• In English

 • £

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈ

  ПОСТАНОВА

  відâ³ä                      ä 5 вересня 2005 рð. ¹ 866

  Київ

  Про внесення зміни до пункту 7
  Положення про Аграрний фонд

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Абзац третій пункту 7 Положення про Аграрний фонд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2005 р. № 543 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1574), викласти у такій редакції:

  “продає або купує на аграрній біржі (до її створення — на акредитованих товарних біржах) об’єкти державного цінового регулювання з або до державного продовольчого резерву і має право на придбання та продаж об’єктів державного цінового регулювання для потреб державного резерву, а також на продаж об’єктів державного цінового регулювання, які були конфісковані або підлягають продажу відповідно до закону”.

    Прем’єр-міністр України      Ю. ТИМОШЕНКО

  Інд. 22