• In English

 • СХВАЛЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 3 вересня 2005 р. № 384-р

  КОНЦЕПЦІЯ
  Державної програми “Соціальне житло”

  1. Проблема, що підлягає розв’язанню

  Проблема забезпечення житлом залишається однією з найбільш гострих. Майже третина громадян України проживає в не придатних для цього приміщеннях, гуртожитках, ветхих та застарілих будівлях. За даними останнього річного обстеження, понад 76 відсотків населення отримує доходи менші від прожиткового мінімуму. Реальні можливості поліпшити житлові умови безоплатно або за доступну плату мають у середньому лише 1,5 — 2 відсотки сімей, які перебувають на квартирному обліку і користуються правом позачергового і першочергового отримання житла.

  2. Мета і основні завдання Програми

  Мета Програми повинна передбачати розв’язання проблем, пов’язаних із забезпеченням реалізації конституційного права на житло громадян, які відповідно до законодавства визнані такими, що потребують соціального захисту (далі — незахищені категорії громадян).

  Для досягнення зазначеної мети необхідно розв’язати завдання щодо:

  встановлення права громадян на отримання соціального житла;

  розроблення фінансово-інвестиційного механізму формування фонду соціального житла.

   3. Шляхи розв’язання проблеми

  У Програмі слід передбачити забезпечення житлом громадян, які користуються правом на поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та середньомісячний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу не перевищує прожиткового мінімуму і вартості найму житла у відповідному населеному пункті, а також тих, для яких соціальне житло є єдино можливим місцем проживання.

  Соціальне житло повинне надаватися на підставі укладеного відповідно до  рішення органу місцевого самоврядування договору найму на строк, визначений таким рішенням, і не підлягати приватизації, бронюванню, викупу та заставі.

  Проблему забезпечення соціальним житлом незахищених категорій громадян передбачається розв’язати шляхом:

  розроблення та затвердження державних стандартів на соціальне житло з урахуванням оптимальних архітектурно-планувальних рішень і санітарно-гігієнічних вимог;

  визначення підстав та умов надання безоплатно або за доступну плату соціального житла;

  формування житлового фонду соціального призначення;

  встановлення норми надання соціального житла;

  розроблення регіональних програм забезпечення соціальним житлом.

  4. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення

  Програма виконуватиметься у період з 2006 по 2015 рік.

  Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також коштів інвесторів та інших джерел.

  Для розрахунку орієнтовної потреби в загальній площі житла для забезпечення незахищених категорій громадян застосовано показники кількості сімей, які перебувають на квартирному обліку і користуються правом позачергового і першочергового одержання житла, з урахуванням того, що близько 10 відсотків сімей спроможні виконувати зобов’язання за іпотечними житловими кредитами, наданими на умовах державного пільгового кредитування, та усередненої загальної площі квартири на сім’ю 54 кв. метри. Загальна площа житла, що необхідне для забезпечення зазначених категорій громадян, становить близько 23839 тис. кв. метрів.

  Обсяг фінансування Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів визначається на підставі регіональних програм забезпечення соціальним житлом незахищених категорій громадян, що затверджуються органами місцевого самоврядування з урахуванням потреби в такому житлі та конкретних обсягів фінансування.

  Орієнтовний обсяг фінансування Програми розрахований виходячи із середньої вартості будівництва житла на 1 травня 2005 р. і становить
  49 млрд. гривень, або 4,9 млрд. гривень щороку. Спрямовані на будівництво соціального житла кошти доцільно консолідувати в єдиного замовника. Законодавче закріплення принципу квотування та резервування земельних ділянок для будівництва соціального житла надасть можливість його будувати за ціновими нормативами, встановленими уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері містобудування і архітектури.

  5. Очікувані результати

  Виконання Програми дасть змогу вдосконалити систему державного захисту незахищених категорій громадян і на кінець 2015 року забезпечити соціальним житлом осіб, які перебували на квартирному обліку станом на
  1 січня 2005 р., що сприятиме підвищенню рівня соціальної захищеності таких осіб шляхом створення умов для їх проживання відповідно до соціальних стандартів, підвищенню активності цієї частини населення у суспільному житті.

  _________________