• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 31 серпня 2005 р.  № 842

  Київ

  Про забезпечення проведення призову громадян
  України на строкову військову службу у
  вересні—листопаді 2005 року

  Відповідно до Указу Президента України від 5 серпня 2005 р. № 1139 “Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу у вересні—листопаді 2005 року” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити:

  чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу у вересні—листопаді 2005 р. з Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, згідно з додатком 1;

  обсяги видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу у вересні—листопаді 2005 р. у межах асигнувань, установлених Міністерству оборони та іншим центральним органам виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, за відповідними бюджетними програмами згідно з додатком 2.

  2. Міністерству оборони, Службі безпеки, Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству транспорту та зв’язку перерахувати до 10 вересня 2005 р. кошти на рахунки військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських військових комісаріатів в обсягах, затверджених цією постановою.

  3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити виконання заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу у вересні—листопаді 2005 року.

   

   

  4. Міністерству транспорту та зв’язку забезпечити згідно із заявками військових командувань перевезення звільнених у запас із Збройних Сил та інших військових формувань військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, та осіб, призваних на строкову військову службу у вересні—листопаді 2005 р., з додержанням вимог безпеки та правил перевезень військових пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом, а також проведення розрахунків за ці перевезення згідно з діючими тарифами.

  Прем’єр-міністр України      Ю. ТИМОШЕНКО

  Інд. 29