• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 19 вересня 2005 р. № 933

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Статуту Українського національного
  інформаційного агентства “Укрінформ”

   

  1. Пункт 3 викласти у такій редакції:

  “3. Укрінформ здійснює збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформації (документів, повідомлень Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади),  в тому числі фото- та аудіовізуальної інформації, а також офіційної інформації про події міжнародного характеру”.

  2. Пункт 23 викласти у такій редакції:

  “23. Для здійснення загального нагляду за діяльністю Укрінформу  створюється наглядова рада, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України”.

  3. Доповнити Статут пунктами 24 і 25 такого змісту:

  “24. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

  розглядає пропозиції щодо визначення основних напрямів розвитку Укрінформу;

  здійснює нагляд за ефективним управлінням майном Укрінформу;

  сприяє  у виконанні Укрінформом його статутних завдань, зокрема  щодо  реалізації інформаційної політики, яка відповідає національним інтересам України;

  аналізує діяльність Укрінформу та розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази;

  виконує інші функції відповідно до законодавства з метою вдосконалення діяльності Укрінформу.

  25. Реорганізація і ліквідація Укрінформу здійснюються в порядку, визначеному законодавством”.

  _____________________