• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

   

  від 31 серпня 2005 р.  № 840

   

  Київ

   

   

  Про деякі заходи, пов’язані із забезпеченням

  підготовки проведення у 2006 році виборів

  народних депутатів України 

   

   

              Кабінет Міністрів України постановляє:

   

  1. Міністерству закордонних справ, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям утворити відповідно до статті 39 Закону України від 7 липня 2005 р. № 2777-IV "Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" у тижневий строк робочі групи обліку виборців:

  для складення та уточнення загального списку виборців, що проживають або перебувають у зарубіжних країнах (далі – робоча група обліку виборців, що проживають або перебувають за кордоном), – наказом Міністра закордонних справ;

  для складення та уточнення загальних списків виборців, що проживають на території сіл, селищ, міст районного значення і районів у мм. Києві та Севастополі (далі – районні робочі групи), – розпорядженням відповідно голів районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій;

  для забезпечення роботи районних і міських робочих груп, узагальнення та уточнення списків виборців, що проживають на території Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (далі – регіональні робочі групи), – відповідно постановою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженням голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  Установити, що керівником робочої групи обліку виборців, що проживають або перебувають за кордоном, є заступник Міністра закордонних справ, керівниками регіональних, районних робочих груп – відповідно заступник Голови  Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступники голів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій.

  2. До складу робочої групи обліку виборців, що проживають або перебувають за кордоном, включаються працівники департаменту консульської служби, департаменту генерального секретаріату та управління юридичного забезпечення Міністерства закордонних справ, регіональної, районної робочої групи – працівники організаційного та юридичного відділів відповідно Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, апарату обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у         мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, які звільняються від виконання обов’язків, пов’язаних з основною роботою, із збереженням середньої заробітної плати.

  До складу робочої групи обліку виборців, що проживають або перебувають за кордоном, включаються п’ять операторів комп’ютерного набору, районної робочої групи – три оператори, регіональної робочої групи – два оператори відповідно з числа працівників Міністерства закордонних справ, Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, апарату обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у         мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, які звільняються від виконання обов’язків, пов’язаних з основною роботою, із збереженням середньої заробітної плати, або з числа інших осіб шляхом укладення цивільно-правового договору з оплатою праці у розмірі до 700 гривень на місяць.

  У разі включення до складу робочої групи операторів комп’ютерного набору з числа осіб, що зареєстровані в службі зайнятості як такі, що шукають роботу, та безробітних зайнятість у робочих групах обліку вважається виконанням громадських робіт. За такими особами на визначений період зберігається статус безробітного та виплата допомоги по безробіттю.

  3. Затвердити такі, що додаються:

  Типове положення про районну робочу групу обліку виборців;

  Типове положення про регіональну робочу групу обліку виборців.

  Міністерству закордонних справ, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям затвердити у десятиденний строк положення про відповідні робочі групи.

  4. Міністерству закордонних справ, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям виділити для робочих груп приміщення, забезпечити їх зв’язком (телефонним, електронним), меблями та комп’ютерами.

  5. Рекомендувати виконавчим органам міських рад (міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення):

  утворити у тижневий строк робочі групи обліку виборців для складення та уточнення загальних списків виборців, що проживають на території відповідних міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення (далі – міські робочі групи), призначивши їх керівниками заступників міських голів з питань діяльності виконавчих органів рад, та у десятиденний строк затвердити положення про зазначені групи згідно з Типовим положення про районну робочу групу обліку виборців;

  для виконання робіт із складення списків виборців включити до складу міських робочих груп операторів комп’ютерного набору, працівників організаційного та юридичного відділів виконавчих органів міських рад на умовах, визначених у пункті 2 цієї постанови для районних робочих груп;

  виділити для міських робочих груп приміщення, забезпечити їх зв’язком (телефонним, електронним), меблями та комп’ютерами.

  6. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції, Міністерству оборони, Державному департаменту з питань виконання покарань визначити  у своїх територіальних органах та інших підрозділах відповідальних працівників для налагодження взаємодії з робочими групами та забезпечити подання на їх запит необхідної інформації для складення списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

   7. Міністерству закордонних справ, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з виконавчими органами міських рад (міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення) забезпечити щомісяця подання Кабінетові Міністрів України та Центральній виборчій комісії інформації про хід складення загальних списків виборців.    

  8. Установити, що працівникам виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, які залучаються до складення списків виборців і не звільняються від виконання обов’язків, пов’язаних з основною роботою, за рішенням керівників зазначених органів може виплачуватися залежно від обсягу виконаної ними роботи щомісячна надбавка в межах передбачених на цю мету видатків державного бюджету, розмір якої визначається залежно від кількості виборців, що проживають на території відповідної ради:

  до 1000 виборців – 100 гривень на місяць;

  від 1001 до 3000 виборців – 200 гривень на місяць;

  від 3001 до 7500 виборців – 500 гривень на місяць;

  від 7501 до 15 000 виборців –  800 гривень на місяць;

  від 15 001 до 30 000 виборців –  1000 гривень на місяць;

  від 30 001 до 50 000 виборців –   1500 гривень на місяць;

  від 50 001 до 100 000 виборців –  2000 гривень на місяць;

  понад  100 000 виборців –  3000 гривень на місяць.

  9. Установити, що фінансування робіт із складення загальних списків виборців здійснюється за рахунок видатків, передбачених у державному бюджеті Центральній виборчій комісії за бюджетною програмою "Проведення виборів народних депутатів України".

  10. Міністерству фінансів внести у місячний строк пропозиції щодо порядку перерахування Центральною виборчою комісією виконавчим органам сільських, селищних, міських рад коштів для фінансування робіт із складення загальних списків виборців, у тому числі для виплати надбавок працівникам,  які залучаються до складання списків виборців, разом з проектом відповідного акта Кабінету Міністрів України. 

   

   

   

   

  Прем'єр-міністр   України 

           Ю. ТИМОШЕНКО 

   

   

  Інд. 39