• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2005 р. № 933

  ЗАХОДИ
  щодо реформування та розвитку
  Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”

   

  Зміст заходу

  Строк виконання,

  роки

  Орієнтовний обсяг фінансування

  Відповідальні за виконання

  усього

  у тому числі

  кошти державного бюджету

  інші кошти

  1.        

  Здійснити структурну перебудову Укрінформу з урахуванням нових напрямів діяльності Агентства

  2005—2006

   

   

   

  Укрінформ

  2.        

  Розробити нову редакцію Статуту Укрінформу з урахуванням міжнародного досвіду організації інформаційних агентств

  2006

   

   

   

  Укрінформ
  Мін’юст

  3.        

  Забезпечити роботу творчих підрозділів Агентства з країнами Європи, Америки, Азії, Африки, поклавши на них функції з підготовки та поширення за кордоном інформації про Україну

  2005
  2006
  2007

  30
  30
  40

   

  30
  30
  40

  Укрінформ

  4.        

  З урахуванням європейського досвіду правового забезпечення діяльності національних інформаційних агентств підготувати пропозиції щодо внесення до законодавства змін з метою закріплення правових основ діяльності Укрінформу

  2006

   

   

   

  Держкомтелерадіо
  Укрінформ
  Мінфін
  Мін’юст


  5.        

  Підготувати пропозиції щодо поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. № 377 на творчих працівників Укрінформу з метою забезпечення їх соціального захисту

  2005

   

   

   

  Мінпраці
  Держкомтелерадіо
  Укрінформ
  Мінфін
  Мін’юст  6.        

  Запровадити та забезпечити стажування у посольствах України в зарубіжних країнах, світових інформаційних агентствах  (за рахунок бюджету Агентства) творчих працівників Укрінформу, насамперед тих, що відряджатимуться для роботи кореспондентами за кордоном, з метою підвищення їх фахового рівня

  2005
  2006
  2007

  100
  50
  50

   

  100
  50
  50

  Укрінформ
  МЗС

  7.

  Здійснити технічне переоснащення регіональної кореспондентської мережі Укрінформу, забезпечивши її новітніми комп’ютерною, фото- та відеотехнікою, засобами зв’язку, необхідними приміщеннями

  2006
  2007

  330 
  300

  330 
  300

   

  Укрінформ
  обласні державні адміністрації

  8.

  Забезпечити оновлення технічних засобів підготовки та поширення інформації

  2006
  2007

  550 
  400

  550 
  400

   

  Укрінформ Держкомтелерадіо

  9.

  Створити багатофункціональний Інтернет-портал з вільним і зручним доступом користувачів всесвітньої мережі до інформаційних ресурсів Агентства, баз даних про Україну

  2006
  2007

  250
  230

  125
  105

  125
  125

  Укрінформ
  Держкомтелерадіо

   

  10.

  Розробити програмно-технологічне забезпечення для створення Укрінформом мультимедійної інформаційної продукції

  2006

  90

   

  90

  Укрінформ

  11.

  Забезпечити оновлення комп’ютерного обладнання та серверних платформ з метою забезпечення впровадження новітніх технологій підготовки та поширення інформації

  2006 
  2007

  350
  100

  200
  50

  150
  50

  Укрінформ
  Держкомтелерадіо

   

  12.

  Збільшити потужності зовнішніх каналів зв’язку з метою поширення в Інтернет інформаційних продуктів у мультимедійному форматі, сприяння реальній інтеграції України у світовий інформаційно-телекомунікаційний простір

  2006
  2007

  400
  350

  400
  350

   

  Укрінформ
  Держкомтелерадіо

   

  13.

  Створити радіослужбу Укрінформу, запровадити в Інтернет цілодобове мовлення українською, англійською та іншими мовами для задоволення інформаційних потреб населення України, міжнародної громадськості, у тому числі української діаспори

  2006
  2007

  1500  1000

  1000 
  600

  500
  400

  Укрінформ
  Держкомтелерадіо

   

  14.

  Створити відеослужбу Укрінформу для передачі в Інтернет оперативної відеоінформації Агентства про основні події в Україні, забезпечення обміну цією інформацією з аналогічними службами національних агентств — партнерів Укрінформу в європейських та інших державах

  2006
  2007

  1500
  1500

  1000
  900

  500
  600

  Укрінформ
  Держкомтелерадіо

   

  15.

  Створити україно-російсько- англомовний сайт “Єдина Україна” для української діаспори та зарубіжних громад за кордоном з метою надання об’єктивної інформації про життя в Україні 

  2007

  170

   

  170

  Укрінформ

  16.

  Відкрити та забезпечити діяльність 16 корпунктів (представництв) Укрінформу за кордоном
  (у 2005 році – 9, 2006 – 7)

  2005
  2006
  2007

  7900 10200 10200

  7900
  10200
  10200

   

  Укрінформ Держкомтелерадіо

   

  17.

  Завершити роботу щодо створення при Укрінформі всеукраїнського прес-центру

  2006 
  2007

  900
  781

  900
  781

   

  Укрінформ

   

  18.

  Забезпечити проведення ремонтних робіт у будинку по
  вул. Б. Хмельницького, 8/16, у
  м. Києві, що перебуває на балансі Укрінформу

  2006 
  2007

  1291
  1290

   

  1291 1290

  Укрінформ

   

   

  Усього

  2005
  2006
  2007

  8030 17441 16411

  7900
  14705
  13686

  130
  2736 2725

   

   

   

   

  _____________________