• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 14 вересня 2005 р.  № 905

  ПОРЯДОК
  використання коштів, передбачених у Державному
  бюджеті України на 2005 рік Міністерству культури
  і туризму за деякими програмами


  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2005 рік, Міністерству культури і туризму за програмами з питань фінансової підтримки національних театрів, національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій, національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва, а також здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів щодо встановлення культурних зв’язків з українською діаспорою та відтворення культур національних меншин України і надання державної підтримки регіональним культурним ініціативам та аматорському мистецтву (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти спрямовуються:

  1) за програмою  “Фінансова підтримка національних театрів” на забезпечення діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази національних театрів, сценічне відтворення драматичних і музичних творів вітчизняних та іноземних авторів, створення та показ вистав;

  2) за програмою “Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій” на забезпечення статутної діяльності концертних організацій, філармоній, цирку, що мають статус національних, та державних концертних і циркових підприємств;

  3) за програмою “Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва” на забезпечення статутної діяльності національних творчих спілок та їх регіональних відділень, фінансову підтримку музичного, хорового, оперного, симфонічного жанрів, творчості українських композиторів, хореографів, письменників, кінематографістів, художників, фотохудожників, розвиток народного мистецтва, відродження кобзарських традицій, культурно-просвітницької діяльності;

  4) за програмою “Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва” на підготовку та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних фестивалів, свят, конкурсів, оглядів, концертів, художніх та тематичних виставок, конференцій, семінарів, інших загальнодержавних заходів; організацію виставок творів майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, фольклорно-етнографічних експедицій; проведення робіт з проектування пам’ятників; підготовку та проведення днів культури України за кордоном та днів культури іноземних держав в Україні; забезпечення участі українських мистецьких організацій та колективів у міжнародних самітах, конгресах, виставках, зустрічах глав держав тощо; забезпечення роботи міжурядових комісій з питань культури.

  5) за програмами “Заходи щодо встановлення культурних зв’язків з українською діаспорою” та “Заходи з відтворення культур національних меншин” на підготовку та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних форумів, конкурсів, оглядів, фестивалів, виставок, творчих семінарів представників культури української діаспори, представників культур національних меншин України.

  3. Заходи, пов’язані з виконаннями зазначених у цьому Порядку бюджетних програм, здійснюються шляхом проведення торгів (тендерів) згідно із Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  4. У разі витрачання бюджетних коштів не в повному обсязі Міністерство культури і туризму здійснює перерозподіл виділених асигнувань у межах призначень, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”.

  5. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  _____________________