• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 15 вересня 200

  5 р. № 404-р

  ПЛАН
  заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період
  2005/06 року об’єктів паливно-енергетичного комплексу
  та житлово-комунального господарства


  Зміст заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання, 2005 рік

  1. Розробити переліки проблемних питань, що потребують невідкладного вирішення з метою належної підготовки до роботи в осінньо-зимовий період підприємств паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства, і надіслати їх Мінпаливенерго та Держжитлокомунгоспу для забезпечення організації виїзних засідань в регіонах

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації   

   

  до 25 вересня

   

   

   

  Провести із залученням фахівців виїзні засідання в регіонах для вирішення зазначених проблемних питань

  Мінпаливенерго, Держжитлокомун-госп, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  згідно з графіком

  2. Відкрити “гарячі” телефонні лінії з питань підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період та усунення виявлених громадянами недоліків

  —“—

  протягом тижня

  3. Терміново проаналізувати стан підготовки до функціонування в осінньо-зимовий період загальноосвітніх і дошкільних закладів, професійно-технічних училищ та закладів охорони здоров’я

  МОН, МОЗ

  —“—

  4. Забезпечити підготовку господарських об’єктів, що належать до відповідної сфери управління, до роботи в осінньо-зимовий період, передбачивши конкретні заходи та джерела їх фінансування

  центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  до 15 жовтня

   

  5. Вжити заходів до приведення тарифів на послуги з опалення та гарячого водопостачання у відповідність з витратами на їх виробництво

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  —“—

  6. Розглянути питання щодо проведення реструктуризації заборгованості підприємств теплоенергетики за спожитий природний газ у частині реструктуризованої заборгованості населення з оплати наданих житлово-комунальних послуг

   

  НАК “Нафтогаз України”

   

  до 1 жовтня   

  7. Провести аналіз результатів експерименту із забезпечення дочірнім підприємством “Газ-тепло” НАК “Нафтогаз України” природним газом підприємств теплопостачання та подати до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності подальшого продовження експерименту

   

  Держжитлокомун-госп, НАК “Нафтогаз України”

   

  до 25 вересня

   

  8. Розробити план роботи із  запобігання надзвичайним ситуаціям у разі різкої зміни погодних умов або виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру

   

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінпаливенерго, Держжитлокомун-госп, інші центральні органи виконавчої влади

   

  до 25 вересня

   

  9. Спрямувати у першочерговому порядку бюджетні кошти на погашення заборгованості перед енергопостачальними компаніями і підприємствами газо-, водо-, теплопостачання та водовідведення:

  з оплати електричної і теплової енергії, природного газу, спожитих організаціями та установами, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів

  з оплати на основі субсидіарності спожитих населенням енергоносіїв

   

  центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

   

  —“—

   

  10. Установити контроль за:

  поточними розрахунками за спожиту електричну і теплову енергію у повному обсязі

  складанням та виконанням графіків погашення заборгованості з оплати електричної і теплової енергії в обсязі 10 відсотків поточного споживання

   

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

   

   

  постійно

   

  11. Забезпечити видобуток та закупівлю природного газу в обсязі, необхідному для безумовного дотримання балансу його надходження та розподілу протягом опалювального сезону

  НАК “Нафтогаз України”

  до 15 жовтня

  12. Відновити роботу Севастопольської ТЕЦ

  Мінпаливенерго, Севастопольська міськдерж-адміністрація, НАК “Нафтогаз України”

   

  до 15 жовтня

  13. Сприяти вирішенню питання щодо  погашення заборгованості з оплати спожитої теплової енергії, поставленої Зуївською експериментальною ТЕЦ у попередні роки, у сумі 37 млн. гривень

  Донецька облдержадміністрація

  до 25 вересня

   

  14. Закінчити підготовчу роботу з установлення економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію, вироблену теплоелектроцентралями

   

  НКРЕ

  —“—

   

   

  __________________