• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 31 серпня 2005 р. № 838

   

  Київ

   

   

  Про затвердження Угоди

  між Кабінетом Міністрів України

  і Урядом Азербайджанської Республіки

  про співробітництво в підготовці льотного та

  інженерно-технічного складу авіації обох країн

   

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

   

  Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в підготовці льотного та інженерно-технічного складу авіації обох країн, підписану в м. Києві
  3 червня 2004 р., що додається.

   

   

   

  Прем’єр-міністр України                                    Ю. ТИМОШЕНКО

   

   

   

  Інд. 50  Угода

  між Кабінетом Міністрів України і

  Урядом Азербайджанської Республіки

  про співробітництво в підготовці

  льотного та інженерно-технічного складу авіації обох країн

  Кабінет Міністрів України і Уряд Азербайджанської Республіки, які надалі іменуються Сторони,

  керуючись:

  Договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Азербайджанською Республікою від 16 березня 2000 року,

  Договором між Україною і Азербайджанською Республікою про економічне співробітництво на 2000-2009 роки від 16 березня 2000 року,

  Угодою між Кабінетом Міністрів України та Кабінетом Міністрів Азербайджанської Республіки про військово-технічне співробітництво від 24 березня 1997 року,

  Угодою між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Азербайджанської Республіки про співробітництво у військовій сфері від 24 березня 1997 року;

  бажаючи розвивати двосторонні відносини і взаємну довіру між Сторонами і збройними силами держав Сторін в рамках програми "Партнерство заради миру",

  беручи, до уваги важливість підвищення і підтримки на необхідному рівні боєздатності і боєготовності військових частин військово-повітряних сил держав Сторін,

  усвідомлюючи необхідність подальшого розвитку двостороннього співробітництва у військово-технічній сфері, у т.ч. підготовки відповідних фахівців, надання йому довгострокового і сталого характеру,

  враховуючи необхідність високоякісної підготовки авіаційного та інженерно-технічного складу авіації України та Азербайджанської Республіки з використанням потенціалу обох держав,

  домовилися про таке:

  Стаття 1

  Метою співробітництва в рамках цієї Угоди є подальший розвиток і поглиблення військового і військово-технічного співробітництва в інтересах зміцнення обороноздатності і безпеки держав Сторін.

  Стаття 2

  Сторони будуть здійснювати підготовку і перепідготовку фахівців Збройних Сил України та Азербайджанської Республіки з питань використання озброєння, авіаційної і військової техніки на основі можливостей і потенціалу обох держав шляхом створення відповідної спільної структури на базі і у складі «Міжнародного центру підготовки авіаційного персоналу і фахівців із застосування авіації для боротьби з тероризмом», розташованого в Азербайджанській Республіці (далі - Центр), на який покладається завдання організації фінансування і проведення взаєморозрахунків між Сторонами та  їхніми представниками, а також участь у здійсненні програм за узгодженням з повноважними представниками Сторін.

  Стаття 3

   

  Сторони погодилися, що повноваження щодо розробки, затвердження і здійснення програм підготовки і перепідготовки фахівців Збройних Сил держав Сторін, а також укладення необхідних договорів для їх реалізації, в тому числі за участю інших установ і організацій Сторін, покладаються на Міністерство оборони України і Міністерство оборони Азербайджанської Республіки.

  Стаття 4

  Підготовка в Центрі льотного та інженерно-технічного складу збройних сил третіх держав здійснюватиметься на основі приєднання цих держав до цієї

  Угоди.

  Стаття 5

  Сторони погодилися, що взаєморозрахунки в рамках цієї Угоди будуть здійснюватися на підставі укладених договорів (контрактів) між уповноваженими органами Сторін.

  Сторони домовилися, що взаєморозрахунки будуть здійснюватися шляхом оплати конвертованою валютою і взаємовигідного обміну матеріальними засобами, технікою, майном, у т.ч. спеціального призначення, паливом, послугами в інтересах одна одної» а також іншими формами.

  Стаття 6

  Сторони погодилися доручити податковим, митним і прикордонним органам своїх держав створити максимально сприятливі умови для виконання положень цієї Угоди.

  Стаття 7

  Усі заходи співробітництва щодо статусу їхніх збройних сил Сторони здійснюють ' відповідно до Договору між державами-учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами, що беруть участь в програмі "Партнерство заради миру" (NАТО SОFА РfР), та національного законодавства держав Сторін.

  Стаття 8

  Порядок передачі інформації з обмеженим доступом між Сторонами визначаться відповідною міжурядовою угодою.

  Сторони зобов'язуються не передавати третій стороні інформацію, що використовується під час спільної роботи в рамках цієї Угоди, без взаємної згоди Сторін.  Стаття 9

  Ця Угода не зачіпає прав і зобов'язань Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасницями яких вони є.

  Стаття 10

  Спори щодо тлумачення і виконання цієї Угоди будуть вирішуватися

  шляхом проведення консультацій і переговорів між Сторонами.

  Стаття 11

  Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття цією Угодою чинності.

  Ця Угода укладається на п'ять років. Дія цієї Угоди буде автоматично продовжуватися на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін дипломатичними каналами письмово не повідомить іншу Сторону, не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового п'ятирічного періоду, про свій намір припинити її дію.

  Вчинено, в м. Києві " 3 " червня 2004 року в двох примірниках, кожний українською, азербайджанською і російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

  У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні та виконанні положень цієї Угоди Сторони будуть звертатися до тексту, викладеного російською мовою.

  За Кабінет Міністрів                        За Уряд Азербайджанської

  України                                                Республіки