• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 6 вересня 200

  5 р. № 868

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 5 квітня 1994 р. № 226

  1. Абзац другий пункту 1 та додатки 1 — 4 до постанови виключити.

  2. Абзац другий пункту 7 виключити.

  3. У пункті 13:

  1) третє речення підпункту 1 викласти у такій редакції: “Право для зарахування на повне державне утримання на період навчання мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до досягнення ними
  23-річного віку, а також учні та студенти, які в період навчання у віці
  від 18  до 23 років залишилися без батьків”;

  2) у підпункті 4:

  слова і цифру “грошова допомога на початкові витрати не менш як 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян” замінити словами “одноразова грошова допомога в розмірі двох прожиткових мінімумів”;

  доповнити підпункт реченням такого змісту: “За бажанням випускникам навчальних закладів може бути виплачена грошова компенсація у розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття”;

  3) у підпункті 5:

  друге речення викласти у такій редакції: “При працевлаштуванні після закінчення навчального закладу їм виплачується одноразова грошова допомога в розмірі двох прожиткових мінімумів, а також видається одяг і взуття на суму не менш як 16 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”;

  доповнити підпункт реченням такого змісту: “За бажанням випускникам навчальних закладів може бути виплачена грошова компенсація у розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття”.

  4. Пункт 14 викласти у такій редакції:

  “14. Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку незалежно від форми влаштування виплачується одноразова грошова допомога у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”.

  _____________________