• In English

 • £

  ÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  â³ä 12 вересня 2005 ð.  ¹ 392-р

  Київ

  Про виділення коштів для проведення
  невідкладних заходів з ліквідації наслідків
  стихійного лиха у м. Рені

  1. Виділити Одеській облдержадміністрації 17314,3 тис. гривень для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, яке сталося 12 липня 2005 р. у м. Рені.

  Мінфіну здійснити зазначені видатки за рахунок резервного фонду державного бюджету.

  2. Установити, що відповідно до частини другої статті 2 Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” закупівля товарів, робіт і послуг для виконання ремонтно-відбудовних робіт з метою створення нормальних умов для життєдіяльності населення, що постраждало від стихійного лиха, здійснюється Одеською облдержадміністрацією шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій.

  3. Одеській облдержадміністрації затвердити у тижневий строк за погодженням з Мінекономіки, Мінфіном та Держбудом розподіл зазначених коштів у розрізі об’єктів, що постраждали внаслідок стихійного лиха.

  4. Одеській облдержадміністрації подати до кінця 2005 року Мінекономіки, Мінфіну, Держбуду та Державному казначейству звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

    Виконуючий обов’язки
  Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðа Óêðà¿íè        Ю. ЄХАНУРОВ

  Інд. 33