заборгованість погашається його правонаступником.

  Якщо заклад чи установу, в яких працював педагогічний або науково-педагогічний працівник, ліквідовано, заборгованість погашається в установленому законодавством порядку відповідним органом управління освітою, який здійснював фінансування ліквідованих закладу чи установи.

  У разі коли заклад чи установа, в яких працював педагогічний або науково-педагогічний працівник із січня 1997 по серпень 2002 року, фінансувалися за рахунок державного бюджету, а в даний час фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (або навпаки), заборгованість погашається з бюджету, з якого заклад чи установа фінансується в даний час.

  _____________________