• In English

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2005 р.  № 840

   

   

   

  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

  про регіональну робочу групу обліку виборців

   

  1. Регіональна робоча група обліку виборців є тимчасовим органом, утвореним Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією для забезпечення роботи районних і міських робочих груп обліку виборців, узагальнення та уточнення списків виборців, що проживають на території Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя (далі – регіональна робоча група).

  2. Регіональна робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами Центральної виборчої комісії, відповідно актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженнями голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, а також Положенням про регіональну робочу групу обліку виборців.

  3. Основними  завданнями регіональної робочої групи є:

  забезпечення та координація роботи районних і міських робочих груп обліку виборців;

  узагальнення та уточнення списків виборців, що проживають на території Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.

  4. Регіональна робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

  забезпечує та координує роботу районних і міських робочих груп обліку виборців;

  узагальнює та уточнює списки виборців, що проживають на території Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя;

  подає щомісяця разом з виконавчими органами міських рад (міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення) відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям інформацію про хід складення загальних списків виборців;

  виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

  5. Регіональна робоча група має право одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

  6. Керівник регіональної робочої групи:

  здійснює керівництво діяльністю робочої групи, несе персональну відповідальність за виконання покладених на робочу групу завдань;

  розподіляє обов’язки між членами робочої групи;

  скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та Положенням про регіональну робочу групу обліку виборців.

  7. До складу регіональної робочої групи включаються по одному працівнику від організаційного та юридичного відділів Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, апарату відповідно обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, а також два оператори комп’ютерного набору.