• In English

 •  

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 31 серпня 2005 р.  № 844

   

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться  у додатки до постанов Кабінету Міністрів України

   

   

  1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого    2000 р. № 403 “Про затвердження граничної чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують”  (Офіційний вісник України,  2000 р., №  9, ст. 339; 2001 р.,   № 20, ст. 851; 2004 р., № 39, ст. 2588; 2005 р., № 27, ст. 1564) у позиції “Національна комісія з питань регулювання зв’язку” цифри “160” замінити   цифрами  “310”.  

  2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від  2 квітня 2001 р. № 314 “Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що  обслуговують державні органи” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 14, ст.602; 2005 р., № 30, ст. 1796) у позиції “Національна комісія з питань регулювання зв’язку” цифру “4”   замінити цифрами “15”.

   

  ___________________________