• In English

 • Пояснювальна записка

  до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Постанови

  абінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 796 ”

   

  1.      Обґрунтування необхідності прийняття постанови

  На виконання норм Закону України від 7 липня 2005 року № 2775-ІV “Про внесення змін до деяких законів України ", яким внесено змін до статті 3 Закону України від 7 травня 1996 року № 178/96-ВР "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" Державна податкова адміністрація України розробила проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 796 ”.

  Враховуючи можливість подальшої законодавчої зміни та доповнення переліку продукції на виробництво якої спирт етиловий буде відвантажуватись за умови видачі податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки) Державна податкова адміністрація зазначеним проектом пропонує уніфікувати постанову Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 796.

  2.      Цілі і завдання прийняття постанови

  Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України є приведення у відповідність до норм прийнятого Верховною Радою Закону України від 7 липня 2005 року № 2775-ІV “Про внесення змін до деяких законів України", яким внесено зміни до статті 3 Закону України від 7 травня 1996 року № 178/96-ВР "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої", Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються підприємствами первинного виноробства до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується ними для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла (далі-Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 796 та створення ефективної системи контролю за обігом та цільовим використанням отриманого з акцизного складу підприємствами - виробниками продуктів органічного синтезу спирту етилового денатурованого (спирту технічного).

  3.      Загальна характеристика і основні положення проекту постанови

  Проектом постанови пропонуються зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 796 та Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються підприємствами первинного виноробства до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується ними для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, затвердженого нею.

  Запропонованими змінами запроваджується видача податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки) до отримання з акцизного складу спирту етилового денатурованого (спирту технічного) підприємствами - виробниками продуктів органічного синтезу. Вексель видається на спирт етиловий денатурований (спирт технічний), який отримується в межах квот затверджених Кабінетом Міністрів України, з метою його використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, що не містять у своєму складі більше ніж 0,1 відсоток залишкового етанолу.

  Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) оформлюється на суму акцизного збору розраховану виходячи із ставки встановленою статтею 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" та обсягом отриманого спирту етилового денатурованого (спирту технічного).

  Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) є гарантією цільового використання спирту етилового денатурованого (спирту технічного), отриманого підприємствами - виробниками продуктів органічного синтезу, що використовується ними як сировина для виробництва продуктів органічного синтезу, що не містять у своєму складі більше ніж 0,1 відсоток залишкового етанолу.

  Погашення податкового векселя здійснюється у разі документального підтвердження факту використання спирту етилового на виробництво продуктів органічного синтезу, що не містять у своєму складі більше ніж 0,1 відсоток залишкового етанолу.

  У випадку нецільового використання спирту етилового неденатурованого акцизний збір сплачується за повною ставкою, яка встановлена статтею 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої".

  4.      Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

  Закон України від 7 травня 1996 року № 178/96-ВР "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої".

  5.      Фінансово-економічне обґрунтування

  Реалізація проекту постанови Кабінету Міністрів України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

  6.      Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття постанови

  Прийняття вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України дасть можливість підвищити ефективність контролю за цільовим використанням спирту етилового, отриманого за нульовою ставкою акцизного збору підприємствами - виробниками продуктів органічного синтезу, що використовується ними як сировина для виробництва продуктів органічного синтезу, що не містять у своєму складі більше ніж 0,1 відсоток залишкового етанолу, та посилити відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за нецільове використанням спирту етилового.

   

   

  Голова

  О.І. Кірєєв