• In English

 • £

  ÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  â³ä 12 вересня 2005 ð.  ¹ 394-р

  Київ

  Питання щодо тимчасового перебування
  в Україні осіб, змушених залишити місця
  постійного проживання в Абхазії (Грузія)

  Погодитися з пропозицією Мін’юсту стосовно продовження до 1 квітня 2006 р. строку дії тимчасових довідок, виданих відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 1996 р. № 674 “Про заходи щодо надання допомоги особам, які змушені були залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці Абхазія Грузії та прибули в
  Україну” — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1998 р. № 1942.

    Виконуючий обов’язки
   Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðа Óêðà¿íè Ю. ЄХАНУРОВ

   

  Інд. 28